ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Ἔρχεται ὁ Φορεύς Ἐπαναμισθώσεως α΄ κατοικίας

Ξεκινᾶ ἡ ἐπιδότησις δανείου τῶν εὐάλωτων νοικοκυριῶν

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ἑβδομάδα δημοσιεύεται ἡ προκήρυξις γιά τόν Φορέα Ἀποκτήσεως καί Ἐπαναμισθώσεως Ἀκινήτων στόν ὁποῖο θά περνᾶ ἡ πρώτη κατοικία τῶν εὐάλωτων δανειοληπτῶν πού πτωχεύουν ὥστε νά διατηροῦν τό δικαίωμα στεγάσεως ἔναντι ἐνοικίου. Μία ἑβδομάδα ἀργότερα, στίς 15 Σεπτεμβρίου, θά ξεκινήσει ἡ πενταετής ἐπιδότησις τῶν δανείων πρώτης κατοικίας τῶν εὐάλωτων πού ἔχουν ἐνήμερα δάνεια, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται καί τά ρυθμισμένα δάνεια, μέ τήν ἐπιδότηση νά ἀνέρχεται ἕως καί 210 εὐρώ βάσει τῆς οἰκογενειακῆς καταστάσεως. Τά κριτήρια ἐπιλεξιμότητος πέραν τῶν εἰσοδηματικῶν/περιουσιακῶν ἀφοροῦν τό ὑπόλοιπο τῆς ὀφειλῆς πού δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τό ποσόν τῶν 135.000 εὐρώ προκειμένου γιά μονοπρόσωπο νοικοκυριό, τό ὁποῖο προσαυξάνεται κατά 20.000 εὐρώ γιά κάθε ἐπί πλέον μέλος, μέ ἀνώτατο ὅριο τίς 215.000 εὐρώ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ βεβαίωσις εὐαλωτότητος ἐκδίδεται αὐτοματοποιημένα ἀπό εἰδική πλατφόρμα.

Σημειώνεται ὅτι τό μέσο στεγαστικό δάνειο κυμαίνεται κοντά στά 80.000 εὐρώ καί ἡ μέση μηναία δόσις περί τά 300 εὐρώ. Ἡ ἐπιδότησις μπορεῖ νά δώσει σημαντική ἀνάσα σέ ἕνα εὐάλωτο νοικοκυριό καθώς μπορεῖ νά καλύψει ἀκόμα καί τό 70%-80% τῆς μηνιαίας δόσεως δημιουργώντας ἰσχυρό δίκτυ ἀσφαλείας γιά τήν πρώτη κατοικία. Ἀπό τήν πλευρά τῶν τραπεζῶν/servicers ἡ ἐπιδότησις τῶν εὐάλωτων δανειοληπτῶν θά ἀποτελέσει τροχοπέδη στήν δημιουργία νέων «κόκκινων» δανείων. Ἡ πενταετής ἐπιδότησις τῶν δανείων πρώτης κατοικίας θά ἀποτελέσει ἀνάχωμα στήν δημιουργία νέων «κόκκινων» μέ δεδομένο ὅτι στό τέλος Δεκεμβρίου θά λήγει καί τό πρόγραμμα «Γέφυρα Ι», μετά τήν παράταση πού ἐξετάζει νά δώσει τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Οἱ «κόκκινοι» εὐάλωτοι στεγαστικοί πού ὁδεύουν πρός τήν πτώχευση (εἴτε ἀπό ἐπιλογή, εἴτε γιατί δέν ὑπάρχει περιθώριο ρυθμίσεως) καί τήν παροχή δεύτερης εὐκαιρίας «γλιτώνουν» γιά λίγους μῆνες καί μέχρι τήν ἵδρυση τοῦ Φορέως Ἀκινήτων τήν ἄνοιξη. Τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἀναμένει τήν ἔγκριση τῶν «θεσμῶν» γιά τό μεταβατικό στάδιο πού θά ἰσχύσει.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ