ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Καγκελλάριος τόν Μάιο ὁ διάδοχoς τῆς Μέρκελ

Ἡ Μέρκελ στήν συνέντευξη Τύπου ὅπου ἀνακοινώνει τήν ἀποχώρησή της (photo: epa CLEMENS BILAN)

Ραγδαῖες ἐξελίξεις μετά τήν παραίτησή της ἀπό τό κόμμα

Η ΚΟΥΡΣΑ διαδοχῆς τῆς Μέρκελ ἔχει πλέον ἐπισήμως ἀρχίσει, μετά τήν ἀπόφαση τῆς Καγκελλαρίου νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν προεδρία τοῦ κόμματος τόν Δεκέμβριο ἀλλά καί ἀπό τήν πολιτική στό τέλος τῆς θητείας της, μετά τά ἀπογοητευτικά ἀποτελέσματα σέ Ἕσση καί Βαυαρία. Ὅσο καί νά ἐπιμένει ὅτι θά παραμείνει στήν Καγκελλαρία ἕως τό 2021, ὁ καθείς ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτό εἶναι δύσκολο νά συμβεῖ. Ἡ ἄλλοτε ἰσχυρή «Σιδηρᾶ Κυρία τῆς Γερμανίας» διανύει τήν πλέον ἀποδυναμωμένη περίοδο τῶν τελευταίων 13 ἐτῶν πού εὑρίσκεται στήν ἐξουσία καί τῶν 18 ἐτῶν πού κατέχει τά ἡνία τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν. Συνεπῶς ἡ προσοχή πλέον ἐπικεντρώνεται στούς πιθανούς διαδόχους της. Ἡ Ἀνεγκρέτ Κάρμπ Κάρενμπάουερ, ὁ Γένς Σπάν καί ὁ Φρήντριχ Μέρτς εἶναι τά τρία ἐπικρατέστερα ὀνόματα πού ἀκούγονται μέχρι στιγμῆς ὡς νέοι πιθανοί ἡγέτες τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν. Καί ὅποιος ἐκλεγεῖ στό τιμόνι τους, στό κρίσιμο συνέδριο τοῦ κόμματος τόν Δεκέμβριο στό Ἁμβοῦργο, θά ἔχει σοβαρές πιθανότητες νά γίνει καί ὁ ἑπόμενος Καγκελλάριος. Ἀκόμη καί τόν Μάιο, ἐάν τό ἀποτέλεσμα τῶν εὐρωεκλογῶν ἐξωθήσει τήν Καγκελλάριο σέ παραίτηση ἀπό τό ἀξίωμά της.

Ἄν ἦταν στό χέρι τῆς Μέρκελ νά ἐπιλέξει τόν διάδοχό της, τότε σίγουρα θά ἔδιδε τό «δακτυλίδι» στήν πρώην Πρωθυπουργό τοῦ κρατιδίου τοῦ Ζάαρλαντ, Ἀνεγκρέτ Κράμπ Κάρενμπάουερ, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη ἀνακοινώσει τήν ὑποψηφιότητά της. Ἦταν ἄλλωστε καί ἡ προσωπική ἐπιλογή της γιά νά ἀναλάβει γενική γραμματεύς τοῦ CDU τόν περασμένο Φεβρουάριο. Ἡ 56χρονη «μίνι Μέρκελ», ὅπως εἶναι γνωστή, ἀνήκει καί αὐτή στήν φιλελεύθερη πτέρυγα τοῦ κόμματος, εἶναι ὅμως πιό συντηρητική σέ κάποια θέματα ὅπως τό προσφυγικό. Τόν περασμένο Αὔγουστο, σέ μιά προσπάθεια νά ἐνισχύσει τούς δεσμούς τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν (CDU) μέ τούς πιό συντηρητικούς Χριστιανοκοινωνιστές (CSU), τό CDU πρότεινε τήν ἀναθεώρηση τοῦ νόμου γιά τήν στρατιωτική θητεία. Ἐκτός ἀπό τούς ἐπαγγελματίες στρατιῶτες θά μποροῦν ὅλοι οἱ νέοι, ἀγόρια καί κορίτσια, Γερμανοί πολῖτες καί πρόσφυγες ἤ μετανάστες νά ὑπηρετοῦν ἐθελοντικά στόν γερμανικό στρατό γιά ἕναν χρόνο. Εἶναι ἀφοσιωμένη Καθολική καί μέλος τοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας, μητέρα τριῶν παιδιῶν καί ὁμιλεῖ συχνά γιά τήν προστασία τῆς οἰκογενείας.

Ὁ Γερμανός ὑπουργός Ὑγείας Γένς Σπάν, ἐπικριτής τῆς Καγκελλαρίου Ἄγγελα Μέρκελ, δήλωσε ὅτι ἐπιθυμεῖ νά τήν διαδεχθεῖ στήν ἡγεσία τῆς Χριστιανοδημοκρατικῆς Ἑνώσεως (CDU) συμφώνως πρός πηγές ἀπό τό κόμμα. Στήν τρίτη θητεία τῆς Μέρκελ ὁ 38χρονος Γένς Σπάν ἦταν τό δεξί χέρι τοῦ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Εἶναι ἀπό τούς βασικούς ὑποστηρικτές καί νομοθέτες τῆς συνταξιοδοτικῆς μεταρρυθμίσεως στήν Γερμανία. Ἀπό ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν ἀνέλαβε τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας. Ἀνήκει στήν δεξιά πτέρυγα τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν καί εἶναι ἀπό τούς κυριωτέρους ἐσωκομματικούς ἐπικριτές τῆς πολιτικῆς πού ἀκολουθεῖ ἡ Καγκελλάριος ἐπειδή, ὅπως ὑποστηρίζεται, δέν ἔχει διακριτό συντηρητικό προφίλ. Ἔγινε βουλευτής τό 2002 σέ ἡλικία μόλις 22 ἐτῶν καί εἶναι τό νεώτερο μέλος τῆς γερμανικῆς Βουλῆς. Ὅσον ἀφορᾶ στόν Φρήντριχ Μέρτς ὑπῆρξε ἐπί κεφαλῆς τῆς Κ.Ο. τῶν κομμάτων τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως στήν Βουλή, ἐνῶ θήτευσε καί ὡς εὐρωβουλευτής. Αὐτή τήν στιγμή ἐργάζεται στήν BlackRock Γερμανίας ἐνῶ κατά τήν «Bild» ἔχει ἤδη ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον γιά τήν προεδρία τῆς CDU, μετά τίς πιέσεις πού φέρεται νά ἐδέχθη τίς περασμένες ἑβδομάδες ἀπό κομματικά στελέχη.

Ἡ Μέρκελ, πάντως, δέν ἐξέφρασε κάποια προτίμηση δημοσίως στήν συνέντευξη Τύπου πού ἔδωσε χθές ἀνακοινώνοντας τίς ἀποφάσεις της. Ξεκαθάρισε, ὡστόσο, ὅτι δέν θά ἀναζητήσει ὁποιαδήποτε πολιτική θέση, ἀφ’ ὅτου ὁλοκληρωθεῖ ἡ τρέχουσα θητεία τό 2021. Ἀνέφερε ἀκόμη ὅτι δέν θά εἶναι ὑποψήφια Καγκελλάριος, ἀκόμη καί ἄν πρέπει νά γίνουν πρόωρες ἐκλογές πρίν ἀπό τό 2021. «Δέν γεννήθηκα Καγκελλάριος καί τό ἤξερα ἀπό τήν πρώτη στιγμή» εἶπε ἐμφανῶς συγκινημένη τονίζοντας ὅτι οἱ ἐνέργειές της ὑπαγορεύονται ἀπό τό καλό τῆς πατρίδος καί τοῦ κόμματος. «Εἶχα πάρει τήν ἀπόφαση πρίν ἀπό τήν καλοκαιρινή διακοπή τῶν κοινοβουλευτικῶν ἐργασιῶν» δήλωσε ἡ ἴδια. Παραδεχόμενη ὅτι τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα στήν Βαυαρία καί τήν Ἕσση ἦταν ἀπογοητευτικά, ἡ Μέρκελ δήλωσε ὅτι ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη γιά ὅ,τι συνέβη μετά τίς ὁμοσπονδιακές ἐκλογές. Εἶπε ἀκόμη ὅτι θά ἀναλάβει τό ρίσκο νά παραμείνει στήν Καγκελλαρία, μολονότι θεωρεῖ ὅτι ὁ Καγκελλάριος πρέπει νά εἶναι καί ἐπί κεφαλῆς τοῦ κόμματός του.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ