Καί ὁ Κιλιτσντάρογλου θέτει ζήτημα ἀποστρατιωτικοποιήσεως τῶν νησιῶν

ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τίς κρίσιμες ἐκλογές στήν Τουρκία, οἱ δύο ὑποψήφιοι γιά τήν προεδρία, Ἐρντογάν καί Κιλιτσντάρογλου, ἐμπλέκουν καί τήν Ἑλλάδα στήν προεκλογική τους ρητορική, προκειμένου νά «κερδίσουν» ἐπί πλέον ψήφους.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἑνωμένης ἀντιπολιτεύσεως Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ἐπετέθη στόν Τοῦρκο Πρόεδρο, γιατί δέν ἔκαμε τίποτε, ὥστε νά ἀποστρατιωτικοποιηθοῦν τά ἑλληνικά νησιά. Σέ βίντεο πού εἶδαν ἑκατομμύρια Τοῦρκοι ἀσκεῖ δριμεῖα κριτική στόν Ἐρντογάν, γιατί ἐνέπλεξε τόν τουρκικό στρατό καί τά θέματα ἀμύνης στήν προεκλογική του προπαγάνδα, διερωτώμενος ἐάν ἔχει συμβεῖ ξανά κάτι τέτοιο. Σχολιάζοντας τίς συχνές εἰκόνες τοῦ Ἐρντογάν δίπλα σέ ἀεροπλανοφόρα, ἑλικόπτερα καί ἀεροσκάφη, ἔθεσε τό ἐρώτημα: «Ἔχετε ποτέ ξαναδεῖ νά ἔχει χρησιμοποιηθεῖ μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ ἀμυντική μας βιομηχανία;». Ἀπευθυνόμενος στούς Τούρκους πολῖτες, ρώτησε τί ἔκανε ὁ Πρόεδρος ὅλα αὐτά τά χρόνια μέ τά νησιά πού στρατιωτικοποιεῖ ἡ Ἑλλάς. Καί τούς διεβεβαίωσε ὅτι ὅταν ἀναλάβει τήν Προεδρία ὅλα αὐτά θά ἀλλάξουν, βάζοντας οὐσιαστικῶς τήν χώρα μας στό κάδρο τῶν κινδύνων καί ἐχθρῶν τῆς Τουρκίας. Ζήτησε μάλιστα ἀπό τόν τουρκικό λαό νά κάνει λίγο ἀκόμη ὑπομονή. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Κιλιτσντάρογλου εἶχε καλέσει πολλές φορές στό παρελθόν τόν Ἐρντογάν νά ἀναλάβει δράση καί νά καταλάβει τά νησιά τοῦ Αἰγαίου!

Ἐν συνεχείᾳ ὅμως ἄρχισε νά λέει ὅτι εἶναι ὑπέρμαχος τῆς συνεργασίας μέ τήν Ἑλλάδα, μέ στόχο «τήν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη καί κατανόηση στίς μεταξύ μας σχέσεις.» Πρόκειται βεβαίως γιά μιά δήλωση μέ καθαρά προεκλογικό χαρακτῆρα καί μέ ἀποδέκτες χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Γνωρίζοντας καλά τό παιγνίδι τῶν ἐντυπώσεων ἄρχισε νά ὁμιλεῖ γιά δῆθεν κοινές μοῖρες τῶν δύο χωρῶν. «Ὁ σεισμός τῆς 6ης Φεβρουαρίου ἔδειξε γιά ἄλλη μία φορά πόσο ἀλληλένδετες εἶναι οἱ μοῖρες μας ὡς Ἑλλάδας καί Τουρκίας» δήλωσε, συνεχίζοντας: «Ἐπιθυμοῦμε νά ἀναβιώσουμε τίς ἐνταξιακές συνομιλίες, ἀλλά καί νά βελτιώσουμε τά νομικά καί ρυθμιστικά πρότυπα καθώς καί νά εἰσαγάγουμε σταθερότητα, ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη καί κατανόηση στίς σχέσεις μας.» Ἀπό τήν μία ἐκτοξεύει ἀπειλές γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν δῆθεν «τουρκικῶν» νησιῶν καί ἀπό τήν ἄλλη ζητεῖ συνεργασία μέ τήν Ἑλλάδα γιά νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ περιβαλλοντική κρίσις. «Πρέπει νά συνεργασθοῦμε. Γνωρίζω ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀδελφοί καί ἀδελφές μου ἔχουν αἰσθανθεῖ τίς ἐπιπτώσεις τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Πιό ζεστά καλοκαίρια, ὅλο καί περισσότερες πυρκαϊές, ἀλλάζουν τά πάντα. Τό αἰσθανόμαστε καί ἐδῶ στήν ἄλλη ὄχθη τοῦ Αἰγαίου. Αὐτά τά προβλήματα θά ἐπιδεινώνονται περισσότερο ὅσο περνάει ὁ καιρός ἐάν δέν ἐνεργήσουμε ἀμέσως» εἶπε ὁ Τοῦρκος πολιτικός ἀρχηγός.

Τήν ἴδια ὥρα ὁ Ἐρντογάν στήν διάρκεια προεκλογικῆς ὁμιλίας στήν Κερασοῦντα ξέθαψε τήν ἱστορία τοῦ περασμένου αἰῶνος καί συνέκρινε τούς Ποντίους πού ἀντιστάθηκαν στήν γενοκτονία τῶν Νεοτούρκων μέ τούς Κούρδους αὐτονομιστές τοῦ PKK καί τούς Γκιουλενιστές. Στήν Κερασοῦντα, μητρόπολη τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀνεφέρθη στά ἀντάρτικα σώματα πού ἔδρασαν στήν περιοχή τοῦ Πόντου ὡς ἀντίδρασις στήν ὑλοποίηση σχεδίου πού ἀπέβλεπε στόν ἀφανισμό τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου. «Αὐτά τά ἐδάφη τῆς Κερασούντας εἶχαν κατατροπώσει τίς συμμορίες τῶν Ποντίων. Ἔτσι πιστεύω πώς καί σήμερα ἡ Κερασοῦντα θά κάνει “κόλαση” τήν πατρίδα γιά τούς κλακαδόρους τοῦ ὄρους Καντίλ (Κούρδους) καί στούς Γκιουλενιστές» δήλωσε προκλητικῶς ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, εἰσπράττοντας τό χειροκρότημα καί τά ἐπιφωνήματα τῶν ψηφοφόρων του.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!