Ἐπιπλοκές μέ τίς παροχές τῆς Κυβερνήσεως

Τσακαλῶτος: Αὐξάνονται οἱ δόσεις γιά τίς ἐπιχειρήσεις

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ στήν πρόωρη ἐξόφληση μέρους τοῦ δανείου τοῦ Διεθνοῦς Ταμείου ὕψους 3,7 δισ., ὅπως ἔχει αἰτηθεῖ ἡ Ἑλλάς, προκαλοῦν οἱ κυβερνητικές παροχές, καθώς οἱ Βρυξέλλες ἀπειλοῦν νά «παγώσουν» ἤ νά καθυστερήσουν τήν ἀπόφαση γιά τήν ἔγκριση τῆς ἀποπληρωμῆς τοῦ Ταμείου. Οἱ Βρυξέλλες ἐκφράζουν ἔντονη ἀνησυχία γιά τήν παροχολογία καί προειδοποιοῦν μέ κυρώσεις τήν ἑλληνική Κυβέρνηση ἐφ’ ὅσον ἀποδειχθεῖ ὅτι δέν τηρεῖ τίς δεσμεύσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἔναντι τῶν δανειστῶν της.

Τό θέμα ἀναμένεται νά συζητηθεῖ διεξοδικῶς, μετά τίς εὐρωεκλογές στό Eurogroup τῆς 13ης Ἰουνίου καί ἀφοῦ θά ἔχει προηγηθεῖ ἡ δημοσιοποίησις τῆς τρίτης μεταμνημονιακῆς ἐκθέσεως στίς 5 Ἰουνίου. Ὡστόσο, Εὐρωπαῖος ἀξιωματοῦχος, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι στήν ἀτζέντα τοῦ Eurogroup τῆς προσεχοῦς Πέμπτης, δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο τό ζήτημα νά συζητηθεῖ καί ὑπουργοί νά θέσουν ἐρωτήματα στόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Εὐκλείδη Τσακαλῶτο. Ὁ ἴδιος ἀξιωματοῦχος δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο σέ κοινοβούλια κρατῶν μελῶν νά συνδεθεῖ ἡ πρόωρη ἀποπληρωμή τοῦ ΔΝΤ μέ τήν ἀνακοίνωση τῶν παροχῶν καί νά μήν δοθεῖ ἡ ἀνάλογη ἔγκρισις. «Δέν ξέρω τήν ἀντίδραση ὅλων τῶν κοινοβουλίων» σημείωσε, καί ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο μερικά ἐξ αὐτῶν νά μήν ἐγκρίνουν τήν πρόωρη ἀποπληρωμή, παρ’ ὅλο πού σέ οἰκονομικούς ὅρους ἔχει ἀπόλυτο νόημα. «Ὑπάρχει ἀνησυχία γιά αὐτά πού ἔχουν ἀνακοινωθεῖ, ἀνησυχία γιά τό ἄν οἱ Ἕλληνες θά τηρήσουν τίς δεσμεύσεις τους» ὑπεστήριξε χαρακτηριστικά κατά τήν διάρκεια ἐνημερώσεως.

Αὐτό πού φαίνεται νά ἐνοχλεῖ περισσότερο εἶναι ἡ ἐξαγγελία γιά δημιουργία εἰδικοῦ λογαριασμοῦ μέσω τοῦ ὁποίου θά μειωθεῖ ὁ στόχος τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος τοῦ 2020-2022 ἀπό 3,5% τοῦ ΑΕΠ σέ 2,5% τοῦ ΑΕΠ. Ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος Εὐρωπαῖος ἀξιωματοῦχος, ὅταν διάβασε τίς ἐξαγγελίες τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μπερδεύθηκε. «Εἶμαι σέ σύγχυση καί οἱ θεσμοί τό ἴδιο, ἀλλά ἀναμένω τήν ἔκθεση τῶν θεσμῶν» εἶπε, προσθέτοντας ὅμως ὅτι αὐτό πού ἀναμένει νά τονίζεται στήν συγκεκριμένη ἔκθεση εἶναι ὅτι «οἱ δημοσιονομικοί στόχοι εἶναι στόχοι», καί πρέπει νά τηρηθοῦν.

Συμφώνως πρός τίς ἀρχικές τοποθετήσεις τῶν δανειστῶν κατά τήν παραμονή τους στήν Ἀθήνα τήν προηγουμένη ἑβδομάδα, τό σχῆμα τοῦ εἰδικοῦ λογαριασμοῦ πού θά ἀποτελεῖ τό ἀντάλλαγμα γιά τήν ἔμμεση μείωση τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων θεωρεῖται μία δύσκολη ὑπόθεσις, δεδομένου ὅτι πρέπει νά συμφωνήσουν σέ αὐτό καί ὅλα τά κράτη μέλη καθώς εἶναι δανειστές τῆς Ἑλλάδος. Ὡστόσο κάνουν σαφές ὅτι αὐτή εἶναι μία πρώτη ἐκτίμησις, ἡ ὁποία πρέπει νά ἀναλυθεῖ τίς ἑπόμενες ἡμέρες/ἑβδομάδες.

Πάντως, οἱ δανειστές αὐτήν τήν στιγμή ἐμφανίζονται ἀνυποχώρητοι, σέ ὁποιοδήποτε ἐνδεχόμενο μειώσεως τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος τά ἑπόμενα ἔτη, ἀπό τό 3,5% τοῦ ΑΕΠ στό 2,5%, ἀφοῦ πρόκειται γιά μία ἀπό τίς προϋποθέσεις στίς ὁποῖες συνεφώνησε ἡ Ἑλλάς μέ τούς ἑταίρους της στό Eurogroup τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2018 γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς βιωσιμότητος τοῦ χρέους. Ἐάν ἡ Κυβέρνησις δέν εἰσακούσει τίς συστάσεις τῶν δανειστῶν καί προχωρήσει μονομερῶς στήν ὑλοποίηση τῆς σχετικῆς ἐξαγγελίας πού ἔκανε ὁ Πρωθυπουργός, οἱ προϋποθέσεις βιωσιμότητος τοῦ χρέους, ὅπως ἔχουν συμφωνηθεῖ, παύουν νά ἰσχύουν. Παράγοντες τῶν Βρυξελλῶν ἀφήνουν νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ δημιουργία τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεῖ ἕνα λογιστικό εὕρημα πού ὅμως δέν μπορεῖ νά καλυφθεῖ ἀπό τά διαθέσιμα τοῦ Δημοσίου, γιατί εἶναι ἀποτέλεσμα δημοσίων ἐσόδων προηγουμένων ἐτῶν καί ἔχουν ἤδη συνυπολογισθεῖ στήν μελέτη βιωσιμότητος τοῦ χρέους. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν χθές ὑπεστήριξε ὅτι «γιά τά μέτρα πού ἀνακοινώθηκαν δουλεύουμε μέ σχέδιο, μέ πρόγραμμα πάνω στό χῶρο πού ἔχουμε».

Ὁ μεγάλος «ἀπολογισμός», σέ κάθε περίπτωση, ἀναμένεται νά γίνει στήν ἑπoμένη σύνοδο τοῦ EWG πού ἔχει προγραμματισθεῖ ἀμέσως μετά τίς εὐρωεκλογές, ἐνῶ θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί ἡ ἀποτίμησις τοῦ ESM γιά τό θέμα τῶν πλεονασμάτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἄγνωστη δραματική ἱστορία τοῦ ἥρωος τῶν Ἰμίων Παναγιώτη Βλαχάκου

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἐπιβιβάσθηκε τήν τελευταία στιγμή στό μοιραῖο ἑλικόπτερο – Ἡ «Ἑστία» μέ ἀφορμή τήν ὕψωση σημαίας τοῦ ὁμωνύμου πλοίου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἀποκαλύπτει

Προσωρινές ταυτότητες

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ἄν προσέξατε τήν…

Διπλές ἐκλογές «βλέπει» ἡ Moody’s τό 2023

Εφημερίς Εστία
Tά μεγαλύτερα κέρδη ἔχει σημειώσει τό ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ συμφώνως πρός τίς δημοσκοπήσεις

Οἱονεί ὑπό διωγμόν τελεῖ ὁ δικηγορικός κόσμος

Δημήτρης Καπράνος
«Μπορεῖς νά ἔλθεις στό γραφεῖο;» μοῦ λέει πρωί-πρωί ὁ Γιῶργος Μπόμπολας

Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ