Ἡ ΕΕ κλείνει ἐναέριο χῶρο καί ρωσσικά μέσα ἐνημερώσεως

Ὁ Πούτιν θέτει σέ ἐπιφυλακή τίς πυρηνικές δυνάμεις

ΤΟ κλείσιμο τοῦ ἐναέριου χώρου τῆς ΕΕ γιά τήν Ρωσσία, τήν ἀπαγόρευση λειτουργίας τῶν ρωσσικῶν ΜΜΕ (Russia Today καί Sputnik), ἀλλά καί τήν χρηματοδότηση τῆς Οὐκρανίας γιά ἀγορά ἀμυντικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀνεκοίνωσε χθές ἡ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάϋεν. «Τά ἀεροσκάφη ἀπό τήν Ρωσσία πλέον δέν θά μποροῦν νά προσγειώνονται οὔτε νά ἀπογειώνονται ἀλλά οὔτε καί νά ὑπερίπτανται τοῦ ἐναέριου χώρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης» κατέστησε σαφές ἡ πρώην ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Γερμανίας. Ἐπίσης, ἀνέφερε ὅτι ἡ ΕΕ θά ἀπαγορεύσει «τήν “μηχανή” μαζικῶν μέσων ἐνημερώσεως τοῦ Κρεμλίνου στήν ΕΕ. Τά κρατικά Russia Today καί Sputnik καί οἱ θυγατρικές τους δέν θά μποροῦν πλέον νά διαδίδουν τά ψέματά τους, γιά νά δικαιολογήσουν τόν πόλεμο τοῦ Πούτιν. Ἀναπτύσσουμε ἐργαλεῖα γιά τήν ἀπαγόρευση τῆς τοξικῆς καί ἐπιβλαβοῦς παραπληροφορήσεώς τους στήν Εὐρώπη».

Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάϋεν σημείωσε, ἐπίσης, ὅτι ἡ ΕΕ θά χρηματοδοτήσει γιά πρώτη φορά τήν ἀγορά καί παράδοση ὅπλων καί ἄλλου ἐξοπλισμοῦ στήν Οὐκρανία. Νά σημειωθεῖ πώς, ὅπως δήλωσε πηγή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στό Reuters, ἡ ΕΕ σκοπεύει νά χρησιμοποιήσει 450 ἑκατ. εὐρώ ἀπό εὐρωπαϊκά κονδύλια γιά τήν χρηματοδότηση παραδόσεως ὅπλων στήν Οὐκρανία. Ἐπί πλέον, 50 ἑκατ. εὐρώ προορίζονται νά δαπανηθοῦν γιά ἐξοπλισμό ὅπως ἰατρικές προμήθειες, δήλωσε ἡ πηγή. Ἀνεφέρθη, ἀκόμη, στήν ἐπιβολή κυρώσεων εἰς βάρος τῆς συμμάχου τῆς Ρωσσίας στόν πόλεμο, Λευκορωσσίας καί τοῦ καθεστῶτος Λουκασένκο. Ἡ ἴδια ἐπανέλαβε ὅτι σημαντικές ρωσσικές τράπεζες θά ἀποκλεισθοῦν ἀπό τό σύστημα Swift, ἐνῶ ἀνεφέρθη καί στίς κυρώσεις εἰς βάρος τῆς ρωσσικῆς κεντρικῆς τραπέζης. Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ BP ἀνεκοίνωσε ὅτι θά ἀποχωρήσει ἀπό τό μερίδιο 20% τῆς ρωσσικῆς πετρελαϊκῆς Rosneft. Ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς BP Bernard Looney θά παραιτηθεῖ ἀπό τό διοικητικό συμβούλιο τῆς Rosneft μέ ἄμεση ἰσχύ. Ὁ Helge Lund, πρόεδρος τῆς BP, λέει ὅτι ἡ ἑταιρεία δραστηριοποιεῖται στήν Ρωσσία γιά περισσότερα ἀπό 30 χρόνια μέ «ἐξαιρετικούς Ρώσσους συναδέλφους», ἀλλά ἡ εἰσβολή ἀντιπροσωπεύει μία θεμελιώδη ἀλλαγή: «Ἡ ἐπίθεσις τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία εἶναι μία ἐπιθετική πρᾶξις, πού ἔχει τραγικές συνέπειες σέ ὁλόκληρη τήν περιοχή».

Ἐπί πλέον ἀνοίγει, ὡς φαίνεται, ὁ δρόμος γιά τόν ἀποκλεισμό τῆς διελεύσεως ρωσσικῶν πλοίων στήν Μαύρη Θάλασσα. Μετά ἀπό ἰσχυρές πιέσεις καί μέ μεγάλη καθυστέρηση, ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλῶντας στό CNN TÜRK καί ἀναφερόμενος στό θέμα τῆς Συνθήκης τοῦ Μοντρέ καί τοῦ καθεστῶτος τῶν Στενῶν, εἶπε πώς «καταλήξαμε στό συμπέρασμα ὅτι ἡ κατάστασις στήν Οὐκρανία ἔχει μετατραπεῖ σέ πόλεμο. Θά ἐφαρμόσουμε τίς προβλέψεις τῆς Συνθήκης τοῦ Μοντρέ, μέ διαφάνεια», προαναγγέλλοντας τό ἑπόμενο βῆμα, καθώς τό καθεστώς πολέμου ἐνεργοποιεῖ ἄρθρο τῆς συνθήκης τοῦ Μοντρέ, πού δίδει τό δικαίωμα νά κλείσει τά Στενά τοῦ Βοσπόρου σέ ρωσσικά πλοῖα πού θά συμμετάσχουν σέ πολεμικές ἐπιχειρήσεις.

Στό πεδίο, μαίνονταν καί χθές οἱ μάχες ἰδίως στά βόρεια καί νοτιοανατολικά τῆς χώρας μεταξύ ρωσσικῶν καί οὐκρανικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, μέ τίς σειρῆνες νά ἠχοῦν χθές τό βράδυ καί στήν Μαριούπολη. Νωρίτερα, Ρωσσία καί Οὐκρανία εἶχαν ἐπιβεβαιώσει τήν ἔναρξη διαπραγματεύσεων, μέ μικρές ὡστόσο προσδοκίες γιά τήν ἐπίτευξη συμβιβασμοῦ. Οἱ συνομιλίες ἀναμένεται νά γίνουν σήμερα σέ χῶρο κοντά στά σύνορα τῆς Λευκορωσσίας μέ τήν Οὐκρανία. «Συμφωνήσαμε ὅτι ἡ οὐκρανική ἀντιπροσωπεία θά συναντηθεῖ μέ τήν ρωσσική χωρίς προϋποθέσεις στά οὐκρανο-λευκορωσσικά σύνορα, κοντά στόν ποταμό Πρίπιατ», ἀνέφερε σέ δήλωσή του ὁ Ζελένσκι. Ἡ συνάντησις εἶναι ἀποτέλεσμα ἐπικοινωνίας μεταξύ τοῦ Ζελένσκι καί τοῦ Λευκορώσσου Προέδρου, δήλωσε ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος.

Τήν ἴδια ὥρα, ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος Βλαντιμήρ Πούτιν κλιμάκωνε τήν ἔνταση, διατάσσοντας νά τεθοῦν οἱ ρωσσικές πυρηνικές δυνάμεις σέ κατάσταση ὑψηλοῦ συναγερμοῦ. Μιλῶντας σέ συνάντηση μέ κορυφαίους ἀξιωματούχους του, ὁ Πούτιν ὑπεστήριξε ὅτι κορυφαῖες δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ προέβησαν σέ «ἐπιθετικές δηλώσεις» κατά τῆς Ρωσσίας, ἐνῶ ἡ Δύσις ἐπέβαλε σκληρές οἰκονομικές κυρώσεις κατά τῆς χώρας του καί τοῦ ἰδίου. Ὁ Πούτιν διέταξε τόν Ρῶσσο ὑπουργό Ἀμύνης καί τόν ἐπί κεφαλῆς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ νά θέσουν τίς πυρηνικές δυνάμεις σέ «εἰδικό καθεστώς μάχιμης ὑπηρεσίας». Ἡ διαταγή τοῦ Προέδρου Πούτιν νά θέσει σέ συναγερμό τίς ρωσσικές πυρηνικές δυνάμεις ἀποτελεῖ μέρος ἑνός μοτίβου τῶν κατασκευασμένων ἀπειλῶν τῆς Μόσχας, προκειμένου νά δικαιολογήσει τήν ἐπιθετικότητά της, δήλωσε ἡ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Λευκοῦ Οἴκου Τζέν Ψάκι. «Τόν ἔχουμε δεῖ νά τό κάνει ξανά καί ξανά. Σέ καμμία χρονική στιγμή ἡ Ρωσσία δέν ἀπειλήθηκε ἀπό τό ΝΑΤΟ, δέν ἀπειλήθηκε ἀπό τήν Οὐκρανία», εἶπε ἡ Ψάκι στό ABC.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ