Φῶς, νερό, ἐνοίκιο δωρεάν στούς μετανάστες

1.500 τόν μῆνα γιά τίς πρῶτες ἀνάγκες

ΜΕ τό ποσόν τῶν 10 ἑκατ. εὐρώ θά ἐπιχορηγήσει τό Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως τήν ἡμιαυτόνομη διαβίωση περίπου 500 ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων μεταναστῶν, 16 ἐτῶν καί ἄνω. Δηλαδή τό ποσόν πού θά δαπανᾶται γιά κάθε ἕναν ἀνήλικο γιά νά ἔχει τίς ἀπαραίτητες ἀνέσεις στά ἐποπτευόμενα διαμερίσματα (ἀπό ζεστό νερό, ἴντερνετ, ἠλεκτρισμό, ἐνοίκιο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχαγωγία καί ὅ,τι ἄλλο ἔχει ἀνάγκη ἕνας ἔφηβος πού ζεῖ σέ ἕνα εὐρωπαϊκό κράτος) κυμαίνεται περίπου στά 1.500 εὐρώ μηνιαίως, ἐνῶ χρηματοδοτεῖται μέ 4.400 εὐρώ ἡ ἐπίπλωσις κάθε διαμερίσματος! Ἡ εἴδησις προεκάλεσε ποικίλες ἀντιδράσεις στήν ἑλληνική κοινωνία πού ἀδυνατεῖ νά πιστέψει ὅτι τό μηνιαῖο κόστος τῶν τεσσάρων ἀνηλίκων πού βάσει τοῦ προγράμματος διαμένουν σέ κάθε διαμέρισμα φθάνει τά 6.000 εὐρώ. Τέσσερα ἄτομα πού ἔχουν μηνιαῖο «εἰσόδημα» 6.000 εὐρώ εἶναι βέβαιον ὅτι μέ δυσκολία συναντᾶς σήμερα στήν Ἑλλάδα.

Ἡ πολυτελής διαβίωσις τῶν προσφυγόπουλων ἐξηγήθηκε μέ μακροσκελῆ ἀνάρτηση στό Facebook ἀπό τήν εἰδική γραμματέα Προστασίας Ἀσυνοδεύτων Ἀνηλίκων, Εἰρήνη Ἀγαπηδάκη. Διαψεύδει ὅσα ἔχουν γραφεῖ, ὅτι ἡ Κυβέρνησις χορηγεῖ τό συγκεκριμένο ποσόν, καί ἐξηγεῖ ὅτι τά 53 εὐρώ τήν ἡμέρα γιά τό πρόγραμμα ἡμιαυτονόμου διαβιώσεως εἶναι τό κόστος κατ’ ἄτομο πού περιλαμβάνει δαπάνη ἐνοικίου, κόστος ἠλεκτρικοῦ, ὑδρεύσεως κ.λπ., γιά τήν ὑποστήριξη ἀπό κοινωνικό λειτουργό καί ἄλλα. Τά δέ χρήματα δέν προέρχονται ἀπό τόν τακτικό προϋπολογισμό τῆς χώρας ἀλλά ἀπό κοινοτικά κονδύλια, ἤτοι ἀπό τόν Εὐρωπαῖο φορολογούμενο. Τά χρήματα δέν θά δίδονται ἀπ’ εὐθείας στούς ἀνηλίκους, προσέθεσε ἡ κ. Ἀγαπηδάκη. Εἶναι γνωστό ὅτι τό ἀντίστοιχο ἐπίδομα πού ἐδίδετο κάθε μῆνα στούς ἀνηλίκους ἐσπαταλεῖτο τίς πρῶτες ἡμέρες σέ τσιγάρα καί ἀλκοόλ καί ὄχι στήν κάλυψη τῶν ἀπαραιτήτων ἀναγκῶν. Δέν ὑπάρχει ἀκόμη ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη ὡς πρός τήν διαχείριση τέτοιων θεμάτων, καθώς καί τίς προηγούμενες φορές οἱ Ἀρχές διεβεβαίωναν ὅτι τά χρήματα «πᾶνε ἐκεῖ πού πρέπει».

Ἡ κ. Ἀγαπηδάκη ἀνέφερε ὅτι «μιλᾶμε γιά ἡμιαυτόνομη διαβίωση, πού σημαίνει ὅτι τά ἄτομα ἔχουν καί παρακολούθηση, δέν τούς ἐνοικιάζουμε καί τούς ἐπιπλώνουμε διαμερίσματα καί τούς ἀφήνουμε νά κάνουν ὅ,τι θέλουν ὅπως νομίζουν πολλοί, ἀκριβῶς γιατί στόχος εἶναι νά μπορέσουν μέ τήν ἐνηλικίωση πού εἶναι στά 18, νά περάσουν στήν αὐτόνομη διαβίωση πού σημαίνει νά μποροῦν νά συντηροῦν οἰκονομικά τόν ἑαυτό τους βρίσκοντας δουλειά καί νά ζοῦν μέ ἀνεξαρτησία καί αὐτονομία, στηριζόμενοι στίς δυνάμεις τους». Ἐν συνεχεία ἐξήγησε τούς λόγους πού ἡ Κυβέρνησις ἐπιχορηγεῖ τήν στέγαση τῶν ἀσυνοδεύτων προσφυγόπουλων. Γιατί, ὅπως ὑπεγράμμισε, ἡ προστασία τῶν ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἡ χώρα μας. «Ἐπί πλέον, ἄν δέν προνοήσουμε γιά τήν ἔνταξη τῶν ἀνήλικων πού ἐν τέλει θά μείνουν στή χώρα μας (ποσοστό περίπου 45% ἔχει κάνει αἴτημα ἐπανένωσης μέ μέλη τῆς οἰκογένειας πού ζοῦν σέ ἄλλο κράτος μέλος τῆς ΕΕ), τό πιθανότερο εἶναι νά ἐμπλακοῦν σέ παράνομες δραστηριότητες πού θά στοιχίσουν καί στούς ἴδιους καί στήν κοινωνία μας. Μιλᾶμε γιά τή φροντίδα ἀνηλίκων πού εἶναι πρακτικά, ὀρφανά» κατέληξε ἡ κ. Ἀγαπηδάκη.

Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ ὑπουργός Μεταναστεύσεως Νότης Μηταράκης ἀπηύθυνε ἐπιστολή σέ Ὑπουργεῖα καί Δήμους τοῦ Βορείου Αἰγαίου, ὥστε νά συμμετέχουν σέ ὁμάδα ἐργασίας γιά τόν ὁριστικό τερματισμό λειτουργίας τῶν ΚΥΤ πού λειτουργοῦν σήμερα. Ἡ ὁμάς ἐργασίας ἀναμένεται νά ὁρίσει τίς διαδικασίες κλεισίματος τῶν χώρων, ἐκκενώσεώς τους ἀπό τούς διαμένοντες, καθαρισμοῦ καί ἀναμορφώσεως τῶν ἐκτάσεων, ὥστε νά ἀποδοθοῦν στίς τοπικές κοινωνίες. Ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν θά γίνει τόν ἑπόμενο μῆνα, καί τό πόρισμα θά παραδοθεῖ περί τά τέλη Ἀπριλίου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ταπεινωμένοι καί πεινασμένοι ἀποδοκιμάζουν τήν δημοκρατία

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἕνας ράπερ μέ στίχους γιά τίς ἀφραγκίες κατάφερε νά συγκεντρώσει 20.000 νέους στήν Νέα Σμύρνη – Ὅταν ἕνα πολιτικό κόμμα δέν μπορεῖ νά συγκεντρώσει μέ τό ζόρι 2.000 ὀπαδούς του – Τί μᾶς διαφεύγει

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα

Μανώλης Κοττάκης
ΚΟΡΥΦΑΙΟ στέλεχος τῆς Νέας Δημοκρατίας μοῦ ἀποκάλυψε πρό ἑβδομάδος τήν στρατηγική πού…

Γερμανικό «ὄχι» στήν ἀλληλεγγύη πρός τόν νότο

Εφημερίς Εστία
Τήν πλήρη ἀντίθεση τοῦ προέδρου τῆς Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ συναντᾶ τό…

Ὅσα ξέρει ὁ «Μαίτρ» δέν τά ξέρει ὁ κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Σάββατο πρωί-πρωί, ἐπιχειρῶ τήν συνηθισμένη βόλτα στό λιμάνι, στόν Πειραιᾶ

Πέμπτη, 5 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ