Ἡ ἀντίδρασις τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου στήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας»

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ τοῦ Ἀντώνη Βεζυρόπουλου, τοῦ Καλυμνίου πού…

… ἐπί χρόνια ἀψηφοῦσε τίς ἀπειλές τῶν Τούρκων καί πήγαινε στά Ἴμια γιά νά φροντίσει τίς κατσίκες του, καί ἡ ἀποκάλυψις τῆς «Ἑστίας» ὅτι τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ζητεῖ νά ἐπιστραφοῦν τά χρήματα πού ἐδίδοντο γιά τά καύσιμα μεταφορᾶς πρός τίς βραχονησῖδες, συνεχίζει νά προκαλεῖ ἀντιδράσεις. Ἡ Ἕνωσις Δικαστικῶν Λειτουργῶν τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου μέ ἀνακοίνωσή της διέψευσε ὅτι θεωρεῖ μή νόμιμο τό ποσόν πού ἐδίδετο ἀπό τόν Δῆμο Καλύμνου στόν βοσκό τῶν Ἰμίων γιά νά μετακινεῖται μέ τή βάρκα του καί τό καταλόγισε εἰς βάρος τῶν κληρονόμων του. «Ἡ καλοπροαίρετη καί μέ τρόπο θεσμικά ὀρθό ἀσκούμενη δημόσια κριτική εἶναι ὄχι ἁπλῶς εὐπρόσδεκτη, ἀλλά ἀναγκαία σέ μία δημοκρατική κοινωνία. Ἅπαντες ὅμως –ἰδιαίτερα δέ οἱ φορεῖς δημόσιων ἀξιωμάτων– ὀφείλουν νά ἔχουν προηγουμένως ἐλέγξει προσεκτικά τήν ἀξιοπιστία τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν τους. Ἄλλως, κλονίζεται χωρίς λόγο ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν στούς «θεσμούς», ἀναφέρει χαρακτηριστικά ἡ Ἕνωσις καί προσθέτει: «Ἄν ἡ ἀνωτέρω ἀναφερόμενη δημόσια τοποθέτηση ὀφείλεται ἁπλῶς σέ ἀνθρώπινο λάθος, ὅπως εἰλικρινά πιστεύουμε ὅτι συμβαίνει, εὐελπιστοῦμε στήν παραδοχή του καί σέ θαρραλέα ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας».

«Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες κυκλοφόρησε στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο δημοσίευμα, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο θεώρησε μή νόμιμο τό ποσό πού δινόταν ἀπό τόν Δῆμο Καλύμνου στόν ἀποβιώσαντα Ἀντώνιο Βεζυρόπουλο. Τό θέμα ἔφερε στή Βουλή ὁ Α΄ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, ὁ ὁποῖος, ἀπευθυνόμενος ἀπό τή θέση τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς στήν Ὁλομέλεια τοῦ Σώματος, καταφέρθηκε ἐναντίον τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, λέγοντας πρός τό τέλος τῆς σχετικῆς ὁμιλίας του τά ἑξῆς: “Γιά τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο, παρ’ ὅτι σέβομαι τούς θεσμούς, δέ θέλω νά πῶ τή λέξη πού ταιριάζει”» σημειώνεται στήν ἀνακοίνωση. Καί ἐν συνεχεία ἐξηγεῖ τό ἑξῆς: «Ἡ πραγματικότητα, ὅμως, εἶναι ὅλως διαφορετική. Μέ τήν 39/2014 Πράξη τοῦ Β΄ Κλιμακίου τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου κρίθηκε νόμιμη δαπάνη 5.870,00 εὐρώ πού εἶχε δοθεῖ στόν Ἀντώνιο Βεζυρόπουλο ὡς ἀποζημίωση γιά τή φύλαξη τῶν Ἰμίων κατά τό ἔτος 2001. Στό πλαίσιο δέ τοῦ ἐλέγχου τοῦ Δήμου Καλυμνίων γιά τό χρονικό διάστημα 1997-2002 τά ἁρμόδια ὄργανα τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου οὐδεμία ἄλλη δαπάνη ἀφορῶσα στόν Ἀντώνιο Βεζυρόπουλο ἤλεγξαν καί οὐδέν ποσό καταλόγισαν γιά τόν λόγο αὐτόν εἰς βάρος τοῦ ἴδιου ἤ τῶν κληρονόμων του ἤ τοῦ Δήμου Καλύμνου».

Τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» δέν ἔκανε ἀναφορά σέ ἀπαιτήσεις σέ κληρονόμους ὅπως ἔπραξαν ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου, ἀλλά σέ ἀπαίτηση ἐπιστροφῆς χρημάτων ἀπό τόν Δῆμο Καλύμνου. Κάτι πού ἐπιβεβαίωσε ὁ δήμαρχος Δημήτριος Διακομιχάλης προσδιορίζοντας τό πρός ἐπιστροφή ποσόν σέ 50.000 εὐρώ. Τά λοιπά ἀφοροῦν τόν ἀντιπρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, ὁ ὁποῖος εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά ἀπαντήσει καταλλήλως!

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.