ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

J.P. Morgan: Στίς μετεκλογικές καλένδες ἡ ἐπενδυτική βαθμίς

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ στόχος τῆς Κυβερνήσεως εἶναι ἡ κατάκτησις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος νά πάρει σάρκα καί ὀστᾶ μετά τίς ἐκλογές, πρός τό τέλος τοῦ 2023, ἤ στίς ἀρχές τοῦ 2024, ὑποστηρίζει ἡ J.P. Morgan.

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἕνας ἄλλος ἐπενδυτικός οἶκος, ἡ Morgan Stanley, προέβλεπε ὅτι εἶναι δύσκολη ἡ ἐπίτευξις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος ἀπό τήν Ἑλλάδα πρίν ἀπό τό 2024. Οἱ συντάκτες τῆς ἐκθέσεως γιά λογαριασμό τῆς J.P. Morgan ἐπισημαίνουν ὅτι «ἡ βασική μας ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία παραμένει στήν κυβέρνηση, καί τότε ἡ Ἑλλάς θά μποροῦσε νά φτάσει στήν ἐπενδυτική βαθμίδα, ἐνδεχομένως μετά τίς ἐκλογές στά τέλη τοῦ 2023 ἤ στίς ἀρχές τοῦ 2024.»

Ὅπως ἀναφέρει, οἱ βουλευτικές ἐκλογές θά διεξαχθοῦν πρίν ἀπό τό τέλος Ἰουλίου 2023 καί θά εἶναι οἱ πρῶτες μετά ἀπό μερικές δεκαετίες στίς ὁποῖες δέν θά ὑπάρχει τό μπόνους ἑδρῶν (50 ἕδρες) γιά τό κόμμα πού θά κερδίσει τήν πλειοψηφία τῶν ψήφων. Τό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐξακολουθεῖ νά προηγεῖται στίς δημοσκοπήσεις, καθώς αὐτήν τήν στιγμή συγκεντρώνει περίπου 35% ἔναντι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού βρίσκεται στό 28%. Ἡ προσδοκία τοῦ οἴκου εἶναι ὅτι ἡ ἐν ἐνεργείᾳ κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας θά κερδίσει τίς ἐκλογές καί ἐνδεχομένως θά σχηματίσει μιά κυβέρνηση συνασπισμοῦ, συνεχίζοντας νά ἐφαρμόζει μία ἐποικοδομητική πολιτική ἀτζέντα.

Θέτοντας τίς ἐκλογές τοῦ ἑπόμενου ἔτους ὡς κομβικές γιά τήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τό 2023, ἡ J.P. Morgan προειδοποιεῖ ὅτι ἐνδέχεται νά ἀσκήσουν πιέσεις καί στά ὁμόλογα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. Εἰδικώτερα, παρ’ ὅτι περιμένει ὅτι μέχρι τό τέλος τοῦ ἑπόμενου ἔτους θά διαπραγματεύονται σέ σταθερά καί ἐνδεχομένως καλύτερα ἐπίπεδα συγκριτικῶς πρός τά ἰταλικά ὁμόλογα, ἐν ὄψει ἐκλογῶν ἀναμένει ὅτι θά ἀσκηθοῦν πιέσεις.

Ἡ J.P. Morgan ἀναμένει ὅτι τά spreads τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων θά διαμορφωθοῦν ἀπό 224 μ.β. σέ 235 μ.β. ἔναντι τῶν γερμανικῶν bund ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, ἐνῶ στό τέταρτο τρίμηνο θά ἀποκλιμακωθοῦν στίς 185 μ.β. Ἡ πίεσις αὐτή προβλέπεται νά καταστήσει τά ὁμόλογα ἑλκυστικά, ἐξ οὗ καί συστήνει overweight στούς ἐπενδυτές μετά τήν πραγματοποίηση τῶν ἐκλογῶν, ἐφ’ ὅσον ἡ νέα κυβέρνησις δέν ἀλλάξει σημαντικά τήν πορεία πολιτικῆς πού ἀκολουθεῖ αὐτήν τήν στιγμή. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς ἐπιδόσεις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἡ J.P. Morgan προβλέπει πώς ἡ Ἑλλάς θά ἀποφύγει τήν ὕφεση τό 2023 καί θά καταγράψει ρυθμό ἀναπτύξεως 1%. Γιά τόν πληθωρισμό ἀναμένει ὅτι θά παραμείνει σέ ὑψηλά ἐπίπεδα, στό 6%, τό πρωτογενές πλεόνασμα θά ξεπεράσει τό 1%, ἐνῶ τό χρέος θά διαμορφωθεῖ στό 162% τό 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ