Γερμανικό «ὄχι» στήν ἀλληλεγγύη πρός τόν νότο

Τήν πλήρη ἀντίθεση τοῦ προέδρου τῆς Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ συναντᾶ τό…

… σχέδιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιά στήριξη τῶν ὁμολόγων τῶν χωρῶν τοῦ νότου ὥστε νά περιορισθεῖ ἡ διεύρυνσις τῆς διαφορᾶς μεταξύ τοῦ κόστους δανεισμοῦ τους ἔναντι τοῦ ἀντίστοιχου γερμανικοῦ, καθώς ἡ κεντρική τράπεζα ἑτοιμάζεται νά αὐξήσει τά ἐπιτόκια. Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Γερμανίας καί σφοδρός ἐπικριτής τῆς δημοσιονομικῆς χαλαρώσεως ἐξέφρασε τήν πλήρη ἀντίθεσή του στή λογική ἀλληλεγγύης πού ἀναπτύσσει ἡ ΕΚΤ ὅπως ἀποκαλύπτει τό Reuters, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Κεντρική Τράπεζα ὀφείλει νά ἑστιάζει στήν καταπολέμηση τοῦ ὑψηλοῦ πληθωρισμοῦ καί ὄχι στήν ἐνίσχυση τῶν χωρῶν τοῦ Νότου.

Μπορεῖ ἐκ πρώτης ὄψεως τό «μπλόκο» τῆς Bundesbank νά μήν δημιουργεῖ ἄμεσα κωλύματα ἤ προβλήματα, ἀλλά δείχνει ὅτι συντηρεῖται τό χάσμα πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στήν ἐπί κεφαλῆς τῆς ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ καί τό γερμανικό μέτωπο. Ἄλλως τε ἡ Bundesbank ἦταν γιά χρόνια ὁ μεγαλύτερος ἐπικριτής τῆς πολιτικῆς «εὔκολου χρήματος» τῆς ΕΚΤ, μιά ἱστορία πού χαρακτήρισε τίς σχέσεις τῶν προκατόχων τοῦ Νάγκελ καί τῆς Λαγκάρντ.

Ὁ Γερμανός τραπεζίτης δέχεται πιέσεις στό ἐσωτερικό τῆς χώρας του, τήν ὥρα πού ἡ ΕΚΤ προσπαθεῖ νά μειώσει τά spreads στίς ἀποδόσεις Βορρᾶ-Νότου χρησιμοποιῶντας ἔσοδα ἀπό γερμανικά καί ἄλλα ὁμόλογα πού λήγουν, γιά νά ἀγοράσει περισσότερο ἰταλικό, ἑλληνικό, ἱσπανικό καί πορτογαλικό χρέος. Ἡ ἐπανεπένδυσις ἐσόδων τοῦ PEPP θά διαρκέσει ἕως τό 2024, χωρίς νά ἀποκλείεται παράτασις. Ταυτοχρόνως ἡ ΕΚΤ σχεδιάζει τό ἐργαλεῖο πού θά προσφέρει μόνιμη στήριξη στίς ἀσθενεῖς οἰκονομίες καί ἡ ἀγορά πιέζει γιά νά ἀνκαοινώσει τίς ἀποφάσεις της μέσα στόν Ἰούλιο, ὥστε νά μήν ὑπάρξει παράτασις τῆς ἀβεβαιότητος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.