Φῶς, νερό, ἐνοίκιο δωρεάν στούς μετανάστες

1.500 τόν μῆνα γιά τίς πρῶτες ἀνάγκες

ΜΕ τό ποσόν τῶν 10 ἑκατ. εὐρώ θά ἐπιχορηγήσει τό Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως τήν ἡμιαυτόνομη διαβίωση περίπου 500 ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων μεταναστῶν, 16 ἐτῶν καί ἄνω. Δηλαδή τό ποσόν πού θά δαπανᾶται γιά κάθε ἕναν ἀνήλικο γιά νά ἔχει τίς ἀπαραίτητες ἀνέσεις στά ἐποπτευόμενα διαμερίσματα (ἀπό ζεστό νερό, ἴντερνετ, ἠλεκτρισμό, ἐνοίκιο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχαγωγία καί ὅ,τι ἄλλο ἔχει ἀνάγκη ἕνας ἔφηβος πού ζεῖ σέ ἕνα εὐρωπαϊκό κράτος) κυμαίνεται περίπου στά 1.500 εὐρώ μηνιαίως, ἐνῶ χρηματοδοτεῖται μέ 4.400 εὐρώ ἡ ἐπίπλωσις κάθε διαμερίσματος! Ἡ εἴδησις προεκάλεσε ποικίλες ἀντιδράσεις στήν ἑλληνική κοινωνία πού ἀδυνατεῖ νά πιστέψει ὅτι τό μηνιαῖο κόστος τῶν τεσσάρων ἀνηλίκων πού βάσει τοῦ προγράμματος διαμένουν σέ κάθε διαμέρισμα φθάνει τά 6.000 εὐρώ. Τέσσερα ἄτομα πού ἔχουν μηνιαῖο «εἰσόδημα» 6.000 εὐρώ εἶναι βέβαιον ὅτι μέ δυσκολία συναντᾶς σήμερα στήν Ἑλλάδα.

Ἡ πολυτελής διαβίωσις τῶν προσφυγόπουλων ἐξηγήθηκε μέ μακροσκελῆ ἀνάρτηση στό Facebook ἀπό τήν εἰδική γραμματέα Προστασίας Ἀσυνοδεύτων Ἀνηλίκων, Εἰρήνη Ἀγαπηδάκη. Διαψεύδει ὅσα ἔχουν γραφεῖ, ὅτι ἡ Κυβέρνησις χορηγεῖ τό συγκεκριμένο ποσόν, καί ἐξηγεῖ ὅτι τά 53 εὐρώ τήν ἡμέρα γιά τό πρόγραμμα ἡμιαυτονόμου διαβιώσεως εἶναι τό κόστος κατ’ ἄτομο πού περιλαμβάνει δαπάνη ἐνοικίου, κόστος ἠλεκτρικοῦ, ὑδρεύσεως κ.λπ., γιά τήν ὑποστήριξη ἀπό κοινωνικό λειτουργό καί ἄλλα. Τά δέ χρήματα δέν προέρχονται ἀπό τόν τακτικό προϋπολογισμό τῆς χώρας ἀλλά ἀπό κοινοτικά κονδύλια, ἤτοι ἀπό τόν Εὐρωπαῖο φορολογούμενο. Τά χρήματα δέν θά δίδονται ἀπ’ εὐθείας στούς ἀνηλίκους, προσέθεσε ἡ κ. Ἀγαπηδάκη. Εἶναι γνωστό ὅτι τό ἀντίστοιχο ἐπίδομα πού ἐδίδετο κάθε μῆνα στούς ἀνηλίκους ἐσπαταλεῖτο τίς πρῶτες ἡμέρες σέ τσιγάρα καί ἀλκοόλ καί ὄχι στήν κάλυψη τῶν ἀπαραιτήτων ἀναγκῶν. Δέν ὑπάρχει ἀκόμη ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη ὡς πρός τήν διαχείριση τέτοιων θεμάτων, καθώς καί τίς προηγούμενες φορές οἱ Ἀρχές διεβεβαίωναν ὅτι τά χρήματα «πᾶνε ἐκεῖ πού πρέπει».

Ἡ κ. Ἀγαπηδάκη ἀνέφερε ὅτι «μιλᾶμε γιά ἡμιαυτόνομη διαβίωση, πού σημαίνει ὅτι τά ἄτομα ἔχουν καί παρακολούθηση, δέν τούς ἐνοικιάζουμε καί τούς ἐπιπλώνουμε διαμερίσματα καί τούς ἀφήνουμε νά κάνουν ὅ,τι θέλουν ὅπως νομίζουν πολλοί, ἀκριβῶς γιατί στόχος εἶναι νά μπορέσουν μέ τήν ἐνηλικίωση πού εἶναι στά 18, νά περάσουν στήν αὐτόνομη διαβίωση πού σημαίνει νά μποροῦν νά συντηροῦν οἰκονομικά τόν ἑαυτό τους βρίσκοντας δουλειά καί νά ζοῦν μέ ἀνεξαρτησία καί αὐτονομία, στηριζόμενοι στίς δυνάμεις τους». Ἐν συνεχεία ἐξήγησε τούς λόγους πού ἡ Κυβέρνησις ἐπιχορηγεῖ τήν στέγαση τῶν ἀσυνοδεύτων προσφυγόπουλων. Γιατί, ὅπως ὑπεγράμμισε, ἡ προστασία τῶν ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἡ χώρα μας. «Ἐπί πλέον, ἄν δέν προνοήσουμε γιά τήν ἔνταξη τῶν ἀνήλικων πού ἐν τέλει θά μείνουν στή χώρα μας (ποσοστό περίπου 45% ἔχει κάνει αἴτημα ἐπανένωσης μέ μέλη τῆς οἰκογένειας πού ζοῦν σέ ἄλλο κράτος μέλος τῆς ΕΕ), τό πιθανότερο εἶναι νά ἐμπλακοῦν σέ παράνομες δραστηριότητες πού θά στοιχίσουν καί στούς ἴδιους καί στήν κοινωνία μας. Μιλᾶμε γιά τή φροντίδα ἀνηλίκων πού εἶναι πρακτικά, ὀρφανά» κατέληξε ἡ κ. Ἀγαπηδάκη.

Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ ὑπουργός Μεταναστεύσεως Νότης Μηταράκης ἀπηύθυνε ἐπιστολή σέ Ὑπουργεῖα καί Δήμους τοῦ Βορείου Αἰγαίου, ὥστε νά συμμετέχουν σέ ὁμάδα ἐργασίας γιά τόν ὁριστικό τερματισμό λειτουργίας τῶν ΚΥΤ πού λειτουργοῦν σήμερα. Ἡ ὁμάς ἐργασίας ἀναμένεται νά ὁρίσει τίς διαδικασίες κλεισίματος τῶν χώρων, ἐκκενώσεώς τους ἀπό τούς διαμένοντες, καθαρισμοῦ καί ἀναμορφώσεως τῶν ἐκτάσεων, ὥστε νά ἀποδοθοῦν στίς τοπικές κοινωνίες. Ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν θά γίνει τόν ἑπόμενο μῆνα, καί τό πόρισμα θά παραδοθεῖ περί τά τέλη Ἀπριλίου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.