ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Ἡ Κύπρος καταγγέλλει τήν Τουρκία στόν ΟΗΕ

Σέ προεκλογική περίοδο εὑρίσκεται ἡ Τουρκία ἐν ὄψει τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν (photo: epa TOLGA BOZOGLU)

140 γεωτρήσεις γιά ἀέριο – πετρέλαιο ἐξήγγειλε ἡ Ἄγκυρα

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ τῶν μεγάλων κοιτασμάτων στό «Γλαῦκος» ἔχει μᾶλλον προκαλέσει πανικό στήν Τουρκία. Ὁ ὑπουργός Ἐνέργειας καί Φυσικῶν Πόρων τῆς Τουρκίας F. Dönmez ἀνεκοίνωσε χθές ὅτι ἐντός τοῦ 2019 θά πραγματοποιηθοῦν 140 γεωτρήσεις γιά πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο, ἐπισημαίνοντας ὅτι οἱ 6 ἤ 7 ἀπό αὐτές θά πραγματοποιηθοῦν σέ θαλάσσιο χῶρο. Ἀνέφερε ὅτι οἱ γεωτρήσεις πού γίνονται σέ αὐτόν εἶναι πολύ πιό δύσκολες καί ἔχουν μεγαλύτερο κόστος, προσθέτοντας ὅτι ἔχουν μεγάλες ἐλπίδες ἐξευρέσεως ὑδρογονανθράκων ὅσον ἀφορᾶ στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Κατά τόν ἴδιο πρόκειται γιά διπλάσιο ἀριθμό γεωτρήσεων ἀπό πέρυσι. Ἐν τῶ μεταξύ, οἱ τουρκικές προκλήσεις ἔναντι τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας συνεχίζονται μέ ἀμείωτη ἔνταση καί ἀπό ὅλο τό πολιτικό φάσμα. Αὐτήν τήν φορά ἦταν ἡ σειρά τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νά ἀμφισβητήσει τά νόμιμα καί ἀναφαίρετα δικαιώματα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Μάλιστα, ὁ Τοῦρκος βουλευτής τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος Ἀλί Μαχίρ Μπασαρίρ ξεπέρασε κάθε νοσηρή φαντασία. Ἐνεκάλεσε τήν Ἄγκυρα γιατί δέν πραγματοποιεῖ γεωτρήσεις στά τεμάχια 1,4,5,6 καί 7 πού ἀνήκουν στήν Κυπριακή Δημοκρατία! «Σκοπός τοῦ προηγουμένου ἐρωτήματός μου δέν ἦταν νά ζητήσω ἐξηγήσεις γιατί ἔγινε γεώτρησις, ἀλλά γιατί ἦταν ἀδρανοποιημένο ἐπί 40 ἡμέρες τό γεωτρύπανο τῆς Τουρκίας στά ἀνοικτά τῆς Ἀττάλειας. Ἐπίσης, ἦταν νά ἀνοίξω τά μάτια τοῦ Ὑπουργείου γιά ἔρευνες πιό ἀνοικτά στήν Μεσόγειο καί νά ρωτήσω γιατί ἐνῶ ἄλλες χῶρες βρίσκουν φυσικό ἀέριο στήν ἀνατολική Μεσόγειο, ἐμεῖς δέν βρίσκουμε» ἀνέφερε ὁ Τοῦρκος βουλευτής. Καί συμπλήρωσε σέ ἀκόμη πιό προκλητικό τόνο: «Ἀσφαλῶς καί θά ἀναζητήσουμε πετρέλαιο στήν Μεσόγειο, ἀλλά ὄχι κοντά στίς δικές μας ἀκτές, πρέπει νά κάνουμε γεώτρηση τό συντομότερο στήν ΑΟΖ καί ἐκεῖ πού ἔχουμε ἐμεῖς δικαιώματα, δηλ. στά τεμάχια 1,4,5,6 καί 7».

Τήν ἴδια ὥρα, ἡ κυπριακή Κυβέρνησις, μέ ἐπιστολή τοῦ Μονίμου Ἀντιπροσώπου τῆς Δημοκρατίας στά Ἡνωμένα Ἔθνη Πρέσβεως Κορνήλιου Κορνηλίου πρός τόν Γενικό Γραμματέα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Ἀντόνιο Γκουτέρρες, καταγγέλλει τίς συνεχιζόμενες παράνομες ἐνέργειες ἐξερευνήσεως ὑδρογονανθράκων πού διεξάγει ἡ Τουρκία στήν Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη καί τήν ὑφαλοκρηπῖδα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Οἱ ἔρευνες, ἐπισημαίνει ὁ κ. Κορνηλίου, διεξάγονται στά τεμάχια 1, 8, 9 καί 12, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἡ Κυπριακή Δημοκρατία ἔχει ἤδη ἀναθέσει στίς ἑταιρεῖες ΕΝΙ καί Total τά τεμάχια 8 καί 9 γιά ἔρευνες καί ἐκμετάλλευση ὑδρογονανθράκων. Παραλλήλως ὑποδεικνύει πώς ἡ παράνομη σεισμική ἔρευνα τῆς Τουρκίας διεξάγεται ἐντός τοῦ χώρου τῆς Κυπριακῆς ὑψαλοκρηπῖδος καί τῆς ΑΟΖ, πού ἔχουν ὁριοθετηθεῖ μεταξύ τῆς Κύπρου καί τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Λιβάνου καί τοῦ Ἰσραήλ ἀντιστοίχως, σέ πλήρη συμμόρφωση μέ τούς διεθνεῖς κανόνες ὁριοθετήσεως. Ὁ κ. Κορνηλίου καταγγέλλει ὅτι οἱ τουρκικές ἔρευνες συνιστοῦν παραβίαση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, βάσει τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, καί εἰδικώτερα τῆς Συμβάσεως τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης. Ὅπως ἀναφέρει τό riknews.com.cy, ἡ ἐπιστολή συνοδεύεται ἀπό χάρτη, στόν ὁποῖο καταγράφονται τά τεμάχια τῆς ΑΟΖ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

 

Ειδήσεις / Άρθρα

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἀναστάτωση γιά τό ὡράριο

Εφημερίς Εστία
Οἱ τακτικές καί ἔκτακτες διακοπές ρεύματος δίωρης διαρκείας μέσα στήν καρδιά τοῦ χειμῶνος τρομάζουν τήν Κυβέρνηση πού ἀναζητεῖ λύσεις γιά τήν ἐξοικονόμηση ἐνεργείας

Ὁ ὕπνος τῶν Ἑλλήνων

Μανώλης Κοττάκης
ΣΥΝΗΘΩΣ ἡ στήλη μας τά «ψέλνει» στούς πολιτικούς

Οἱ Τοῦρκοι κτυποῦν βάναυσα μετανάστες γιά νά τούς στρέψουν στήν Ἑλλάδα

Εφημερίς Εστία
Καί ἔχουν τήν ἀξίωση νά ἀνοίξουμε τά σύνορά μας

Μεγαλύτερη προσοχή, ὅταν ἀγγίζουμε ἐθνικά θέματα

Δημήτρης Καπράνος
Πρωί-πρωί χθές ἐπιχειρῶ νά φτιάξω τόν πρωινό μου καφέ

Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ