ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

«Ἱστορικός» προϋπολογισμός Μπάιντεν ὕψους 6 τρισ. δολλαρίων

Οὐάσιγκτων.– Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε τόν πρῶτο προϋπολογισμό τῆς Προεδρίας…

… ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ἀφ’ ἑνός ἀπό τήν ηὐξημένη φορολογία γιά τά ἀνώτερα εἰσοδηματικά στρώματα τῆς κοινωνίας καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἀπό τό πακέτο δαπανῶν ὕψους ἕξι τρισεκατομμυρίων δολλαρίων.

Οἱ προτεινόμενοι φόροι εἶναι ὕψους τριῶν τρισεκατομμυρίων δολλαρίων καί θά κληθοῦν νά τούς καταβάλλουν κυρίως ἑταιρεῖες καί ἀποδόσεις κεφαλαίων.

Ὁ προϋπολογισμός πού χαρακτηρίζεται «ἱστορικός» ὑπό τήν ἔννοια ὅτι δαπάνες τέτοιου ἐπιπέδου δέν ἔχουν δεῖ οἱ ΗΠΑ ἀπό τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περιλαμβάνει τεράστια κοινωνικά προγράμματα καί ἐπενδύσεις κατά τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Ἄν ὅμως ὁ προϋπολογισμός αὐτός περάσει, τότε τό χρέος τῶν ΗΠΑ θά φθάσει ἕως τό 2031 τό 117% τοῦ ΑΕΠ, ξεπερνώντας ἀκόμα καί τά ἐπίπεδα τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ὡστόσο, ὁ προϋπολογισμός θά πρέπει νά ἐγκριθεῖ ἀπό τό Κογκρέσσο, ὅπου ἤδη κάποιοι Ρεπουμπλικανοί ἔχουν ἀρνηθεῖ νά τόν ψηφίσουν χαρακτηρίζοντάς τον «παράλογα ἀκριβό».

Ἐπιπροσθέτως, ἀπό τόν προϋπολογισμό ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἕνα σχέδιο γνωστό ὡς Hyde Amendment, μία πρόβλεψις τῆς Ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως ὅτι τά χρήματα τῶν φορολογουμένων δέν μποροῦν νά πᾶνε γιά ἀμβλώσεις, ἐκτός ἀπό περιπτώσεις βιασμοῦ καί αἱμομιξίας. Ὁ Μπάιντεν εἶναι ὁ πρῶτος Πρόεδρος ἐδῶ καί δεκαετίες πού ἐξαιρεῖ αὐτήν τήν διάταξη, κάτι πού φυσικά εὐχαριστεῖ τούς προοδευτικούς ψηφοφόρους. Ὡστόσο, τό σχέδιο θά δημιουργήσει μεγάλη ἔνταση στό Κογκρέσσο, ὅπου πολλοί μετριοπαθεῖς Δημοκρατικοί ἐνδέχεται νά σταθοῦν στό πλευρό τῶν Ρεπουμπλικανῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν Hyde Amendment. Μέ δεδομένη τήν μικρή πλειοψηφία Δημοκρατικῶν στήν Βουλή καί τήν ὁριακή στήν Γερουσία, ἡ μάχη τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ προϋπολογισμοῦ ἀναμένεται νά εἶναι σκληρή.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ προϋπολογισμός τοῦ Μπάντεν περιλαμβάνει 1,5 τρισεκατομμύριο δολλάρια γιά τό Πεντάγωνο καί ἄλλα ὑπουργεῖα, καθώς καί δύο σχέδια πού εἶχαν ἤδη δοθεῖ στήν δημοσιότητα: 2,3 τρισ. δολλάρια γιά τήν δημιουργία θέσεων ἐργασίας καί 1,8 τρισ. δολλάρια γιά τόν οἰκογενειακό προϋπολογισμό, μέ τόν ἴδιο νά τονίζει ὅτι ὁ προϋπολογισμός του «ἐπενδύει ἀπ’ εὐθείας στούς Ἀμερικανούς πολῖτες καί στοχεύει στήν ἐνδυνάμωση τῆς οἰκονομίας καί τήν μακροπρόθεσμη βελτίωση τῶν δημοσιονομικῶν τῆς χώρας».

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;