J.P. Morgan: Στίς μετεκλογικές καλένδες ἡ ἐπενδυτική βαθμίς

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ στόχος τῆς Κυβερνήσεως εἶναι ἡ κατάκτησις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος νά πάρει σάρκα καί ὀστᾶ μετά τίς ἐκλογές, πρός τό τέλος τοῦ 2023, ἤ στίς ἀρχές τοῦ 2024, ὑποστηρίζει ἡ J.P. Morgan.

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἕνας ἄλλος ἐπενδυτικός οἶκος, ἡ Morgan Stanley, προέβλεπε ὅτι εἶναι δύσκολη ἡ ἐπίτευξις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος ἀπό τήν Ἑλλάδα πρίν ἀπό τό 2024. Οἱ συντάκτες τῆς ἐκθέσεως γιά λογαριασμό τῆς J.P. Morgan ἐπισημαίνουν ὅτι «ἡ βασική μας ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία παραμένει στήν κυβέρνηση, καί τότε ἡ Ἑλλάς θά μποροῦσε νά φτάσει στήν ἐπενδυτική βαθμίδα, ἐνδεχομένως μετά τίς ἐκλογές στά τέλη τοῦ 2023 ἤ στίς ἀρχές τοῦ 2024.»

Ὅπως ἀναφέρει, οἱ βουλευτικές ἐκλογές θά διεξαχθοῦν πρίν ἀπό τό τέλος Ἰουλίου 2023 καί θά εἶναι οἱ πρῶτες μετά ἀπό μερικές δεκαετίες στίς ὁποῖες δέν θά ὑπάρχει τό μπόνους ἑδρῶν (50 ἕδρες) γιά τό κόμμα πού θά κερδίσει τήν πλειοψηφία τῶν ψήφων. Τό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐξακολουθεῖ νά προηγεῖται στίς δημοσκοπήσεις, καθώς αὐτήν τήν στιγμή συγκεντρώνει περίπου 35% ἔναντι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού βρίσκεται στό 28%. Ἡ προσδοκία τοῦ οἴκου εἶναι ὅτι ἡ ἐν ἐνεργείᾳ κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας θά κερδίσει τίς ἐκλογές καί ἐνδεχομένως θά σχηματίσει μιά κυβέρνηση συνασπισμοῦ, συνεχίζοντας νά ἐφαρμόζει μία ἐποικοδομητική πολιτική ἀτζέντα.

Θέτοντας τίς ἐκλογές τοῦ ἑπόμενου ἔτους ὡς κομβικές γιά τήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τό 2023, ἡ J.P. Morgan προειδοποιεῖ ὅτι ἐνδέχεται νά ἀσκήσουν πιέσεις καί στά ὁμόλογα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. Εἰδικώτερα, παρ’ ὅτι περιμένει ὅτι μέχρι τό τέλος τοῦ ἑπόμενου ἔτους θά διαπραγματεύονται σέ σταθερά καί ἐνδεχομένως καλύτερα ἐπίπεδα συγκριτικῶς πρός τά ἰταλικά ὁμόλογα, ἐν ὄψει ἐκλογῶν ἀναμένει ὅτι θά ἀσκηθοῦν πιέσεις.

Ἡ J.P. Morgan ἀναμένει ὅτι τά spreads τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων θά διαμορφωθοῦν ἀπό 224 μ.β. σέ 235 μ.β. ἔναντι τῶν γερμανικῶν bund ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, ἐνῶ στό τέταρτο τρίμηνο θά ἀποκλιμακωθοῦν στίς 185 μ.β. Ἡ πίεσις αὐτή προβλέπεται νά καταστήσει τά ὁμόλογα ἑλκυστικά, ἐξ οὗ καί συστήνει overweight στούς ἐπενδυτές μετά τήν πραγματοποίηση τῶν ἐκλογῶν, ἐφ’ ὅσον ἡ νέα κυβέρνησις δέν ἀλλάξει σημαντικά τήν πορεία πολιτικῆς πού ἀκολουθεῖ αὐτήν τήν στιγμή. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς ἐπιδόσεις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἡ J.P. Morgan προβλέπει πώς ἡ Ἑλλάς θά ἀποφύγει τήν ὕφεση τό 2023 καί θά καταγράψει ρυθμό ἀναπτύξεως 1%. Γιά τόν πληθωρισμό ἀναμένει ὅτι θά παραμείνει σέ ὑψηλά ἐπίπεδα, στό 6%, τό πρωτογενές πλεόνασμα θά ξεπεράσει τό 1%, ἐνῶ τό χρέος θά διαμορφωθεῖ στό 162% τό 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…