«Γκρίζες ζῶνες» καί ἀποστρατιωτικοποίηση ἐπαναφέρει ὁ Τσαβούσογλου

ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΣΕ γιά πολλές ἑβδομάδες ὁ διπλωματικός «λήθαργος» τῆς Τουρκίας πού εἶχε ξεχάσει τά ἑλληνικά νησιά, τό Αἰγαῖο, τίς «γκρίζες ζῶνες» καί ἠσχολεῖτο μέ τίς τιμές στά ζαρζαβατικά καί τίς ὑποψηφιότητες γιά τήν προεδρία.

Χθές ὅμως, τήν ὥρα πού ὁ Ἕλλην ὑπουργός ἔλεγε ὅτι θά ἦταν καταστροφικό νά μήν τείνουμε καί ἐμεῖς χεῖρα φιλίας στήν Τουρκία ὑπογραμμίζοντας ὅμως πώς πρέπει νά ἔχουμε ἐπιφυλάξεις, ὁ ὁμόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ἔρριξε τήν βόμβα ὅτι θέλει «λύση-πακέτο» τῶν ἑλληνοτουρκικῶν πού θά περιλαμβάνει ἀποστρατιωτικοποίηση νησιῶν, ἕξι μίλια καί ἐναέριο χῶρο. Δηλαδή ἡ Τουρκία ἐπιστρέφει στόν «παλιό καλό» ἑαυτό της, πού ὁμιλεῖ ξεκάθαρα γιά ἀμφισβητήσιμο καθεστώς κυριαρχίας τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου.

«Αὐτή ἡ προσέγγιση (μέ τήν Ἑλλάδα) εἶναι καλή, ἀλλά δέν πρέπει νά περιμένουμε ἕναν ἄλλο σεισμό ἤ μιά καταστροφή γιά νά λύσουμε τά προβλήματα. Βέβαια, γιά νά εἶναι μόνιμη αὐτή ἡ θετική ἀτμόσφαιρα, εἶναι ἀπαραίτητο νά γίνουν βήματα γιά τήν ἐπίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, τά ὁποῖα δέν ἔχουν λυθεῖ ἐδῶ καί χρόνια. Εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐγκαταλείψουμε τίς ἐντάσεις εἰδικά στό Αἰγαῖο καί νά ἐγκαταλείψουμε τίς παραβιάσεις» δήλωσε ὁ Τσαβούσογλου. Καί μετά δύο μῆνες ἐπανέλαβε ὅτι δέν θά ἀφήσει ἀπροστάτευτους τούς Τούρκους τῆς «Βορείου Κύπρου», κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα ὅτι παραβιάζει τό καθεστώς σέ ἀρκετά νησιά καί προειδοποίησε ὅτι ἡ αὔξησις τῶν χωρικῶν ὑδάτων ἀπό ἕξι στά δώδεκα εἶναι σοβαρό θέμα διαφωνίας πού δέν ἔχει λυθεῖ ἐδῶ καί χρόνια.

Ὅλα αὐτά ὅμως πρέπει νά ἐπιλυθοῦν πακέτο, γιατί εἶναι ἀλληλένδετα προβλήματα, σέ διαφορετική περίπτωση θά ἔχουμε ἐντάσεις.

Ἐνωρίτερα ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Νῖκος Δένδιας εἶχε χαρακτηρίσει λάθος τό ἐνδεχόμενο ἡ χώρα μας νά μήν τείνει χεῖρα φιλίας στήν Τουρκία. «Ὀφείλουμε νά εἴμαστε αἰσιόδοξοι, προσεκτικοί καί ὄχι ἀφελεῖς» στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, εἶπε ὁ ὑπουργός ὑποστηρίζων ὅτι θά ἦταν «ἐγκληματικό» νά ἀγνοήσουμε τήν προσέγγιση ἐκ μέρους τῆς Ἀγκύρας. Ἀνεγνώρισε ὅτι πολύ δύσκολα θά ἔχουμε θετικά ἀποτελέσματα, «ἀλλά εἶναι ἐθνική ὑποχρέωση νά τό ἐπιχειρήσουμε. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ὁποιοσδήποτε διεθνής παράγοντας θά πεῖ “τί ἄλλο περιμένεις; Ἐσύ δέν ἤθελες νά μήν σέ ἀπειλοῦν καί νά μήν σέ προκαλοῦν;”.»

Διεπίστωσε ὅτι τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τῆς Τουρκίας συγκλίνουν μέ τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καί σέ περίπτωση πού ἡ ἡγεσία της ἔχει καταλήξει στό ἴδιο συμπέρασμα «θά ἦταν θετικό». Ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα, ὅτι στήν παροῦσα συγκυρία εἶναι πιθανό καί «καθόλου βέβαιο νά ἔχει δεῖ ἡ Τουρκία τά γεωπολιτικά της συμφέροντα μέ διαφορετικό μάτι. Ἐμεῖς ἔχουμε θέσει ὡς προϋπόθεση διαλόγου τά ἤρεμα νερά, ὄχι ἀπειλές. Αὐτό συμβαίνει σήμερα. Οἱ βασικές μας γραμμές εἶναι σταθερές, Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Αὐτά δέν ἀλλάζουν.»

Τά πάντα ὅμως θά κριθοῦν μετά τίς ἐκλογές, καί ἡ χώρα μας δέν ἀφίσταται τῶν παγίων θέσεών της στήν ἐξωτερική πολιτική. «Ἐμεῖς εἴχαμε θέσει ὡς προϋπόθεση ἤρεμα νερά, μή ἀπειλές» ἀνέφερε. Πρίν ἀπό τούς σεισμούς, ὅπως σημείωσε, ὑπῆρχε ἁπλῶς προσπάθεια νά ἀντιμετωπίσουμε ἀκραῖα ἐνδεχόμενα, καθώς ὑπῆρχε κίνδυνος ἀτυχήματος στήν προεκλογική περίοδο, ὁ ὁποῖος θά ἔμπαινε στό ἐπίπεδο τοῦ δημοσίου διαλόγου καί θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ ὁτιδήποτε. «Δέν ὑπῆρχε κλῖμα γιά σοβαρό διάλογο, γιατί εἴχαμε θέσει ὡς ὅρο νά σταματήσει ἡ τουρκική προκλητικότητα» παρατήρησε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!