Ἐξοργίζει τήν Τουρκία ἡ «Στρατηγική Πυξίδα» τῆς ΕΕ

Ὑποστηρίζει ὅτι ἀντίκειται στό Διεθνές Δίκαιο!

Η Τουρκία χαρακτηρίζει «παράνομο» τό σχέδιο τῆς Ε.Ε. «Στρατηγική Πυξίδα» πού διεμορφώθη γιά τήν ἀμυντική ἀναμόρφωση τῆς Εὐρώπης καί ὑποστηρίζει ὅτι Ἑλλάς καί Κύπρος τό ἔχουν ὑπαγορεύσει. «Ἡ Στρατηγική  Πυξίδα γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί ἡ ἀναφορά στήν χώρα μας φαίνεται ὅτι καθοδηγήθηκε ἀπό δύο μέλη τῆς Ε.Ε. πού ἔχουν μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις στά θαλάσσια σύνορά τους, εἰς βάρος καί μέ τήν ἐπίμονη ἄρνηση τῶν δικαιωμάτων τῆς Τουρκίας καί τῶν Τουρκοκυπρίων» ἀναφέρει ἡ σχετική ἀνακοίνωσις τοῦ τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Ἡ Ἄγκυρα ὑποστηρίζει ἀκόμη ὅτι τό κεφάλαιο γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο «ἀντιβαίνει ὁλοκληρωτικά στό Διεθνές Δίκαιο, στήν διεθνῆ πρακτική καί στούς ἴδιους τούς νόμους τῆς Ε.Ε., καί ἔτσι εἶναι ἀποσυνδεδεμένο ἀπό τήν πραγματικότητα. Ἡ Ε.Ε. ἔτσι γίνεται μέρος τοῦ προβλήματος ἀντί γιά μέρος τῆς λύσης στήν Ἀνατολική Μεσόγειο» καί εἶναι «λυπηρό ὅτι ἡ Ε.Ε. χάνει τήν ἀλήθεια καί τήν πραγματικότητα καί βλέπει μιά ὑποψήφια πρός ἔνταξη χώρα καί ἕναν σύμμαχο τοῦ ΝΑΤΟ ὑπό μιά τέτοια ρηχή προοπτική».

Παραλλήλως, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν σέ δηλώσεις του ἐκάλεσε τήν ΕΕ νά «ἀνοίξει τά κεφάλαια τῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν Τουρκία» καί νά ξεκινήσει σύντομα συζητήσεις γιά τήν Τελωνειακή Ἕνωση, «χωρίς νά παραδοθεῖ σέ φαῦλα συμφέροντα».

Τήν «Στρατηγική Πυξίδα» συνεζήτησαν οἱ ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῆς ΕΕ οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν ἐκτάκτως τήν Δευτέρα. Προβλέπουν ἔτος ὁλοκληρώσεως τῶν προτεινομένων πολιτικῶν τό 2030. Ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκρισις τοῦ Συμβουλίου, πού ἀναμένεται νά δοθεῖ αὔριο. Στόχος τοῦ σχεδίου εἶναι ἡ ἐνίσχυσις τῆς ἱκανότητος τῆς ΕΕ νά προβλέπει, νά ἀποτρέπει καί νά ἀνταποκρίνεται σέ τρέχουσες καί ταχέως ἀναδυόμενες ἀπειλές.

Δέν πρόκειται γιά νέα ἰδέα, ἀλλά γιά συνέχεια μίας γραμμῆς σκέψεως πού προϋπάρχει τῆς πανδημίας, ἀλλά καί τῆς ἀποχωρήσεως τῶν ΗΠΑ ἀπό τό Ἀφγανιστάν. Ἔτσι, προωθεῖται ἡ ἵδρυσις μίας «Δυνάμεως Ταχείας Ἀναπτύξεως» τῶν 5.000 ἀνδρῶν, στήν συγκρότηση τῆς ὁποίας θά πρωτοστατήσει ἡ Γερμανία, ὅπως ἐδήλωσε ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Λαμπρέχτ. Ὁ νέος αὐτός σχηματισμός πού θά ἔχει δομή ταξιαρχίας θά ἀντικαταστήσει τά ἕως τώρα ὑπάρχοντα Battlegroups, πού ἔχουν ἱδρυθεῖ ἀπό τό 2007 χωρίς ὅμως νά χρησιμοποιηθοῦν. Ἐπί πλέον, θά ἀναπτυχθοῦν 200 εἰδικοί ἐμπειρογνώμονες τῆς Κοινῆς Πολιτικῆς Ἀσφαλείας καί Ἀμύνης τῆς ΕΕ ἐντός 30 ἡμερῶν. Περαιτέρω, προγραμματίζονται κοινές τακτικές ἀσκήσεις τῶν στρατῶν τῶν κρατῶν-μελῶν σέ ξηρά, θάλασσα καί ἀέρα. Ἀκόμη ἡ Πολιτική Κυβερνοαὐνης τῆς ΕΕ θά ἐνισχυθεῖ μέ τήν ἀνάπτυξη ὑβριδικῆς ἐργαλειοθήκης. Θά προωθηθεῖ δέ ἡ στρατιωτική συνεργασία μέ «ὁμοϊδεάτες καί στρατηγικούς ἑταίρους» ὅπως οἱ ΗΠΑ, ὁ Καναδᾶς, ἡ Νορβηγία, τό Ἡνωμένο Βασίλειο καί ἡ Ἰαπωνία. Μία πιό εὐέλικτη διαδικασία λήψεως ἀποφάσεως πού θά μπορεῖ νά περατωθεῖ ταχέως, θά θεσπισθεῖ.

Ἐπιπροσθέτως, τό Εὐρωπαϊκό Ταμεῖο Εἰρήνης θά ἀξιοποιηθεῖ εἰς τό ἔπακρον γιά τήν στήριξη τῆς ἀγωνιζομένης Οὐκρανίας. Ὅπως ὑπεγραμμίσθη, ἡ ἐνίσχυσις τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀμύνης δέν εἶναι μία αὐτόνομη προσπάθεια ἀλλά ἀποσκοπεῖ νά δράσει συμπληρωματικῶς πρός τό ΝΑΤΟ, χωρίς νά ἀμφισβητεῖ τήν ἀμυντική ἕνωση τῆς ὁποίας ἡγοῦνται οἱ ΗΠΑ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ