ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ἡ Παγκρήτια ἀπορροφᾶ τήν HSBC Ἑλλάδος

ΣΕ ΜΙΑ οὐσιαστική καί συγχρόνως ἀναπτυξιακή πρωτοβουλία προχωρεῖ ἡ Παγκρήτια Τράπεζα…

… μέ τήν ἀπόκτηση τῶν δραστηριοτήτων τῆς πολυεθνικῆς HSBC στήν χώρα μας. Ἡ Παγκρήτια ἀποκτᾶ καί τά 15 καταστήματα τῆς HSBC στήν Ἑλλάδα καί μέ τόν τρόπο αὐτό ἰσχυροποιεῖ τήν παρουσία της καί ἐκτός Κρήτης. Πρόκειται γιά ἕνα μεγάλο καί ἐξαιρετικά ἐλπιδοφόρο deal, ἀφοῦ πρακτικά δημιουργεῖ ἕναν νέο ὑγιῆ τραπεζικό πυλῶνα, πέραν τῶν τεσσάρων συστημικῶν τραπεζῶν. Ἡ εἴδησις προεβλήθη ἀπό ὅλα τά μεγάλα ξένα εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα ὡς σημαντική ἐξέλιξις στόν ἑλληνικό τραπεζικό τομέα. Ἡ συμφωνία ἀνεκοινώθη ἐπισήμως χθές, μέ τό κατ’ ἀρχήν «πράσινο φῶς» τῆς ΤτΕ, ἡ ὁποία καί θά ἐξετάσει τίς παραμέτρους τῆς συμφωνίας πού τελεῖ ὑπό τήν ἔγκρισή της. Μέ τήν συμφωνία αὐτή ἐνισχύεται ἡ καθαρή θέση τῆς Παγκρήτιας κατά περίπου 100 ἑκ. εὐρώ. Συγχρόνως παρακάμπτεται καί τό ἀγκάθι τῆς διασφαλίσεως τῶν θέσεων ἐργασίας, δεδομένου ὅτι ἡ Παγκρήτια, ἐπεκτείνοντας τίς δραστηριότητές της σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, ἔχει ἀνάγκη ἀπό τό ἔμπειρο καί ἐξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μιᾶς μεγάλης πολυεθνικῆς τραπέζης. Σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο σενάριο ἀποχωρήσεως τῆς HSBC ἀπό τήν Ἑλλάδα ὑπῆρχε κίνδυνος ἀπωλείας θέσεων ἐργασίας τόν ὁποῖο ἡ συγκεκριμένη ἐξαγορά ἀποσοβεῖ.

Ἡ ἀπόκτησις τῶν ἑλληνικῶν δραστηριοτήτων τῆς HSBC ἀποτελεῖ συμπληρωματική κίνηση στό ἀναπτυξιακό πλάνο τῆς Παγκρήτιας, ἡ ὁποία ταυτόχρονα προχωρεῖ τήν συνένωση μέ τήν Τράπεζα Χανίων, ἀλλά καί σέ αὔξηση μετοχικοῦ κεφαλαίου ὕψους 100 ἑκ. εὐρώ. Τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι ἡ δημιουργία μίας τραπέζης μέ ἐνεργητικό πού θά πλησιάζει τά 5 δισ. εὐρώ.

Ἡ αὔξησις τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου πού ἀναμένεται νά πραγματοποιηθεῖ τό β΄ ἑξάμηνο τοῦ ἔτους, θά λειτουργήσει συμπληρωματικά μέ τήν ἐνίσχυση τῆς κεφαλαιακής θέσεώς της, ὅπως αὐτή προκύπτει ἀπό τήν ἀπόκτηση τῆς HSBC. Μέ τήν ἀπορρόφηση τοῦ ἑλληνικοῦ παραρτήματος τῆς πολυεθνικῆς ἡ Παγκρήτια τράπεζα, ἐκτός ἀπό τά 15 ὑποκαταστήματα, ἀποκτᾶ:

– Ἐνεργητικό ἄνω τοῦ 1,8 δισ. εὐρώ

– Καταθέσεις περίπου 1,7 δισ. εὐρώ

– Δάνεια καί ὁμόλογα 1 δισ. εὐρώ

Σημειώνεται ὅτι τό ἐνεργητικό τῆς Παγκρήτιας, σύμφωνα μέ τούς ἰσολογισμούς ἐννεαμήνου τοῦ 2021, ἀνήρχετο σέ 2,6 δισ. εὐρώ (καταθέσεις 1,5 δισ. εὐρώ) ἐνῶ σήμερα διαθέτει 45 σημεῖα ἐξυπηρετήσεως σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Ὅπως ἐπισημαίνει καί σέ ἀνακοίνωση Τύπου ἡ ἑλληνική τράπεζα: «Τό δίκτυο τῆς HSBC εἶναι ἀπολύτως συμπληρωματικό τῆς παρουσίας τῆς Παγκρήτιας στήν Ἀθήνα, ἡ ὁποία μέ τόν τρόπο αὐτό ἰσχυροποιεῖται».Ἡ συναλλαγή ἀναμένεται νά ὁλοκληρωθεῖ, ἐντός τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ 2023, ἀφοῦ λάβει τήν τελική ἔγκριση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ