Γιατί ἀνεβαίνει ξανά ἡ τιμή τῆς βενζίνης

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ἀποδεικνύεται ἡ μείωσις στίς τιμές τῆς βενζίνης…

… ἀφοῦ τήν τελευταία ἑβδομάδα ὁδηγεῖται σέ νέο ἅλμα. Συμφώνως πρός παράγοντες τῆς ἀγορᾶς, ἡ βενζίνη ἀπό τήν προηγούμενη ἑβδομάδα ἔχει αὐξηθεῖ κατά 5 λεπτά τό λίτρο, ἐνῶ μεγάλη αὔξηση ἔχει σημειωθεῖ στό πετρέλαιο κινήσεως ὅπου ἡ ἄνοδος φθάνει μέσα σέ μία ἑβδομάδα τά 15 λεπτά τό λίτρο. Στήν Ἀττική ὁ μέσος ὅρος τῆς ἁπλῆς ἀμόλυβδης εἶναι πάνω ἀπό τά δύο εὐρώ συμφώνως πρός τούς πρατηριούχους πού ἐκτιμοῦν ὅτι ἔρχονται νέες ἀνατιμήσεις.

Ὁ βασικός λόγος τῶν ἀνατιμήσεων εἶναι ὅτι τό πετρέλαιο διεθνῶς ἔχει αὐξηθεῖ καί ἀπό τά 95-96$ πλέον κινεῖται στήν περιοχή ἄνω τῶν 100$, προμηνύοντας νέες αὐξήσεις.

Ἡ τιμή τοῦ Brent στίς διεθνεῖς εἶναι ἤδη 10 δολλάρια πιό ἀκριβή ἀπ’ ὅ,τι λίγες ἡμέρες πρίν. Δεύτερος ἐπιβαρυντικός παράγων γιά τίς τιμές στίς ἀντλίες εἶναι ἡ ἰσοτιμία εὐρώ-δολλαρίου. Πρίν ἀπό μία ἑβδομάδα ἡ ἰσοτιμία εὑρίσκετο κοντά στό 1. Στό μέωπο αὐτό, ὑπάρχει ρευστότητς μέ τό εὐρώ νά διολισθαίνει ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα. Ἡ διαφορά τῆς ἰσοτιμίας καί ἡ αὔξησις τῆς τιμῆς τοῦ μαύρου χρυσοῦ δίδουν τό σῆμα γιά νέες αὐξήσεις καί στήν ἀντλία.

Oἱ ἐξελίξεις καί στήν ἀγορά τῶν καυσίμων τίς ἑπόμενες ἡμέρες θά κρίνουν τελικά τό ἐάν ἕνα νέο fuel pass θά ἐνταχθεῖ στή δέσμη μέτρων πού θά ἀνακοινώσει ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ. Ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως ἄφησε ἀνοικτό, πάντως, τό ἐνδεχόμενο νά ὑπάρξει ἕνας νέος κύκλος fuel pass. Τό νέο πακέτο μέτρων πού θά ἀνακοινώσει ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τήν ΔΕΘ θά περιλαμβάνει μέτρα κατά τῆς ἀκρίβειας, ὅπως τήν συνέχιση ἐπιδοτήσεων στό ρεῦμα, αὐξημένο ἐπίδομα θερμάνσεως, ἀκόμη καί ἐπιταγή ἀκρίβειας γιά τά εὐάλωτα νοικοκυριά.

Ταυτοχρόνως, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει καί μόνιμες παρεμβάσεις ἀπό τό 2023, ὅπως ἡ κατάργησις τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης, ἡ αὔξησις τοῦ κατώτατου μισθοῦ ἀλλά καί ἡ αὔξησις τῶν συντάξεων ὥστε νά ἐνισχυθεῖ τό διαθέσιμο εἰσόδημα τῶν πολιτῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;