ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Γιά δύσκολες ἡμέρες προειδοποιεῖ ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος

Νέα στοχευμένα μέτρα ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησις

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ στήν Οὐκρανία ἀλλά καί ἡ ἐνεργειακή ἀκρίβεια πού δέν δείχνουν κανένα σημάδι ἀποκλιμακώσεως, ὁδηγοῦν στήν ἀνάγκη γιά πρόσθετες παρεμβάσεις νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων προκειμένου νά περιορισθεῖ τό κῦμα τῆς ἀκρίβειας, πού πλήττει νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ Κυβέρνησις διά τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου ἑτοιμάζει τήν κοινή γνώμη γιά ἀκόμη πιό δύσκολες ἡμέρες, διαβεβαιώνοντας ὅτι θά ἐξαντλήσει καί τό τελευταῖο διαθέσιμο εὐρώ. Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προχωρεῖ στήν κατάθεση ἑνός συμπληρωματικοῦ προϋπολογισμοῦ 2 δισ. εὐρώ γιά νά χρηματοδοτηθοῦν τόσο μέρος τῶν μέτρων πού ἔχουν ἐξαγγελθεῖ ὅπως εἶναι ἡ ἐπιταγή ἀκρίβειας ἀλλά καί τό ὑπέρογκο κόστος καυσίμων τοῦ Δημοσίου ἀλλά καί νέα στοχευμένα μέτρα γιά τά νοικοκυριά. Ἀπό τόν συμπληρωματικό προϋπολογισμό ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἀπομείνει ἕνα κονδύλι 500 μέ 700 ἑκατομμύρια εὐρώ γιά δημοσιονομικές ἐφεδρεῖες. Ἐάν συνεχισθεῖ ἡ κατάστασις θά κατατεθεῖ περί τά τέλη Μαΐου καί νέος συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο τά νέα μέτρα πού ὑπάρχουν στό τραπέζι εἶναι:

– ἐνίσχυσις ἤ ἀκόμη καί πλήρης κάλυψις τῶν λογαριασμῶν ρεύματος γιά εὐάλωτες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως εἶναι οἱ χαμηλοσυνταξιοῦχοι μέ βάση συγκεκριμένα περιουσιακά καί ἄλλα κριτήρια.

– ἐπέκτασις τῆς κρατικῆς ἐπιδοτήσεως γιά τούς λογαριασμούς ρεύματος καί τόν μῆνα Μάιο καθώς οἱ λογαριασμοί θά ἀφοροῦν προηγούμενη κατανάλωση.

–τό ἐνδεχόμενο μιᾶς στοχευμένης ἐπιδοτήσεως ἐνοικίου, ἑνός ἐπιδόματος στεγάσεως μέ δικαιούχους τούς πιό εὐάλωτους. Εἰδική μέριμνα θά ὑπάρξει γιά τά νέα ζευγάρια, ὥστε νά ἀποκτήσουν πρώτη κατοικία μέσῳ ἐπιδοτήσεως στεγάσεως ἤ χαμηλότοκων ἤ ἄτοκων δανείων. Σύμμαχος σέ αὐτήν τήν κατεύθυνση εἶναι ἡ Κομμισσιόν πού ἐκφράζει ἀνησυχία, ὅτι λόγῳ τῆς γενικώτερης μειώσεως τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῶν νοικοκυριῶν, πολλά ἀπό αὐτά θά εἶναι δύσκολο νά καλύψουν καί τίς δόσεις τοῦ στεγαστικοῦ δανείου τους ἤ τήν πληρωμή τοῦ ἐνοικίου τους.

Στήν φαρέτρα τῆς Κυβερνήσεως παραμένει ἡ μείωσις τοῦ ΦΠΑ ἀπό 13% στό 6% ἤ ἀκόμα καί ὁ μηδενικός ΦΠΑ γιά πέντε ἕξι προϊόντα εὐρείας καταναλώσεως ὅπως ψωμί, γάλα, κρέας γιά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ἡ ἐνεργοποίησις θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό ἐάν οἱ τιμές συνεχίζουν νά αὐξάνονται καί ἐάν ὑπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια ἀφού πρόκειται γιά μέτρο μέ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Ἀνοικτό εἶναι καί τό ἐνδεχόμενο τῆς ἐπεκτάσεως τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ πετρελαίου κινήσεως καί γιά τόν μῆνα Μάιο. Σημειώνεται ὅτι ἐπιδοτεῖται ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό, ἡ τιμή πωλήσεως τοῦ πετρελαίου ἐσωτερικῆς καύσεως (diesel) γιά τόν Ἀπρίλιο, πού καταναλώνεται στήν ἐσωτερική ἀγορά. Ἡ ἐπιδότησις ἀφορᾶ 12 λεπτά τό λίτρο στήν πηγή, ἔτσι ὥστε τό ὄφελος στήν τελική τιμή (συνυπολογίζοντας τό ΦΠΑ) νά ἀνέλθει σέ 15 λεπτά τό λίτρο.

Ἐπί πλέον γιά τούς ἀγρότες προωθοῦνται:

– Ἐπιδότησις μέρους τῆς τιμῆς πού πληρώνουν οἱ ἀγρότες γιά τά λιπάσματα. Πιλότος γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ μέτρου θά εἶναι ἡ ἐπιδότησις τῶν καυσίμων.

– Ἀπ’ εὐθείας ἐνίσχυσις γιά τίς ζωοτροφές. Τό ὕψος τῆς ἐπιδοτήσεως θά ἀνέλθει στό 2% ἐπί τοῦ συνολικοῦ τζίρου τοῦ 2021.

– Πρόσθετο πρίμ ἐνισχύσεως γιά νέες καλλιέργειες σέ μαλακό σιτάρι καί ἀραβόσιτο,
κίνητρα γιά αὔξηση παραγωγῆς ἡλίανθου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!