ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Γιά «αὐτουργούς» ὑποκλοπῶν καί «πραγματικές διαστάσεις» ὁμίλησε ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Οἰκονόμου

ANOIKTO ἄφησε χθές ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου…

… τό ἐνδεχόμενο νά ἔχουν γίνει οἱ παράνομες ἐπισυνδέσεις σέ πολιτικούς, δημοσιογράφους ἀκόμη καί στήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Σημείωσε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ Δικαιοσύνη ἔχει ἀναλάβει τήν ἔρευνα καί ἡ Κυβέρνησις σέβεται ἀπολύτως τήν διαδικασία. Ἡ τοποθέτησις τοῦ κ. Οἰκονόμου συνέπεσε μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰσίδωρο Ντογιάκο, στόν ὁποῖο ἔθεσε μετ’ ἐπιτάσεως τό ζήτημα τῆς παρακολουθήσεως τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἐρωτώμενος σχετικῶς ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος ἔδωσε τήν ἑξῆς ἀπάντηση:

«Καλωσορίζουμε τόν κ. Τσίπρα στήν ἀντίληψη αὐτή. Στήν ἀντίληψη, δηλαδή, ὅτι πρέπει νά ἐμπιστευόμαστε τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. Ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη ἐπιτελεῖ τόν ρόλο της ὡς ἕνας βασικός πυλῶνας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Πάντοτε, ἀπέναντι σέ τεκμηριωμένες καταγγελίες καί σέ βάσιμους ἰσχυρισμούς, παρεμβαίνει καί δέν ἐπιτρέπει τήν παραμικρή σκιά. Τό ἴδιο κάνει καί τώρα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στά δημοσιεύματα πού παρακολουθοῦμε τήν τελευταία περίοδο. Ἡ Κυβέρνησή μας ἀπό τήν πρώτη στιγμή δήλωσε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη της στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. Δήλωσε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη της στήν δικαστική ἔρευνα πού βρίσκεται σέ ἐξέλιξη. Αὐτός, ἄλλωστε, εἶναι καί ὁ μοναδικός θεσμικά ἐνδεδειγμένος τρόπος, ἔτσι ὥστε νά ἀποσαφηνιστεῖ, νά διαλευκανθεῖ κάθε πτυχή τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς, εἴτε ἀφορᾶ τίς πραγματικές της διαστάσεις, εἴτε ἀφορᾶ τούς αὐτουργούς, εἴτε ἀφορᾶ καί τούς μυθοπλάστες Ἐκφράσαμε καί ἐξακολουθοῦμε νά ἐκφράζουμε τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη μας στήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη καί καλωσορίζουμε καί τόν κ. Τσίπρα στήν προσχώρησή του στήν ἄποψη καί τήν ἀντίληψη αὐτή». Ὁ κ. Οἰκονόμου μίλησε γιά «αὐτουργούς» τῶν παρακολουθήσεων, κάτι πού ἀναμένεται νά ἀνοίξει νέο μέτωπο στήν σκληρή ἀντιπαράθεση μεταξύ Πειραιῶς καί Κουμουνδούρου.

Ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὑπεστήριξε ὅτι ἡ παρακολούθησις τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ε.Δ. «θέτει σέ διακινδύνευση τήν ἐθνική μας ἀσφάλεια» ὑπογραμμίζοντας πώς οἱ ἀποκαλύψεις τῶν τελευταίων μηνῶν γιά τήν μετατροπή τῆς ΕΥΠ σέ παραθεσμικό παράκεντρο παρακολουθήσεως πολιτικῶν ἀρχηγῶν, βουλευτῶν, εὐρωβουλευτῶν, ὑπουργῶν, δημοσιογράφων, ἐπιχειρηματιῶν, ἀκόμα καί δικαστῶν ἀποτελεῖ μεγάλη πληγή γιά τήν ἴδια τήν δημοκρατία. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔδειξε ὡς ἀποκλειστική ὑπεύθυνη γιά νά φωτίσει τήν πολύκροτη ὑπόθεση τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη. «Ὅλοι γνωρίζουμε ποῦ βρίσκονται τά στοιχεῖα καί οἱ ἀποδείξεις. Ἐκεῖ ὅπου μέ βάση τό νόμο ὑποχρεοῦνται νά τηροῦνται ἀρχεῖα τῶν διατάξεων καί τῶν ἐντολῶν παρακολούθησης ἀπό τήν ΕΥΠ καί, βεβαίως, σέ αὐτούς πού ὑπέγραφαν τίς διατάξεις καί τίς ἐντολές τῆς παρακολούθησης» σημείωσε μέ νόημα.

Ἡ Κυβέρνησις ὑπέστη ἕνα ἀκόμη ἰσχυρό πλῆγμα ἀπό τήν ΕΕ, καθώς τό Εὐρωκοινοβούλιο μέ νέα μελέτη του ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ΕΥΠ χρησιμοποίησε τό predator γιά τίς ὑποκλοπές. Ἡ μελέτη τοῦ Τμήματος Πολιτικῆς γιά τά Δικαιώματα τῶν Πολιτῶν καί τίς Συνταγματικές ὑποθέσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἐπαρουσιάσθη ἐπισήμως χθές τό ἀπόγευμα ἀπό τήν Ἐπιτροπή PEGA.

Στά συμπεράσματα τῆς μελέτης ἀναφέρει πώς «ἡ Ἑλλάς εἶναι μιά ἀπό τίς χῶρες στίς ὁποῖες λογισμικά παρακολουθήσεως ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἀπό κυβερνητικές ὑπηρεσίες γιά νά παρακολουθήσουν τούς πολῖτες τους», καθώς καί ὅτι τήν ἴδια ὥρα «ἡ Κυβέρνησις συνεχίζει νά ἀρνεῖται ὅτι ἔχει προμηθευτεῖ τό λογισμικό. Ἀκόμη καί ἄν εἶναι ἔτσι, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν τό χρησιμοποίησε… Τό λογισμικό φαίνεται νά χρησιμοποιήθηκε ἀπό τήν ΕΥΠ.»

Ἐν τῷ μεταξύ, συμφώνως πρός πληροφορίες, ἡ Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν ἀναμένεται νά στείλει αἴτημα δικαστικῆς συνδρομῆς στίς ΗΠΑ γιά νά ἐντοπισθοῦν τά ἴχνη τοῦ παρανόμου λογισμικοῦ. Οἱ ἠλεκτρονικές διευθύνσεις πού εἶχαν «παγιδευτεῖ» μέ τό λογισμικό predator, φέρεται νά ἔχουν κοινή ψηφιακή διεύθυνση (IP) στό Σηάτλ τῶν ΗΠΑ.

Τήν ἴδια στιγμή στήν Βοὐλή, μπορεῖ ἡ πλειοψηφία νά ἐνέκρινε τό νομοσχέδιο γιά τήν ΕΥΠ στήν Ἐπιτροπή Δημοσίας Τάξεως καί Δικαιοσύνης, ἀλλά οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς ἀνοικτά ἐτάχθησαν ἐναντίον τῶν ἀλλαγῶν. «Εἴμαστε ἀντίθετοι, πλήρως ἀντίθετοι, ὡς ΑΔΑΕ, στή νέα ρύθμιση, ἡ ὁποία ἀφαιρεῖ, γιά πρώτη φορά, ἐδῶ καί 18 χρόνια, τήν ἁρμοδιότητα ἐνημέρωσης τοῦ θιγέντος ἀπό τήν ΑΔΑΕ» σχολίασε ὁ πρόεδρός της Χρῆστος Ράμμος, εἰδικά δέ τήν πρόβλεψη τό θῦμα τῆς παρακολουθήσεως νά ἐνημερώνεται μετά τρία χρόνια.

Τίς ἀντιρρήσεις του ἐξέφρασε καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα, Κωνσταντῖνος Μενουδάκος, διότι ρυθμίσεις τοῦ νομοσχεδίου στεροῦν δικαιώματα πέρα ἀπό τά ἐπιτρεπόμενα κατά τήν νομολογία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Ἀνάλογη ἦταν καί ἡ τοποθέτησις τοῦ προέδρου τῆς Ὁλομελείας τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων Δημήτρη Βερβεσοῦ. Ἀντιθέτως ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑνώσεως Εἰσαγγελέων Ἑλλάδος, Νικόλαος Φιστόπουλος, συμφωνεῖ μέ τό νομοσχέδιο καί ἐπανέλαβε τήν δήλωση τῆς ἁρμοδίου εἰσαγγελέως Βασιλικῆς Βλάχου, ὅτι ἀκόμη καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί οἱ ἀρχηγοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων θά μποροῦσαν νά παρακολουθοῦνται γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ