ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Ἔρχεται ὁ Φορεύς Ἐπαναμισθώσεως α΄ κατοικίας

Ξεκινᾶ ἡ ἐπιδότησις δανείου τῶν εὐάλωτων νοικοκυριῶν

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ἑβδομάδα δημοσιεύεται ἡ προκήρυξις γιά τόν Φορέα Ἀποκτήσεως καί Ἐπαναμισθώσεως Ἀκινήτων στόν ὁποῖο θά περνᾶ ἡ πρώτη κατοικία τῶν εὐάλωτων δανειοληπτῶν πού πτωχεύουν ὥστε νά διατηροῦν τό δικαίωμα στεγάσεως ἔναντι ἐνοικίου. Μία ἑβδομάδα ἀργότερα, στίς 15 Σεπτεμβρίου, θά ξεκινήσει ἡ πενταετής ἐπιδότησις τῶν δανείων πρώτης κατοικίας τῶν εὐάλωτων πού ἔχουν ἐνήμερα δάνεια, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται καί τά ρυθμισμένα δάνεια, μέ τήν ἐπιδότηση νά ἀνέρχεται ἕως καί 210 εὐρώ βάσει τῆς οἰκογενειακῆς καταστάσεως. Τά κριτήρια ἐπιλεξιμότητος πέραν τῶν εἰσοδηματικῶν/περιουσιακῶν ἀφοροῦν τό ὑπόλοιπο τῆς ὀφειλῆς πού δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τό ποσόν τῶν 135.000 εὐρώ προκειμένου γιά μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τό ὁποῖο προσαυξάνεται κατά 20.000 εὐρώ γιά κάθε ἐπί πλέον μέλος, μέ ἀνώτατο ὅριο τίς 215.000 εὐρώ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ βεβαίωσις εὐαλωτότητος ἐκδίδεται αὐτοματοποιημένα ἀπό εἰδική πλατφόρμα.

Σημειώνεται ὅτι τό μέσο στεγαστικό δάνειο κυμαίνεται κοντά στά 80.000 εὐρώ καί ἡ μέση μηναία δόσις περί τά 300 εὐρώ. Ἡ ἐπιδότησις μπορεῖ νά δώσει σημαντική ἀνάσα σέ ἕνα εὐάλωτο νοικοκυριό καθώς μπορεῖ νά καλύψει ἀκόμα καί τό 70%-80% τῆς μηνιαίας δόσεως δημιουργώντας ἰσχυρό δίκτυ ἀσφαλείας γιά τήν πρώτη κατοικία. Ἀπό τήν πλευρά τῶν τραπεζῶν/servicers ἡ ἐπιδότησις τῶν εὐάλωτων δανειοληπτῶν θά ἀποτελέσει τροχοπέδη στήν δημιουργία νέων «κόκκινων» δανείων. Ἡ πενταετής ἐπιδότησις τῶν δανείων πρώτης κατοικίας θά ἀποτελέσει ἀνάχωμα στήν δημιουργία νέων «κόκκινων» μέ δεδομένο ὅτι στό τέλος Δεκεμβρίου θά λήγει καί τό πρόγραμμα «Γέφυρα Ι», μετά τήν παράταση πού ἐξετάζει νά δώσει τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Οἱ «κόκκινοι» εὐάλωτοι στεγαστικοί πού ὁδεύουν πρός τήν πτώχευση (εἴτε ἀπό ἐπιλογή, εἴτε γιατί δέν ὑπάρχει περιθώριο ρυθμίσεως) καί τήν παροχή δεύτερης εὐκαιρίας «γλιτώνουν» γιά λίγους μῆνες καί μέχρι τήν ἵδρυση τοῦ Φορέως Ἀκινήτων τήν ἄνοιξη. Τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἀναμένει τήν ἔγκριση τῶν «θεσμῶν» γιά τό μεταβατικό στάδιο πού θά ἰσχύσει.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ