ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Καί τήν Θεσσαλονίκη «διεκδικεῖ» ὁ Ἐρντογάν

ΣΕ ΕΝΑ πραγματικό παραλήρημα ὑπέρ τῆς Χαμάς, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ὄχι μόνον διαφοροποιήθηκε ἀπό τίς θέσεις τῶν δυτικῶν κυβερνήσεων, ἀλλά τίς κατηγόρησε κιόλας ὡς ὑπαίτιες γιά τίς σφαγές στήν Γάζα.

«Οἱ κύριοι ἔνοχοι γιά τίς σφαγές στήν Γάζα εἶναι οἱ Δυτικοί. Μέ τήν ἐξαίρεση ὁρισμένων συνειδήσεων πού ὕψωσαν τήν φωνή, αὐτές οἱ σφαγές εἶναι ὁλοκληρωτικά ἔργο τῆς Δύσεως» εἶπε ὁ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἐπέμεινε ταυτοχρόνως ὅτι καί ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν τουρκική! Περαιτέρω ὑπεγράμμισε: «Ἐπαναλαμβάνω πώς ἡ Χαμάς δέν εἶναι τρομοκρατική ὀργάνωσις. Τό Ἰσραήλ εἶναι κατοχική δύναμις, ἐμεῖς μιλᾶμε καθαρά, ἐπειδή ἡ Τουρκία δέν σᾶς χρωστάει τίποτα».

Στό ἀεροδρόμιο «Ἀτατούρκ» τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ξεπέρασε τόν ἑαυτό του ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Τουρκία …«ἐδίδαξε στόν κόσμο τί σημαίνει ἔθνος» καί ἐκδηλώνοντας τήν προσδοκία του νά καταστεῖ ἡγέτης τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων. Εἶπε συγκεκριμένως: «Ὅπως κάποτε στήν Θράκη, στά Βαλκάνια, στόν Καύκασο, μετά στίς ἀκτές τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, στήν Κεντρική Ἀσία, στήν Νότια Ἀσία, στήν Ἀφρική, ἤμασταν ἕνα ἔθνος, ἤρθαμε στόν κόσμο καί διδάξαμε στόν κόσμο τί εἶναι ἔθνος, ξεσηκωθήκαμε γιά τή Γάζα, ὅπως κάνουμε γιά ὅλους τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές μας, τῶν ὁποίων ἡ καρδιά καί τά μάτια ἔχουν στρέψει τήν καρδιά καί τά μάτια τους πρός ἐμᾶς, ὅπου κι ἄν ἐκτείνεται ὁ ὁρίζοντάς μας. Ἀνησυχοῦμε γιά τά προβλήματα τῶν ἀδελφῶν μας, στούς ὁποίους ἁπλώνουμε χέρι βοήθειας, στούς ὁποίους ἀνοίγουμε τά σύνορά μας ὅταν χρειάζεται. Τό ἴδιο κάνουμε γιά τή Γάζα.

»Δυστυχῶς, ὑπάρχουν ἄσχετοι τῶν πολιτικῶν τῆς χώρας μου πού λένε ὅτι ὅπως ἀκριβῶς ὁ Νετανυάχου εἶναι τρομοκράτης, ἔτσι καί ἡ Χαμάς εἶναι τρομοκράτης. Ντροπή τους.

Τό Ἰσραήλ ἐνοχλήθηκε πολύ ὅταν εἶπα ὅτι ἡ Χαμάς δέν εἶναι τρομοκρατική ὀργάνωση. Δέν περιμέναμε κάτι ἄλλο, οὕτως ἤ ἄλλως. Γνωρίζαμε ὅτι θά τό λέγατε αὐτό, καί ἐπειδή τό γνωρίζαμε αὐτό, τό ἐκφράσαμε ξεκάθαρα καί μέ σαφήνεια. Δέν καταδικάζουμε μόνο τήν σφαγή στήν Γάζα, ἀλλά ὑπερασπιζόμαστε καί τήν δική μας ἀνεξαρτησία καί τό μέλλον μας». Καί δέν σταμάτησε ἐκεῖ.

Θυμίζοντας ὅτι ἡ Γάζα ἦταν κάποτε τουρκική ὑπεστήριξε τό ἴδιο καί γιά τήν Θεσσαλονίκη: «Σήμερα, ὁρισμένοι βλέπουν τήν Γάζα ὡς ἕνα μέρος πολύ μακρινό, ἕνα μέρος πού δέν ἔχει καμμία σχέση μέ ἐμᾶς. Ὡστόσο, πρίν ἀπό ἕναν αἰῶνα, ἡ Γάζα ἦταν γιά αὐτό τό ἔθνος ὅ,τι ἦταν καί τά Ἄδανα σήμερα. Ἀκριβῶς ὅπως τά Σκόπια ἦταν ὅ,τι εἶναι ἡ Ἀδριανούπολη, ὅπως ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν ὅπως εἶναι οἱ Σαράντα Ἐκκλησιές (Κιρκλαρέλι), ἡ Γάζα ἦταν ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς πατρίδος».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923