Φόβοι γιά κράχ μετά τήν κατάρρευση τῆς Silicon Valley Bank

ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ τῆς χρηματοπιστωτικῆς κρίσεως πού προεκλήθη ἀπό τήν κατάρρευση τῆς Lehman Brothers ἐπαναφέρει ἡ κατρακύλα τῆς Silicon Valley, τῆς 16ης μεγαλύτερης τραπέζης στίς ΗΠΑ, ἡ ὁποία χρηματοδοτεῖ σχεδόν τίς μισές ἀπό τίς ἀμερικανικές startups πού ἔχουν λάβει κεφάλαια ἀπό venture capitals πυροδοτῶντας ἕνα βίαιο sell off στόν χρηματοοικονομικό κλάδο σέ Εὐρώπη καί ΗΠΑ.

Τά «ἀπόνερα» τῆς διεθνοῦς ἀναταραχῆς πού ἔχει προκληθεῖ, ταρακουνοῦν ὅλα τά διεθνῆ χρηματιστήρια καί φθάνουν στό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν, ὅπου κατεγράφοντο χθές ἐκτεταμένες ρευστοποιήσεις. Οἱ τράπεζες εἶναι οἱ ἀρνητικοί «πρωταγωνιστές» τῆς ἡμέρας, καθώς Alpha Bank, Ἐθνική Τράπεζα καί Πειραιῶς σφυροκοποῦνται. Τά γεγονότα πῆραν μορφή χιονοστιβάδος ἀφ’ ὅτου ἡ Silicon Valley Bank ἀνεκοίνωσε αὔξηση κεφαλαίου ὕψους 2,25 δισ. δολλαρίων μέ τήν ἔκδοση νέων μετοχῶν, καθώς καί τήν ρευστοποίηση σχεδόν ὁλόκληρου τοῦ χαρτοφυλακίου τίτλων της, μέ ζημιά 1,8 δισ. δολλαρίων.

Οἱ ἐξελίξεις πού ἠκολούθησαν ἦταν ραγδαῖες. Τί κάνει λοιπόν ἡ τράπεζα SVB καί γιατί προεκάλεσε πανικό; Συμφώνως πρός τό πρακτορεῖο Bloomberg, οἱ ἀναλυτές ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ κίνησις αὐτή προεκλήθη ἀπό τίς ὑψηλές ἐκροές καταθέσεων στήν τράπεζα λόγῳ τῆς εὐρύτερης ὑφέσεως στόν κλάδο τῶν νεοφυῶν ἐπιχειρήσεων. Ἡ SVB προέβλεψε ἐπίσης ἐντονώτερη μείωση τῶν καθαρῶν ἐσόδων.

Τά ἀνωτέρω φαίνεται νά τρόμαξαν ἀρκετούς σημαντικούς ἐπενδυτές, οἱ ὁποῖοι, συμφώνως πρός πηγές τοῦ Bloomberg, ἔδωσαν ἐντολή στίς ἑταιρεῖες χαρτοφυλακίου νά περιορίσουν τήν ἔκθεση καί νά ἀποσύρουν τά μετρητά τους ἀπό τήν τράπεζα. Ἄλλοι ἐπενδυτές ζήτησαν ἀπό τίς ἑταιρεῖες χαρτοφυλακίου νά ἀποσύρουν τοὐλάχιστον μέρος τῶν μετρητῶν τους ἀπό τήν τράπεζα, ἐνῷ ὁρισμένοι ἔχουν δηλώσει ὅτι «θά σταθοῦν στό πλευρό τῆς SVB». Ὅπως ἔχει γίνει γνωστό, ἡ Sillicon Valley Bank ἔχει ὡς πελάτες σχεδόν τίς μισές ἀπό τίς ἀμερικανικές startups πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό venture capitals. Ὅμως, ἡ ἐπιθετική αὔξησις τῶν ἐπιτοκίων ἀπό τήν Fed ὑπονομεύει τίς ἀποτιμήσεις καί τήν χρηματοδότηση τῶν venture capitals. Tό Reuters ἐπισημαίνει πώς ἡ κρίσις τῆς SVB ὑπεγράμμισε τήν τρωτότητα τῶν τραπεζῶν, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες ἐστηρίχθησαν μέ τρισεκατομμύρια δολλάρια φορολογουμένων μετά τήν παγκόσμια οἰκονομική κρίση τοῦ 2008.

Ἀπό τήν πλευρά του, ὡστόσο, ὁ γνωστός οἰκονομολόγος Μοχάμεντ Ἐλ-Ἐριάν ἐκτιμᾶ ὅτι ὁ κίνδυνος πού ἐνέχει ἡ SVB μπορεῖ νά περιορισθεῖ εὔκολα μέ προσεκτική διαχείριση. Ὁ ἴδιος σημειώνει ἄλλως τε ὅτι τό ἀμερικανικό τραπεζικό σύστημα εἶναι ἰσχυρό στό σύνολό του, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι εἶναι καί κάθε τράπεζα μεμονωμένα.

Τό κλῖμα στίς διεθνεῖς ἀγορές ἔχει βαρύνει μετά τίς δηλώσεις τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Fed, Τζερόμ Πάουελλ, πού ἔστειλε τό μήνυμα, ὅτι ἡ μάχη κατά τοῦ πληθωρισμοῦ θά διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα καί τό βασικό ὅπλο δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τίς αὐξήσεις ἐπιτοκίων. Πλέον οἱ ἀγορές ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ Fed στίς 22 Μαρτίου θά προχωρήσει σέ αὔξηση 0,5% καί ὄχι 0,25% ὅπως ἦταν ἡ πρόβλεψις πρίν ἀπό τίς δηλώσεις Πάουελλ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ