Ἡ ἀντίδρασις τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου στήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας»

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ τοῦ Ἀντώνη Βεζυρόπουλου, τοῦ Καλυμνίου πού…

… ἐπί χρόνια ἀψηφοῦσε τίς ἀπειλές τῶν Τούρκων καί πήγαινε στά Ἴμια γιά νά φροντίσει τίς κατσίκες του, καί ἡ ἀποκάλυψις τῆς «Ἑστίας» ὅτι τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ζητεῖ νά ἐπιστραφοῦν τά χρήματα πού ἐδίδοντο γιά τά καύσιμα μεταφορᾶς πρός τίς βραχονησῖδες, συνεχίζει νά προκαλεῖ ἀντιδράσεις. Ἡ Ἕνωσις Δικαστικῶν Λειτουργῶν τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου μέ ἀνακοίνωσή της διέψευσε ὅτι θεωρεῖ μή νόμιμο τό ποσόν πού ἐδίδετο ἀπό τόν Δῆμο Καλύμνου στόν βοσκό τῶν Ἰμίων γιά νά μετακινεῖται μέ τή βάρκα του καί τό καταλόγισε εἰς βάρος τῶν κληρονόμων του. «Ἡ καλοπροαίρετη καί μέ τρόπο θεσμικά ὀρθό ἀσκούμενη δημόσια κριτική εἶναι ὄχι ἁπλῶς εὐπρόσδεκτη, ἀλλά ἀναγκαία σέ μία δημοκρατική κοινωνία. Ἅπαντες ὅμως –ἰδιαίτερα δέ οἱ φορεῖς δημόσιων ἀξιωμάτων– ὀφείλουν νά ἔχουν προηγουμένως ἐλέγξει προσεκτικά τήν ἀξιοπιστία τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν τους. Ἄλλως, κλονίζεται χωρίς λόγο ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν στούς «θεσμούς», ἀναφέρει χαρακτηριστικά ἡ Ἕνωσις καί προσθέτει: «Ἄν ἡ ἀνωτέρω ἀναφερόμενη δημόσια τοποθέτηση ὀφείλεται ἁπλῶς σέ ἀνθρώπινο λάθος, ὅπως εἰλικρινά πιστεύουμε ὅτι συμβαίνει, εὐελπιστοῦμε στήν παραδοχή του καί σέ θαρραλέα ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας».

«Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες κυκλοφόρησε στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο δημοσίευμα, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο θεώρησε μή νόμιμο τό ποσό πού δινόταν ἀπό τόν Δῆμο Καλύμνου στόν ἀποβιώσαντα Ἀντώνιο Βεζυρόπουλο. Τό θέμα ἔφερε στή Βουλή ὁ Α΄ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, ὁ ὁποῖος, ἀπευθυνόμενος ἀπό τή θέση τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς στήν Ὁλομέλεια τοῦ Σώματος, καταφέρθηκε ἐναντίον τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, λέγοντας πρός τό τέλος τῆς σχετικῆς ὁμιλίας του τά ἑξῆς: “Γιά τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο, παρ’ ὅτι σέβομαι τούς θεσμούς, δέ θέλω νά πῶ τή λέξη πού ταιριάζει”» σημειώνεται στήν ἀνακοίνωση. Καί ἐν συνεχεία ἐξηγεῖ τό ἑξῆς: «Ἡ πραγματικότητα, ὅμως, εἶναι ὅλως διαφορετική. Μέ τήν 39/2014 Πράξη τοῦ Β΄ Κλιμακίου τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου κρίθηκε νόμιμη δαπάνη 5.870,00 εὐρώ πού εἶχε δοθεῖ στόν Ἀντώνιο Βεζυρόπουλο ὡς ἀποζημίωση γιά τή φύλαξη τῶν Ἰμίων κατά τό ἔτος 2001. Στό πλαίσιο δέ τοῦ ἐλέγχου τοῦ Δήμου Καλυμνίων γιά τό χρονικό διάστημα 1997-2002 τά ἁρμόδια ὄργανα τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου οὐδεμία ἄλλη δαπάνη ἀφορῶσα στόν Ἀντώνιο Βεζυρόπουλο ἤλεγξαν καί οὐδέν ποσό καταλόγισαν γιά τόν λόγο αὐτόν εἰς βάρος τοῦ ἴδιου ἤ τῶν κληρονόμων του ἤ τοῦ Δήμου Καλύμνου».

Τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» δέν ἔκανε ἀναφορά σέ ἀπαιτήσεις σέ κληρονόμους ὅπως ἔπραξαν ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου, ἀλλά σέ ἀπαίτηση ἐπιστροφῆς χρημάτων ἀπό τόν Δῆμο Καλύμνου. Κάτι πού ἐπιβεβαίωσε ὁ δήμαρχος Δημήτριος Διακομιχάλης προσδιορίζοντας τό πρός ἐπιστροφή ποσόν σέ 50.000 εὐρώ. Τά λοιπά ἀφοροῦν τόν ἀντιπρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, ὁ ὁποῖος εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά ἀπαντήσει καταλλήλως!

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος