Φθηνότεροι λογαριασμοί ρεύματος τόν Δεκέμβριο

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ τιμολόγια γιά τόν Δεκέμβριο ἀναμένεται νά…

… ἀνακοινώσουν οἱ πάροχοι ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν προσεχῆ Κυριακή. Συμφώνως πρός τίς ἐκτιμήσεις, τά τιμολόγια θά κινηθοῦν κοντά στά 30 ἕως 32 λεπτά ἡ κιλοβατώρα, πού θά εἶναι τά χαμηλότερα ἀπό τόν περασμένο Αὔγουστο ὅταν ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται τό νέο σύστημα γιά τίς χρεώσεις στήν λιανική. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ χρεώσεις στήν ἀγορά ρεύματος θά εἶναι ἕως καί 10-15% μικρότερες ἀπό τίς χρεώσεις ρεύματος μέ τίς ὁποῖες «τρέχει» ὁ Νοέμβριος. Οἱ μειωμένες χρεώσεις τῶν προμηθευτῶν γιά τόν Δεκέμβριο ἀναμένεται νά ὁδηγήσουν σέ ἀναπροσαρμογή πρός τά κάτω καί τῶν ἐπιδοτήσεων, ὥστε οἱ τελικές ἐπιβαρύνσεις τῶν καταναλωτῶν νά παραμείνουν στά ἴδια ἐπίπεδα μέ τόν Νοέμβριο. Ἑπομένως, τό ὄφελος γιά τούς καταναλωτές θά εἶναι τό ἴδιο ἀφοῦ δέν πρόκειται νά ἀλλάξει κάτι ἐπί τά βελτίω.

Ὅσο οἱ τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου παραμένουν σέ σχετικῶς ἤπια καί διαχειρίσιμα ἐπίπεδα, τόσο ἡ ἀρνητική ἐπίδρασις στήν χονδρική ρεύματος καί κατ’ ἐπέκτασιν στά ἐνεργειακά τιμολόγια θά εἶναι ἀναλόγως μικρή. Ἡ ἀποκλιμάκωσις τῆς τιμῆς τοῦ ἀερίου εἶναι ἐντυπωσιακή, ἀρκεῖ κάποιος νά ἀναλογισθεῖ ὅτι στά τέλη Αὐγούστου ἐκτοξεύτηκε στά 349,9 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα καί σήμερα τό ὁλλανδικό συμβόλαιο ἀναφορᾶς Δεκεμβρίου κινεῖται στά 111 εὐρώ. Πολλοί ἀναλυτές προβλέπουν ὅτι ἡ ἤπειρος θά εἶναι εἰς θέσιν νά διανύσει τήν σαιζόν, ἀκόμη καί ἐν μέσῳ χαμηλότερων προμηθειῶν ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Ὡστόσο, ὁποιαδήποτε ἰσχυρότερη ἀπό τήν ἀναμενόμενη ἄνοδος τῆς ζητήσεως ἤ περαιτέρω περικοπές τῆς προσφορᾶς, θά μποροῦσαν νά ἐπαναφέρουν τίς ἀνησυχίες, ὅτι τά ἀποθέματα θά ἐξαντληθοῦν γρήγορα, αὐξάνοντας τήν εὐπάθεια τῆς ἀγορᾶς.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!