ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Γιά ἐπέκταση τῆς ζώνης συγκρούσεως μέ ἐπιπτώσεις στό ἐνεργειακό προειδοποιεῖ ὁ Πούτιν

Γιά Επέκταση τῆς «ζώνης συγκρούσεως», ἡ ὁποία μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ σοβαρές συνέπειες στόν παγκόσμιο ἐνεργειακό τομέα, μεταξύ ἄλλων, προειδοποίησε ὁ Πρόεδρος Πούτιν, σέ δηλώσεις του.

Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Βλ. Πούτιν περιέγραψε τήν βία στό Ἰσραήλ ὡς κάτι «τρομερό», μέ τήν ταυτόχρονη ἐπισήμανση, ὅτι ἡ σύγκρουσις δέν μπορεῖ νά ἐπιλυθεῖ χωρίς νά ἀντιμετωπισθεῖ τό ζήτημα τῆς ἱδρύσεως παλαιστινιακοῦ κράτους. Καί προέταξε ὡς «ἀπαραίτητο» στοιχεῖο τήν «ἐλαχιστοποίηση τῶν ἀπωλειῶν ἀμάχων». Ταυτοχρόνως διεμαρτυρήθη γιά τήν ἀμερικανική στρατιωτική παρουσία στήν περιοχή: «Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες αὐξάνουν τίς ἐντάσεις στήν περιοχή, ἀναπτύσσοντας τό Ναυτικό τους». Διηρωτήθη δέ μήπως ἡ ναυτική αὐτή δύναμις στοχεύει κατά τοῦ Λιβάνου.

Προφανῶς, ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ἠνωχλήθη ἀπό τήν ἔλευση, στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, τοῦ πυρηνοκίνητου ἀεροπλανοφόρου Gerald Ford, μέ δυνατότητα μεταφορᾶς 80 μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν.

Τό ἀεροπλανοφόρο ἔχει τεθεῖ ἐπί κεφαλῆς στόλου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό πέντε ἀντιτορπιλλικά καί καταδρομικά τελευταίας τεχνολογίας. Στήν περιοχή κινεῖται, ἐξ ἄλλου, ἡ ναυτική δύναμις τοῦ ΝΑΤΟ στήν Μεσόγειο, στήν ὁποία μετέχει ἡ φρεγάτα «Ψαρά». Διευκρινίζεται, πάντως, ὅτι δέν ἔχει κατατεθεῖ αἴτημα γιά κοινές ἐπιχειρήσεις.

Παραλλήλως μέ τήν ἰσχύ τῶν ὅπλων οἱ Ἀμερικανοί ἀξιοποιοῦν καί τήν διπλωματία. Ἰσραήλ καί Ἰορδανία εἶναι οἱ σταθμοί τῆς περιοδείας Μπλίνκεν, ἡ ὁποία εἶναι, ἤδη, σέ ἐξέλιξη. Ἡ ἐπίσκεψίς του στό Ἰσραήλ, εἰδικώτερα, ἔχει σκοπό νά σταλεῖ τό μήνυμα τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ὑποστηρίξεως, συμφώνως μέ τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ.

Τήν ἴδια στιγμή, ὅμως, τίς ἀμερικανικές ὑπηρεσίες ἀπασχολεῖ ὁ βαθμός ἐνδεχομένης ἀναμείξεως τῆς Τεχεράνης στήν σοβοῦσα πολεμική κρίση. Ἡ επίθεσις τῆς Χαμάς ἦταν πολύ πιό ἐξελιγμένη ἐν συγκρίσει μέ προηγούμενες, γεγονός πού προβληματίζει ἁρμοδίους ἀξιωματούχους τῶν ΗΠΑ.

Δέν θά ἦταν ἐφικτή χωρίς χρηματοδότηση, ὅπλα καί ἐκπαίδευση, τά ὁποῖα τούς παρέχει, ἐδῶ καί δεκαετίες, τό Ἰράν, ἐδήλωναν Ἀμερικανοί ἀξιωματοῦχοι στόν τηλεοπτικό σταθμό NBC News. Ἐν προκειμένῳ, «ἡ Χαμάς δέν θά ἦταν αὐτό πού εἶναι, ὡς πολιτική, κοινωνική ἤ θρησκευτική ὀντότης, ἤ ὡς τρομοκρατική ὀργάνωσις, χωρίς τήν οἰκονομική ὑποστήριξη, τήν προμήθεια ὅπλων καί τήν ἐκπαίδευση ἀπό τό Ἰράν» ἐδήλωσε ὁ Μάθιου Λέβιτ, πρώην ἀνώτερος ἀξιωματοῦχος στά Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καί Οἰκονομικῶν, μέ εἰδίκευση στήν ἀντιτρομοκρατία.

Κάποιοι θυμήθηκαν τώρα δέ τήν πρό τριετίας ἔκθεση τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ. Σέ αὐτήν σημειώνεται ὅτι τό Ἰράν διοχετεύει περί τά 100 ἑκατ. δολλάρια ἐτησίως στήν Χαμάς. Ὑποστηρίζεται ἐπίσης ὅτι ἡ Τεχεράνη ἔχει παραχωρήσει τεχνολογία ἐν γένει. Καί δή τεχνολογία, ἡ ὁποία ἔδωσε τήν δυνατότητα στήν Χαμάς νά δημιουργήσει δικό της ἀπόθεμα ρουκεττῶν στήν Γάζα βάσει ἰρανικῶν σχεδίων.

Σέ σχέση μέ τήν αἰφνιδιαστική ἐπίθεση τοῦ περασμένου Σαββάτου, ἡ ἐφημερίς New York Times ἔγραψε ὅτι ἡ Χαμάς ἐχρησιμοποίησε ἀεροχήματα γιά τήν καταστροφή πύργων κινητῆς τηλεφωνίας καί συστημάτων τηλεπικοινωνιῶν. Κάτι πού ἐμπόδισε τούς Ἰσραηλινούς στρατιῶτες νά παρακολουθοῦν ἠλεκτρονικῶς τά σύνορα καί νά ἐνημερώσουν ἐγκαίρως τίς βάσεις τους.

Στό διεθνές διπλωματικό ἐπίπεδο, ἔτοιμο νά προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στό Ἰσραήλ, ἐμφανίζεται τό Βερολῖνο, καί γιά τόν λόγο αὐτόν εὑρίσκεται σέ διαρκῆ συνεννόηση μέ τήν Κυβέρνηση Νετανυάχου. «Ἦταν ὅπως ἡ 11η Σεπτεμβρίου γιά τούς Ἀμερικανούς» ἐδήλωσε, μάλιστα, ἡ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ἀνναλένα Μπέρμποκ.

Μετά τίς ἀπειλές, τέλος, κατά τῶν Ἀμερικανῶν, σειρά χθές εἶχαν οἱ Ἰσραηλινοί γιά τήν Ἄγκυρα. Εἰδικώτερα, ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἐδήλωσε ὅτι ὁ ἀποκλεισμός καί ὁ βομβαρδισμός τῆς Γάζης ἀπό τό Ἰσραήλ ὡς ἀντίποινα τῆς ἐπιθέσεως τῆς Χαμάς, ἦταν, ὅπως εἶπε, μία δυσανάλογη ἀπάντησις, ἡ ὁποία ἰσοδυναμεῖ μέ «σφαγή».

Καί, συγχρόνως, ἀπειλή κατά τοῦ Μπενιαμίν Νετανυάχου ἐξαπέλυσε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Παιδείας τῆς Τουρκίας, Ναζίφ Γιλμάζ. Ἀπευθυνόμενος στόν Πρωθυπουργό τοῦ Ἰσραήλ τοῦ εἶπε (στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως), «κάποια μέρα θά πυροβολήσουν καί ἐσένα. Θά πεθάνεις.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923