Ἐπιπλοκές μέ τίς παροχές τῆς Κυβερνήσεως

Τσακαλῶτος: Αὐξάνονται οἱ δόσεις γιά τίς ἐπιχειρήσεις

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ στήν πρόωρη ἐξόφληση μέρους τοῦ δανείου τοῦ Διεθνοῦς Ταμείου ὕψους 3,7 δισ., ὅπως ἔχει αἰτηθεῖ ἡ Ἑλλάς, προκαλοῦν οἱ κυβερνητικές παροχές, καθώς οἱ Βρυξέλλες ἀπειλοῦν νά «παγώσουν» ἤ νά καθυστερήσουν τήν ἀπόφαση γιά τήν ἔγκριση τῆς ἀποπληρωμῆς τοῦ Ταμείου. Οἱ Βρυξέλλες ἐκφράζουν ἔντονη ἀνησυχία γιά τήν παροχολογία καί προειδοποιοῦν μέ κυρώσεις τήν ἑλληνική Κυβέρνηση ἐφ’ ὅσον ἀποδειχθεῖ ὅτι δέν τηρεῖ τίς δεσμεύσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἔναντι τῶν δανειστῶν της.

Τό θέμα ἀναμένεται νά συζητηθεῖ διεξοδικῶς, μετά τίς εὐρωεκλογές στό Eurogroup τῆς 13ης Ἰουνίου καί ἀφοῦ θά ἔχει προηγηθεῖ ἡ δημοσιοποίησις τῆς τρίτης μεταμνημονιακῆς ἐκθέσεως στίς 5 Ἰουνίου. Ὡστόσο, Εὐρωπαῖος ἀξιωματοῦχος, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι στήν ἀτζέντα τοῦ Eurogroup τῆς προσεχοῦς Πέμπτης, δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο τό ζήτημα νά συζητηθεῖ καί ὑπουργοί νά θέσουν ἐρωτήματα στόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Εὐκλείδη Τσακαλῶτο. Ὁ ἴδιος ἀξιωματοῦχος δέν ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο σέ κοινοβούλια κρατῶν μελῶν νά συνδεθεῖ ἡ πρόωρη ἀποπληρωμή τοῦ ΔΝΤ μέ τήν ἀνακοίνωση τῶν παροχῶν καί νά μήν δοθεῖ ἡ ἀνάλογη ἔγκρισις. «Δέν ξέρω τήν ἀντίδραση ὅλων τῶν κοινοβουλίων» σημείωσε, καί ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο μερικά ἐξ αὐτῶν νά μήν ἐγκρίνουν τήν πρόωρη ἀποπληρωμή, παρ’ ὅλο πού σέ οἰκονομικούς ὅρους ἔχει ἀπόλυτο νόημα. «Ὑπάρχει ἀνησυχία γιά αὐτά πού ἔχουν ἀνακοινωθεῖ, ἀνησυχία γιά τό ἄν οἱ Ἕλληνες θά τηρήσουν τίς δεσμεύσεις τους» ὑπεστήριξε χαρακτηριστικά κατά τήν διάρκεια ἐνημερώσεως.

Αὐτό πού φαίνεται νά ἐνοχλεῖ περισσότερο εἶναι ἡ ἐξαγγελία γιά δημιουργία εἰδικοῦ λογαριασμοῦ μέσω τοῦ ὁποίου θά μειωθεῖ ὁ στόχος τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος τοῦ 2020-2022 ἀπό 3,5% τοῦ ΑΕΠ σέ 2,5% τοῦ ΑΕΠ. Ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος Εὐρωπαῖος ἀξιωματοῦχος, ὅταν διάβασε τίς ἐξαγγελίες τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μπερδεύθηκε. «Εἶμαι σέ σύγχυση καί οἱ θεσμοί τό ἴδιο, ἀλλά ἀναμένω τήν ἔκθεση τῶν θεσμῶν» εἶπε, προσθέτοντας ὅμως ὅτι αὐτό πού ἀναμένει νά τονίζεται στήν συγκεκριμένη ἔκθεση εἶναι ὅτι «οἱ δημοσιονομικοί στόχοι εἶναι στόχοι», καί πρέπει νά τηρηθοῦν.

Συμφώνως πρός τίς ἀρχικές τοποθετήσεις τῶν δανειστῶν κατά τήν παραμονή τους στήν Ἀθήνα τήν προηγουμένη ἑβδομάδα, τό σχῆμα τοῦ εἰδικοῦ λογαριασμοῦ πού θά ἀποτελεῖ τό ἀντάλλαγμα γιά τήν ἔμμεση μείωση τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων θεωρεῖται μία δύσκολη ὑπόθεσις, δεδομένου ὅτι πρέπει νά συμφωνήσουν σέ αὐτό καί ὅλα τά κράτη μέλη καθώς εἶναι δανειστές τῆς Ἑλλάδος. Ὡστόσο κάνουν σαφές ὅτι αὐτή εἶναι μία πρώτη ἐκτίμησις, ἡ ὁποία πρέπει νά ἀναλυθεῖ τίς ἑπόμενες ἡμέρες/ἑβδομάδες.

Πάντως, οἱ δανειστές αὐτήν τήν στιγμή ἐμφανίζονται ἀνυποχώρητοι, σέ ὁποιοδήποτε ἐνδεχόμενο μειώσεως τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος τά ἑπόμενα ἔτη, ἀπό τό 3,5% τοῦ ΑΕΠ στό 2,5%, ἀφοῦ πρόκειται γιά μία ἀπό τίς προϋποθέσεις στίς ὁποῖες συνεφώνησε ἡ Ἑλλάς μέ τούς ἑταίρους της στό Eurogroup τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2018 γιά τήν ἐξασφάλιση τῆς βιωσιμότητος τοῦ χρέους. Ἐάν ἡ Κυβέρνησις δέν εἰσακούσει τίς συστάσεις τῶν δανειστῶν καί προχωρήσει μονομερῶς στήν ὑλοποίηση τῆς σχετικῆς ἐξαγγελίας πού ἔκανε ὁ Πρωθυπουργός, οἱ προϋποθέσεις βιωσιμότητος τοῦ χρέους, ὅπως ἔχουν συμφωνηθεῖ, παύουν νά ἰσχύουν. Παράγοντες τῶν Βρυξελλῶν ἀφήνουν νά ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ δημιουργία τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεῖ ἕνα λογιστικό εὕρημα πού ὅμως δέν μπορεῖ νά καλυφθεῖ ἀπό τά διαθέσιμα τοῦ Δημοσίου, γιατί εἶναι ἀποτέλεσμα δημοσίων ἐσόδων προηγουμένων ἐτῶν καί ἔχουν ἤδη συνυπολογισθεῖ στήν μελέτη βιωσιμότητος τοῦ χρέους. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν χθές ὑπεστήριξε ὅτι «γιά τά μέτρα πού ἀνακοινώθηκαν δουλεύουμε μέ σχέδιο, μέ πρόγραμμα πάνω στό χῶρο πού ἔχουμε».

Ὁ μεγάλος «ἀπολογισμός», σέ κάθε περίπτωση, ἀναμένεται νά γίνει στήν ἑπoμένη σύνοδο τοῦ EWG πού ἔχει προγραμματισθεῖ ἀμέσως μετά τίς εὐρωεκλογές, ἐνῶ θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί ἡ ἀποτίμησις τοῦ ESM γιά τό θέμα τῶν πλεονασμάτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Υπογραφή MoU ΕΒΙΔΙΤΕ – OHB HELLAS: Η ΕΒΙΔΙΤΕ καλωσορίζει την OHB Hellas ως νέο μέλος

Εφημερίς Εστία
H ΟΗΒ Hellas, που δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 5 έτη στον τομέα της Διαστημικής στην Ελλάδα.

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».