ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ἡ Ἑλλάς διεθνοποιεῖ τήν βεβήλωση τῆς Ἁγίας Σοφίας

Ἡ ἐρώτησις Κακλαμάνη καί οἱ ἀπαντήσεις τῶν ὑπουργῶν

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κυβέρνησις διατηρεῖ στήν ἐπικαιρότητα τήν βεβήλωση τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Μονῆς τῆς Χώρας καί ἄλλων ἱστορικῶν μνημείων ἀπό τό τουρκικό κράτος. Ἔτσι πρόκειται νά τό θέσει ἐκ νέου στήν 45η Σύνοδο τῆς Ἐπιτροπῆς Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς, πού θά πραγματοποιηθεῖ στίς 19-30 Ἰουνίου 2022, στό Καζάν τῆς Ρωσσίας. Αὐτό προκύπτει ἀπό τίς ἀπαντήσεις τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καί Πολιτισμοῦ, σέ ἐρώτηση πού κατέθεσε ὁ βουλευτής Α΄ Ἀθηνῶν τῆς ΝΔ, Νικήτας Κακλαμάνης, ὁ ὁποῖος ζητοῦσε νά πληροφορηθεῖ σέ ποιές ἐνέργειες καί σέ τί μέτρα ἔχει προβεῖ ἡ ἑλληνική πλευρά γιά τήν προστασία τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς, ἀφοῦ λόγῳ δημοσιευμάτων τοῦ ξένου Τύπου, οἱ Τοῦρκοι, παραβιάζοντας κάθε ἔννοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, τήν ἔχουν μετατρέψει σέ τζαμί καί ἕως σήμερα συνεχίζουν τήν ἀλλοίωσή της.

Οἱ ὑπουργοί Νῖκος Δένδιας καί Λίνα Μενδώνη ὑπογραμμίζουν ἀναλυτικά τίς κινήσεις, πού ἔχουν γίνει ἀπό τήν πλευρά τους πρός ὅλα τά διεθνῆ fora, προκειμένου νά σταματήσει ἡ οὐσιαστική καταστροφή τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπό τό τουρκικό κράτος, ἀφοῦ μετατρέπεται ἀπό Σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας, σέ τζαμί. Τονίζουν δέ στίς ἀπαντήσεις τους, ὅτι τελευταῖο δεῖγμα προκλητικότητος ἐκ μέρους τῶν Τούρκων, ἦταν πώς δέν κατέθεσαν κἄν σχετική ἔκθεση γιά τήν Ἁγία Σοφία, ὥς τήν 1η Φεβρουαρίου 2022, ὅπως τούς εἶχε ζητηθεῖ ἀπό τό Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς τῆς UNESCO!

Συγχρόνως, συνεχίζεται ἡ προσπάθεια εὐαισθητοποιήσεως τῆς διεθνοῦς κοινότητος στήν ἀνάγκη νά προστατευθοῦν τά ἐμβληματικά μνημεῖα Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τῆς Μονῆς τῆς Χώρας ἀπό πολιτικούς καιροσκοπισμούς, τονίζοντας ὅτι εἶναι ἐπείγουσα καί ἀναγκαία ἡ ἐπιστροφή στό προηγούμενο καθεστώς τῶν μνημείων, καθώς ἐκφράζει τήν μοναδική οἰκουμενική ἀξία τους ὡς συμβόλων διαθρησκευτικῆς καί εἰρηνικῆς συνυπάρξεως λαῶν, μακριά ἀπό πρακτικές πού θυμίζουν ἄλλες ἐποχές μισαλλοδοξίας καί ὀπισθοδρομήσεως.

Μέ τήν παραίνεση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ἡ Γενική Διευθύντρια τῆς UNESCO ἔστειλε στήν Κωνσταντινούπολη δύο φορές τόν Εἰδικό Ἀπεσταλμένο τῆς UNESCO Mounir Bouchenaki, προκειμένου νά ἐξετάσει ἐπί τόπου τίς συνέπειες τῶν τουρκικῶν ἀποφάσεων, λόγῳ ἀλλαγῆς χρήσεως τῶν δύο ἐκκλησιῶν, καί ἀναμένεται ἡ σχετική ἔκθεσις. «Εὔχομαι καί ἐλπίζω, ὅτι χάρη σέ αὐτές τίς ἐνέργειες, τό συγκεκριμένο θέμα πού ἀγγίζει τή ψυχή ὁλόκληρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, θά βρεῖ ἀνταπόκριση στό σύνολο τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ, ἐπαναφέροντας καί τήν Τουρκία στή διεθνῆ ἔννομη τάξη» τόνισε ὁ κ. Κακλαμάνης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ