ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Γιά «αὐτουργούς» ὑποκλοπῶν καί «πραγματικές διαστάσεις» ὁμίλησε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Οἰκονόμου

ANOIKTO ἄφησε χθές ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου…

… τό ἐνδεχόμενο νά ἔχουν γίνει οἱ παράνομες ἐπισυνδέσεις σέ πολιτικούς, δημοσιογράφους ἀκόμη καί στήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Σημείωσε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ Δικαιοσύνη ἔχει ἀναλάβει τήν ἔρευνα καί ἡ Κυβέρνησις σέβεται ἀπολύτως τήν διαδικασία. Ἡ τοποθέτησις τοῦ κ. Οἰκονόμου συνέπεσε μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρο Ντογιάκο, στόν ὁποῖο ἔθεσε μετ’ ἐπιτάσεως τό ζήτημα τῆς παρακολουθήσεως τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἐρωτώμενος σχετικῶς ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἔδωσε τήν ἑξῆς ἀπάντηση:

«Καλωσορίζουμε τόν κ. Τσίπρα στήν ἀντίληψη αὐτή. Στήν ἀντίληψη, δηλαδή, ὅτι πρέπει νά ἐμπιστευόμαστε τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. Ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη ἐπιτελεῖ τόν ρόλο της ὡς ἕνας βασικός πυλῶνας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Πάντοτε, ἀπέναντι σέ τεκμηριωμένες καταγγελίες καί σέ βάσιμους ἰσχυρισμούς, παρεμβαίνει καί δέν ἐπιτρέπει τήν παραμικρή σκιά. Τό ἴδιο κάνει καί τώρα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στά δημοσιεύματα πού παρακολουθοῦμε τήν τελευταία περίοδο. Ἡ Κυβέρνησή μας ἀπό τήν πρώτη στιγμή δήλωσε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη της στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. Δήλωσε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη της στήν δικαστική ἔρευνα πού βρίσκεται σέ ἐξέλιξη. Αὐτός, ἄλλωστε, εἶναι καί ὁ μοναδικός θεσμικά ἐνδεδειγμένος τρόπος, ἔτσι ὥστε νά ἀποσαφηνιστεῖ, νά διαλευκανθεῖ κάθε πτυχή τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς, εἴτε ἀφορᾶ τίς πραγματικές της διαστάσεις, εἴτε ἀφορᾶ τούς αὐτουργούς, εἴτε ἀφορᾶ καί τούς μυθοπλάστες Ἐκφράσαμε καί ἐξακολουθοῦμε νά ἐκφράζουμε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας στήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη καί καλωσορίζουμε καί τόν κ. Τσίπρα στήν προσχώρησή του στήν ἄποψη καί τήν ἀντίληψη αὐτή». Ὁ κ. Οἰκονόμου μίλησε γιά «αὐτουργούς» τῶν παρακολουθήσεων, κάτι πού ἀναμένεται νά ἀνοίξει νέο μέτωπο στήν σκληρή ἀντιπαράθεση μεταξύ Πειραιῶς καί Κουμουνδούρου.

Ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὑπεστήριξε ὅτι ἡ παρακολούθησις τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ε.Δ. «θέτει σέ διακινδύνευση τήν ἐθνική μας ἀσφάλεια» ὑπογραμμίζοντας πώς οἱ ἀποκαλύψεις τῶν τελευταίων μηνῶν γιά τήν μετατροπή τῆς ΕΥΠ σέ παραθεσμικό παράκεντρο παρακολουθήσεως πολιτικῶν ἀρχηγῶν, βουλευτῶν, εὐρωβουλευτῶν, ὑπουργῶν, δημοσιογράφων, ἐπιχειρηματιῶν, ἀκόμα καί δικαστῶν ἀποτελεῖ μεγάλη πληγή γιά τήν ἴδια τήν δημοκρατία. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔδειξε ὡς ἀποκλειστική ὑπεύθυνη γιά νά φωτίσει τήν πολύκροτη ὑπόθεση τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. «Ὅλοι γνωρίζουμε ποῦ βρίσκονται τά στοιχεῖα καί οἱ ἀποδείξεις. Ἐκεῖ ὅπου μέ βάση τό νόμο ὑποχρεοῦνται νά τηροῦνται ἀρχεῖα τῶν διατάξεων καί τῶν ἐντολῶν παρακολούθησης ἀπό τήν ΕΥΠ καί, βεβαίως, σέ αὐτούς πού ὑπέγραφαν τίς διατάξεις καί τίς ἐντολές τῆς παρακολούθησης» σημείωσε μέ νόημα.

Ἡ Κυβέρνησις ὑπέστη ἕνα ἀκόμη ἰσχυρό πλῆγμα ἀπό τήν ΕΕ, καθώς τό Εὐρωκοινοβούλιο μέ νέα μελέτη του ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ΕΥΠ χρησιμοποίησε τό predator γιά τίς ὑποκλοπές. Ἡ μελέτη τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς γιά τά Δικαιώματα τῶν Πολιτῶν καί τίς Συνταγματικές ὑποθέσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἐπαρουσιάσθη ἐπισήμως χθές τό ἀπόγευμα ἀπό τήν Ἐπιτροπή PEGA.

Στά συμπεράσματα τῆς μελέτης ἀναφέρει πώς «ἡ Ἑλλάς εἶναι μιά ἀπό τίς χῶρες στίς ὁποῖες λογισμικά παρακολουθήσεως ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἀπό κυβερνητικές ὑπηρεσίες γιά νά παρακολουθήσουν τούς πολῖτες τους», καθώς καί ὅτι τήν ἴδια ὥρα «ἡ Κυβέρνησις συνεχίζει νά ἀρνεῖται ὅτι ἔχει προμηθευτεῖ τό λογισμικό. Ἀκόμη καί ἄν εἶναι ἔτσι, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν τό χρησιμοποίησε… Τό λογισμικό φαίνεται νά χρησιμοποιήθηκε ἀπό τήν ΕΥΠ.»

Ἐν τῷ μεταξύ, συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν ἀναμένεται νά στείλει αἴτημα δικαστικῆς συνδρομῆς στίς ΗΠΑ γιά νά ἐντοπισθοῦν τά ἴχνη τοῦ παρανόμου λογισμικοῦ. Οἱ ἠλεκτρονικές διευθύνσεις πού εἶχαν «παγιδευτεῖ» μέ τό λογισμικό predator, φέρεται νά ἔχουν κοινή ψηφιακή διεύθυνση (IP) στό Σηάτλ τῶν ΗΠΑ.

Τήν ἴδια στιγμή στήν Βοὐλή, μπορεῖ ἡ πλειοψηφία νά ἐνέκρινε τό νομοσχέδιο γιά τήν ΕΥΠ στήν Ἐπιτροπή Δημοσίας Τάξεως καί Δικαιοσύνης, ἀλλά οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς ἀνοικτά ἐτάχθησαν ἐναντίον τῶν ἀλλαγῶν. «Εἴμαστε ἀντίθετοι, πλήρως ἀντίθετοι, ὡς ΑΔΑΕ, στή νέα ρύθμιση, ἡ ὁποία ἀφαιρεῖ, γιά πρώτη φορά, ἐδῶ καί 18 χρόνια, τήν ἁρμοδιότητα ἐνημέρωσης τοῦ θιγέντος ἀπό τήν ΑΔΑΕ» σχολίασε ὁ πρόεδρός της Χρῆστος Ράμμος, εἰδικά δέ τήν πρόβλεψη τό θῦμα τῆς παρακολουθήσεως νά ἐνημερώνεται μετά τρία χρόνια.

Τίς ἀντιρρήσεις του ἐξέφρασε καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα, Κωνσταντῖνος Μενουδάκος, διότι ρυθμίσεις τοῦ νομοσχεδίου στεροῦν δικαιώματα πέρα ἀπό τά ἐπιτρεπόμενα κατά τήν νομολογία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Ἀνάλογη ἦταν καί ἡ τοποθέτησις τοῦ προέδρου τῆς Ὁλομελείας τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων Δημήτρη Βερβεσοῦ. Ἀντιθέτως ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑνώσεως Εἰσαγγελέων Ἑλλάδος, Νικόλαος Φιστόπουλος, συμφωνεῖ μέ τό νομοσχέδιο καί ἐπανέλαβε τήν δήλωση τῆς ἁρμοδίου εἰσαγγελέως Βασιλικῆς Βλάχου, ὅτι ἀκόμη καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί οἱ ἀρχηγοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων θά μποροῦσαν νά παρακολουθοῦνται γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας.

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.