«Γκρίζες ζῶνες» καί ἀποστρατιωτικοποίηση ἐπαναφέρει ὁ Τσαβούσογλου

ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΣΕ γιά πολλές ἑβδομάδες ὁ διπλωματικός «λήθαργος» τῆς Τουρκίας πού εἶχε ξεχάσει τά ἑλληνικά νησιά, τό Αἰγαῖο, τίς «γκρίζες ζῶνες» καί ἠσχολεῖτο μέ τίς τιμές στά ζαρζαβατικά καί τίς ὑποψηφιότητες γιά τήν προεδρία.

Χθές ὅμως, τήν ὥρα πού ὁ Ἕλλην ὑπουργός ἔλεγε ὅτι θά ἦταν καταστροφικό νά μήν τείνουμε καί ἐμεῖς χεῖρα φιλίας στήν Τουρκία ὑπογραμμίζοντας ὅμως πώς πρέπει νά ἔχουμε ἐπιφυλάξεις, ὁ ὁμόλογός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ἔρριξε τήν βόμβα ὅτι θέλει «λύση-πακέτο» τῶν ἑλληνοτουρκικῶν πού θά περιλαμβάνει ἀποστρατιωτικοποίηση νησιῶν, ἕξι μίλια καί ἐναέριο χῶρο. Δηλαδή ἡ Τουρκία ἐπιστρέφει στόν «παλιό καλό» ἑαυτό της, πού ὁμιλεῖ ξεκάθαρα γιά ἀμφισβητήσιμο καθεστώς κυριαρχίας τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου.

«Αὐτή ἡ προσέγγιση (μέ τήν Ἑλλάδα) εἶναι καλή, ἀλλά δέν πρέπει νά περιμένουμε ἕναν ἄλλο σεισμό ἤ μιά καταστροφή γιά νά λύσουμε τά προβλήματα. Βέβαια, γιά νά εἶναι μόνιμη αὐτή ἡ θετική ἀτμόσφαιρα, εἶναι ἀπαραίτητο νά γίνουν βήματα γιά τήν ἐπίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, τά ὁποῖα δέν ἔχουν λυθεῖ ἐδῶ καί χρόνια. Εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐγκαταλείψουμε τίς ἐντάσεις εἰδικά στό Αἰγαῖο καί νά ἐγκαταλείψουμε τίς παραβιάσεις» δήλωσε ὁ Τσαβούσογλου. Καί μετά δύο μῆνες ἐπανέλαβε ὅτι δέν θά ἀφήσει ἀπροστάτευτους τούς Τούρκους τῆς «Βορείου Κύπρου», κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα ὅτι παραβιάζει τό καθεστώς σέ ἀρκετά νησιά καί προειδοποίησε ὅτι ἡ αὔξησις τῶν χωρικῶν ὑδάτων ἀπό ἕξι στά δώδεκα εἶναι σοβαρό θέμα διαφωνίας πού δέν ἔχει λυθεῖ ἐδῶ καί χρόνια.

Ὅλα αὐτά ὅμως πρέπει νά ἐπιλυθοῦν πακέτο, γιατί εἶναι ἀλληλένδετα προβλήματα, σέ διαφορετική περίπτωση θά ἔχουμε ἐντάσεις.

Ἐνωρίτερα ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Νῖκος Δένδιας εἶχε χαρακτηρίσει λάθος τό ἐνδεχόμενο ἡ χώρα μας νά μήν τείνει χεῖρα φιλίας στήν Τουρκία. «Ὀφείλουμε νά εἴμαστε αἰσιόδοξοι, προσεκτικοί καί ὄχι ἀφελεῖς» στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, εἶπε ὁ ὑπουργός ὑποστηρίζων ὅτι θά ἦταν «ἐγκληματικό» νά ἀγνοήσουμε τήν προσέγγιση ἐκ μέρους τῆς Ἀγκύρας. Ἀνεγνώρισε ὅτι πολύ δύσκολα θά ἔχουμε θετικά ἀποτελέσματα, «ἀλλά εἶναι ἐθνική ὑποχρέωση νά τό ἐπιχειρήσουμε. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ὁποιοσδήποτε διεθνής παράγοντας θά πεῖ “τί ἄλλο περιμένεις; Ἐσύ δέν ἤθελες νά μήν σέ ἀπειλοῦν καί νά μήν σέ προκαλοῦν;”.»

Διεπίστωσε ὅτι τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τῆς Τουρκίας συγκλίνουν μέ τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καί σέ περίπτωση πού ἡ ἡγεσία της ἔχει καταλήξει στό ἴδιο συμπέρασμα «θά ἦταν θετικό». Ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα, ὅτι στήν παροῦσα συγκυρία εἶναι πιθανό καί «καθόλου βέβαιο νά ἔχει δεῖ ἡ Τουρκία τά γεωπολιτικά της συμφέροντα μέ διαφορετικό μάτι. Ἐμεῖς ἔχουμε θέσει ὡς προϋπόθεση διαλόγου τά ἤρεμα νερά, ὄχι ἀπειλές. Αὐτό συμβαίνει σήμερα. Οἱ βασικές μας γραμμές εἶναι σταθερές, Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Αὐτά δέν ἀλλάζουν.»

Τά πάντα ὅμως θά κριθοῦν μετά τίς ἐκλογές, καί ἡ χώρα μας δέν ἀφίσταται τῶν παγίων θέσεών της στήν ἐξωτερική πολιτική. «Ἐμεῖς εἴχαμε θέσει ὡς προϋπόθεση ἤρεμα νερά, μή ἀπειλές» ἀνέφερε. Πρίν ἀπό τούς σεισμούς, ὅπως σημείωσε, ὑπῆρχε ἁπλῶς προσπάθεια νά ἀντιμετωπίσουμε ἀκραῖα ἐνδεχόμενα, καθώς ὑπῆρχε κίνδυνος ἀτυχήματος στήν προεκλογική περίοδο, ὁ ὁποῖος θά ἔμπαινε στό ἐπίπεδο τοῦ δημοσίου διαλόγου καί θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ ὁτιδήποτε. «Δέν ὑπῆρχε κλῖμα γιά σοβαρό διάλογο, γιατί εἴχαμε θέσει ὡς ὅρο νά σταματήσει ἡ τουρκική προκλητικότητα» παρατήρησε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ