ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Γερμανικό «ὄχι» στήν ἀλληλεγγύη πρός τόν νότο

Τήν πλήρη ἀντίθεση τοῦ προέδρου τῆς Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ συναντᾶ τό…

… σχέδιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιά στήριξη τῶν ὁμολόγων τῶν χωρῶν τοῦ νότου ὥστε νά περιορισθεῖ ἡ διεύρυνσις τῆς διαφορᾶς μεταξύ τοῦ κόστους δανεισμοῦ τους ἔναντι τοῦ ἀντίστοιχου γερμανικοῦ, καθώς ἡ κεντρική τράπεζα ἑτοιμάζεται νά αὐξήσει τά ἐπιτόκια. Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Γερμανίας καί σφοδρός ἐπικριτής τῆς δημοσιονομικῆς χαλαρώσεως ἐξέφρασε τήν πλήρη ἀντίθεσή του στή λογική ἀλληλεγγύης πού ἀναπτύσσει ἡ ΕΚΤ ὅπως ἀποκαλύπτει τό Reuters, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Κεντρική Τράπεζα ὀφείλει νά ἑστιάζει στήν καταπολέμηση τοῦ ὑψηλοῦ πληθωρισμοῦ καί ὄχι στήν ἐνίσχυση τῶν χωρῶν τοῦ Νότου.

Μπορεῖ ἐκ πρώτης ὄψεως τό «μπλόκο» τῆς Bundesbank νά μήν δημιουργεῖ ἄμεσα κωλύματα ἤ προβλήματα, ἀλλά δείχνει ὅτι συντηρεῖται τό χάσμα πού ὑπάρχει ἀνάμεσα στήν ἐπί κεφαλῆς τῆς ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ καί τό γερμανικό μέτωπο. Ἄλλως τε ἡ Bundesbank ἦταν γιά χρόνια ὁ μεγαλύτερος ἐπικριτής τῆς πολιτικῆς «εὔκολου χρήματος» τῆς ΕΚΤ, μιά ἱστορία πού χαρακτήρισε τίς σχέσεις τῶν προκατόχων τοῦ Νάγκελ καί τῆς Λαγκάρντ.

Ὁ Γερμανός τραπεζίτης δέχεται πιέσεις στό ἐσωτερικό τῆς χώρας του, τήν ὥρα πού ἡ ΕΚΤ προσπαθεῖ νά μειώσει τά spreads στίς ἀποδόσεις Βορρᾶ-Νότου χρησιμοποιῶντας ἔσοδα ἀπό γερμανικά καί ἄλλα ὁμόλογα πού λήγουν, γιά νά ἀγοράσει περισσότερο ἰταλικό, ἑλληνικό, ἱσπανικό καί πορτογαλικό χρέος. Ἡ ἐπανεπένδυσις ἐσόδων τοῦ PEPP θά διαρκέσει ἕως τό 2024, χωρίς νά ἀποκλείεται παράτασις. Ταυτοχρόνως ἡ ΕΚΤ σχεδιάζει τό ἐργαλεῖο πού θά προσφέρει μόνιμη στήριξη στίς ἀσθενεῖς οἰκονομίες καί ἡ ἀγορά πιέζει γιά νά ἀνκαοινώσει τίς ἀποφάσεις της μέσα στόν Ἰούλιο, ὥστε νά μήν ὑπάρξει παράτασις τῆς ἀβεβαιότητος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μηνύματα ἀπό τήν κρίση τῆς κυπριακῆς Κεντροδεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ἐκλογές στήν Κύπρο προσέθεσαν ἕνα ἀκόμη κεφάλαιο στήν κρίση τῶν κεντροδεξιῶν κομμάτων στήν Εὐρώπη. Γιά πρώτη φορά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μακαρίου δέν κατόρθωσε νά προκριθεῖ στό δεύτερο γῦρο ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τοῦ ἱστορικοῦ «Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ» Ἀβέρωφ Νεοφύτου.

«Ἀνοίγουν» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν πρός τήν ἐφορία καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ καί τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν δόσεων τῶν δανείων νά συρρικνώνουν τά εἰσοδήματα καί νά ἀπειλοῦν νά διογκώσουν τό ἰδιωτικό χρέος, ἡ Κυβέρνησις ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά «ἀνοίξει» παλαιές ρυθμίσεις ὀφειλῶν γιά νά ἀνακόψει τήν δημιουργία μίας νέας γενιᾶς «κόκκινων» χρεῶν.

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση