ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Ἐκτός ἐλέγχου ὁ κορωνοϊός

203 νέα κρούσματα, ἐπεκτείνονται τά τοπικά lockdown

ΘEMA χρόνου εἶναι πλέον ἡ ἐπιβολή ἀκόμη πιό αὐστηρῶν μέτρων γιά τόν περιορισμό διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, μετά τήν χθεσινή ἀνακοίνωση τοῦ ΕΟΔΥ, συμφώνως πρός τήν ὁποία τά κρούσματα ἀνῆλθαν –γιά πρώτη φορά– σέ 203! Στήν σημερινή τηλεδιάσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέ τούς ἁρμοδίους ἐπιστήμονες καί ὑπουργούς, θά τεθοῦν ὑπ’ ὄψιν οἱ ἔρευνες καί οἱ δυσοίωνες προβλέψεις τῶν ἐπιστημόνων σέ περίπτωση πού δέν ἀντιδράσει τάχιστα ὁ κρατικός μηχανισμός. Ὁ καθηγητής Πολιτικῆς τῆς Ὑγείας Ἠλίας Μόσιαλος ἐξέφρασε τήν ἐκτίμηση ὅτι ὁ πραγματικός ἀριθμός τῶν κρουσμάτων εἶναι πιθανό νά εἶναι κατά ὀκτώ ἕως δέκα φορές μεγαλύτερος ἀπό αὐτόν πού ἀνακοινώνεται, δηλαδή κυμαίνεται στά 1.500. Πρόκειται γιά ἕναν ἀριθμό ἐξωφρενικά μεγάλο, πού εἶναι «ὡρολογιακή βόμβα» στά θεμέλια τῆς δημόσιας ὑγείας. Ὁ κ. Μόσιαλος ἐκτίμησε ὅτι χωρίς τίς συντονισμένες δράσεις Πολιτείας καί πολιτῶν θά ὑπάρχει μεγάλη αὔξησις τῶν κρουσμάτων τό ἑπόμενο διάστημα, τονίζοντας ὅτι ἡ χαλάρωσις μετά τήν ἄρση τῶν μέτρων ἦταν σημαντική.

Ἀκόμη πιό ἀνησυχητικά εἶναι τά εὑρήματα τῆς μελέτης πού διενήργησε ἡ ἐρευνητική ὁμάς HERACLES τοῦ Κέντρου Διεπιστημονικῆς Ἐρεύνης καί Καινοτομίας καί τό Ἐργαστήριο Περιβαλλοντικῆς Μηχανικῆς τοῦ Τμήματος Χημικῶν Μηχανικῶν τοῦ ΑΠΘ, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη. Τά μέλη τῆς ὁμάδος προειδοποιοῦν ὅτι ἐάν δέν διακοπεῖ ἡ πορεία ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ τώρα, μέχρι τά τέλη τοῦ ἔτους τά κρούσματα θά ξεπεράσουν τά 700 ἡμερησίως. Ἡ ὁμάς HERACLES προτείνει τήν μαζική ἐφαρμογή τῶν μέτρων κοινωνικῆς ἀποστασιοποιήσεως σέ ὅλους τούς κλειστούς χώρους καί σέ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς (μέ περιορισμό στό 50% τῆς πληρότητός τους). Ἐπίσης, νά τεθεῖ ὅριο δέκα ἀτόμων σέ ἰδιωτικές ἤ δημόσιες συναθροίσεις. Νά εἶναι ὑποχρεωτική ἡ χρῆσις μάσκας γιά τούς ἐργαζομένους σέ ὅλους τούς ἐργασιακούς χώρους καί μάλιστα τήν μάσκα νά τήν διαθέτει ὁ ἐργοδότης. Ἡ μάσκα νά εἶναι ὑποχρεωτική σέ ὅλους τούς ἐσωτερικούς χώρους καί σέ ἐξωτερικούς χώρους, ὅπου κρίνεται ἀναγκαῖο. Προτείνει, δέ, τήν ἄμεση ἔνταξη τοῦ 75% τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων σέ καθεστώς τηλεργασίας καί τήν ἀπολύμανση τοῦ ἀέρα τῶν ἐσωτερικῶν χώρων. Ἐπί πλέον, ἡ ἔρευνα ἀναφέρει ὅτι πρέπει νά μειωθεῖ τό ὡράριο λειτουργίας τῶν κέντρων διασκεδάσεως ἕως τίς 12 τά μεσάνυκτα. Τά αὐστηρά μέτρα νά ἐφαρμοσθοῦν γιά δύο μῆνες καί τά διοικητικά πρόστιμα νά αὐξηθοῦν γιά μή χρήση τῆς μάσκας στά 300 εὐρώ.

Ὁ κ. Σαρηγιάννης δήλωσε ὅτι ἐάν συνεχισθεῖ ἡ χαλάρωσις, τότε στά τέλη Σεπτεμβρίου θά ἔχουμε περίπου 430 κρούσματα ἡμερησίως καί συσσωρευτικά 22.000 κρούσματα ἀπό τήν ἀρχή τῆς πανδημίας ἀπό τά 5.600 πού ἔχουμε σήμερα. Στά τέλη Ὀκτωβρίου τά κρούσματα θά εἶναι 573 καί τόν Δεκέμβριο περισσότερα ἀπό 700.

Ὁ καθηγητής λοιμωξιολογίας Νῖκος Σύψας δέν ἔκρυψε τήν ἀνησυχία του γιά τό πῶς ἐξελίσσεται ἡ πορεία τῆς πανδημίας στήν χώρα μας. Τόνισε, δέ, ὅτι ὁ γνωστός δείκτης R0 ἔχει πλέον ξεπεράσει τό 1. Ὁ καθηγητής ὑποστηρίζει ὅτι εἴμαστε κοντά σέ ἕνα νέο κῦμα τῆς πανδημίας.

Ἐν τῶ μεταξύ, χθές, μετά τόν Πόρο, ἐπεβλήθη τό δεύτερο lockdown, στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Δήμου Τυρνάβου, λόγω τῶν ὀκτώ κρουσμάτων τά ὁποῖα ἐντοπίσθηκαν σέ γάμο. Μεταξύ ἄλλων ἀπαγορεύεται ἡ λειτουργία καταστημάτων τίς νυκτερινές ὧρες, ἐνῶ ἀναστέλλεται κάθε εἴδους ἐκδήλωσις, πάρτυ, πανηγύρι, λιτανεία ἤ λαϊκή ἀγορά στήν περιοχή. Ἐπίσης, ἀπαγορεύονται ἀπό σήμερα τό πρωΐ οἱ συναθροίσεις ἄνω τῶν 9 ἀτόμων, ἀκόμη καί σέ ἰδιωτικό χῶρο, γιά δέκα ἡμέρες καί εἶναι ὑποχρεωτική παντοῦ ἡ μάσκα.

Δέν ἀποκλείεται στήν σημερινή τηλεδιάσκεψη νά ἀποφασισθοῦν καί ἄλλα lockdown, κυρίως στήν βόρειο Ἑλλάδα, ὅπου ἐντοπίζεται τό μεγαλύτερο πρόβλημα. Στήν Χαλκιδική, σέ βιομηχανία ἐπεξεργασίας ἐλιᾶς, ἐντοπίσθηκαν πενῆντα κρούσματα μεταξύ τῶν ἐργαζομένων. Ἀνησυχητικές εἶναι οἱ ἐξελίξεις ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐξέλιξη τῆς πανδημίας στή χώρα μας, καθώς λίγο πρίν ἀπό τήν ἐπίσημη ἐνημέρωση γιά τήν διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ ἀνακοινώθηκε ὅτι ἐργοστάσιο ἐπεξεργασίας ἐλιᾶς στίς Καλύβες Χαλκιδικῆς ἔκλεισε, καθώς ἐντοπίσθηκαν 50 κρούσματα μεταξύ τῶν ἐργαζομένων του. Ἕνας ἀπό τούς νοσοῦντες νοσηλεύεται καί οἱ ὑπόλοιποι ἔχουν τεθεῖ σέ κατ’ οἶκον περιορισμό. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι δύο ἐργάτριες ἀπό τήν Ἀλβανία πού ἐπέστρεψαν ἀπό τίς διακοπές τους, κόλλησαν τούς συναδέλφους τους.

Στόν Πόρο ἔχει ξεσπάσει διαμάχη μεταξύ τοῦ δημάρχου καί τῆς ἀστυνομικῆς ἀρχῆς, καθώς ὁ δήμαρχος κατηγορεῖ τόν διοικητή τοῦ Α.Τ. – ὁ ὁποῖος ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν θέση του, γιατί δέν ἔκανε οὔτε ἕναν ἔλεγχο στόν τομέα ἑστιάσεως, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐξάπλωσις τοῦ ἰοῦ. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ αἰτία πού ἐξαπλώθηκε ὁ ἰός στό νησί ἦταν ἕνα «corona party» σέ πισίνα ξενοδοχείου, ὅπου δέν τηρήθηκε κανένα μέτρο προστασίας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ