Φυλακίσεις καί ἀπελάσεις παρανόμων μεταναστῶν στήν Βρεταννία

Η Βρεταννία θέτει σέ ἐφαρμογή τόν μακράν σκληρότερο νόμο γιά τόν ἔλεγχο τῆς μεταναστεύσεως πού ἔχει θεσπίσει τό Ἡνωμένο Βασίλειο καί πού προβλέπει τήν ἄμεση ἀπέλαση λαθρομεταναστῶν στήν Ρουάντα.

Τό βρεταννικό Κοινοβούλιο υἱοθέτησε τόν νέο νόμο, πού στερεῖ τό δικαίωμα αἰτήσεως ἀσύλου στήν Βρεταννία ἀπό μετανάστες πού εἰσέρχονται παρατύπως στήν χώρα. Ὁ νόμος ἀποβλέπει νά ἀποθαρρύνει τούς μετανάστες νά ἔρχονται πρός τό Ἡνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα μέ τήν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀνταποκρίνεται στήν ὑπόσχεση πού ἔδωσε τήν ὥρα τοῦ Brexit ὅτι «θά ξαναπάρει τόν ἔλεγχο» τῶν συνόρων.

Ἔτσι οἱ μετανάστες πού καταφθάνουν παρανόμως στό βρεταννικό ἔδαφος ἀφοῦ φυλακίζονται, θά ἐπιστρέφονται στίς χῶρες καταγωγῆς τους, ἤ θά ὁδηγοῦνται σέ μιά τρίτη χώρα, ὅπως ἡ Ρουάντα. Ὁ νόμος θεωρεῖται κρίσιμης σημασίας γιά τόν Πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ πού ἔχει θέσει ὡς προτεραιότητα τῆς κυβερνήσεώς του τήν ἀντιμετώπιση τῆς παράνομης μεταναστεύσεως καί ἔχει ὑποσχεθεῖ νά σταματήσει τίς ἀφίξεις σκαφῶν μέ λαθρομετανάστες ἀπό τήν Μάγχη. Τό 2022, περισσότεροι ἀπό 45.000 παράνομοι μετανάστες κατάφεραν νά φθάσουν στίς ἀγγλικές ἀκτές, ἀριθμός πού ἀποτελεῖ ρεκόρ. Περισσότεροι ἀπό 13.000 ἔχουν φθάσει μέ τόν τρόπο αὐτόν στό Ἡνωμένο Βασίλειο κατά τήν διάρκεια τοῦ 2023.

Ἐν τῷ μεταξύ, τό Λονδῖνο ὑπέγραψε πέρυσι σχετική συμφωνία μέ τήν Ρουάντα, ἀλλά καμμία ἀπέλασις δέν ἔχει πραγματοποιηθεῖ μέχρι στιγμῆς. Μία πρώτη πτῆσις πού εἶχε προγραμματισθεῖ γιά τόν Ἰούνιο 2022 δέν ἐπραγματοποιήθη, ἔπειτα ἀπό ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Ἡ βρεταννική κυβέρνησις ἐπιδιώκει ἐπίσης τήν ταχεῖα ἀπέλαση μεταναστῶν πού τελοῦν ὑπό κράτησιν, εἴτε πρός τίς χῶρες καταγωγῆς τους εἴτε πρός τρίτες χῶρες. Στό τέλος τοῦ Ἰουνίου ἡ βρεταννική δικαιοσύνη ἔκρινε παράνομο τό νομοσχέδιο, ἀλλά ἡ κυβέρνησις ἤσκησε ἀμέσως ἔφεση. Τό νομοσχέδιο περί μεταναστεύσεως ἔμεινε ἐπί μῆνες μπλοκαρισμένο στό βρεταννικό κοινοβούλιο, ἀφοῦ ἡ Βουλή τῶν Λόρδων ζήτησε σειρά τροπολογιῶν, κυρίως χρονικούς περιορισμούς στήν κράτηση παιδιῶν.

Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρυ Τζάστιν Γουέλμπυ, μέλος τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων, εἶναι σφοδρός ἐπικριτής τοῦ νόμου περί μεταναστεύσεως. «Δέν βλέπω πῶς θά σταματήσει τά σκάφη τῶν μεταναστῶν. Δέν ἔχω ἀκούσει κάτι πού νά μέ πείσει» δήλωσε κατά τήν διάρκεια τῆς συζητήσεως. Ὁ νόμος πού υἱοθετήθηκε ἀπό τό βρεταννικό κοινοβούλιο βρίσκεται σέ ἀντίθεση μέ τίς ὑποχρεώσεις τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἀπέναντι στό διεθνές δίκαιο ὡς πρός τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν προσφύγων, δηλώνουν σέ κοινή τους ἀνακοίνωση οἱ ἐπί κεφαλῆς τῶν ἁρμόδιων ὀργανισμῶν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Φόλκερ Τούρκ καί Φίλιππο Γκράντι.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.