Φλέγεται ἡ Ἑλλάς ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρο

Στήν πυρά ἔχουν παραδοθεῖ ἐθνικοί δρυμοί, σπίτια καί καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις

Από τήν Ἀλεξανδρούπολη καί τήν Καβάλα ἕως τήν Χαλκίδα, οἱ φλόγες καῖνε τά πάντα στό πέρασμά τους, ἐνῷ οἱ καπνοί ἔχουν καλύψει σχεδόν τήν μισή Ἑλλάδα. Οἱ πολύ ἰσχυροί ἄνεμοι καί προφανῶς ὁ ἀνθρώπινος παράγοντας συνέβαλον στό νά ξεσπάσουν μεγάλες φωτιές σέ πολλά σημεῖα τῆς χώρας, προκαλῶντας θύματα, τραυματισμούς καί καταστροφές. Γιά τόν λόγο αὐτό, ἕως αὔριο τό πρωΐ ἀπεφασίσθη ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου νά μήν ἐπιτραπεῖ ἡ πρόσβασις σέ ὀρεινούς ὄγκους τῆς Ἀττικῆς, τῆς Βοιωτίας, τῆς Εὐβοίας, τῆς Καβάλας καί τῆς Θεσσαλονίκης καί ἀπαγορεύεται ὁποιαδήποτε δραστηριότης σέ ἐξωτερικό χῶρο.

Στήν Ἀλεξανδρούπολη, ἐκτός ἀπό τά χωριά πού συνεχίζουν νά ζοῦν ὑπό τόν ἦχο τῶν μηνυμάτων στό «112», ἐξέσπασε νέο μέτωπο στό πανέμορφο δάσος τῆς Δαδιᾶς, χιλιόμετρα μακρυά ἀπό τίς φωτιές πού καῖνε τόν Ἕβρο ἀπό τό Σάββατο τά ξημερώματα. Ἡ κατάσβεσις τῶν πυρκαϊῶν στόν ἀκριτικό νομό εἶναι ἐξαιρετικῶς δύσκολη, γιατί οἱ πυροσβεστικές δυνάμεις ἐχρειάσθη νά διασπασθοῦν ἀναλόγως μέ τήν ἐξέλιξη τῶν πυρίνων μετώπων. Ὁ ἀντιπεριφερειάρχης, κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, ἐδήλωσε ὅτι ἡ ἑστία στήν Δαδιά ἦταν «αὐτόνομος» κοντά στήν θέση Γκίμπρενα. Ἐπί πλέον, ἐχθές τό ἀπόγευμα ἐξέσπασε νέα ἑστία φωτιᾶς στά Λάβαρα Ἕβρου, ὅπου ἐστάλη καί ἠχητικό μήνυμα γιά ἐκκένωση τοῦ χωριοῦ. Τό χωριό περιεκυκλώθη ἀπό τίς φλόγες σέ τρία σημεῖα. Τό πιό ἐπικίνδυνο μέτωπο ἦταν αὐτό στήν Νίψα πάνω ἀπό τήν Ἐγνατία Ὁδό, ἀλλά καίγονται καί ἐκτάσεις στήν νότιο πλευρά τῆς Ἐγνατίας στό Δωρικό καί στήν περιοχή ἀπό Λουτρά ἕως Μοναστηράκι. Τοὐλάχιστον 60.000 στρέμματα δασικῆς καί χορτολιβαδικῆς ἐκτάσεως ἔχουν γίνει στάχτη.

Ἐξ ἴσου καταστροφική εἶναι καί ἡ φωτιά στήν Ροδόπη, μέ τοὐλάχιστον ἕξι οἰκισμούς νά ἔχουν ἐκκενωθεῖ καί σπίτια νά ἔχουν καεῖ. Ἡ φωτιά μαίνεται σέ δασώδη ἔκταση πάνω ἀπό τό χωριό Σώστης. Οἱ κάτοικοι στήν εὐρυτέρα περιοχή ἔλαβον μηνύματα νά κινηθοῦν πρός τήν Κομοτηνή. Οἱ δυνάμεις τῆς πυροσβεστικῆς ἐνισχύθησαν ἀπό ἄλλα σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά ἡ μορφολογία τοῦ ἐδάφους καί οἱ ἰσχυροί ἄνεμοι δυσκολεύουν ἐξαιρετικῶς τήν ἐπιχείρηση κατασβέσεως.

Στόν Νομό Καβάλας, ἡ φωτιά ἐξέσπασε στήν περιοχή τοῦ Διαλέκτου καί ἔλαβε μεγάλες διαστάσεις, καθώς καίει καί δασώδη ἔκταση. Οἱ πυροσβέστες μέ αὐτοθυσία προσεπάθησαν νά περιορίσουν τό μέτωπο καί τέσσερεις πυροσβέστες εἰσήχθησαν στό νοσοκομεῖο μέ ἐγκαύματα, ἐνῷ τό ὄχημά τους ἐκάη. Οἱ κάτοικοι σέ Νέο καί Παλαιό Ξεριά καί Γέροντα ἐκλήθησαν νά ἐκκενώσουν τά σπίτια τους καί νά κινηθοῦν πρός τόν κόμβο Χρυσουπόλεως. Σπίτια καί ἀγροτικές ἀποθῆκες ἐκάησαν καί σέ αὐτήν τήν περιοχή.

Ἡ φωτιά πού ἐξέσπασε στόν Πρόδρομο Βοιωτίας σέ ἀγροτοδασική περιοχή, προεκάλεσε τόν θάνατο ἑνός 80χρονου κτηνοτρόφου, ὁ ὁποῖος ἔχασε τίς αἰσθήσεις του ἀπό τόν καπνό, στήν προσπάθειά του νά σώσει τά ζῶα του. Δεκάδες παραθεριστές ἀπεμακρύνθησαν ἀπό τήν παραλία Σαράντη μέσῳ δύο ἁλιευτικῶν σκαφῶν πού εἶχον τεθεῖ σέ ἐπιφυλακή, καθώς ἡ φωτιά ἐπεξετάθη πρός τήν παραλία. Παρακείμενο κάμπινγκ ἐκάη ὁλοσχερῶς. Τρία ἀεροσκάφη, ἕνα ἑλικόπτερο καί ἐπίγειες δυνάμεις ἐρρίχθησαν στήν μάχη γιά νά κατασβέσουν τίς φλόγες. Στήν πολύπαθη Εὔβοια, αὐτήν τήν φορά καίγεται ἡ περιοχή πρός τήν Νέα Ἀρτάκη, ἐνῷ κινδυνεύει τό δάσος πάνω ἀπό τό χωριό Βατώντα. Ἡ φωτιά ἐξεκίνησε ἀπό τήν περιοχή τοῦ Προφήτη Ἠλία, πολύ κοντά στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ πανεπιστημίου, καί ἔλαβε μεγάλες διαστάσεις. Μήνυμα στό «112» ἐστάλη στούς κατοίκους στά Νότια Ψαχνά καί στήν Βόρειο Ἀρτάκη.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ