ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

«Γεφυροποιός» ὁ Βενιζέλος ἀπειλεῖ τήν ΝΔ μέ «ἀποκόλληση»

Χαρακτηρίζει «ὀντότητα» τό ΚΙΝΑΛ

ΤΟΝ ρόλο πού θέλει νά διαδραματίσει στήν «μεταπολιτική» καί στήν γεφύρωση τῶν ἀντιθέσεων μεταξύ ΝΔ καί ΣΥΡΙΖΑ ἀνέλυσε ὁ τέως Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ καί πρώην ὑπουργός Εὐάγγελος Βενιζέλος. Μέ ἀφορμή τήν ἀμυντική συμφωνία μέ τήν Γαλλία, ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Σαμαρᾶ δηλώνει «παρών» στήν πολιτική σκηνή –«μεταπολιτική» ὅπως τήν χαρακτηρίζει (πολιτική χωρίς σκοπιμότητες καί λαϊκισμό)– καί εἷναι ἕτοιμος νά ἀναλάβει ρόλο «γεφυροποιοῦ» ὥστε νά ἐκλείψει τό συγκρουσιακό κλῖμα μεταξύ τῶν δύο μεγάλων κομμάτων. Ἀρχικῶς εἶπε ὅτι ἦταν λάθος τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νά καταψηφίσει τήν συμφωνία γιά τίς φρεγάτες. «Ἡ Κυβέρνηση θεωρεῖ, ὄχι ἀβάσιμα, ὅτι ἡ συμφωνία εἶναι μιά πολιτική ἐπιτυχία, παρά τά ἐπιμέρους σημεῖα πού εἶναι δεκτικά βελτίωσης» ἀνέφερε ὁ κ. Βενιζέλος. Ὡστόσο, ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες, «δέν ἐξάντλησε τίς δυνατότητες πού εἶχε νά πείσει τήν ἀντιπολίτευση νά στοιχηθεῖ σέ ἕνα ἐθνικό μέτωπο». Ἀπευθυνόμενος, ὑπό τόν νέο ρόλο του, πρός τά δύο κόμματα, διεμήνυσε ὅτι «δέν ἔχουμε τήν ἐθνική πολυτέλεια νά ἀφήνουμε νά γίνονται τέτοιου εἴδους κινήσεις, ὅπως ἡ ἑλληνογαλλική συμφωνία, ἀντικείμενο κομματικῆς ἀντιπαράθεσης. Ἡ ἀντιπολίτευση μεγέθυνε τίς ἐπιφυλάξεις. Ἡ γεφύρωση ἦταν ἐφικτή». Κατά τήν γνώμη του, κανένα ἀπό τά ἡγετικά στελέχη τῆς ΝΔ καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν προσπάθησε νά συνδέσει τήν συζήτηση γιά τήν συμφωνία μέ τήν ἐθνική στρατηγική, τίς διεθνεῖς ἐξελίξεις ἀλλά καί τά διδάγματα τῆς Ἱστορίας ὡς πρός τά ἐθνικά μας θέματα. Καί σέ αὐτό τό σημεῖο ἔστειλε τό μήνυμα τῆς «μεταπολιτικῆς του θεωρίας: «Ὡς πολίτης θά ἤθελα μεγαλύτερη γενναιοδωρία καί γνησιότερη συναινετική διάθεση». Προσέθεσε ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐβασίσθη στίς δικές του ἐπισημάνσεις ὡς πρός τό τί ἰσχύει γιά τίς θαλάσσιες ζῶνες τῆς ΑΟΖ καί τῆς ὑφαλοπρηπῖδος καί τήν ἀνάγκη συμπληρωματικῶν δηλώσεων, χωρίς ὅμως νά δικαιολογεῖ τό «ὄχι» τῆς Κουμουνδούρου.

Ἐξ ἴσου ἐνδιαφέρον ἔχουν καί ὅσα εἶπε γιά τό παράδοξο τῶν δημοσκοπήσεων. Νά καταγράφεται μέν δυσαρέσκεια πολιτῶν γιά τήν Κυβέρνηση, ὅμως τό προβάδισμα τῆς ΝΔ νά παραμένει σέ πολύ ὑψηλά ἐπίπεδα! Ὅπως εἶπε ὁ κ. Βενιζέλος, ἡ πρόθεσις ψήφου κινεῖται στό στενότερο πεδίο τοῦ κομματικοῦ συστήματος καί τῶν προσφερομένων λύσεων, «ἐνῶ οἱ ἀξιολογήσεις τῆς κοινῆς γνώμης γιά τά μεγάλα θέματα οὐσίας κινοῦνται στό εὐρύτερο πεδίο τῆς κοινωνίας καί τῶν προβλημάτων της». Καί ἀμέσως προέβλεψε «ἀποκόλληση» αὐτῶν τῶν δύο πεδίων, κρούοντας τό καμπανάκι κινδύνου γιά τήν ΝΔ, στελέχη τῆς ὁποίας, κατά τόν κ. Βενιζέλο, ἔχουν ἀρχίσει νά ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτήν.

Ἀπέφυγε νά μιλήσει γιά τίς ἐσωκομματικές διεργασίες στό ΚΙΝΑΛ, τό ὁποῖο ὄχι μόνο δέν τό ἀπεκάλεσε κόμμα, ἀλλά ἁπλῶς «ὀντότητα»! Οὔτε λίγο οὔτε πολύ ἀπεκάλυψε ὅτι δέν ἔχει κάποια ἐνημέρωση ἀπό τήν Χαριλάου Τρικούπη γιά τήν ἐκλογική διαδικασία στό ΚΙΝΑΛ καί ὅποια πληροφόρηση ἔχει προέρχεται ἀπό τά κοινωνικά δίκτυα! «Διαβάζω στά μέσα ἐνημέρωσης καί κοινωνικῆς δικτύωσης γιά τίς ἐσωτερικές διαδικασίες στό ΚΙΝΑΛ καί εὔχομαι τό καλύτερο μέ βάση τίς ἐπιθυμίες καί τίς ἐπιλογές τῶν πολιτῶν πού συγκροτοῦν αὐτή τήν ὀντότητα» ἦταν τό δηκτικό σχόλιο τοῦ πρώην ὑπουργοῦ. Δέν παρέλειψε νά σχολιάσει τήν ἀναφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κατά τήν ὁμιλία του τήν Πέμπτη στήν Βουλή, πρός τό πρόσωπό του, τό σκάνδαλο Novartis καί τήν ἐπίκληση τῶν θέσεών του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ΑΟΖ. Θεωρεῖ ὄχι τυχαία ἐκ μέρους τοῦ κ. Μητσοτάκη τήν δήλωση ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐβασίσθη στίς ἐπισημάνσεις τοῦ κ. Βενιζέλου, ἐνῶ πρίν ἀπό μερικά χρόνια ἤθελε νά τόν φυλακίσει γιά τήν ὑπόθεση Novartis. «Προφανῶς συνιστᾶ ἐπανάληψη τῆς δέσμευσης τῆς Κυβέρνησης, ὅτι ἡ σκευωρία αὐτή πού στρεφόταν κατά τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος θά διερευνηθεῖ μέχρι τέλους» δήλωσε ὁ πρώην ὑπουργός.

Μετά ἀπό ὅλη αὐτή τήν παρέμβαση θά ἔχει ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον τό συνέδριο πού «Κύκλου Ἰδεῶν» τοῦ κ. Βενιζέλου πού διεξάγεται σήμερα καί αὔριο μέ θέμα «Ἡ Ἑλλάδα Μετά V: Ἀπό τήν κρίση στήν κανονικότητα ἤ ἡ κρίση ὡς κανονικότητα;». Σέ αὐτό πρόκειται νά μιλήσει ὁ κ. Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος μετά τήν λήξη τοῦ πέμπτου θεματικοῦ κύκλου «Τά κόμματα καί τό πολιτικό σύστημα: ἀπό τήν πολιτική στή μεταπολιτική» θά ἐκφέρει τά συμπεράσματα καί θά δώσει ἕνα ἀκόμη στίγμα τῶν προθέσεών του. Ἐκτός ἀπό πολλά κυβερνητικά στελέχη, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, ἐπιχειρηματίες πού ἔχουν κληθεῖ νά ἀνεβοῦν στό βῆμα, πρόκειται νά μιλήσουν καί οἱ Δημήτρης Ἀβραμόπουλος, Τάσος Γιαννίτσης, Γιάννης Στουρνάρας, Θόδωρος Πελαγίδης, Εὔα Καϊλῆ, Γιάννης Μανιάτης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ