ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Ἡ πρεσβεία τῶν ΗΠΑ ἐπιπλήττει τόν Σημίτη

Παρέθεσε παραποιημένες δηλώσεις τοῦ Πάυατ

ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ἄρθρο τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Κώστα Σημίτη στήν «Καθημερινή» καί ὁ τρόπος πού χρησιμοποίησε δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβεως Τζέφφρυ Πάυατ γιά νά ἐνισχύσει τήν ἐπιχειρηματολογία του σχετικῶς μέ τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, προεκάλεσε τήν ἔντονη ἀντίδραση τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας. Ὁ λόγος εἶναι πώς ὁ κ. Σημίτης ἐπεκαλέσθη δημοσιεύματα σέ site, πού κατά τήν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ ρέπουν πρός τό Κρεμλῖνο, καί ὄχι τῆς ἐφημερίδος πού φιλοξένησε τό ἄρθρο, ἡ ὁποία ἀναπαρήγαγε τήν σωστή δήλωση τοῦ κ. Πάυατ. Ἡ πρεσβεία διόρθωσε, μέ αἰχμηρό ὕφος, τόν κ. Σημίτη, ἀναφέροντας ὅτι οὐδέποτε ὁ κ. Πάυατ ὁμίλησε γιά συμφωνίες ἐξ ἴσου ἐπωφελεῖς μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Ἀντιθέτως, ὁ κ. Σημίτης εἶχε γράψει ὅτι οἱ ΗΠΑ θέλουν σταθερότητα στήν Μεσόγειο καί ὑπό αὐτό τό πρῖσμα θά λάβουν πρωτοβουλίες πού δέν εἶναι συμφέρουσες γιά τήν Ἑλλάδα.


ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΗ μέ τόν Κώστα Σημίτη εἶναι ἡ ἀμερικανική πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα, διότι ὁ πρώην Πρωθυπουργός σέ πρόσφατο ἄρθρο στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» ἐπικαλέσθηκε δηλώσεις τοῦ Τζέφφρυ Πάυατ, πού ὅμως ὁ διπλωμάτης οὐδέποτε εἶχε κάνει. Μάλιστα ἡ πρεσβεία ἐμπλέκει τόν ρωσσικό παράγοντα στήν λανθασμένη κίνηση τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ, καθώς φέρεται νά ἔπεσε θῦμα ἠθελημένης παρερμηνείας τῶν δηλώσεων Πάυατ. Τό γραφεῖο Τύπου τῆς πρεσβείας δέν δικαιολογεῖ σέ καμμία περίπτωση τό λάθος τοῦ κ. Σημίτη, ἐπισημαίνοντας μέ αἰχμηρό ὕφος ὅτι ἡ «Καθημερινή» καί ἄλλα μέσα ἀναπαρήγαγαν τήν σωστή δήλωση τοῦ πρέσβεως.

Ὁ κ. Σημίτης στό ἄρθρο του ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στά ἑλληνοτουρκικά καί στό ἐνδεχόμενο νά ἐπαναληφθεῖ ἡ κρίσις τῶν Ἰμίων, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ ΗΠΑ θά ἀφήσουν νά ἐξελιχθεῖ ὅπως τό 1996. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός στό ἄρθρο του ὑπεγράμμισε ὅτι μία νέα ἑλληνοτουρκική κρίσις ἐνδεχομένως νά ξεσπάσει σέ περίπτωση πού ὁ Ἐρντογάν στείλει ἐρευνητικό πλοῖο ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος. Διέβλεψε ὅτι κυρίως οἱ ΗΠΑ θά τηρήσουν ἐπιφυλακτική στάση καί γιά νά στηρίξει τόν ἰσχυρισμό του παρέθεσε τμῆμα τῶν δηλώσεων πού εἶχε κάνει ὁ κ. Πάυατ. «Εἶναι ἐνδεικτική ἡ τοποθέτησις τοῦ πρέσβεως τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα, πού σέ ἐρωτήσεις σχετικῶς μέ τίς προκλήσεις τῆς Τουρκίας στήν κυπριακή ΑΟΖ σημείωσε τήν ἀνάγκη σταθερότητος στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί μίλησε γιά συμφωνίες ἐξ ἴσου ἐπωφελεῖς γιά τά ἐμπλεκόμενα μέρη, μία ἀπάντησις πού ὑποδηλώνει πρωτοβουλίες πού ἴσως δέν θά εἶναι συμφέρουσες γιά τήν χώρα μας» ἔγραψε ὁ κ. Σημίτης.

Ὅμως ὁ ἀκόλουθος Τύπου τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ Μπίλλ Μιούραντ διέψευσε τά ἀνωτέρω, τονίζοντας ὅτι ὁ κ. Σημίτης δέν περιγράφει μέ ἀκρίβεια τήν ἀπάντηση τοῦ πρέσβεως πού εἶχε δώσει στίς 15 Μαΐου. Ποτέ ὁ πρέσβυς, σημείωσε ὁ κ. Μιούραντ, δέν μίλησε γιά συμφωνίες ἐξ ἴσου ἐπωφελεῖς. Ἡ ἀμερικανική πρεσβεία ἀνεκοίνωσε τίς ἀκριβεῖς δηλώσεις τοῦ κ. Πάυατ. «Ὅσον ἀφορᾶ συγκεκριμένως τήν κυπριακή ΑΟΖ καί τίς τουρκικές δραστηριότητες γιά τήν γεώτρηση, διαπιστώσατε τήν πολύ γρήγορη καί σαφῆ ἀντίδραση τῆς Κυβερνήσεώς μου μέσω τοῦ ἐκπροσώπου μας στήν Οὐάσιγκτων καί εἰδικώτερα τῆς ἐμφάσεως πού ἀποδίδουμε στήν ἀποφυγή προκλητικῶν καί κλιμακωτῶν ἐνεργειῶν. Ἀπό αὐτή τήν ἄποψη, θά ἤθελα ἐπίσης νά ἐπισημάνω ὅτι ἡ μακροπρόθεσμη ἐλπίδα μας –καί αὐτό ἐμπνέεται καί πάλι ἀπό τήν ὑποστήριξή μας στήν τριμερῆ Ἑλλάδα-Ἰσραήλ-Κύπρος– εἶναι ὅτι τά ἐνεργειακά ζητήματα στήν Ἀνατολική Μεσόγειο θά πρέπει νά ἀποτελέσουν κινητήρια δύναμη συνεργασίας, ἕνα win-win, σέ ἀντίθεση μέ ἕναν ὁδηγό γιά συγκρούσεις. Εἶναι πολύ σημαντικό ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ὅτι ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης πρότεινε ρητῶς τήν δημιουργία λογαριασμοῦ μεσεγγυήσεως, ὥστε οἱ πόροι πού προέρχονται ἀπό κυπριακές δραστηριότητες γιά γεωτρήσεις νά μοιράζονται ἐξ ἴσου μεταξύ τῶν κοινοτήτων.»

Μάλιστα, ὁ ἀκόλουθος Τύπου τῆς πρεσβείας ἀνέφερε συγκεκριμένως τά δύο πρῶτα ἠλεκτρονικά μέσα ἐνημερώσεως (Pronews.gr καί Pentapostagma.gr) πού ἑρμήνευσαν ἐσφαλμένα τήν δήλωση τοῦ κ. Πάυατ, μιά κίνησις πού ἡ πρεσβεία χαρακτηρίζει σκόπιμη. Ὅπως ἀνέφερε ὁ κ. Μιούραντ, οἱ ἐν λόγω ἱστοσελίδες «κλίνουν πρός τίς ρωσσικές θέσεις»!

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό Facebook προστάτης τοῦ Στάλιν

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ζούκερμπεργκ «κατέβασε» ἑλληνική ἀνάρτηση πού ὑπενθύμιζε πώς ὁ κομμουνιστής ἡγέτης κατεδίκασε σέ λιμό τόν λαό τῆς Οὐκρανίας τό 1932

Στίς Βρυξέλλες τό μυστικό τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ ἐφιάλτης τῆς αἱρεσιμότητας γιά τό κράτος δικαίου

SOS ἀπό τούς βιομηχάνους γιά τό ἐνεργειακό κόστος

Εφημερίς Εστία
Δέν ἔλαβαν ἀπαντήσεις οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ΣΕΒ

Ἡ διαρκής φλυαρία βλάπτει τό ποδόσφαιρο

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πού εἶναι καταπίεση τό νά βλέπεις ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο νά…

Σάββατον, 1 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ