Ἐπίθεσις φιλίας τῆς Κίνας στήν Εὐρώπη

Στόχος ἡ δημιουργία ἑνός μετώπου ἔναντι τοῦ Τράμπ

ΣΕ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ τῶν παγκοσμίων συμμαχιῶν καί στήν δημιουργία σχημάτων συνεργασίας ἀδιανοήτων γιά τό παρελθόν ὁδηγεῖ ἡ σκληρή πολιτική προστατευτισμοῦ τοῦ Προέδρου Τράμπ. Ἡ Κίνα καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις, ἀμφότεροι στόχοι τοῦ ἐμπορικοῦ πολέμου πού ἐξαπολύει ἐναντίον τους ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος, δέν μένουν μέ σταυρωμένα τά χέρια: Ἑνώνουν τίς δυνάμεις τους! Συμφώνως πρός πληροφορίες τοῦ Reuters, τό ἐνδεχόμενο μίας συμμαχίας μεταξύ τῶν δύο μεγάλων οἰκονομικῶν δυνάμεων εὑρέθη στό ἐπίκεντρο συναντήσεων Πεκίνου, Βρυξελλῶν καί Βερολίνου, μέ τό τελευταῖο νά ἔχει θορυβηθεῖ ἰδιαιτέρως ἀπό τίς ἀπειλές τοῦ Τράμπ νά ἐπιβάλει δασμούς καί στίς εἰσαγωγές αὐτοκινήτων στίς ΗΠΑ, κάτι πού ἀναμένεται νά πλήξει σφόδρα τήν γερμανική αὐτοκινητοβιομηχανία. Ὅπως ὡστόσο ἀνέφεραν ἔγκυρες πηγές, ἡ πρότασις τῆς Κίνας, ἡ ὁποία θά συνεπάγεται καί περαιτέρω διεύρυνση τῆς κινεζικῆς ἀγορᾶς στήν ΕΕ, ἀντιμετωπίζεται μέ ἀρκετές ἐπιφυλάξεις ἀπό τούς Εὐρωπαίους. «Ἡ Κίνα θέλει ἡ Εὐρώπη νά ἀντιταχθεῖ μαζί της ἐναντίον τῆς Οὐάσιγκτων, νά πάρουμε θέση. Δέν πρόκειται νά τό κάνουμε καί τούς τό ἔχουμε καταστήσει σαφές» ἀνέφερε χαρακτηριστικά διπλωμάτης, ἐκφράζοντας τήν ἀνησυχία τῶν Εὐρωπαίων γιά τόν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμό φθηνῶν κινεζικῶν προϊόντων.

Σέ κάθε περίπτωση κινεζικοί κυβερνητικοί κύκλοι θέλουν τόν Ἀντιπρόεδρο Liu He ἀποφασισμένο νά προωθήσει, γιά πρώτη φορά, ἕνα σχέδιο ἐκτενῶν προτάσεων ἐπενδύσεων καί ἐμπορικῶν δραστηριοτήτων πρός τήν ΕΕ ἐν ὄψει καί τῆς κρίσιμης Συνόδου Κορυφῆς Κίνας καί Εὐρώπης, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ στό Πεκῖνο, στίς 16 καί 17 Ἰουλίου. Ἐνδεικτική τοῦ «πολεμικοῦ» κλίματος πού ἐπικρατεῖ εἶναι καί ἡ πρόσφατη δήλωσις τοῦ Τράμπ, ὅτι «ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις κάνει πιθανότατα τόσο κακό ὅσο καί ἡ Κίνα, μόνο πού εἶναι πιό μικρή».

Πάντως, ἡ Καγκελλάριος τῆς Γερμανίας Ἄγγελα Μέρκελ ἐπεχείρησε χθές νά κατεβάσει τούς τόνους, διαβεβαιώνοντας ὅτι ἡ ΕΕ θά καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιά νά ἀποφύγει ἕναν ἐμπορικό πόλεμο μέ τίς ΗΠΑ, ἀλλά ἡ Οὐάσιγκτων πρέπει νά «συμμετάσχει» στήν προσπάθεια αὐτή. «Ἀξίζει νά προσπαθήσουμε νά ἀποδυναμώσουμε αὐτή τήν σύγκρουση, ἔτσι ὥστε νά μήν μετατραπεῖ σέ πραγματικό πόλεμο, ἀλλά βεβαίως χρειάζονται δύο πλευρές σέ αὐτό» δήλωσε ἡ Μέρκελ ἐνώπιον τῆς Μπούντεσταγκ.

Ὑπεγράμμισε ἀκόμη ὅτι ἡ καλή λειτουργία τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας ἐξαρτᾶται ἀπό τίς χῶρες πού συνεργάζονται ὡς ἑταῖροι. Κατά τό πρακτορεῖο AP, ἡ Μέρκελ ἐπέμεινε ἐπίσης ὅτι «ἡ Γερμανία εἶναι ἕνας ἀξιόπιστος ἑταῖρος στό ΝΑΤΟ», σχολιάζοντας τήν πίεση πού ἀσκοῦν οἱ ΗΠΑ γιά αὔξηση τῶν γερμανικῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν στήν Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Τό δέ Πεκῖνο ἐπιμένει ὅτι δέν θά εἶναι αὐτό πού θά ἐπιβάλει πρῶτο τούς δασμούς, ὅπως ἀνεκοίνωσε χθές τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ἡ Οὐάσιγκτων ἔχει ἀνακοινώσει ὅτι θά ἐπιβάλει δασμούς σέ κινεζικές ἐξαγωγές 34 δισ. δολλαρίων στίς 6 Ἰουλίου καί τό Πεκῖνο ἔχει δεσμευθεῖ νά ἀνταπαντήσει τήν ἴδια ἡμέρα. Νωρίτερα, κινεζικές πηγές ἀνέφεραν στό Reuters ὅτι οἱ δασμοί σέ ἀμερικανικά προϊόντα ἀξίας 34 δισ. δολλαρίων, πού ἀπειλεῖ νά ἐπιβάλει ἡ Κίνα, θά τεθοῦν σέ ἰσχύ μέ τήν ἔναρξη τῆς 6ης Ἰουλίου. Ὡστόσο, δεδομένης τῆς μεγάλης διαφορᾶς ὥρας πού φθάνει τό 12ωρο, τό Πεκῖνο ἔχει προβάδισμα ὅσον ἀφορᾶ στήν ὥρα ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου. «Ἡ θέσις τῆς κινεζικῆς κυβερνήσεως ἔχει διατυπωθεῖ πολλές φορές. Σέ καμμία περίπτωση δέν θά ρίξουμε τήν πρώτη βολή καί δέν θά ἐφαρμόσουμε μέτρα γιά τούς δασμούς πρίν νά τό πράξουν αὐτό οἱ ΗΠΑ» ἀνέφερε τό Ὑπουργεῖο. Ἐπί πλέον ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ κινεζικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Λού Κάνγκ κατέστησε σαφές ὅτι ἡ Κίνα εἶναι ἕτοιμη νά δράσει, ἄν καί δέν ἐπιβεβαίωσε τήν ἡμερομηνία ἐνεργοποιήσεως τῶν κινεζικῶν δασμῶν. «Ἡ Κίνα ἔχει ἤδη κάνει προετοιμασίες» δήλωσε ὁ Λού στήν τακτική ἐνημέρωση τῶν δημοσιογράφων. «Ἐφ’ ὅσον οἱ ΗΠΑ ἐκδώσουν μία λεγόμενη λίστα μέ δασμούς, ἡ Κίνα θά λάβει τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά νά προστατεύσει σθεναρά τά νόμιμα δικαιώματά της» ἐπεσήμανε.

ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ειδήσεις / Άρθρα

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.