Γιά δύσκολες ἡμέρες προειδοποιεῖ ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος

Νέα στοχευμένα μέτρα ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησις

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ στήν Οὐκρανία ἀλλά καί ἡ ἐνεργειακή ἀκρίβεια πού δέν δείχνουν κανένα σημάδι ἀποκλιμακώσεως, ὁδηγοῦν στήν ἀνάγκη γιά πρόσθετες παρεμβάσεις νοικοκυριῶν καί ἐπιχειρήσεων προκειμένου νά περιορισθεῖ τό κῦμα τῆς ἀκρίβειας, πού πλήττει νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ Κυβέρνησις διά τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου ἑτοιμάζει τήν κοινή γνώμη γιά ἀκόμη πιό δύσκολες ἡμέρες, διαβεβαιώνοντας ὅτι θά ἐξαντλήσει καί τό τελευταῖο διαθέσιμο εὐρώ. Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προχωρεῖ στήν κατάθεση ἑνός συμπληρωματικοῦ προϋπολογισμοῦ 2 δισ. εὐρώ γιά νά χρηματοδοτηθοῦν τόσο μέρος τῶν μέτρων πού ἔχουν ἐξαγγελθεῖ ὅπως εἶναι ἡ ἐπιταγή ἀκρίβειας ἀλλά καί τό ὑπέρογκο κόστος καυσίμων τοῦ Δημοσίου ἀλλά καί νέα στοχευμένα μέτρα γιά τά νοικοκυριά. Ἀπό τόν συμπληρωματικό προϋπολογισμό ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἀπομείνει ἕνα κονδύλι 500 μέ 700 ἑκατομμύρια εὐρώ γιά δημοσιονομικές ἐφεδρεῖες. Ἐάν συνεχισθεῖ ἡ κατάστασις θά κατατεθεῖ περί τά τέλη Μαΐου καί νέος συμπληρωματικός προϋπολογισμός.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο τά νέα μέτρα πού ὑπάρχουν στό τραπέζι εἶναι:

– ἐνίσχυσις ἤ ἀκόμη καί πλήρης κάλυψις τῶν λογαριασμῶν ρεύματος γιά εὐάλωτες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως εἶναι οἱ χαμηλοσυνταξιοῦχοι μέ βάση συγκεκριμένα περιουσιακά καί ἄλλα κριτήρια.

– ἐπέκτασις τῆς κρατικῆς ἐπιδοτήσεως γιά τούς λογαριασμούς ρεύματος καί τόν μῆνα Μάιο καθώς οἱ λογαριασμοί θά ἀφοροῦν προηγούμενη κατανάλωση.

–τό ἐνδεχόμενο μιᾶς στοχευμένης ἐπιδοτήσεως ἐνοικίου, ἑνός ἐπιδόματος στεγάσεως μέ δικαιούχους τούς πιό εὐάλωτους. Εἰδική μέριμνα θά ὑπάρξει γιά τά νέα ζευγάρια, ὥστε νά ἀποκτήσουν πρώτη κατοικία μέσῳ ἐπιδοτήσεως στεγάσεως ἤ χαμηλότοκων ἤ ἄτοκων δανείων. Σύμμαχος σέ αὐτήν τήν κατεύθυνση εἶναι ἡ Κομμισσιόν πού ἐκφράζει ἀνησυχία, ὅτι λόγῳ τῆς γενικώτερης μειώσεως τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῶν νοικοκυριῶν, πολλά ἀπό αὐτά θά εἶναι δύσκολο νά καλύψουν καί τίς δόσεις τοῦ στεγαστικοῦ δανείου τους ἤ τήν πληρωμή τοῦ ἐνοικίου τους.

Στήν φαρέτρα τῆς Κυβερνήσεως παραμένει ἡ μείωσις τοῦ ΦΠΑ ἀπό 13% στό 6% ἤ ἀκόμα καί ὁ μηδενικός ΦΠΑ γιά πέντε ἕξι προϊόντα εὐρείας καταναλώσεως ὅπως ψωμί, γάλα, κρέας γιά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ἡ ἐνεργοποίησις θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό ἐάν οἱ τιμές συνεχίζουν νά αὐξάνονται καί ἐάν ὑπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια ἀφού πρόκειται γιά μέτρο μέ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Ἀνοικτό εἶναι καί τό ἐνδεχόμενο τῆς ἐπεκτάσεως τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ πετρελαίου κινήσεως καί γιά τόν μῆνα Μάιο. Σημειώνεται ὅτι ἐπιδοτεῖται ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό, ἡ τιμή πωλήσεως τοῦ πετρελαίου ἐσωτερικῆς καύσεως (diesel) γιά τόν Ἀπρίλιο, πού καταναλώνεται στήν ἐσωτερική ἀγορά. Ἡ ἐπιδότησις ἀφορᾶ 12 λεπτά τό λίτρο στήν πηγή, ἔτσι ὥστε τό ὄφελος στήν τελική τιμή (συνυπολογίζοντας τό ΦΠΑ) νά ἀνέλθει σέ 15 λεπτά τό λίτρο.

Ἐπί πλέον γιά τούς ἀγρότες προωθοῦνται:

– Ἐπιδότησις μέρους τῆς τιμῆς πού πληρώνουν οἱ ἀγρότες γιά τά λιπάσματα. Πιλότος γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ μέτρου θά εἶναι ἡ ἐπιδότησις τῶν καυσίμων.

– Ἀπ’ εὐθείας ἐνίσχυσις γιά τίς ζωοτροφές. Τό ὕψος τῆς ἐπιδοτήσεως θά ἀνέλθει στό 2% ἐπί τοῦ συνολικοῦ τζίρου τοῦ 2021.

– Πρόσθετο πρίμ ἐνισχύσεως γιά νέες καλλιέργειες σέ μαλακό σιτάρι καί ἀραβόσιτο,
κίνητρα γιά αὔξηση παραγωγῆς ἡλίανθου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ