Εὐθέως κατά Ρωσσίας γιά ἐξαγορές ἀξιωματούχων

Οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος καί Ρωσσίας Νῖκος Κοτζιᾶς καί Σεργκέι Λαβρώφ

Ἐπίσημο «κατηγορῶ» ἀπό τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν

ΣΕ ΝΕΟ ἐπίπεδο κλιμακώσεως ὁδηγεῖται ἡ ἔντασις μεταξύ Ἑλλάδος καί Ρωσσίας, καθώς γιά πρώτη φορά γίνεται ἐπισήμως λόγος γιά ἀπόπειρες ἐξαγορᾶς Ἑλλήνων ἀξιωματούχων ἀπό τήν Μόσχα, ἐνῶ ἡ Ρωσσία ἐγκαλεῖται ὡς «σύντροφος ἐν ὅπλοις» μέ τήν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν. Μόλις μίαν ἡμέρα μετά τίς νέες καταγγελίες τοῦ ρωσσικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά ἄρνηση ἀπό τήν Ἑλλάδα νά χορηγήσει βίζα σέ ἱερωμένους, ὁ Νῖκος Κοτζιᾶς ἀπήντησε σέ ἀρκετά ἐπιθετικό ὕφος γιά τήν ἀπέλαση Ἑλλήνων διπλωματῶν ἀπό τήν πρεσβεία μας στήν Μόσχα. Στήν σχετική ἀνακοίνωση πού ἐξεδόθη τά ρωσσικά ἀντίμετρα χαρακτηρίζονται ὡς αὐθαίρετα καί ἐκδικητικά, σέ ἀντίθεση μέ τίς ἀπελάσεις Ρώσσων διπλωματῶν πού ἀπεφάσισε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, οἱ ὁποῖες βασίζοντο –ὅπως ὑπογραμμίζεται– σέ ἀποδείξεις γιά παράνομες ἐνέργειες στίς ὁποῖες εἶχαν προβεῖ. Ἐπιπροσθέτως ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἑλλάς ἐπιδιώκει καλές σχέσεις μέ τήν Ρωσσία γιά νά προβληθεῖ κατ’ ἀντιδιαστολήν ὅτι ἡ Μόσχα πολεμᾶ ὡς σύντροφος ἐν ὅπλοις μέ τήν Τουρκία καί ὡς ἐκ τούτου ἀπομακρύνεται ἀπό τίς παραδοσιακές σχέσεις φιλίας μεταξύ τῶν δύο κρατῶν. Πρέπει πάντως νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ ἀνακοίνωσις καταλήγει πώς ἡ Ἑλλάς θά ἀντιδράσει «μέ ὑπομονή καί νηφαλιότητα», ἔκφρασις ἀπό τήν ὁποία τεκμαίρεται ὅτι δέν θά πρέπει νά ἀναμένονται ἄλλα ἀντίποινα ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά.

Στήν ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ὑπογραμμίζεται: «Ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα φιλειρηνική, μέ πολυδιάστατη, ἀνεξάρτητη δημοκρατική ἐξωτερική πολιτική. Ὡς κυρίαρχο κράτος μέ μακρά ἱστορία ἀπαιτεῖ σεβασμό καί σχέσεις ἰσότητας ἀπό κάθε τρίτο. Σέ αὐτά τά πλαίσια τάσσεται ὑπέρ μιᾶς πολιτικῆς φιλικῆς συνύπαρξης καί μέ τή Ρωσία. Μιᾶς μεγάλης χώρας μέ ἰσχυρή παρουσία στό εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι. Στά πλαίσια τῆς ἴδιας πολιτικῆς, ἡ Ἑλλάδα ἐπιδιώκει σταθερά καλές σχέσεις καί συνεργασία μέ τούς γείτονές της προκειμένου νά ἐπιλύσει χρονίζοντα προβλήματα».

Ἀπεναντίας τονίζεται: «Ἡ Ρωσία, αὐτή τή στιγμή, δείχνει ὡς νά μή μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τίς θέσεις ἀρχῶν τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἀπό τότε πού πολεμᾶ ὡς σύντροφος ἐν ὅπλοις τῆς Τουρκίας καί τῆς παρέχει σειρά διευκολύνσεων στόν τομέα τῆς ἀσφάλειας, δείχνει νά ἀπομακρύνεται σταθερά ἀπό θέσεις πού ἁρμόζουν στό ἐπίπεδο φιλίας καί συνεργασίας πού χαρακτήριζε τίς σχέσεις Ἑλλάδας – Ρωσίας ἐδῶ καί 190 χρόνια».

Μέ τήν ἀπόφαση τῆς ρωσσικῆς πλευρᾶς νά χαρακτηρίζεται αὐθαίρετη καί ἐκδικητική ὑπογραμμίζεται ὅτι «δέν βασίζεται σέ κανένα στοιχεῖο». Καί τονίζεται: «Θέλουμε νά θυμίσουμε στούς φίλους Ρώσους ὅτι καμμιά χώρα στόν κόσμο δέν θά ἀνεχόταν ἀπόπειρες α) ἐξαγορᾶς κρατικῶν ἀξιωματούχων, β) ὑπονόμευσης τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, καί γ) παρεμβάσεις στό ἐσωτερικό τῆς χώρας. Ἡ Ἑλλάδα προέβη σέ μέτρα μόνο κατόπιν καταγραφῆς ἁπτῶν ἐπιβαρυντικῶν στοιχείων. Ἐξάλλου, ἡ ἴδια οὐδέποτε παρενέβη ἤ ἀποπειράθηκε νά παρέμβει στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις τῆς Ρωσίας». Ἡ ἀνακοίνωσις καταλήγει ὅτι «ὡς πρός τά αὐθαίρετα μέτρα πού ἔλαβε ἡ ἡγεσία τοῦ ρωσικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἡ Ἑλλάδα θά ἀπαντήσει μέ ὑπομονή καί νηφαλιότητα».

Μέ μία σοβαρή καί μετρημένη δήλωση σχολίασε τίς ἐξελίξεις ὁ τομεάρχης Ἐξωτερικῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας Γιῶργος Κουμουτσάκος: «Ἡ διατήρηση φιλικῶν καί παραγωγικῶν σχέσεων μέ τή Ρωσία εἶναι διαχρονική ἐπιλογή τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Αὐτονόητη εἶναι ἐπίσης ἡ ἀρχή κάθε χώρα νά σέβεται τήν κυριαρχία τῆς ἄλλης καί νά ἀποφεύγει ὁποιαδήποτε ἐμπλοκή στίς ἐσωτερικές ὑποθέσεις της. Ὑπό τό πρῖσμα αὐτό, παρατηροῦμε μέ ἔντονη ἀνησυχία τίς ἀρνητικές ἐξελίξεις τοῦ τελευταίου χρονικοῦ διαστήματος πού ἔφτασαν μέχρι καί τήν ἀπαράδεκτη ἀναφορά τοῦ Ρώσου Πρωθυπουργοῦ σέ “Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βόρειας Κύπρου”. Ὁ τραυματισμός τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων εἶναι ἀναγκαῖο νά ἐπουλωθεῖ τό ταχύτερον δυνατόν μέ καλά μελετημένους, νηφάλιους καί ὄχι παρορμητικούς χειρισμούς. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Νέα Δημοκρατία ἐπαναφέρει ἐπιτακτικά πλέον τό αἴτημά της στήν κυβέρνηση νά παράσχει πλήρη ἐνημέρωση στή Βουλή».

Ειδήσεις / Άρθρα

Δύο σχολές σκέψεως γιά τήν πατρίδα

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ἑστία» ἀπεκάλυψε τά πρακτικά τῆς Λωζάννης, τά ὁποῖα δικαιώνουν πανηγυρικῶς τήν Ἑλλάδα γιά νησιά – ἀποστρατιωτικοποίηση Τό «Βῆμα» ἀπεκάλυψε παλαιά ἔγγραφα τοῦ ΝΑΤΟ, πού πριμοδοτοῦν τίς ἀπόψεις τῆς Τουρκίας!

Ἑλλάς: μόρφωμα πού διοικεῖται ἀπό τίς ζῶνες ἐπιρροῆς τῆς μαφίας

Μανώλης Κοττάκης
Τό καλοκαίρι τοῦ 2019 ἀλλοδαποί ἔκλεψαν τό πορτοφόλι γόνου σημαντικοῦ πολιτικοῦ τῆς πατρίδας μας…

Ὑποκλοπές σέ βουλευτές καί στελέχη τῆς «δημοκρατίας»

Εφημερίς Εστία
Συγκλονιστικά στοιχεῖα γιά τό κύκλωμα ὑποκλοπῶν σέ…

Ἡ ὀπισθοδρομική κομπανία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν

Δημήτρης Καπράνος
Φυσικά καί εἴμεθα κατά τῶν ἀμβλώσεων

Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ