ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Γιατί κατέρρευσαν οἱ τραπεζικές μετοχές

Ἀνησυχία γιά τήν ἐπάρκεια κεφαλαίων

EΝΤΟΝΕΣ ἀνησυχίες γιά τήν κατάσταση τοῦ ἐγχωρίου χρηματοπιστωτικοῦ κλάδου ἐκφράζονται ἐντός καί ἐκτός τῆς χώρας, ἐνῶ τό σφυροκόπημα πού ἐδέχθησαν χθές οἱ τραπεζικές μετοχές στό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν θέτει σέ ἐπιφυλακή τήν ἀγορά. Ἡ ἀδυναμία ἀντλήσεως κεφαλαίων ἀπό τίς τράπεζες φαίνεται νά «ξυπνᾶ» τόν ἐφιάλτη γιά τό ἐνδεχόμενο νά χρειασθοῦν νέες κεφαλαιακές ἐνισχύσεις. Ἡ πίεσις τοῦ SSM στήν Τράπεζα Πειραιῶς γιά αὔξηση κεφαλαίων, ἡ ἀπογοητευτική κερδοφορία τῶν τραπεζῶν κατά τό πρῶτο ἑξάμηνο ὅπως ἀποτυπώθηκε στά ἀποτελέσματά τους, ἡ διατήρησις τῶν θέσεων short ἀπό τά ξένα κεφάλαια καί ὁ ἀποκλεισμός τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν ἀπό τίς ἀγορές γιά ἄντληση κεφαλαίων, εἶναι ὁρισμένοι ἐκ τῶν παραγόντων πού συμβάλλουν στήν δημιουργία σκηνικοῦ ἀβεβαιότητος γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα. Οἱ δηλώσεις τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Τραπέζης Πειραιῶς κ. Χρήστου Μεγάλου γιά ἔκδοση ὁμολόγου ἀπό τήν τράπεζα χωρίς πίεση χρόνου, δέν καθησύχασαν τήν ἀγορά, καί ἐκφράζονται φόβοι ὅτι τό 2019 δύναται νά ἀναδείξει τίς «τρῦπες» στήν κεφαλαιακή ἐπάρκεια τῶν πιστωτικῶν ἱδρυμάτων, καί ἴσως εὑρεθοῦν μπροστά στήν τέταρτη ἀνακεφαλαιοποίηση κατά τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ νέου ἔτους. Ἄλλωστε ἡ δέσμευσίς τους ὅτι θά ἀπαλλαγοῦν ἀπό προβληματικά δάνεια περίπου 50 δισ. εὐρώ ἕως τό τέλος τοῦ 2021, μέ βασικά ὅπλα τίς πωλήσεις δανείων καί τό «τσουνάμι» πλειστηριασμῶν, εἶναι ἕνας ἐξαιρετικά φιλόδοξος στόχος. Ἡ ἐνδεχόμενη ἀποτυχία ἐπιτεύξεως τῶν στόχων ἀνοίγει τόν δρόμο καί γιά αὔξηση κεφαλαίων.

Τό τραπεζικό κράχ προεκάλεσε ἔκτακτη σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου ὑπό τόν Πρωθυπουργό, ὅπου ἐκφράσθηκε ἡ θέσις ὅτι οἱ πιέσεις πού δέχονται οἱ τραπεζικές μετοχές δέν ἀντιστοιχοῦν στά θεμελιώδη μεγέθη τῶν τραπεζῶν. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Κυβέρνησις ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ κατάστασις ὀφείλεται σέ κερδοσκοπικές πιέσεις καί γιά τόν λόγο αὐτό παρακολουθεῖ στενά τίς ἐξελίξεις. Ταυτοχρόνως εὑρίσκεται σέ διαρκῆ ἐπικοινωνία μέ τό ΤΧΣ καί τήν Ἕνωση Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν.

Στό ἴδιο κλῖμα κινοῦνται καί οἱ ἐκτιμήσεις τραπεζιτῶν πού ὑποστηρίζουν ὅτι πρόκειται γιά κερδοσκοπικά παιγνίδια πού συνηθίζονται καθώς εὑρισκόμεθα στήν τελική εὐθεῖα τοῦ τελευταίου τριμήνου τοῦ ἔτους. Πάντως, τά μή ἐξυπηρετούμενα δάνεια στίς τέσσερεις συστημικές τράπεζες τῆς χώρας ἀνήρχοντο στά 88,6 δισ. εὐρώ στό τέλος τοῦ Ἰουνίου, μέγεθος ἴσο μέ περίπου τό μισό ἐτήσιο ΑΕΠ τῆς χώρας. Ὅσο αἰσιόδοξοι καί ἄν εἶναι οἱ στόχοι, τά NPEs ἀναμένεται νά παραμείνουν σέ ὑψηλά ἐπίπεδα γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, μέ τίς τράπεζες μόλις πού ἀναμένεται νά δημιουργήσουν ὀργανικά κεφάλαια, καθώς κατανέμουν ὅλα τά πρό προβλέψεων ἔσοδά τους γιά νά αὐξηθεῖ ἡ κάλυψις σέ ἐπίπεδο πού εἶναι περισσότερο εὐθυγραμμισμένο μέ τήν ἀγορά, ἀναφέρει ἡ Goldman Sachs σέ ἔκθεσή της. Τό μεγαλύτερο μέρος ὅσων θεωρεῖται ρυθμιστικό κεφάλαιο στίς ἑλληνικές τράπεζες εἶναι ἀπό ἀναβαλλόμενες φορολογικές ἀπαιτήσεις ἔναντι τοῦ Δημοσίου καί αὐτό ἐπηρεάζει ἀρνητικά τήν ἱκανότητά τους νά ἀντέξουν τίς ζημίες πού θά προκύψουν ἀπό τήν μεγάλη μείωση τῶν μή ἐξυπηρετουμένων δανείων τους. Σέ κάθε περίπτωση ἀκόμη καί ἐάν δέν ὑλοποιηθεῖ τό δυσμενές σενάριο, εἶναι προφανές ὅτι οἱ τράπεζες ἐπηρεάζονται στόν μέγιστο βαθμό ἀπό τίς δυσκολίες ἀναχρηματοδοτήσεως τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας ἀπό τίς ἀγορές, πού μέρα μέ τήν ἡμέρα ἐπιδεινώνονται λόγω τῶν κλυδωνισμῶν στήν γειτονική Ἰταλία. Ὁ Γενικός Δείκτης τοῦ Χ.Α. μετά τό τραπεζικό sell-off πού ἔστειλε τίς μετοχές τοῦ κλάδου σέ ἀπώλειες ἕως καί 20,73% καί σέ ἱστορικό χαμηλό γιά τήν Τράπεζα Πειραιῶς, ἔκλεισε στά χαμηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2017, ἐνῶ καταγράφει ἀπώλειες σέ ποσοστό 42,22% ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔτους. Μετά τήν Goldman Sachs καί ἡ Morgan Stanley χαρακτήρισε «ὑπερβολικό» αὐτό πού συμβαίνει μέ τόν τραπεζικό κλάδο, συστήνοντας ψυχραιμία πρός τούς ἐπενδυτές γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν κινδύνων πού ἀντιμετωπίζει ὁ κλάδος.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ