Ἔκτακτο ΚΥΣΕΑ γιά τό μεταναστευτικό

Τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» 29.08.19

Διάβημα στούς Τούρκους – Ἐπιβεβαίωσις τῆς «Ἑστίας»

Συναγερμός ἔχει σημάνει στήν Κυβέρνηση λόγω τῆς ἁλματώδους αὐξήσεως τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν ἀλλά καί τῶν χθεσινῶν ἀπειλῶν τοῦ Ἐρντογάν γιά νέο κῦμα ἀπό τήν Συρία. Ἐκτάκτως σήμερα συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ ὑπό τόν Πρωθυπουργό, γεγονός πού καταδεικνύει τήν κρισιμότητα τῆς καταστάσεως ἡ ὁποία προσομοιάζει πρός αὐτήν τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2015. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή ἐπιβεβαιώνει τό προχθεσινό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας», ὅτι ἡ Τουρκία ἐκβιάζει τήν χώρα μας μέ «καραβάνια προσφύγων», καθώς σέ ὀλίγες ὧρες ἔφθασαν στήν Λέσβο σχεδόν 600 μετανάστες, οἱ ὁποῖοι ἀναμένεται νά ὁδηγηθοῦν στόν καταυλισμό τῆς Μόριας.

Ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά ἀφήσει τίς μεταναστευτικές ροές νά μεγιστοποιηθοῦν ὁδήγησε τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Νῖκο Δένδια νά καλέσει τόν Τοῦρκο πρέσβυ στό Ὑπουργεῖο καί νά προβεῖ σέ διάβημα διαμαρτυρίας. Ὁ κ. Δένδιας ἐξέφρασε στόν πρέσβυ Μπουράκ Ὀζουγκρτζίν τήν ἔντονη ἐνόχληση τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ ὑπενθύμισε τίς ὑποχρεώσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἡ Τουρκία στό πλαίσιο τῆς συμφωνίας μέ τήν ΕΕ. Ὁ πρέσβυς ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ χώρα του παραμένει δεσμευμένη στήν συμφωνία, ὅτι δέν ἔχει ἀλλάξει τήν πολιτική της καί σημείωσε ὅτι θά μεταφέρει τά παράπονα στήν Ἄγκυρα.

Ἡ συμφωνία τοῦ 2016 προβλέπει, μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ Τουρκία θά λάβει κάθε ἀπαραίτητο μέτρο ὥστε νά ἐμποδίσει τήν δημιουργία νέων θαλασσίων ἤ χερσαίων ὁδῶν μετακινήσεως μεταναστῶν πρός τήν Ἑλλάδα. Συνεργάτες τοῦ κ. Δένδια ἐνημέρωσαν καί τίς ἁρμόδιες εὐρωπαϊκές ὑπηρεσίες γιά τήν ἔκρηξη τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν τό τελευταῖο δεκαήμερο, ἐπισημαίνοντας ὅτι τό πρόβλημα εἶναι πρωτίστως εὐρωπαϊκοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἐπίσης ὁ κ. Δένδιας ἀνεφέρθη καί στίς ἔκνομες τουρκικές ἐνέργειες στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί στό Αἰγαῖο, ὑπογραμμίζοντας πώς εἶναι πρός τό συμφέρον καί τῶν δύο χωρῶν ἡ ἐμπέδωσις τῆς ἀσφαλείας καί τῆς σταθερότητος στήν περιοχή, ἐνῶ ἐπεσήμανε ὅτι ἐνέργειες πού ὑπονομεύουν αὐτόν τόν στόχο δέν εἶναι ἀποδεκτές.

Ὁ ἁρμόδιος ἀναπληρωτής ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Γιῶργος Κουμουτσάκος ἔχει τίς τελευταῖες ἡμέρες κρούσει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τούς ὑπεραρίθμους μετανάστες πού παραμένουν στά νησιά ἐπί μῆνες, ἀναμένοντας τήν χορήγηση ἀσύλου. Τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί ὁ Πρωθυπουργός ἔχουν ἀναφέρει ὅτι ἐντός τῶν ἑπομένων μηνῶν θά κατατεθεῖ στήν Βουλή ἀναθεώρηση τῆς νομοθεσίας γιά τήν χορήγηση ἀσύλου, ὥστε νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ διαδικασία καί νά ἐπαναπροωθηθοῦν στήν Τουρκία ὅσοι μετανάστες δέν πληροῦν τά κριτήρια.

Ὁ Ταγίπ Ἐρντογᾶν ἀπό τήν ἄλλη προειδοποίησε τήν Εὐρώπη ὅτι θά ὑπάρξει νέο προσφυγικό κῦμα ἀπό τήν Συρία, καθώς ἐντείνονται οἱ ἐχθροπραξίες στό Ἰντλίμπ μέ χιλιάδες νεκρούς ἕως τώρα. «Θά εἶναι ψέμα ἄν ποῦμε πώς στό Ἰντλίμπ τά γεγονότα εἶναι στό σημεῖο πού ἐπιθυμοῦμε. Ἔχουν πεθάνει 60.000 ἄνθρωποι. Ἐπίσης, σχεδόν διπλασιάσθηκαν οἱ προσφυγικές ροές. Ἔρχονται στά βόρεια τῆς χώρας. Πρέπει νά λάβουμε μέτρα» σημείωσε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος.

Ἡ κατάστασις στήν Λέσβο καί εἰδικώτερα στόν καταυλισμό τῆς Μόριας δέν ἔχει προηγούμενο, καθώς ὁ ἀριθμός τῶν μεταναστῶν εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀπό τότε πού ξέσπασε ἡ κρίσις τό 2015. Συνολικά διαμένουν σέ αὐτόν 10.241 ἄνθρωποι. Πλέον ὁ καταυλισμός τῆς Μόριας εἶναι ὁ μεγαλύτερος σέ ὅλην τήν Εὐρώπη.

Ὑπό τόν φόβο ὅτι ἡ κατάστασις στήν Μόρια μπορεῖ νά ἐκτραχυνθεῖ τίς ἑπόμενες ἡμέρες, καθώς καταφθάνουν ὅλο καί περισσότεροι μετανάστες, ἡ Κυβέρνησις προχωρεῖ στήν μεταφορά 1.002 ἀτόμων πού χαρακτηρίζονται ὡς εὐάλωτα πρός τόν καταυλισμό τῆς Νέας Καβάλας. Ἡ μεταφορά θά γίνει τήν προσεχῆ Τρίτη, μέ δύο ἁρματαγωγά τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

Ἐν τῶ μεταξύ σχεδόν 17.000 ἄνθρωποι ἐπέλεξαν νά ἐπιστρέψουν ἀπό τήν Ἑλλάδα στίς χῶρες καταγωγῆς τους τά τελευταῖα τρία χρόνια (ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 ὡς καί τίς 28 Αὐγούστου 2019), σύμφωνα μέ τόν Διεθνῆ Ὀργανισμό Μεταναστεύσεως (ΔΟΜ). Εἰδικώτερα στό Πακιστάν ἐπέστρεψαν 4.292 ἄνθρωποι, στό Ἰράν 4.187, στήν Γεωργία 1.972, στήν Ἀλγερία 1.308 καί στό Ἀφγανιστάν 1.295. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί 2.120 παιδιά.

«Ἀντίστοιχα προγράμματα λειτουργοῦν σέ ὅλα τά κράτη μέλη τῆς Εὐρώπης, ὅμως τό ἑλληνικό ἔχει ἀποδειχθεῖ τό πιό ἀποτελεσματικό, ὄχι μόνο ὅσον ἀφορᾶ τούς ἀριθμούς, ἀλλά καί τίς πολλές διαφορετικές ἐθνικότητες πού ἔχει ἐξυπηρετήσει» ἀνέφερε ὁ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΔΟΜ Ἑλλάδος Τζιανλούκα Ρόκκο.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ