ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Ἰω. Φιλιππάκης: Ἀναξιόπιστος ὁ κ. Μιωνή

ΣΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΙΣ καί ἀνυπόστατους ἰσχυρισμούς τοῦ Σάμπυ Μιωνή περί ἐκβιασμοῦ…

… συμφώνως πρός τήν χθεσινή κατάθεσή του στήν Προανακριτική Ἐπιτροπή, ἀπήντησε ὁ ἐκδότης Ἰωάννης Φιλιππάκης. Σέ ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε ἀναφέρει τά κάτωθι:

ἀποκαλύψεις τῆς «δημοκρατίας» γιά τή λίστα Λαγκάρντ. Στή λίστα ἤλεγχε ἤ διαχειριζόταν, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, τό 55% τῶν καταθέσεων, δηλαδή ἄνω τοῦ ἑνός δισ. δολλαρίων. Σήμερα, ἐπιχείρησε νά παρουσιάσει μία (ἀπό τίς πολλές) προσπάθειες ἐξωδικαστικοῦ συμβιβασμοῦ μεταξύ ἰδιωτῶν ὡς δῆθεν ἀπόπειρα ἐκβιασμοῦ καί δωροληψίας.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δύο κυβερνήσεις (ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ) εἶχαν ἐμπλακεῖ στίς προσπάθειες ἐξωδικαστικοῦ συμβιβασμοῦ, πού ἔγιναν μέ πρωτοβουλία τῶν κ.κ. Μιωνή καί Παπασταύρου, ὡς ἑξῆς:

– Ἀπό τά μέσα τοῦ 2013, ὁ τότε πρωθυπουργός κ. Ἀντώνης Σαμαρᾶς προσωπικά μέ πίεσε ἐπανειλημμένα νά μή δημοσιεύουμε τίποτα γιά τόν κ. Μιωνή καί τόν κοινό τους συνεργάτη καί σύνδεσμο Στ. Παπασταύρου, ἐπειδή «αὐτά τά παιδιά ἔχουν βοηθήσει πολύ στό παρελθόν» καί ἐπειδή δῆθεν δεχόταν παρεμβάσεις ἀπό τό Ἰσραήλ. Ἐπίσης, ὁ κ. Σαμαρᾶς μέ πίεσε ἀφόρητα νά συμβιβαστοῦμε μέ τόν κ. Μιωνή, ὅπως ἄλλωστε ἔχω καταθέσει σέ δικαστήριο τοῦ Λονδίνου τόν Ὀκτώβριο 2014. Ἡ κατάθεσή μου δέν ἀμφισβητήθηκε ποτέ οὔτε ἀπό τόν κ. Μιωνή οὔτε ἀπό τόν ἴδιο τόν κ. Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε γνώση τό Δεκέμβριο 2014 καί παρακάλεσε γιά «ἀνακωχή» μέχρι τίς διαφαινόμενος τότε ἐκλογές. Ἐπί πρωθυπουργίας Σαμαρᾶ, δέν γνώριζα οὔτε τόν κ. Δ. Παπαγγελόπουλο οὔτε τήν κ. Γιάννα Παπαδάκου.

– Στίς ἀρχές 2016 κλήθηκα ἐκ νέου στό Μέγαρο Μαξίμου. Αὐτή τή φορά ἀπό τόν τότε ὑπουργό Ἐπικρατείας κ. Ν. Παππᾶ, πάλι μέ αἴτημα τόν ἐξωδικαστικό συμβιβασμό μέ τόν κ. Μιωνή καί πάλι, μέ τή δικαιολογία παρεμβάσεων ἀπό τό Ἰσραήλ.

– Τό 2018 ἔγινε ἀκόμα μία προσπάθεια ἐξωδικαστικοῦ συμβιβασμοῦ, πάλι στό γραφεῖο τοῦ κ. Παππᾶ –αὐτή τή φορά στό ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Πολιτικῆς. Ἡ συνάντηση ὁδήγησε στήν ὑπογραφή συμφωνητικοῦ συμβιβασμοῦ μέ ἀμοιβαία ἀποχή ἀπό δικαστικές ἐνέργειες, πού τηρήθηκε μέχρι πρόσφατα. Τό συμφωνητικό ἀποτελοῦσε, στά κύρια σημεῖα του, μετάφραση προσχεδίου, στά ἀγγλικά, τό ὁποῖο μᾶς εἶχαν ἀποστείλει ὁ κ. Μιωνή καί Ἰσραηλινός δικηγόρος τό Δεκέμβριο 2016. Δηλαδή μετά τήν συνάντηση τοῦ δῆθεν ἐκβιασμοῦ!

– Στό μεταξύ, ἐπειδή ὁ κ. Μιωνή εἶχε ἐπικαλεστεῖ ὑποτιθέμενη δράση του «ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ» Μπ. Νετανιάχου, εἶχα ἀπευθύνει ἐπιστολή διαμαρτυρίας στήν τότε πρέσβη τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἀθήνα. Στήν ἀπαντητική ἐπιστολή της τόνιζε πώς ὁ κ. Μιωνή δέν ἔχει καμμία ἐπίσημη ἤ ἡμιεπίσημη ἰδιότητα, ὅτι ἡ Δικαιοσύνη, καί στίς δύο χῶρες, εἶναι ἀνεξάρτητη καί ὅτι πρόκειται γιά ἰδιωτική διαφορά.

– Σημειωτέον ὅτι, μέχρι τίς ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου 2019, ὁ κ. Μιωνή δέν ἔλεγε τίποτα περί ὑπουργοῦ Παπαγγελόπουλου καί εἶχε καταθέσει στό Ἰσραήλ ἀγωγή καί μήνυση γιά ἄλλη δῆθεν «ἐγκληματική ὀργάνωση» μέ ἐπικεφαλῆς τόν (τότε στήν ἀντιπολίτευση) σημερινό ὑπουργό κ. Μ. Βορίδη. Οἱ ἀρχές τοῦ Ἰσραήλ ἀπέρριψαν τούς ἰσχυρισμούς του.

Προειδοποιοῦμε ἅπαντες ὅτι τίποτα δέν θά σταματήσει τήν ἀνεξάρτητη, ἀσυμβίβαστη καί ἀκηλίδωτη πορεία πού ἔχουμε χαράξει.

Ἐνημερώνουμε τούς ἐμπλεκόμενους ὅτι αὐτοί θά λογοδοτήσουν στήν δικαιοσύνη.

Ἰωάννης Ν. Φιλιππάκης
Ἐκδότης»

Στόν κ. Μιωνή ἀπήντησε καί ὁ πρώην ἀναπληρωτής ὑπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαίωσε μέν ὅτι ὑπῆρξε συνάντησις μέ τόν ἐπιχειρηματία στό Μέγαρο Μαξίμου, ἀλλά διέψευσε ὅσα φέρεται νά κατήγγειλε στήν Ἐπιτροπή ὁ μάρτυς.

«Τόν συναντήσαμε μέ τόν κ. Παππᾶ κατόπιν πιέσεων τῆς ἰσραηλινῆς Κυβέρνησης. Τοῦ διευκρινίσαμε ὅτι στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη δέν ὑπάρχει δυνατότητα παρέμβασης» ὑπεγράμμισε ἀρχικῶς ὁ κ. Παπαγγελόπουλος. Προσέθεσε δέ πώς «ἔχει τήν ἐντύπωση» ὅτι ὁ κ. Μιωνή ἔλαβε ἐπιταγή ὡς ἐγγύηση γιά τήν διευθέτηση διαφορῶν του μέ τόν κ. Φιλιππάκη. Ὁ πρώην ὑπουργός ἐπεσήμανε ὅτι ὁ κ. Μιωνή ἦταν ἐκεῖνος πού τούς παρακάλεσε νά τόν βοηθήσουν στίς ἐκκρεμεῖς δικαστικές του ὑποθέσεις, «ἐπειδή θεωροῦσε ὅτι ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη ἦταν ἀντισημιτική». «Κατηγόρησε τούς κ.κ. Βορίδη καί Φιλιππάκη ὡς Ναζί καί μέλη διεθνοῦς ναζιστικῆς ὀργάνωσης καί ὅτι γιά αὐτό τόν καταδιώκουν. Ἦταν σέ ἔξαλλη κατάσταση. Προσπαθήσαμε νά τόν ἠρεμήσουμε… Γιά τόν κ. Βορίδη τοῦ συστήσαμε νά ἀπευθυνθεῖ στή Ν.Δ. Γιά τόν κ. Φιλιππάκη, τόν ὁποῖο ἐγώ πρόσφατα εἶχα γνωρίσει, νά διευθετήσει συμβιβαστικά τίς διαφορές του. Πρίν ἀπό 2 χρόνια πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στό γραφεῖο τοῦ κ. Παππᾶ μετά ἀπό παρακλήσεις πάλι τοῦ κ. Μιωνή. Σέ αὐτήν συμμετεῖχαν ὁ κ. Παππᾶς, ἐγώ, ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μιωνή, ὁ κ. Φιλιππάκης καί ἄλλοι. Ἔχω τήν ἐντύπωση μάλιστα ὅτι ὁ κ. Μιωνή στή συνέχεια, κάποια στιγμή, ἔλαβε καί ἐπιταγή ὡς ἐγγύηση γιά τή διευθέτηση τῶν ἰδιωτικῶν διαφορῶν του μέ τόν κ. Φιλιππάκη. […] Ἐπίσης, ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι γιά τούς κ.κ. Παπασταύρου καί Μιωνή μέ εἶχε παρακαλέσει νά τούς βοηθήσω καί ὁ κ. Σαμαρᾶς σέ μιά ἀπό τίς συναντήσεις μας». Γνωστοποίησε δέ ὅτι ὁ κ. Μιωνή ἔχει μαγνητοφωνήσει τήν συνομιλία πού εἶχε μέ τόν ἴδιο καί τόν κ. Παππᾶ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὅπλα παντοῦ σέ μιά κοινωνία ζούγκλα!

Μανώλης Κοττάκης
Ἀπό τό πιστόλι κατά Στάνκογλου καί τήν χειροβομβίδα τοῦ ληστοῦ συνταγματάρχου, ἕως τίς καραμπίνες, τίς σφαῖρες τῆς ΕΛ.ΑΣ. κατά τῶν Ρομά, καί τά μαχαίρια τῶν μαθητῶν στήν Βουλή

Ἡ προσχηματική συγγνώμη Ράμα στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
«Πρόοδο» βλέπει ὁ κ. Μητσοτάκης στήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν

Τραπεζάκια ἔξω καί ποτό τόν Δεκέμβριο

Δημήτρης Καπράνος
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, ὥρα 10 τό βράδυ

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Τό ὕψος τῶν περιστάσεων

Μανώλης Κοττάκης
Τοῦ Μανώλη Κοττάκη