Ἰω. Φιλιππάκης: Ἀναξιόπιστος ὁ κ. Μιωνή

ΣΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΙΣ καί ἀνυπόστατους ἰσχυρισμούς τοῦ Σάμπυ Μιωνή περί ἐκβιασμοῦ…

… συμφώνως πρός τήν χθεσινή κατάθεσή του στήν Προανακριτική Ἐπιτροπή, ἀπήντησε ὁ ἐκδότης Ἰωάννης Φιλιππάκης. Σέ ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε ἀναφέρει τά κάτωθι:

ἀποκαλύψεις τῆς «δημοκρατίας» γιά τή λίστα Λαγκάρντ. Στή λίστα ἤλεγχε ἤ διαχειριζόταν, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, τό 55% τῶν καταθέσεων, δηλαδή ἄνω τοῦ ἑνός δισ. δολλαρίων. Σήμερα, ἐπιχείρησε νά παρουσιάσει μία (ἀπό τίς πολλές) προσπάθειες ἐξωδικαστικοῦ συμβιβασμοῦ μεταξύ ἰδιωτῶν ὡς δῆθεν ἀπόπειρα ἐκβιασμοῦ καί δωροληψίας.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δύο κυβερνήσεις (ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ) εἶχαν ἐμπλακεῖ στίς προσπάθειες ἐξωδικαστικοῦ συμβιβασμοῦ, πού ἔγιναν μέ πρωτοβουλία τῶν κ.κ. Μιωνή καί Παπασταύρου, ὡς ἑξῆς:

– Ἀπό τά μέσα τοῦ 2013, ὁ τότε πρωθυπουργός κ. Ἀντώνης Σαμαρᾶς προσωπικά μέ πίεσε ἐπανειλημμένα νά μή δημοσιεύουμε τίποτα γιά τόν κ. Μιωνή καί τόν κοινό τους συνεργάτη καί σύνδεσμο Στ. Παπασταύρου, ἐπειδή «αὐτά τά παιδιά ἔχουν βοηθήσει πολύ στό παρελθόν» καί ἐπειδή δῆθεν δεχόταν παρεμβάσεις ἀπό τό Ἰσραήλ. Ἐπίσης, ὁ κ. Σαμαρᾶς μέ πίεσε ἀφόρητα νά συμβιβαστοῦμε μέ τόν κ. Μιωνή, ὅπως ἄλλωστε ἔχω καταθέσει σέ δικαστήριο τοῦ Λονδίνου τόν Ὀκτώβριο 2014. Ἡ κατάθεσή μου δέν ἀμφισβητήθηκε ποτέ οὔτε ἀπό τόν κ. Μιωνή οὔτε ἀπό τόν ἴδιο τόν κ. Σαμαρᾶ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε γνώση τό Δεκέμβριο 2014 καί παρακάλεσε γιά «ἀνακωχή» μέχρι τίς διαφαινόμενος τότε ἐκλογές. Ἐπί πρωθυπουργίας Σαμαρᾶ, δέν γνώριζα οὔτε τόν κ. Δ. Παπαγγελόπουλο οὔτε τήν κ. Γιάννα Παπαδάκου.

– Στίς ἀρχές 2016 κλήθηκα ἐκ νέου στό Μέγαρο Μαξίμου. Αὐτή τή φορά ἀπό τόν τότε ὑπουργό Ἐπικρατείας κ. Ν. Παππᾶ, πάλι μέ αἴτημα τόν ἐξωδικαστικό συμβιβασμό μέ τόν κ. Μιωνή καί πάλι, μέ τή δικαιολογία παρεμβάσεων ἀπό τό Ἰσραήλ.

– Τό 2018 ἔγινε ἀκόμα μία προσπάθεια ἐξωδικαστικοῦ συμβιβασμοῦ, πάλι στό γραφεῖο τοῦ κ. Παππᾶ –αὐτή τή φορά στό ὑπουργεῖο Ψηφιακῆς Πολιτικῆς. Ἡ συνάντηση ὁδήγησε στήν ὑπογραφή συμφωνητικοῦ συμβιβασμοῦ μέ ἀμοιβαία ἀποχή ἀπό δικαστικές ἐνέργειες, πού τηρήθηκε μέχρι πρόσφατα. Τό συμφωνητικό ἀποτελοῦσε, στά κύρια σημεῖα του, μετάφραση προσχεδίου, στά ἀγγλικά, τό ὁποῖο μᾶς εἶχαν ἀποστείλει ὁ κ. Μιωνή καί Ἰσραηλινός δικηγόρος τό Δεκέμβριο 2016. Δηλαδή μετά τήν συνάντηση τοῦ δῆθεν ἐκβιασμοῦ!

– Στό μεταξύ, ἐπειδή ὁ κ. Μιωνή εἶχε ἐπικαλεστεῖ ὑποτιθέμενη δράση του «ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ» Μπ. Νετανιάχου, εἶχα ἀπευθύνει ἐπιστολή διαμαρτυρίας στήν τότε πρέσβη τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἀθήνα. Στήν ἀπαντητική ἐπιστολή της τόνιζε πώς ὁ κ. Μιωνή δέν ἔχει καμμία ἐπίσημη ἤ ἡμιεπίσημη ἰδιότητα, ὅτι ἡ Δικαιοσύνη, καί στίς δύο χῶρες, εἶναι ἀνεξάρτητη καί ὅτι πρόκειται γιά ἰδιωτική διαφορά.

– Σημειωτέον ὅτι, μέχρι τίς ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου 2019, ὁ κ. Μιωνή δέν ἔλεγε τίποτα περί ὑπουργοῦ Παπαγγελόπουλου καί εἶχε καταθέσει στό Ἰσραήλ ἀγωγή καί μήνυση γιά ἄλλη δῆθεν «ἐγκληματική ὀργάνωση» μέ ἐπικεφαλῆς τόν (τότε στήν ἀντιπολίτευση) σημερινό ὑπουργό κ. Μ. Βορίδη. Οἱ ἀρχές τοῦ Ἰσραήλ ἀπέρριψαν τούς ἰσχυρισμούς του.

Προειδοποιοῦμε ἅπαντες ὅτι τίποτα δέν θά σταματήσει τήν ἀνεξάρτητη, ἀσυμβίβαστη καί ἀκηλίδωτη πορεία πού ἔχουμε χαράξει.

Ἐνημερώνουμε τούς ἐμπλεκόμενους ὅτι αὐτοί θά λογοδοτήσουν στήν δικαιοσύνη.

Ἰωάννης Ν. Φιλιππάκης
Ἐκδότης»

Στόν κ. Μιωνή ἀπήντησε καί ὁ πρώην ἀναπληρωτής ὑπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐπιβεβαίωσε μέν ὅτι ὑπῆρξε συνάντησις μέ τόν ἐπιχειρηματία στό Μέγαρο Μαξίμου, ἀλλά διέψευσε ὅσα φέρεται νά κατήγγειλε στήν Ἐπιτροπή ὁ μάρτυς.

«Τόν συναντήσαμε μέ τόν κ. Παππᾶ κατόπιν πιέσεων τῆς ἰσραηλινῆς Κυβέρνησης. Τοῦ διευκρινίσαμε ὅτι στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη δέν ὑπάρχει δυνατότητα παρέμβασης» ὑπεγράμμισε ἀρχικῶς ὁ κ. Παπαγγελόπουλος. Προσέθεσε δέ πώς «ἔχει τήν ἐντύπωση» ὅτι ὁ κ. Μιωνή ἔλαβε ἐπιταγή ὡς ἐγγύηση γιά τήν διευθέτηση διαφορῶν του μέ τόν κ. Φιλιππάκη. Ὁ πρώην ὑπουργός ἐπεσήμανε ὅτι ὁ κ. Μιωνή ἦταν ἐκεῖνος πού τούς παρακάλεσε νά τόν βοηθήσουν στίς ἐκκρεμεῖς δικαστικές του ὑποθέσεις, «ἐπειδή θεωροῦσε ὅτι ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη ἦταν ἀντισημιτική». «Κατηγόρησε τούς κ.κ. Βορίδη καί Φιλιππάκη ὡς Ναζί καί μέλη διεθνοῦς ναζιστικῆς ὀργάνωσης καί ὅτι γιά αὐτό τόν καταδιώκουν. Ἦταν σέ ἔξαλλη κατάσταση. Προσπαθήσαμε νά τόν ἠρεμήσουμε… Γιά τόν κ. Βορίδη τοῦ συστήσαμε νά ἀπευθυνθεῖ στή Ν.Δ. Γιά τόν κ. Φιλιππάκη, τόν ὁποῖο ἐγώ πρόσφατα εἶχα γνωρίσει, νά διευθετήσει συμβιβαστικά τίς διαφορές του. Πρίν ἀπό 2 χρόνια πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στό γραφεῖο τοῦ κ. Παππᾶ μετά ἀπό παρακλήσεις πάλι τοῦ κ. Μιωνή. Σέ αὐτήν συμμετεῖχαν ὁ κ. Παππᾶς, ἐγώ, ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μιωνή, ὁ κ. Φιλιππάκης καί ἄλλοι. Ἔχω τήν ἐντύπωση μάλιστα ὅτι ὁ κ. Μιωνή στή συνέχεια, κάποια στιγμή, ἔλαβε καί ἐπιταγή ὡς ἐγγύηση γιά τή διευθέτηση τῶν ἰδιωτικῶν διαφορῶν του μέ τόν κ. Φιλιππάκη. […] Ἐπίσης, ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι γιά τούς κ.κ. Παπασταύρου καί Μιωνή μέ εἶχε παρακαλέσει νά τούς βοηθήσω καί ὁ κ. Σαμαρᾶς σέ μιά ἀπό τίς συναντήσεις μας». Γνωστοποίησε δέ ὅτι ὁ κ. Μιωνή ἔχει μαγνητοφωνήσει τήν συνομιλία πού εἶχε μέ τόν ἴδιο καί τόν κ. Παππᾶ.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ