J.P. Morgan: Στίς μετεκλογικές καλένδες ἡ ἐπενδυτική βαθμίς

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ στόχος τῆς Κυβερνήσεως εἶναι ἡ κατάκτησις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος νά πάρει σάρκα καί ὀστᾶ μετά τίς ἐκλογές, πρός τό τέλος τοῦ 2023, ἤ στίς ἀρχές τοῦ 2024, ὑποστηρίζει ἡ J.P. Morgan.

Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἕνας ἄλλος ἐπενδυτικός οἶκος, ἡ Morgan Stanley, προέβλεπε ὅτι εἶναι δύσκολη ἡ ἐπίτευξις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος ἀπό τήν Ἑλλάδα πρίν ἀπό τό 2024. Οἱ συντάκτες τῆς ἐκθέσεως γιά λογαριασμό τῆς J.P. Morgan ἐπισημαίνουν ὅτι «ἡ βασική μας ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία παραμένει στήν κυβέρνηση, καί τότε ἡ Ἑλλάς θά μποροῦσε νά φτάσει στήν ἐπενδυτική βαθμίδα, ἐνδεχομένως μετά τίς ἐκλογές στά τέλη τοῦ 2023 ἤ στίς ἀρχές τοῦ 2024.»

Ὅπως ἀναφέρει, οἱ βουλευτικές ἐκλογές θά διεξαχθοῦν πρίν ἀπό τό τέλος Ἰουλίου 2023 καί θά εἶναι οἱ πρῶτες μετά ἀπό μερικές δεκαετίες στίς ὁποῖες δέν θά ὑπάρχει τό μπόνους ἑδρῶν (50 ἕδρες) γιά τό κόμμα πού θά κερδίσει τήν πλειοψηφία τῶν ψήφων. Τό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐξακολουθεῖ νά προηγεῖται στίς δημοσκοπήσεις, καθώς αὐτήν τήν στιγμή συγκεντρώνει περίπου 35% ἔναντι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού βρίσκεται στό 28%. Ἡ προσδοκία τοῦ οἴκου εἶναι ὅτι ἡ ἐν ἐνεργείᾳ κυβέρνησις τῆς Νέας Δημοκρατίας θά κερδίσει τίς ἐκλογές καί ἐνδεχομένως θά σχηματίσει μιά κυβέρνηση συνασπισμοῦ, συνεχίζοντας νά ἐφαρμόζει μία ἐποικοδομητική πολιτική ἀτζέντα.

Θέτοντας τίς ἐκλογές τοῦ ἑπόμενου ἔτους ὡς κομβικές γιά τήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τό 2023, ἡ J.P. Morgan προειδοποιεῖ ὅτι ἐνδέχεται νά ἀσκήσουν πιέσεις καί στά ὁμόλογα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. Εἰδικώτερα, παρ’ ὅτι περιμένει ὅτι μέχρι τό τέλος τοῦ ἑπόμενου ἔτους θά διαπραγματεύονται σέ σταθερά καί ἐνδεχομένως καλύτερα ἐπίπεδα συγκριτικῶς πρός τά ἰταλικά ὁμόλογα, ἐν ὄψει ἐκλογῶν ἀναμένει ὅτι θά ἀσκηθοῦν πιέσεις.

Ἡ J.P. Morgan ἀναμένει ὅτι τά spreads τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων θά διαμορφωθοῦν ἀπό 224 μ.β. σέ 235 μ.β. ἔναντι τῶν γερμανικῶν bund ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, ἐνῶ στό τέταρτο τρίμηνο θά ἀποκλιμακωθοῦν στίς 185 μ.β. Ἡ πίεσις αὐτή προβλέπεται νά καταστήσει τά ὁμόλογα ἑλκυστικά, ἐξ οὗ καί συστήνει overweight στούς ἐπενδυτές μετά τήν πραγματοποίηση τῶν ἐκλογῶν, ἐφ’ ὅσον ἡ νέα κυβέρνησις δέν ἀλλάξει σημαντικά τήν πορεία πολιτικῆς πού ἀκολουθεῖ αὐτήν τήν στιγμή. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς ἐπιδόσεις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἡ J.P. Morgan προβλέπει πώς ἡ Ἑλλάς θά ἀποφύγει τήν ὕφεση τό 2023 καί θά καταγράψει ρυθμό ἀναπτύξεως 1%. Γιά τόν πληθωρισμό ἀναμένει ὅτι θά παραμείνει σέ ὑψηλά ἐπίπεδα, στό 6%, τό πρωτογενές πλεόνασμα θά ξεπεράσει τό 1%, ἐνῶ τό χρέος θά διαμορφωθεῖ στό 162% τό 2023.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ