Ἡ Ἑλλάς χρηματοδοτεῖ τήν ἀνακατασκευή τοῦ λιμανιοῦ τῆς Βεγγάζης

Οἱ ἐπαφές Δένδια στήν ἰταλική πρωτεύουσα

ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ συμβολή τῆς Ἑλλάδος στά ἔργα τῆς ἀνακατασκευῆς τοῦ λιμανιοῦ τῆς Βεγγάζης στήν Λιβύη ἔδειξε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας, ὁ ὁποῖος ἐπέδωσε σχετική ἐπιταγή στόν ὑπεύθυνο τοῦ προγράμματος ἐπισιτισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὁ κ. Δένδιας, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τήν ἰταλική πρωτεύουσα, προέβη σχετικῶς στήν ἀκόλουθη δήλωση:

«Εἶχα τήν εὐκαιρία νά βρεθῶ στή Ρώμη καί, κατ’ ἀρχήν, νά συναντηθῶ μέ τήν κ. Williams, τήν Εἰδική Σύμβουλο τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τή Λιβύη. Κάναμε μία ἐκτενῆ συζήτηση καί μία πλήρη ἀνάλυση τῆς κατάστασης στή Λιβύη. Ἐπίσης, νά ἐπισκεφθῶ τόν Ἐκτελεστικό Διευθυντή τοῦ World Food Programme καί νά τοῦ ἐγχειρίσω ἐπιταγή γιά νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τίς ἐπισκευές στό λιμάνι τῆς Βεγγάζης. Ἕναν χῶρο γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα ἔχει ζωτικό ἐνδιαφέρον. Θυμίζω ὅτι βρίσκεται λιγότερο ἀπό 20 λεπτά πτήσης ἀπό τήν Κρήτη».

Ἐπίσης στήν Ρώμη ὁ Ἕλλην ὑπουργός συνηντήθη μέ πρέσβεις κρατῶν πού εἶναι ταυτοχρόνως διαπιστευμένοι καί στήν Ἀθήνα, συνεχίζοντας τήν προσπάθεια γιά προώθηση τῆς ὑποψηφιότητος τῆς χώρας μας γιά μιά θέση στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ. Σχετικῶς ἐδήλωσε: «Θά συναντηθῶ μέ 35 Πρέσβεις Ἀφρικανικῶν, Νοτιοαμερικανικῶν καί Ἀσιατικῶν χωρῶν, πού εἶναι διαπιστευμένοι στήν Ἑλλάδα, γιά νά μπορέσω νά τούς ἐξηγήσω καί τίς πάγιες ἑλληνικές θέσεις στά ἐθνικά θέματα, ἀλλά καί γιά νά ζητήσω τήν ψῆφο τῶν χωρῶν τους –ὅσες μέχρι σήμερα δέν ἔχουν δεσμευτεῖ– γιά τήν ἐκστρατεία μας γιά ἐκλογή στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τήν περίοδο 2025-2026».

Ὁ κ. Δένδιας ἠρωτήθη ἐξ ἄλλου, σχετικῶς πρός τίς δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν Φινλανδία ὅπου πραγματοποιεῖ ἐπίσκεψη ἐξετόξευσε κατηγορίες κατά τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τῆς Frontex, γιά τούς χειρισμούς της στό μεταναστευτικό. «Ἡ Ἑλλάς… ἰσχυρίζεται πώς φρουρεῖ τά σύνορα τῆς Εὐρώπης, ἐνῶ τά σύνορα τῆς Εὐρώπης στό Νότο καί στήν Ἀνατολή ξεκινοῦν ἀπό τήν Τουρκία» ἀνέφερε συγκεκριμένα ὁ Μεβλούτ Τσαβούσογλου καί προσέθεσε:

«Δυστυχῶς ἡ Frontex ἔχει στηρίξει τήν ἀπάνθρωπη συμπεριφορά τῆς Ἑλλάδος στά σύνορα στίς ἐπαναπροωθήσεις. Τά βίντεο, τά ντοκουμέντα τά μοιραστήκαμε καί μέ τήν ΕΕ».

Ἀπαντῶντας ὁ κ. Δένδιας ὑπεγράμμισε: «Δέν ἔχω διαβάσει τίς δηλώσεις τοῦ Τούρκου Ὑπουργοῦ, καί θά τηλεφωνήσω στόν φίλο μου καί ὁμόλογό μου (τόν Φινλανδό Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν) γιά νά μοῦ πεῖ τί τοῦ εἶπε ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός. Ὅμως θέλω νά εἶμαι σαφής. Τό τελευταῖο πρᾶγμα πού ἔχει ἀνάγκη ἡ Ἑλλάς εἶναι διδάγματα καί διδαχές ἀπό τήν Τουρκία γιά ζητήματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί γιά χειρισμό τοῦ μεταναστευτικοῦ. Ἡ Τουρκία, ἐπαναλαμβάνω, ἡ Τουρκία εἶναι αὐτή ἡ ὁποία ἐργαλειοποίησε τό μεταναστευτικό καί χρησιμοποίησε τούς μετανάστες σάν ὅπλο ἐκβιασμοῦ τῆς ΕΕ καί τῆς Ἑλλάδας. Δέν δικαιοῦται, λοιπόν, διά νά ὁμιλεῖ, γιά νά θυμίσουμε μία παλιά φράση». Ἐν τῷ μεταξύ, αὐστηρό διάβημα διαμαρτυρίας γιά τίς συνεχεῖς ὑπερπτήσεις καί τίς παραβάσεις πού πραγματοποιοῦν τουρκικά μή ἐπανδρωμένα ἀεροχήματα στό Αἰγαῖο θά καταθέσει ἡ ἑλληνική πρεσβεία στήν Ἄγκυρα κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ χρόνου ἔχουν καταγραφεῖ περισσότερα ἀπό 100 περιστατικά παραβιάσεων τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου ἀπό τουρκικά μή ἐπανδρωμένα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ