Ἡ Κύπρος ὄρθωσε τό ἀνάστημά της στήν ΕΕ

Μπλόκο στίς κυρώσεις στήν Λευκορωσσία λόγω τῆς Ἄγκυρας

ΣΤΟ ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΟ Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο θά κριθοῦν τελικῶς οἱ κυρώσεις κατά τῆς Τουρκίας καί τῆς Λευκορωσσίας καθώς ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου Νῖκος Χριστοδουλίδης ἔκανε χθές χρήση τοῦ βέτο καθώς ἐπέμενε νά συνδεθοῦν οἱ κυρώσεις κατά τῶν δύο κρατῶν καί νά μήν ληψθεῖ ἀπόφασις μόνο κατά τῶν ἀξιωματούχων τοῦ Λουκασένκο. Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία εἶχε προειδοποιήσει τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς ΕΕ γιά τίς κινήσεις της μετά καί τήν ἀνανέωση τῶν παρανόμων τουρκικῶν Navtex στήν κυπριακή ΑΟΖ.

Ὁ Ὕπατος Ἐκπρόσωπος τῆς ΕΕ γιά τήν Ἐξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορρέλλ, μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Συμβουλίου Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑνώσεως, ἀνεκοίνωσε τήν μή ἐπίτευξη συμφωνίας. «Δέν κατηγόρησα τήν Κύπρο γιά τίποτα. Πότε τό ἔκανα; Ἁπλῶς, μᾶς λείπει ἡ Κύπρος γιά νά ἔχουμε ὁμοφωνία. Εἶναι ἕνα γεγονός» εἶπε ὁ Εὐρωπαῖος ἀξιωματοῦχος. Ἐξέφρασε κατανόηση ὡς πρός τήν ἀπόφαση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί ὑπενθύμισε ὅτι ὁ ἴδιος ἔχει πεῖ ὅτι ἐάν ἡ Τουρκία δέν ἄλλαζε τήν στάση της –πού δέν τήν ἄλλαξε, ὅπως εἶπε– θά προχωροῦσαν οἱ ἐνεργεῖς. «Ὑπάρχουν πλέον συζητήσεις. Πολλά κράτη μέλη ἔκριναν ὅτι τό θέμα πρέπει νά παραπεμφθεῖ στήν Σύνοδο. Εἶναι καί ζήτημα συγχρονισμοῦ» ἐπεσήμανε ὁ κ. Μπορρέλλ. Ὑπεστήριξε ὅτι οὐδέποτε ἡ ΕΕ εἶχε πεῖ ὅτι «πρίν ἀπό τή Λευκορωσσία θά τό κάναμε γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τό ἀνάποδο, ἀλλά τό συντομώτερο δυνατόν». Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὑπέρ τῆς Κύπρου ἐτάχθησαν ἐκτός ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἡ Γαλλία, ἡ Σλοβακία, ἡ Ἰρλανδία, τό Λουξεμβοῦργο καί ἡ Μάλτα. Ἀντιθέτως ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Φινλανδίας εἶπε ὅτι εἶναι «πολύ ἐκνευριστικό» τό γεγονός πώς ἐπετεύχθη συμφωνία γιά κυρώσεις κατά τῆς Λευκορωσσίας καί δήλωσε ὅτι ἡ χώρα του θά ἀναζητήσει καί ἄλλους τρόπους γιά νά ξεπερασθεῖ τό βέτο τῆς Κύπρου.

Ὁ κ. Χριστοδουλίδης ὑπενθύμισε στούς ὁμολόγους του τήν πολιτική συναντίληψη πού ἐπετεύχθη ὁμοφώνως τόν περασμένο μῆνα στό Gymnich, ἡ ὁποία προβλέπει ὅτι ἡ διαδικασία ἐγκρίσεως τῶν κυρώσεων γιά τήν Λευκορωσσία καί τῶν κυρώσεων γιά τήν Τουρκία θά κινηθοῦν παραλλήλως. «Ἡ ΕΕ δέν μπορεῖ νά ἔχει ἐπιλεκτική ἀντίδραση ὅταν παραβιάζεται τό διεθνές δίκαιο ἀναλόγως τοῦ ποιός προβαίνει σέ αὐτή τήν παραβίαση. Δέν θά πρέπει νά ἀναλωνόμαστε μόνο στίς συζητήσεις, ἀλλά ἀπαιτεῖται καί ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων ΕΕ» τόνισε ὁ Κύπριος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν.
Ἐξερχόμενος τοῦ Συμβουλίου ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας οἱ Εὐρωπαῖοι ὁμόλογοί του χαρακτήρισαν «θετικό δεῖγμα» τήν ἀποχώρηση τοῦ «Ὀρόυτς Ρέις». Πρόκειται ὅμως γιά «ἕνα πρῶτο δεῖγμα» καί «ἡ Τουρκία πρέπει νά δώσει πολλά ἄλλα ἁπτά δείγματα σεβασμοῦ τοῦ διεθνοῦς δικαίου». «Τό ζήτημα θά συζητηθεῖ πάλι στό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν, ὥστε νά καταλήξουμε τελικά σέ κατευθύνσεις γιά τίς εὐρω-τουρκικές σχέσεις. Ἐλπίζουμε ὅτι μέχρι τότε ἡ Τουρκία θά ἔχει δώσει ἁπτά δείγματα σεβασμοῦ τοῦ διεθνοῦς δικαίου» κατέληξε ὁ κ. Δένδιας.

Ἀνάλογες δηλώσεις ἔκανε χθές καί ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἀπό τήν Λευκωσία. «Ἡ ἀμφισβήτηση καί παραβίαση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, δύο κρατῶν μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, προσβάλλει καί ἀμφισβητεῖ τήν ἴδια τήν Ἕνωση» εἶπε ἡ Πρόεδρος ἀπευθυνόμενη στήν κυπριακή Βουλή. «Οἱ ἑταῖροι μας ἔχουν ἤδη δείξει ἔμπρακτα τή συμπαράστασή τους καί ἀναγνωρίζουν ὁλοένα καί περισσότερο τό δίκαιο τῶν ἐπιχειρημάτων μας. Ἡ ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας τήν ἀπομονώνει διεθνῶς καί ἀποδυναμώνει τίς θέσεις της. Αὐτό καταδεικνύει, μεταξύ ἄλλων, ἡ ἀπουσία της ἀπό τό δίκτυο τῶν τριμερῶν καί ἄλλων πολυμερῶν περιφερειακῶν καί πολυθεματικῶν σχημάτων συνεργασίας Ἑλλάδας καί Κύπρου μέ πολλές χῶρες τῆς περιοχῆς, ἕνα δίκτυο πού ἀναπτύσσεται ραγδαῖα τά τελευταῖα χρόνια στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί τήν εὐρύτερη περιοχή μας» εἶπε χαρακτηριστικά ἡ κ. Σακελλαροπούλου.

Τήν ἴδια στιγμή, ἡ Γερμανία κάνει ἔκκληση γιά ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως καί ἀπ’ εὐθείας διάλογο μεταξύ Ἑλλάδος – Τουρκίας καί ἀποφεύγει νά κάνει ἀναφορά σέ κυρώσεις. Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ δέν θέλησε νά ἀποκαλύψει σέ ποιό στάδιο εὑρίσκεται ἡ διαμεσολαβητική προσπάθεια καί ὅταν ἠρωτήθη γιά τό ἐνδεχόμενο ἐπιβολῆς κυρώσεων, περιορίσθηκε νά δηλώσει ὅτι δέν θά δώσει «ἐνδιάμεσο ἀποτέλεσμα» ἐν ὄψει τῆς Συνόδου. Κληθείς μάλιστα νά ἀναφερθεῖ σέ ἐνδεχομένη τριμερῆ συνάντηση ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, τόνισε ὅτι οὕτως ἤ ἄλλως συναντήσεις σέ ὑπηρεσιακό ἐπίπεδο δέν ἀνακοινώνονται!

Ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε ὅτι τό «ζητούμενο εἶναι μέ ποιούς τρόπους θά ἐνεργοποιοῦνται πιθανές κυρώσεις ἄν ἡ Τουρκία δέν συνεχίσει αὐτή τή συμπεριφορά ἀποκλιμάκωσης». Καί αὐτός ἀπέφυγε νά διευκρινίσει ἐάν ἔχουν κλειδώσει οἱ διερευνητικές συνομιλίες καί τόνισε ὅτι οἱ ἀνακοινώσεις θά γίνουν ὅταν πραγματικά θά ἔχουν «κλειδώσει». «Εἴμαστε σέ καλό κλῖμα, εἴμαστε κοντά στήν ἐπανέναρξη. Τό πόσο σύντομα ἐξαρτᾶται καί ἀπό τίς δύο χῶρες. Ὅταν ἔχουμε κάτι τέτοιο, θά τό ἀνακοινώσουμε» κατέληξε ὁ κ. Πέτσας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.