Φόβοι «λαϊκῶν ἐξεγέρσεων» ἐξ αἰτίας ἐλλείψεως ἀερίου

Η προειδοποίησις τῆς Γερμανίδος ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν…

… Ἀνναλένα Μπέρμποκ, ὅτι χωρίς φυσικό ἀέριο ἡ χώρα της θά ἔλθει ἀντιμέτωπη μέ «λαϊκές ἐξεγέρσεις», ἀπασχολεῖ τήν γερμανική, καί ὄχι μόνον, πολιτική τάξη.

Παραλλήλως μέ τίς προσπάθειες ἐξευρέσεως ἐναλλακτικῶν πηγῶν ἐνεργείας, τό Βερολῖνο προχωρᾶ στίς πρῶτες κινήσεις περιορισμοῦ τῆς καταναλώσεως. Σέ μία κίνηση καί μέ συμβολικό χαρακτῆρα, οἱ ἀρχές τῆς πρωτευούσης ἀπηγόρευσαν τήν φωταγώγηση περίπου 200 ἱστορικῶν μνημείων καί δημοσίων κτιρίων.

Τό Βερολῖνο δέν ἦταν, ὅμως, ἡ πρώτη γερμανική μεγαλούπολις στήν ὁποίαν ἐπεβλήθησαν περιορισμοί. Ἤδη τό Ἁννόβερο ἀνεκοίνωσε μέτρα ἐξοικονομήσεως τῆς ἐνεργείας, μεταξύ ἄλλων τήν διακοπή τῆς παροχῆς ζεστοῦ νεροῦ στίς ντουζιέρες τῶν ἀθλητικῶν κέντρων, τῶν δημοτικῶν κτιρίων καί κέντρων ἀναψυχῆς. Ἐπί πλέον, σταματᾶ τήν φωταγώγηση δημοσίων κτιρίων καί κλείνουν τά σιντριβάνια.

Ἀκόμη, τά δημοτικά κτίρια στήν πρωτεύουσα τοῦ κρατιδίου τῆς Κάτω Σαξονίας θά θερμαίνονται ἀπό 1ης Ὀκτωβρίου ἕως τήν 31η Μαρτίου σέ θερμοκρασία 20 βαθμῶν Κελσίου. Ἀπαγορεύεται, ἀκόμη, ἡ χρῆσις κινητῶν μονάδων air condition καί ἀνεμιστήρων. Μόνον τά νηπιαγωγεῖα, τά σχολεῖα καί οἱ οἶκοι εὐγηρίας ἐξαιροῦνται τῶν μέτρων.

Τά μέτρα αὐτά, ὅμως, δέν ἔρχονται σέ οὐδέτερο οἰκονομικά χρόνο. Τό γερμανικό ἐγχώριο ἀκαθάριστο προϊόν παρέμεινε ἀμετάβλητο τό β΄ τρίμηνο, ὕστερα ἀπό αὔξηση κατά 0,8% τούς τρεῖς πρώτους μῆνες τοῦ ἔτους. Καί τοῦτο τήν ὥρα πού πληθωρισμός-ρεκόρ ἐπιβαρύνει καταναλωτές καί βιομηχανία.

«Τό δύσκολο παγκόσμιο οἰκονομικό περιβάλλον, μέ τήν πανδημία τῆς Covid-19, τήν διατάραξη στίς ἐφοδιαστικές ἁλυσίδες, τήν αὔξηση τῶν τιμῶν καί τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία ἀποτυπώνεται ἐμφανῶς στίς οἰκονομικές ἐξελίξεις», ἀνέφερε ἡ στατιστική ὑπηρεσία Destatis σέ ἀνακοίνωσή της.

Ἐπί πλέον, τό ποσοστό τῆς ἀνεργίας στήν Γερμανία ηὐξήθη τόν Ἰούλιο, γιά δεύτερο συνεχῆ μῆνα. Στό θέμα αὐτό, κεντρικό ρόλο ἔχει παίξει ἡ καταγραφή Οὐκρανῶν προσφύγων στήν ἀγορά ἐργασίας, συμφώνως μέ χθεσινή ἀνακοίνωση τῆς ὑπηρεσίας Ἀπασχολήσεως. Ὁ δείκτης διεμορφώθη στό 5,4%, αὐξημένος κατά 0,1% ἐν σχέσει μέ τόν Ἰούνιο. Ὁ ἀριθμός τῶν ἀνέργων, σέ ἀπόλυτους ἀριθμούς, ηὐξήθη κατά 48.000 ἄτομα.

Τήν ἴδια στιγμή, γιά τόν δύσκολο ἐνεργειακά χειμῶνα προετοιμάζεται καί τό Παρίσι (ἄν καί ἀπό ἐμφανῶς καλυτέρα θέση). Ὁ Ἐμμανυέλ Μακρόν ὑπεγράμμιζε, ἔτσι, τήν σημασία διαφοροποιήσεως τῶν πηγῶν ἐνεργείας.

Διαπίστωσις πού ἔγινε κατά τήν διάρκεια τῶν συνομιλιῶν του μέ τόν πρίγκηπα διάδοχο τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, Μωχάμεντ μπίν Σαλμάν.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλίας ἐπιδιώκει νά ἀποσπάσει ἀπό τό Ρϊάντ δέσμευση γιά τήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς πετρελαίου. Προσεκτικός ἀπό τήν πλευρά του, ὁ Μωχάμεντ μπίν Σαλμάν εὐχαρίστησε τόν συνομιλητή του γιά τήν «θερμή ὑποδοχή» πού τοῦ ἐπεφύλαξε τό Παρίσι, χωρίς στήν πραγματικότητα νά ἀνοίξει τά χαρτιά του. Ἡ ἐπίσκεψις προεκάλεσε, πάντως, διαμαρτυρίες ἀπό ὑπερασπιστές ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…