«Ἱστορικός» προϋπολογισμός Μπάιντεν ὕψους 6 τρισ. δολλαρίων

Οὐάσιγκτων.– Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε τόν πρῶτο προϋπολογισμό τῆς Προεδρίας…

… ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ἀφ’ ἑνός ἀπό τήν ηὐξημένη φορολογία γιά τά ἀνώτερα εἰσοδηματικά στρώματα τῆς κοινωνίας καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἀπό τό πακέτο δαπανῶν ὕψους ἕξι τρισεκατομμυρίων δολλαρίων.

Οἱ προτεινόμενοι φόροι εἶναι ὕψους τριῶν τρισεκατομμυρίων δολλαρίων καί θά κληθοῦν νά τούς καταβάλλουν κυρίως ἑταιρεῖες καί ἀποδόσεις κεφαλαίων.

Ὁ προϋπολογισμός πού χαρακτηρίζεται «ἱστορικός» ὑπό τήν ἔννοια ὅτι δαπάνες τέτοιου ἐπιπέδου δέν ἔχουν δεῖ οἱ ΗΠΑ ἀπό τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περιλαμβάνει τεράστια κοινωνικά προγράμματα καί ἐπενδύσεις κατά τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Ἄν ὅμως ὁ προϋπολογισμός αὐτός περάσει, τότε τό χρέος τῶν ΗΠΑ θά φθάσει ἕως τό 2031 τό 117% τοῦ ΑΕΠ, ξεπερνώντας ἀκόμα καί τά ἐπίπεδα τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ὡστόσο, ὁ προϋπολογισμός θά πρέπει νά ἐγκριθεῖ ἀπό τό Κογκρέσσο, ὅπου ἤδη κάποιοι Ρεπουμπλικανοί ἔχουν ἀρνηθεῖ νά τόν ψηφίσουν χαρακτηρίζοντάς τον «παράλογα ἀκριβό».

Ἐπιπροσθέτως, ἀπό τόν προϋπολογισμό ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἕνα σχέδιο γνωστό ὡς Hyde Amendment, μία πρόβλεψις τῆς Ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως ὅτι τά χρήματα τῶν φορολογουμένων δέν μποροῦν νά πᾶνε γιά ἀμβλώσεις, ἐκτός ἀπό περιπτώσεις βιασμοῦ καί αἱμομιξίας. Ὁ Μπάιντεν εἶναι ὁ πρῶτος Πρόεδρος ἐδῶ καί δεκαετίες πού ἐξαιρεῖ αὐτήν τήν διάταξη, κάτι πού φυσικά εὐχαριστεῖ τούς προοδευτικούς ψηφοφόρους. Ὡστόσο, τό σχέδιο θά δημιουργήσει μεγάλη ἔνταση στό Κογκρέσσο, ὅπου πολλοί μετριοπαθεῖς Δημοκρατικοί ἐνδέχεται νά σταθοῦν στό πλευρό τῶν Ρεπουμπλικανῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν Hyde Amendment. Μέ δεδομένη τήν μικρή πλειοψηφία Δημοκρατικῶν στήν Βουλή καί τήν ὁριακή στήν Γερουσία, ἡ μάχη τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ προϋπολογισμοῦ ἀναμένεται νά εἶναι σκληρή.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ προϋπολογισμός τοῦ Μπάντεν περιλαμβάνει 1,5 τρισεκατομμύριο δολλάρια γιά τό Πεντάγωνο καί ἄλλα ὑπουργεῖα, καθώς καί δύο σχέδια πού εἶχαν ἤδη δοθεῖ στήν δημοσιότητα: 2,3 τρισ. δολλάρια γιά τήν δημιουργία θέσεων ἐργασίας καί 1,8 τρισ. δολλάρια γιά τόν οἰκογενειακό προϋπολογισμό, μέ τόν ἴδιο νά τονίζει ὅτι ὁ προϋπολογισμός του «ἐπενδύει ἀπ’ εὐθείας στούς Ἀμερικανούς πολῖτες καί στοχεύει στήν ἐνδυνάμωση τῆς οἰκονομίας καί τήν μακροπρόθεσμη βελτίωση τῶν δημοσιονομικῶν τῆς χώρας».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Κυβέρνησις ἀλλάζει γιά τρίτη φορά τόν ἐκλογικό νόμο γιά νά τῆς δώσει αὐτοδυναμία

Εφημερίς Εστία
«Παράθυρο» γιά ἐπαναφορά τοῦ μπόνους Παυλόπουλου ἄνοιξε ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν

Ὁ πειρασμός τῆς ἁμαρτίας

Μανώλης Κοττάκης
Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ τοῦ 7χρονου ἱερέως…

Σχόλια ὑπέρ τῆς Ρωσσίας «παραίτησαν» Γερμανό ναύαρχο

Εφημερίς Εστία
Γιά ἐγκατάσταση κυβερνήσεως ἀνδρεικέλων στό Κίεβο ὁμιλοῦν οἱ Βρεταννοί

Ἡ ἐποχή τῆς εἰκόνας, οἱ «ἰνφλουένσερς» καί ἄλλα…

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθῶ τά ΜΜΕ καθημερινά

Τετάρτη, 24 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ