Γιά ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου ὁμιλεῖ ὁ Τσαβούσογλου

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος – ΗΠΑ στήν Τουρκία σέ διάστημα μίας ἑβδομάδος ὡς ἐπακόλουθο τῶν τρομακτικῶν σεισμῶν, εἶναι πιθανόν νά ἐπηρεάσει τίς σχέσεις τῆς Ἀγκύρας μέ τήν Ἑλλάδα καί τήν Οὐάσιγκτων.

Ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου ἐπέλεξε νά μιλήσει σέ Ἕλληνες δημοσιογράφους πού καλύπτουν τήν καταστροφή στήν Ἀντιόχεια καί νά ἀνακοινώσει ὅτι θέλει νά ἀρχίσουν ἐκ νέου οἱ διμερεῖς συζητήσεις. Ἀπεκάλυψε ὅτι σέ πρόσφατη συνάντηση στό Βερολῖνο μεταξύ τῆς διευθύντριας τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἄννας-Μαρίας Μπούρα καί τοῦ στενότερου συνεργάτου τοῦ Ἐρντογάν Ἰμπραήμ Καλίν, ἡ τουρκική πλευρά ἔκανε ἕξι προτάσεις, κάνοντας μία λιτή ἀναφορά σέ ὁρισμένες ἐξ αὐτῶν. Ὅπως εἶπε ὁ Τσαβούσογλου, μιλῶντας στούς δημοσιογράφους, «ὑπάρχουν τομεῖς στούς ὁποίους πρέπει νά γίνει πρόοδος βῆμα-βῆμα. Πρέπει νά ὑπάρχει θετική ἀτζέντα καί αὐτή ἦταν μία ἀπό τίς προτάσεις τοῦ Νίκου Δένδια ὅταν βρέθηκε στήν Ἄγκυρα μετά τίς ἐντάσεις πού εἴχαμε στήν ἀνατολική Μεσόγειο.»

Ἔτσι πρότεινε νά συνεχισθοῦν οἱ διερευνητικές συνομιλίες, τά Μέτρα Οἰκοδομήσεως Ἐμπιστοσύνης (ΜΟΕ) γιά τόν στρατό στό ἐπίπεδο τοῦ ΝΑΤΟ καί σέ διμερές ἐπίπεδο. Σημείωσε δέ ὅτι οἱ προτάσεις ἔχουν κατατεθεῖ στήν ἑλληνική πλευρά καί ἀναμένει τήν ἀπάντησή της. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι δέν εἶχε ἀνακοινωθεῖ ἡ συνάντησις τοῦ Δεκεμβρίου μεταξύ Μπούρα καί Καλίν, διότι καμμία πλευρά δέν ἤθελε νά δημιουργήσει προσδοκίες γιά τό περιεχόμενο τῶν συνομιλιῶν, εἰδικά ἐν μέσῳ μιᾶς πολύμηνης σκληρῆς ἀντιπαραθέσεως καί συνεχοῦς ἐπιθέσεως ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας.

Ἀναφερόμενος στήν ἐπίσκεψη Δένδια στίς πληγεῖσες περιοχές, εἶπε ὅτι Τουρκία καί Ἑλλάς δέν θά πρέπει νά περιμένουν νά ὑπάρξει ἄλλη καταστροφή γιά νά δουλέψουν μαζί. «Στό παρελθόν στηρίζαμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο ὡς γείτονες. Ναί, εἴχαμε διαφωνίες καί ὁρισμένες φορές καί κλιμακώσεις. Ὅπως, ὅμως, συζητήσαμε μέ τόν Νῖκο Δένδια καθ’ ὁδόν πρός τό Χατάι ὅτι θά πρέπει νά ἀποκλιμακώσουμε καί νά μήν περιμένουμε νά προκύψει ἄλλη καταστροφή γιά νά δουλέψουμε μαζί» εἶπε ὁ Τσαβούσογλου καί κατέληξε: «Ὄχι μόνο νά ὁμαλοποιήσουμε τίς σχέσεις μας ἀλλά καί νά ἐπιλύσουμε ὁρισμένες διαφορές μας».

Οἱ ἴδιες πηγές προσέθεσαν: «Ἡ πιστή τήρηση τῶν ἐν λόγῳ κανόνων εἶναι ἡ προϋπόθεση ὥστε νά ἐπιλυθεῖ ἡ μοναδική διαφορά μας μέ τή γείτονα Τουρκία, πού εἶναι ἡ ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας καί ΑΟΖ. Κάθε κίνηση πού ὁδηγεῖ πρός τήν ὁμαλοποίηση τῶν σχέσεών μας μέ τήν Τουρκία εἶναι εὐπρόσδεκτη καί ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρόθυμη νά ἀνταποκριθεῖ».

«Εὐπρόσδεκτη» χαρακτήρισε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας τήν ἀλλαγή τόνου ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας, διευκρινίζοντας ὅτι «δέν μποροῦμε νά συσχετίσουμε τήν βοήθεια τῆς Ἑλλάδας πρός τόν δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό μέ ὁποιεσδήποτε γεωπολιτικές ἐξελίξεις.» Ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ ὕφεσις πού παρουσιάζει ἡ τουρκική ρητορική, «μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ γιά τήν διαμόρφωση ἑνός νέου πλαισίου προσέγγισης.»

Στήν ἐρώτηση ἐάν ἡ ἐπίσκεψις ἄνοιξε μία νέα σελίδα στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις καί ἄν θεωρεῖ ὅτι μέ ἀφορμή τήν ἀλληλεγγύη τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στήν τραγωδία πού ἔπληξε τήν Τουρκία μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ ἀλλαγή ρητορικῆς καί προοπτική γιά ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου, ἀπήντησε: «Ἡ προθυμία μέ τήν ὁποία ἡ ἑλληνική πολιτεία καί κοινωνία ἔσπευσαν νά συντρέξουν τή γειτονική χώρα καί, ἀντίστοιχα, ἡ εὐγνωμοσύνη μέ τήν ὁποία ἡ τουρκική κοινωνία δέχθηκε αὐτή τή συνδρομή ἀναδεικνύουν θεμελιώδεις παραμέτρους, τίς ὁποῖες δέν πρέπει νά λησμονοῦμε: τήν ἐγγύτητα τῶν δύο λαῶν καί τήν ἀκλόνητη προσήλωση τῆς χώρας μας στή στήριξη πρός τόν τουρκικό λαό κάθε φορά πού ὑπάρχει ἀνάγκη».

Τέλος, ἔστειλε καί τό μήνυμα στήν ἄλλη πλευρά: «Θά μοῦ ἐπιτρέψετε, ὡστόσο, νά παρατηρήσω ὅτι πόρρω ἀπέχει ἀπό μία ρεαλιστική προσέγγιση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ