Φθηνότεροι λογαριασμοί ρεύματος τόν Δεκέμβριο

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ τιμολόγια γιά τόν Δεκέμβριο ἀναμένεται νά…

… ἀνακοινώσουν οἱ πάροχοι ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν προσεχῆ Κυριακή. Συμφώνως πρός τίς ἐκτιμήσεις, τά τιμολόγια θά κινηθοῦν κοντά στά 30 ἕως 32 λεπτά ἡ κιλοβατώρα, πού θά εἶναι τά χαμηλότερα ἀπό τόν περασμένο Αὔγουστο ὅταν ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται τό νέο σύστημα γιά τίς χρεώσεις στήν λιανική. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ χρεώσεις στήν ἀγορά ρεύματος θά εἶναι ἕως καί 10-15% μικρότερες ἀπό τίς χρεώσεις ρεύματος μέ τίς ὁποῖες «τρέχει» ὁ Νοέμβριος. Οἱ μειωμένες χρεώσεις τῶν προμηθευτῶν γιά τόν Δεκέμβριο ἀναμένεται νά ὁδηγήσουν σέ ἀναπροσαρμογή πρός τά κάτω καί τῶν ἐπιδοτήσεων, ὥστε οἱ τελικές ἐπιβαρύνσεις τῶν καταναλωτῶν νά παραμείνουν στά ἴδια ἐπίπεδα μέ τόν Νοέμβριο. Ἑπομένως, τό ὄφελος γιά τούς καταναλωτές θά εἶναι τό ἴδιο ἀφοῦ δέν πρόκειται νά ἀλλάξει κάτι ἐπί τά βελτίω.

Ὅσο οἱ τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου παραμένουν σέ σχετικῶς ἤπια καί διαχειρίσιμα ἐπίπεδα, τόσο ἡ ἀρνητική ἐπίδρασις στήν χονδρική ρεύματος καί κατ’ ἐπέκτασιν στά ἐνεργειακά τιμολόγια θά εἶναι ἀναλόγως μικρή. Ἡ ἀποκλιμάκωσις τῆς τιμῆς τοῦ ἀερίου εἶναι ἐντυπωσιακή, ἀρκεῖ κάποιος νά ἀναλογισθεῖ ὅτι στά τέλη Αὐγούστου ἐκτοξεύτηκε στά 349,9 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα καί σήμερα τό ὁλλανδικό συμβόλαιο ἀναφορᾶς Δεκεμβρίου κινεῖται στά 111 εὐρώ. Πολλοί ἀναλυτές προβλέπουν ὅτι ἡ ἤπειρος θά εἶναι εἰς θέσιν νά διανύσει τήν σαιζόν, ἀκόμη καί ἐν μέσῳ χαμηλότερων προμηθειῶν ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Ὡστόσο, ὁποιαδήποτε ἰσχυρότερη ἀπό τήν ἀναμενόμενη ἄνοδος τῆς ζητήσεως ἤ περαιτέρω περικοπές τῆς προσφορᾶς, θά μποροῦσαν νά ἐπαναφέρουν τίς ἀνησυχίες, ὅτι τά ἀποθέματα θά ἐξαντληθοῦν γρήγορα, αὐξάνοντας τήν εὐπάθεια τῆς ἀγορᾶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;