Γιά ἐπέκταση τῆς ζώνης συγκρούσεως μέ ἐπιπτώσεις στό ἐνεργειακό προειδοποιεῖ ὁ Πούτιν

Γιά Επέκταση τῆς «ζώνης συγκρούσεως», ἡ ὁποία μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ σοβαρές συνέπειες στόν παγκόσμιο ἐνεργειακό τομέα, μεταξύ ἄλλων, προειδοποίησε ὁ Πρόεδρος Πούτιν, σέ δηλώσεις του.

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Βλ. Πούτιν περιέγραψε τήν βία στό Ἰσραήλ ὡς κάτι «τρομερό», μέ τήν ταυτόχρονη ἐπισήμανση, ὅτι ἡ σύγκρουσις δέν μπορεῖ νά ἐπιλυθεῖ χωρίς νά ἀντιμετωπισθεῖ τό ζήτημα τῆς ἱδρύσεως παλαιστινιακοῦ κράτους. Καί προέταξε ὡς «ἀπαραίτητο» στοιχεῖο τήν «ἐλαχιστοποίηση τῶν ἀπωλειῶν ἀμάχων». Ταυτοχρόνως διεμαρτυρήθη γιά τήν ἀμερικανική στρατιωτική παρουσία στήν περιοχή: «Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες αὐξάνουν τίς ἐντάσεις στήν περιοχή, ἀναπτύσσοντας τό Ναυτικό τους». Διηρωτήθη δέ μήπως ἡ ναυτική αὐτή δύναμις στοχεύει κατά τοῦ Λιβάνου.

Προφανῶς, ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἠνωχλήθη ἀπό τήν ἔλευση, στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, τοῦ πυρηνοκίνητου ἀεροπλανοφόρου Gerald Ford, μέ δυνατότητα μεταφορᾶς 80 μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν.

Τό ἀεροπλανοφόρο ἔχει τεθεῖ ἐπί κεφαλῆς στόλου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό πέντε ἀντιτορπιλλικά καί καταδρομικά τελευταίας τεχνολογίας. Στήν περιοχή κινεῖται, ἐξ ἄλλου, ἡ ναυτική δύναμις τοῦ ΝΑΤΟ στήν Μεσόγειο, στήν ὁποία μετέχει ἡ φρεγάτα «Ψαρά». Διευκρινίζεται, πάντως, ὅτι δέν ἔχει κατατεθεῖ αἴτημα γιά κοινές ἐπιχειρήσεις.

Παραλλήλως μέ τήν ἰσχύ τῶν ὅπλων οἱ Ἀμερικανοί ἀξιοποιοῦν καί τήν διπλωματία. Ἰσραήλ καί Ἰορδανία εἶναι οἱ σταθμοί τῆς περιοδείας Μπλίνκεν, ἡ ὁποία εἶναι, ἤδη, σέ ἐξέλιξη. Ἡ ἐπίσκεψίς του στό Ἰσραήλ, εἰδικώτερα, ἔχει σκοπό νά σταλεῖ τό μήνυμα τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ὑποστηρίξεως, συμφώνως μέ τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ.

Τήν ἴδια στιγμή, ὅμως, τίς ἀμερικανικές ὑπηρεσίες ἀπασχολεῖ ὁ βαθμός ἐνδεχομένης ἀναμείξεως τῆς Τεχεράνης στήν σοβοῦσα πολεμική κρίση. Ἡ επίθεσις τῆς Χαμάς ἦταν πολύ πιό ἐξελιγμένη ἐν συγκρίσει μέ προηγούμενες, γεγονός πού προβληματίζει ἁρμοδίους ἀξιωματούχους τῶν ΗΠΑ.

Δέν θά ἦταν ἐφικτή χωρίς χρηματοδότηση, ὅπλα καί ἐκπαίδευση, τά ὁποῖα τούς παρέχει, ἐδῶ καί δεκαετίες, τό Ἰράν, ἐδήλωναν Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι στόν τηλεοπτικό σταθμό NBC News. Ἐν προκειμένῳ, «ἡ Χαμάς δέν θά ἦταν αὐτό πού εἶναι, ὡς πολιτική, κοινωνική ἤ θρησκευτική ὀντότης, ἤ ὡς τρομοκρατική ὀργάνωσις, χωρίς τήν οἰκονομική ὑποστήριξη, τήν προμήθεια ὅπλων καί τήν ἐκπαίδευση ἀπό τό Ἰράν» ἐδήλωσε ὁ Μάθιου Λέβιτ, πρώην ἀνώτερος ἀξιωματοῦχος στά Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καί Οἰκονομικῶν, μέ εἰδίκευση στήν ἀντιτρομοκρατία.

Κάποιοι θυμήθηκαν τώρα δέ τήν πρό τριετίας ἔκθεση τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Σέ αὐτήν σημειώνεται ὅτι τό Ἰράν διοχετεύει περί τά 100 ἑκατ. δολλάρια ἐτησίως στήν Χαμάς. Ὑποστηρίζεται ἐπίσης ὅτι ἡ Τεχεράνη ἔχει παραχωρήσει τεχνολογία ἐν γένει. Καί δή τεχνολογία, ἡ ὁποία ἔδωσε τήν δυνατότητα στήν Χαμάς νά δημιουργήσει δικό της ἀπόθεμα ρουκεττῶν στήν Γάζα βάσει ἰρανικῶν σχεδίων.

Σέ σχέση μέ τήν αἰφνιδιαστική ἐπίθεση τοῦ περασμένου Σαββάτου, ἡ ἐφημερίς New York Times ἔγραψε ὅτι ἡ Χαμάς ἐχρησιμοποίησε ἀεροχήματα γιά τήν καταστροφή πύργων κινητῆς τηλεφωνίας καί συστημάτων τηλεπικοινωνιῶν. Κάτι πού ἐμπόδισε τούς Ἰσραηλινούς στρατιῶτες νά παρακολουθοῦν ἠλεκτρονικῶς τά σύνορα καί νά ἐνημερώσουν ἐγκαίρως τίς βάσεις τους.

Στό διεθνές διπλωματικό ἐπίπεδο, ἔτοιμο νά προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στό Ἰσραήλ, ἐμφανίζεται τό Βερολῖνο, καί γιά τόν λόγο αὐτόν εὑρίσκεται σέ διαρκῆ συνεννόηση μέ τήν Κυβέρνηση Νετανυάχου. «Ἦταν ὅπως ἡ 11η Σεπτεμβρίου γιά τούς Ἀμερικανούς» ἐδήλωσε, μάλιστα, ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἀνναλένα Μπέρμποκ.

Μετά τίς ἀπειλές, τέλος, κατά τῶν Ἀμερικανῶν, σειρά χθές εἶχαν οἱ Ἰσραηλινοί γιά τήν Ἄγκυρα. Εἰδικώτερα, ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἐδήλωσε ὅτι ὁ ἀποκλεισμός καί ὁ βομβαρδισμός τῆς Γάζης ἀπό τό Ἰσραήλ ὡς ἀντίποινα τῆς ἐπιθέσεως τῆς Χαμάς, ἦταν, ὅπως εἶπε, μία δυσανάλογη ἀπάντησις, ἡ ὁποία ἰσοδυναμεῖ μέ «σφαγή».

Καί, συγχρόνως, ἀπειλή κατά τοῦ Μπενιαμίν Νετανυάχου ἐξαπέλυσε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Παιδείας τῆς Τουρκίας, Ναζίφ Γιλμάζ. Ἀπευθυνόμενος στόν Πρωθυπουργό τοῦ Ἰσραήλ τοῦ εἶπε (στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως), «κάποια μέρα θά πυροβολήσουν καί ἐσένα. Θά πεθάνεις.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ