ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Γιά ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου ὁμιλεῖ ὁ Τσαβούσογλου

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος – ΗΠΑ στήν Τουρκία σέ διάστημα μίας ἑβδομάδος ὡς ἐπακόλουθο τῶν τρομακτικῶν σεισμῶν, εἶναι πιθανόν νά ἐπηρεάσει τίς σχέσεις τῆς Ἀγκύρας μέ τήν Ἑλλάδα καί τήν Οὐάσιγκτων.

Ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Μεβλούτ Τσαβούσογλου ἐπέλεξε νά μιλήσει σέ Ἕλληνες δημοσιογράφους πού καλύπτουν τήν καταστροφή στήν Ἀντιόχεια καί νά ἀνακοινώσει ὅτι θέλει νά ἀρχίσουν ἐκ νέου οἱ διμερεῖς συζητήσεις. Ἀπεκάλυψε ὅτι σέ πρόσφατη συνάντηση στό Βερολῖνο μεταξύ τῆς διευθύντριας τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἄννας-Μαρίας Μπούρα καί τοῦ στενότερου συνεργάτου τοῦ Ἐρντογάν Ἰμπραήμ Καλίν, ἡ τουρκική πλευρά ἔκανε ἕξι προτάσεις, κάνοντας μία λιτή ἀναφορά σέ ὁρισμένες ἐξ αὐτῶν. Ὅπως εἶπε ὁ Τσαβούσογλου, μιλῶντας στούς δημοσιογράφους, «ὑπάρχουν τομεῖς στούς ὁποίους πρέπει νά γίνει πρόοδος βῆμα-βῆμα. Πρέπει νά ὑπάρχει θετική ἀτζέντα καί αὐτή ἦταν μία ἀπό τίς προτάσεις τοῦ Νίκου Δένδια ὅταν βρέθηκε στήν Ἄγκυρα μετά τίς ἐντάσεις πού εἴχαμε στήν ἀνατολική Μεσόγειο.»

Ἔτσι πρότεινε νά συνεχισθοῦν οἱ διερευνητικές συνομιλίες, τά Μέτρα Οἰκοδομήσεως Ἐμπιστοσύνης (ΜΟΕ) γιά τόν στρατό στό ἐπίπεδο τοῦ ΝΑΤΟ καί σέ διμερές ἐπίπεδο. Σημείωσε δέ ὅτι οἱ προτάσεις ἔχουν κατατεθεῖ στήν ἑλληνική πλευρά καί ἀναμένει τήν ἀπάντησή της. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι δέν εἶχε ἀνακοινωθεῖ ἡ συνάντησις τοῦ Δεκεμβρίου μεταξύ Μπούρα καί Καλίν, διότι καμμία πλευρά δέν ἤθελε νά δημιουργήσει προσδοκίες γιά τό περιεχόμενο τῶν συνομιλιῶν, εἰδικά ἐν μέσῳ μιᾶς πολύμηνης σκληρῆς ἀντιπαραθέσεως καί συνεχοῦς ἐπιθέσεως ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας.

Ἀναφερόμενος στήν ἐπίσκεψη Δένδια στίς πληγεῖσες περιοχές, εἶπε ὅτι Τουρκία καί Ἑλλάς δέν θά πρέπει νά περιμένουν νά ὑπάρξει ἄλλη καταστροφή γιά νά δουλέψουν μαζί. «Στό παρελθόν στηρίζαμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο ὡς γείτονες. Ναί, εἴχαμε διαφωνίες καί ὁρισμένες φορές καί κλιμακώσεις. Ὅπως, ὅμως, συζητήσαμε μέ τόν Νῖκο Δένδια καθ’ ὁδόν πρός τό Χατάι ὅτι θά πρέπει νά ἀποκλιμακώσουμε καί νά μήν περιμένουμε νά προκύψει ἄλλη καταστροφή γιά νά δουλέψουμε μαζί» εἶπε ὁ Τσαβούσογλου καί κατέληξε: «Ὄχι μόνο νά ὁμαλοποιήσουμε τίς σχέσεις μας ἀλλά καί νά ἐπιλύσουμε ὁρισμένες διαφορές μας».

Οἱ ἴδιες πηγές προσέθεσαν: «Ἡ πιστή τήρηση τῶν ἐν λόγῳ κανόνων εἶναι ἡ προϋπόθεση ὥστε νά ἐπιλυθεῖ ἡ μοναδική διαφορά μας μέ τή γείτονα Τουρκία, πού εἶναι ἡ ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας καί ΑΟΖ. Κάθε κίνηση πού ὁδηγεῖ πρός τήν ὁμαλοποίηση τῶν σχέσεών μας μέ τήν Τουρκία εἶναι εὐπρόσδεκτη καί ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρόθυμη νά ἀνταποκριθεῖ».

«Εὐπρόσδεκτη» χαρακτήρισε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας τήν ἀλλαγή τόνου ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας, διευκρινίζοντας ὅτι «δέν μποροῦμε νά συσχετίσουμε τήν βοήθεια τῆς Ἑλλάδας πρός τόν δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό μέ ὁποιεσδήποτε γεωπολιτικές ἐξελίξεις.» Ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ ὕφεσις πού παρουσιάζει ἡ τουρκική ρητορική, «μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ γιά τήν διαμόρφωση ἑνός νέου πλαισίου προσέγγισης.»

Στήν ἐρώτηση ἐάν ἡ ἐπίσκεψις ἄνοιξε μία νέα σελίδα στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις καί ἄν θεωρεῖ ὅτι μέ ἀφορμή τήν ἀλληλεγγύη τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι στήν τραγωδία πού ἔπληξε τήν Τουρκία μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ ἀλλαγή ρητορικῆς καί προοπτική γιά ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου, ἀπήντησε: «Ἡ προθυμία μέ τήν ὁποία ἡ ἑλληνική πολιτεία καί κοινωνία ἔσπευσαν νά συντρέξουν τή γειτονική χώρα καί, ἀντίστοιχα, ἡ εὐγνωμοσύνη μέ τήν ὁποία ἡ τουρκική κοινωνία δέχθηκε αὐτή τή συνδρομή ἀναδεικνύουν θεμελιώδεις παραμέτρους, τίς ὁποῖες δέν πρέπει νά λησμονοῦμε: τήν ἐγγύτητα τῶν δύο λαῶν καί τήν ἀκλόνητη προσήλωση τῆς χώρας μας στή στήριξη πρός τόν τουρκικό λαό κάθε φορά πού ὑπάρχει ἀνάγκη».

Τέλος, ἔστειλε καί τό μήνυμα στήν ἄλλη πλευρά: «Θά μοῦ ἐπιτρέψετε, ὡστόσο, νά παρατηρήσω ὅτι πόρρω ἀπέχει ἀπό μία ρεαλιστική προσέγγιση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων».

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;