Γιά πλημμέλημα παραπέμπεται ὁ Ν. Παππᾶς

ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππᾶ…

… σέ Εἰδικό Δικαστήριο γιά τό πλημμέλημα τῆς παραβάσεως καθήκοντος κατά συρροήν καί κατ’ ἐξακολούθησιν, προτείνει τό πόρισμα τῆς πλειοψηφίας τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς, πού κρίνει ὅτι ὁ κ. Παππᾶς μεθόδευσε τήν χειραγώγηση τοῦ διαγωνισμοῦ τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν τήν περίοδο 2015-2016, καθοδηγώντας ἕναν ἐκ τῶν ὑποψηφίων γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ ἀποκαλουμένου ΣΥΡΙΖΑ Channel καί ἐμπλεκόμενος στήν ἀναζήτηση τῶν ἀπαραιτήτων κεφαλαίων. Τό πόρισμα τῆς πλειοψηφίας, ὅπως καί τοῦ ΚΙΝΑΛ, δέν προτείνει τήν παραπομπή τοῦ πρώην ὑπουργοῦ γιά τό κακούργημα τῆς δωροληψίας, γιά τό ὁποῖο ἔγινε ἔρευνα.

Γιά τό ἀδίκημα τῆς δωροληψίας, δηλαδή γιά τό σκέλος πού ἀφορᾶ τήν χρηματοδότηση, ἔκδοση καί μεταβίβαση τῆς ἐφημερίδος Documento καθώς καί ἄλλες καταγγελλόμενες πράξεις γιά χρηματισμούς μέσων καί δημοσιογράφων, ἡ πλειοψηφία ζητεῖ νά διαβιβασθεῖ τό πόρισμα καί τά πρακτικά στήν Εἰσαγγελία προκειμένου νά διερευνηθοῦν αὐτεπαγγέλτως διωκόμενα ἀδικήματα πού δέν ὑπόκεινται στήν ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου 86 τοῦ Συντάγματος καί ἐλέγχονται μόνον ἀπό τήν Τακτική Δικαιοσύνη. Ἐπί πλέον ζητεῖ νά διαβιβασθεῖ στίς ἁρμόδιες φορολογικές ἀρχές καί τήν Ἀρχή καταπολεμήσεως μαύρου χρήματος τό πόρισμα, προκειμένου νά προβοῦν στούς ἀπαιτουμένους ἐλέγχους ἀναφορικῶς μέ τή χρηματοδότηση τῆς ἐφημερίδος Documento. Μόλις ἔγινε γνωστό τό πόρισμα τῆς ΝΔ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλέξης Τσίπρας ἔσπευσε σχεδόν νά πανηγυρίσει λέγοντας ὅτι «πῆγαν γιά μαλλί, βγαίνουν κουρεμένοι». «Ἄνθρακες ὁ θησαυρός. Ἡ Κυβέρνηση προσέκρουσε μέ φόρα στήν ἀλήθεια, ἔσπασε τά μοῦτρα της καί ἀνέκρουσε πρύμναν. Ἡ βασική κατηγορία περί δῆθεν δωροληψίας γιά τό Νῖκο Παππᾶ ἀποσύρεται ὑπό τό φόβο ὅτι θά τούς ἐξέθετε βαρύτατα ἡ ἴδια ἡ δικαιοσύνη. Πῆγαν γιά μαλλί, βγαίνουν κουρεμένοι» σχολίασε ὁ κ. Τσίπρας. Ὁ κ. Παππᾶς εἶπε ὅτι αἰσθάνεται δικαιωμένος καθώς ἡ πλειοψηφία μιᾶς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς, «οἱ ἴδιοι οἱ κατήγοροι ἀνακαλοῦν τόν πυρῆνα τοῦ κατηγορητηρίου. Ἦρθαν προφανῶς σέ σφοδρή σύγκρουση μέ τά γεγονότα καί τήν πραγματικότητα καί ἔκαναν ὄπισθεν ὁλοταχῶς».

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε ὁ κ. Τσίπρας δέν ἄρεσε στήν ΝΔ, ἡ ὁποία ἀνέφερε ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορά «στήν παγκόσμια πολιτική ἱστορία ὅπου ἕνα πολιτικό κόμμα πανηγυρίζει γιά τό γεγονός ὅτι ἕνα κορυφαῖο στέλεχός του ἐλέγχεται μόνο γιά παράβαση καθήκοντος καί ὄχι γιά δωροληψία». «Αὐτό πού γιά κάθε πολιτικό κόμμα θά ἀποτελοῦσε στίγμα, ὁ κ. Τσίπρας τό προσπερνάει ἀδιάφορα. Εἶναι προφανής ἡ ἀμηχανία καί τό πολιτικό ἀδιέξοδό του» προσέθεσε ἡ Πειραιῶς.

Τό ΚΙΝΑΛ ὑπεγράμμισε ὅτι γιά τό ἀδίκημα τῆς παραβάσεως καθήκοντος ὑπάρχουν πολύ σοβαρές ἐνδείξεις ἕως καί ἀποδείξεις γιά ἐνεργό συμμετοχή τοῦ κ. Παππᾶ στήν ὅλη μεθόδευση, ἐνῶ γιά τό ἀδίκημα τῆς δωροληψίας πολιτικοῦ ἀξιωματούχου ἀναφέρει ὅτι «ὁ βασικός μάρτυρας κατηγορίας Χ. Καλογρίτσας δέν προσκόμισε στέρεες καί μή ἐπιδεχόμενες ἀμφισβήτησης ἀποδείξεις γιά τή μεταφορά χρηματικῶν ποσῶν ἤ ἄλλου εἴδους ὑλικῶν ὠφελημάτων πρός τόν ἴδιο τόν Ν. Παππᾶ ἤ τρίτο πρόσωπο πού ἐνεργοῦσε γιά λογαριασμό του».

Ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ΚΚΕ πού εὐθέως τονίζει ὅτι δέν προκύπτουν ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις γιά τέλεση ποινικῶν ἀδικημάτων. «Κατά τίς ἐργασίες τῆς προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν ὑπόθεση τῶν τηλεοπτικῶν ἀδειῶν τοῦ 2016 ἀναδείχθηκε ἡ ἄμεση ἐμπλοκή ἀλλά καί οἱ πολιτικές εὐθύνες τοῦ τότε ἁρμόδιου ὑπουργοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππᾶ, χωρίς ὅμως νά προκύψουν ἱκανές καί ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις γιά τέλεση ἀπό μέρους τοῦ ποινικῶν ἀδικημάτων» τόνισαν στήν τοποθέτησή τους οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ΚΚΕ.

Τό πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς παρεδόθη στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Κώστα Τασούλα καί θά εἰσαχθεῖ πρός συζήτησιν στήν Ὁλομέλεια ἐντός 15ημέρου. Μετά τήν λήξη τῆς συζητήσεως θά διεξαχθεῖ μυστική ψηφοφορία καί ἡ ἀπόφασις ἀπαιτεῖ τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν (151/300). Ἄν ἡ Βουλή ἀποφασίσει τήν ἄσκηση διώξεως, προχωρεῖ στήν κλήρωση τῶν τακτικῶν καί ἀναπληρωματικῶν μελῶν τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου, τοῦ Δικαστικοῦ Συμβουλίου καί τῆς εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 86 τοῦ Συντάγματος καί τόν νόμο περί εὐθύνης Ὑπουργῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ