Ἡ ΝΔ ἀντέδρασε στόν ἐμπαιγμό τῶν Ἀποδήμων

Ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς Cosco Captain Fu Chengqiu ὑποδέχεται τόν Κυριάκο Μητσοτάκη στό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς (PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ)

Τό Μαξίμου θέλει Ἕλληνες «δύο ταχυτήτων»

ΕΣΤΩ καί μέ καθυστέρηση, ὅπως ἄλλωστε εἶχε προβλέψει στό χθεσινό ἄρθρο του ὁ διευθυντής τῆς «Ἑστίας» Μανώλης Κοττάκης, ἡ Νέα Δημοκρατία ἀντέδρασε σχετικῶς μέ τήν «ἀπρέπεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ» νά δηλώσει δημοσίως ὅτι δέν θά προσμετρῶνται οἱ ψῆφοι τῶν Ἀποδήμων Ἑλλήνων. Ἔστω καί μέ καθυστέρηση, ἡ Πειραιῶς παραμέρισε γιά λίγο τούς Πετσίτη – Παππᾶ καί ἠσχολήθη μέ τόν ἀπαράδεκτο διαχωρισμό τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα σέ «ἐδῶ Ἕλληνες» καί «ἔξω Ἕλληνες». Ἡ ΝΔ κάνει λόγο γιά «ἐμπαιγμό» τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθώς ἡ ψῆφος τους θά προσμετρᾶται μόνο γιά τρεῖς βουλευτές. Αὐτό ὅμως, ὅπως ἀναφέρουν στελέχη τοῦ κόμματος, δημιουργεῖ ψηφοφόρους «δύο ταχυτήτων», κάτι πού συνιστᾶ ὠμή παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητος τῆς ψήφου, καί θεωροῦν ὅτι ἡ πρότασις θά κριθεῖ ἀντισυνταγματική. Ἡ ΝΔ, ὅπως ἤδη ἔχει ζητήσει ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες νέοι πού ἔχουν φύγει στό ἐξωτερικό, τήν τελευταία δεκαετία, νά μποροῦν νά ψηφίσουν στόν τόπο διαμονῆς τους καί νά μήν ὑποχρεωθοῦν νά ἔλθουν στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις ἀσκεῖ κριτική στήν ἐπιτροπή πού ἔχει συστήσει τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καί ἐπιβάλλει τούς δικούς της ὅρους. Ἡ πρότασις τῆς ἐπιτροπῆς, προσθέτουν τά ἴδια στελέχη, καταδεικνύει τόν φόβο τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐκλογική συμπεριφορά τῶν νέων, καί ἔτσι δέν ἐπιθυμεῖ νά προσμετρηθεῖ στό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα.

Ἐν τῶ μεταξύ, χθές, ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπεσκέφθη τίς ἐγκαταστάσεις τῆς Cosco στόν Πειραιᾶ. Κατά τήν συνάντησή του μέ τήν διοίκηση τῆς κινεζικῆς ἑταιρείας ἐξέφρασε τήν στήριξή του στό ἐπενδυτικό σχέδιό της, ἐπισημαίνοντας ὅτι πρέπει νά ξεπερασθοῦν τά γραφειοκρατικά ἐμπόδια.

Τόν Πρόεδρο τῆς ΝΔ ὑπεδέχθη ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς ἑταιρείας Captain Fu Chengqiu. Τά στελέχη τῆς Cosco παρουσίασαν στόν κ. Μητσοτάκη τό σχέδιο τῆς ἑταιρείας γιά τήν ἐπέκταση τῶν ἐπενδύσεων στό μεγαλύτερο λιμάνι τῆς χώρας, ὅπου ἀπασχολοῦνται ἤδη 3.000 ἐργαζόμενοι. Ὅπως τόν ἐνημέρωσαν, οἱ νέες ἐπενδύσεις συνολικοῦ ὕψους 600 ἑκατ. εὐρώ περιλαμβάνουν, μεταξύ ἄλλων, προβλῆτες γιά κρουαζιερόπλοια, ἐπιβατικό σταθμό, ἐπέκταση τοῦ τερματικοῦ σταθμοῦ αὐτοκινήτων, ξενοδοχεῖα καί κέντρο logistics, τό ὁποῖο θά εἶναι συνδεδεμένο μέ τό σιδηροδρομικό δίκτυο γιά νά μετακινοῦνται ταχύτερα τά ἐμπορεύματα πρός τήν Εὐρώπη. Ἐπεσημάνθη ὅτι μέ τήν ἔλευση τῆς Cosco τό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς ἀπό τήν 93η θέση ἀναρριχήθηκε στήν 32α παγκοσμίως εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν μεταφορά ἐμπορευματοκιβωτίων, ἐνῶ τό 2019 ἀναμένεται νά γίνει τό σημαντικώτερο λιμάνι τῆς Μεσογείου.

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ ξεναγήθηκε στίς ἐγκαταστάσεις τῆς Cosco καί ἐνημερώθηκε ἀπό κοντά γιά τήν χωροθέτηση τῶν νέων ἐπενδυτικῶν σχεδίων τῆς ἐπιχειρήσεως. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐξήγησε ὅτι σέ καμμία περίπτωση δέν πρέπει ἡ προστασία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας νά χρησιμοποιεῖται ὡς ἄλλοθι γιά τήν καθυστέρηση ἐπενδύσεων. «Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, μποροῦμε πάντα νά βροῦμε μιά ἱκανοποιητική ἰσορροπία μεταξύ τῆς ἀνάγκης νά προστατεύσουμε τόν πολιτιστικό μας θησαυρό –κάτι τό ὁποῖο φαντάζομαι ὅτι καί οἱ ἴδιοι οἱ ἐπενδυτές τό ἀναζητοῦν καί τό ἐπιδιώκουν– καί τῆς ἀνάγκης νά μήν ἀποτελεῖ αὐτό ἐμπόδιο στή δρομολόγηση ἐπενδύσεων» δήλωσε, προσθέτοντας πώς ἡ ΝΔ ὑποστηρίζει πώς οἱ κανόνες τοῦ «παιχνιδιοῦ» δέν πρέπει νά ἀλλάζουν ἐκ τῶν ὑστέρων. «Θά σεβαστοῦμε τούς νόμους καί τό Σύνταγμα, ἀλλά θά διαμορφώσουμε ἕνα τέτοιο πλαίσιο πού δέν θά δημιουργοῦμε ἀδικαιολόγητα ἐμπόδια στή προσπάθειά σας νά ὁλοκληρώσετε αὐτήν τήν ἐπένδυση» συμπλήρωσε ὁ κ. Μητσοτάκης.

«Ὅταν ἔχει δρομολογηθεῖ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό σχέδιο, μέ ἐπενδυτές οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀποδείξει τήν ἀξιοπιστία τους καί οἱ ὁποῖοι ἔρχονται νά προσφέρουν στήν ἀναπτυξιακή δυναμική τῆς χώρας μέ ἕνα master plan τό ὁποῖο εἶναι ἐγκεκριμένο, ὁποιαδήποτε ἀλλαγή τῶν κανόνων ἀπό τή διοίκηση, ἀπό τό ἑλληνικό κράτος ἐκ τῶν ὑστέρων δημιουργεῖ προβλήματα καί ἐρωτηματικά» εἶπε ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως καί προσέθεσε: «Μέ βάση, λοιπόν, αὐτές τίς δύο ἀρχές πορευόμαστε καί ἔτσι θά ἀξιολογήσουμε τήν προοπτική τῆς ἐπένδυσης στό μέλλον. Δέν χρειάζεται νά ξαναπῶ ὅτι ἔχουμε στηρίξει ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνεπιφύλακτα τήν ἐπένδυση αὐτή».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!