Φθηνότεροι λογαριασμοί ρεύματος τόν Δεκέμβριο

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ τιμολόγια γιά τόν Δεκέμβριο ἀναμένεται νά…

… ἀνακοινώσουν οἱ πάροχοι ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν προσεχῆ Κυριακή. Συμφώνως πρός τίς ἐκτιμήσεις, τά τιμολόγια θά κινηθοῦν κοντά στά 30 ἕως 32 λεπτά ἡ κιλοβατώρα, πού θά εἶναι τά χαμηλότερα ἀπό τόν περασμένο Αὔγουστο ὅταν ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται τό νέο σύστημα γιά τίς χρεώσεις στήν λιανική. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ χρεώσεις στήν ἀγορά ρεύματος θά εἶναι ἕως καί 10-15% μικρότερες ἀπό τίς χρεώσεις ρεύματος μέ τίς ὁποῖες «τρέχει» ὁ Νοέμβριος. Οἱ μειωμένες χρεώσεις τῶν προμηθευτῶν γιά τόν Δεκέμβριο ἀναμένεται νά ὁδηγήσουν σέ ἀναπροσαρμογή πρός τά κάτω καί τῶν ἐπιδοτήσεων, ὥστε οἱ τελικές ἐπιβαρύνσεις τῶν καταναλωτῶν νά παραμείνουν στά ἴδια ἐπίπεδα μέ τόν Νοέμβριο. Ἑπομένως, τό ὄφελος γιά τούς καταναλωτές θά εἶναι τό ἴδιο ἀφοῦ δέν πρόκειται νά ἀλλάξει κάτι ἐπί τά βελτίω.

Ὅσο οἱ τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου παραμένουν σέ σχετικῶς ἤπια καί διαχειρίσιμα ἐπίπεδα, τόσο ἡ ἀρνητική ἐπίδρασις στήν χονδρική ρεύματος καί κατ’ ἐπέκτασιν στά ἐνεργειακά τιμολόγια θά εἶναι ἀναλόγως μικρή. Ἡ ἀποκλιμάκωσις τῆς τιμῆς τοῦ ἀερίου εἶναι ἐντυπωσιακή, ἀρκεῖ κάποιος νά ἀναλογισθεῖ ὅτι στά τέλη Αὐγούστου ἐκτοξεύτηκε στά 349,9 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα καί σήμερα τό ὁλλανδικό συμβόλαιο ἀναφορᾶς Δεκεμβρίου κινεῖται στά 111 εὐρώ. Πολλοί ἀναλυτές προβλέπουν ὅτι ἡ ἤπειρος θά εἶναι εἰς θέσιν νά διανύσει τήν σαιζόν, ἀκόμη καί ἐν μέσῳ χαμηλότερων προμηθειῶν ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Ὡστόσο, ὁποιαδήποτε ἰσχυρότερη ἀπό τήν ἀναμενόμενη ἄνοδος τῆς ζητήσεως ἤ περαιτέρω περικοπές τῆς προσφορᾶς, θά μποροῦσαν νά ἐπαναφέρουν τίς ἀνησυχίες, ὅτι τά ἀποθέματα θά ἐξαντληθοῦν γρήγορα, αὐξάνοντας τήν εὐπάθεια τῆς ἀγορᾶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923