Γέλωτες στόν ἐξώστη προεκάλεσαν τήν ἀντίδραση Μητσοτάκη

Επεισοδιακή ἦταν ἡ χθεσινή ἐκδήλωσις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στό Μέγαρο Μουσικῆς, ὅπου ὁ Πρωθυπουργός μίλησε γιά τίς ἀλλαγές πού ἔχει ἐπιφέρει ἡ Κυβέρνησις τήν τελευταία τετραετία.

Τήν ὥρα πού ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης μιλοῦσε γιά τό «οὐσιαστικό ἐκπαιδευτικό ἔργο πού διεξάγεται στό σχολεῖο», ὁμάς ἀκτιβιστῶν –ἐνδεχομένως καλλιτεχνῶν– τόν διέκοψε μέ πολύ δυνατά εἰρωνικά γέλια. Ὁ Πρωθυπουργός διέκοψε γιά κλάσματα δευτερολέπτου τήν ὁμιλία του, γιά νά δεῖ ἀπό ποῦ ἠκούγοντο τά γέλια. Οἱ ἀκτιβιστές, πιθανώτατα γυναῖκες, εἶχαν καταφέρει νά εἰσέλθουν στήν αἴθουσα καί νά καθίσουν στόν ἐξώστη περιμένοντας τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά τόν διακόψουν. Ὡστόσο ὁ κ. Μητσοτάκης δέν ἔχασε τήν ψυχραιμία του λέγοντας ὅτι χαίρεται πού ὑπάρχει ἱκανοποίησις γιά τό ἐκπαιδευτικό ἔργο τῆς Κυβερνήσεως.

«Ἐξ ἄλλου τό σχολεῖο εἶναι γιά χαμόγελο καί γιά γέλιο, καί προσφέρει χαρά. Καί εὐχαρίστηση σέ ὅσους συμμετέχουν στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία. Αὐτή εἶναι ἡ ὀμορφιά τῆς δημοκρατίας, νά δεχόμαστε ὅλες τίς ἀπόψεις καί νά διαχειριζόμαστε κάθε κατάσταση. Ἀναρωτιέμαι μερικές φορές ἄν ἡ προηγούμενη κατάσταση στήν Παιδεία ἦταν γιά γέλια ἤ γιά κλάματα» εἶπε μέ δηκτικό ὕφος ὁ Πρωθυπουργός. Ἐπίσης παρατήρησε ὅτι ἡ Κυβέρνησις εἶναι «μέ τίς βιβλιοθῆκες καί ὄχι μέ τίς βαριοποῦλες», καί τό ἀπέδειξε στήν πράξη, σημειώνοντας ὅτι στόν τομέα τῆς Παιδείας καταγράφονται οἱ μεγαλύτερες διαφορές μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα