Εὐρωζώνη: Ἐλλειμματικό ἐμπορικό ἰσοζύγιο μετά ὀκτώ ἔτη

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ἦταν τό ἐμπορικό ἰσοζύγιο τῆς Εὐρωζώνης γιά τόν Νοέμβριο τοῦ 2021…

…γιά πρώτη φορά ἐδῶ καί σχεδόν 8 χρόνια, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα πού ἀνεκοίνωσε ἡ Eurostat. Ἀναλυτικά, τό ἐμπορικό ἰσοζύγιο ἀγαθῶν στήν Εὐρωζώνη παρουσίασε ἔλλειμμα 1,3% δισ. εὐρώ ἔναντι πλεονάσματος 2,4 δισ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο καί ἐνῶ οἱ ἀναλυτές πού συμμετεῖχαν σέ δημοσκόπηση τοῦ Reuters ἀνέμεναν πλεόνασμα στά 1,5 δισ. εὐρώ.

Σέ ἐποχικά διορθωμένους ὅρους, τό ἐμπορικό ἰσοζύγιο τῆς Εὐρωζώνης παρουσίασε ἔλλειμμα 1,5 δισ. εὐρώ ἔναντι πλεονάσματος 3,6 δισ. εὐρώ προηγούμενως. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού καταγράφεται ἔλλειμμα στό ἰσοζύγιο ἐμπορικῶν συναλλαγῶν τῆς Εὐρωζώνης ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2014. Οἱ εἰσαγωγές ἀγαθῶν στήν Εὐρωζώνη ἔφτασαν τά 226,6 δισ. εὐρώ (ηὐξημένες κατά 32% σέ σχέση μέ τόν Νοέμβριο τοῦ 2020) ἐνῶ οἱ ἐξαγωγές ἀγαθῶν τῆς Εὐρωζώνης διεμορφώθηκαν στά 225,1 δισ. εὐρώ (ηὐξημένες κατά 14,4% σέ σχέση μέ τόν Νοέμβριο τοῦ 2020).

Στήν χώρα μας εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου σχεδόν ἐδιπλασιάσθη τόν Νοέμβριο πού μᾶς πέρασε σέ σύγκριση μέ τόν ἀντίστοιχο μῆνα τοῦ 2020, καθώς, ἀπό τά 1,43 δισ. εὐρώ, ἐξετινάχθη στά 2,77 δισ. εὐρώ, καταγράφοντας ἔτσι αὔξηση κατά 93,1%. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά διευρυνθεῖ τό ἐμπορικό ἔλλειμμα καί στό ενδεκάμηνο σέ ποσοστό σχεδόν 30% (29,9%), ἐνῶ θά ὑπερέβαινε τό ὅριο τοῦ 20% ἀκόμη κι ἄν δέν συνυπολογίζοντο τά καύσιμα, τά ὁποῖα ἔδειξαν μιά «τρελλή» κούρσα ἀνόδου τήν χρονιά πού πέρασε. Στό ἴδιο πλαίσιο, νέα μεγάλη αὔξηση τῆς τάξεως τοῦ 25% σημείωσε ὁ γενικός δείκτης τιμῶν εἰσαγωγῶν στήν βιομηχανία τόν περασμένο Νοέμβριο συγκριτικῶς πρός ἀντίστοιχο δείκτη τοῦ Νοεμβρίου 2020.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».