ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Ἐκτίναξις κατά 33% τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τό 2021

Ἰσχυρή ἄνοδος τῶν ἐξαγωγῶν, ἀλλά ἀκόμη μεγαλύτερη τῶν εἰσαγωγῶν

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ἄνοδο τῶν ἐξαγωγῶν τό 2021, ἡ μεγάλη αὔξησις καί τῶν εἰσαγωγῶν διεύρυνε κατά 33% τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου. Σέ ἀπόλυτα μεγέθη, ὅμως, οἱ εἰσαγωγές εἶναι ὑψηλότερες ἀπό τίς ἐξαγωγές, μέ ἀποτέλεσμα ἡ αὔξησίς τους νά μεταφράζεται σέ διεύρυνση τοῦ ἐλλείμματος. Τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ κατέδειξαν ὅτι οἱ ἐξαγωγές μπορεῖ νά ἐνισχύθηκαν κατά 29,5% καί νά διεμορφώθησαν στά 39,8 δισ. εὐρώ, ἀλλά οἱ εἰσαγωγές κατέγραψαν μεγαλύτερη ἄνοδο κατά 31,1%. Συμφώνως πρός τήν πρόεδρο τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ἐξαγωγέων Χριστῖνα Σακελλαρίδη, «πηγή μόνιμου προβληματισμοῦ ἀποτελεῖ τό ἔλλειμμα στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο, τό ὁποῖο διαρκῶς διογκώνεται, καθιστῶντας ἀναγκαία τήν περαιτέρω στήριξη τῆς ἐγχώριας παραγωγῆς, ἡ ὁποία θά ἑστιάζει στή μείωση τοῦ λειτουργικοῦ κόστους καί στή βελτίωση τῆς ἀνταγωνιστικότητός της.»

Τό τελικό ἀποτέλεσμα εἶναι τό ἔλλειμμα στό ἐμπορικό ἰσοζύγιο νά διαμορφωθεῖ τό 2021 στά 24,29 δισ. εὐρώ καί νά εἶναι ἐνισχυμένο κατά 33,8% συγκριτικῶς πρός τό 2020. Ἡ μεγαλύτερη ἐξαγωγική ἀλλά καί εἰσαγωγική δραστηριότης ἀφορᾶ τόν πετρελαϊκό κλάδο, μέ τίς ἐξαγωγές προϊόντων πετρελαίου νά ξεπερνοῦν τά 10 δισ. εὐρώ, ἐνῶ οἱ ἀντίστοιχες εἰσαγωγές ἔφθασαν στά 9,9 δισ. εὐρώ. Πολύ μεγάλη ἄνοδος καταγράφεται καί στίς εἰσαγωγές τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021 καθώς ηὐξήθησαν κατά 1,7 δισ. εὐρώ ἤ κατά 37,8% καί ἀνῆλθαν σέ 6,25 δισ. εὐρώ ἔναντι 4,53 δισ. εὐρώ κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2020. Ἐξαιρουμένων τῶν πετρελαιοειδῶν, οἱ εἰσαγωγές ἀγαθῶν ἀνῆλθαν στά 4,34 δισ. εὐρώ ἀπό 3,47 δισ. εὐρώ, ἤτοι ηὐξήθησαν κατά 869 ἑκ. εὐρώ ἤ κατά 25,1%.

Βάσει τῶν στοιχείων πού δημοσιοποίησε ἡ ΕΛΣΤΑΤ: ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 64.190,2 ἑκατ. εὐρώ (75.520,6 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 48.953,8 ἑκατ. εὐρώ (55.774,9 ἑκατ. δολλάρια) κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2020, παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ 31,1%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 7.974,2 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 20,1% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 8.057,6 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 20,5%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν-ἀποστολῶν κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 39.894,6 ἑκατ. εὐρώ (47.263,4 ἑκατ. δολλάρια) ἔναντι 30.800,2 ἑκατ. εὐρώ (35.317,9 ἑκατ. δολλάρια) κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2020, παρουσιάζοντας αὔξηση, σέ εὐρώ 29,5%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 4.743,0 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 19,7% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 4.777,4 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 19,9%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»