ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Ἐξενεύρισε τόν Ἐρντογάν ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

Ἀντιδρᾶ ἡ Ἄγκυρα στήν ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ τῶν Τούρκων δέν ἔχει ὅρια. Τήν ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων, μία ἀπό τίς πολλές ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες ἡ Τουρκία θά ἔπρεπε νά ντρέπεται γιά τήν ἐγκλήματα πού ἔχει διαπράξει κατά τῆς ἀνθρωπότητος, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀγκύρας, διερμηνεύοντας τόν ἐκνευρισμό τοῦ Ταγίπ Ἐρντογάν, ἐκβάλλει χολήν κατά τῆς Ἑλλάδος τήν ὁποία κατηγορεῖ γιά «θηριωδίες» καί «φρικαλεότητες». Ἰδιαίτερα ἠνωχλημένη φαίνεται ἡ Ἄγκυρα ἀπό τήν δήλωση τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου γιά τήν Ἡμέρα Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀνέφερε συγκεκριμένα ἡ κ. Σακελλαροπούλου: «Τιμᾶμε, σήμερα, τή μνήμη τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ πού ἐξοντώθηκαν μέ ἀπάνθρωπο καί ἀποτρόπαιο τρόπο πρίν ἀπό ἕναν αἰῶνα. Παράλληλα ἐξαίρουμε τόν ἡρωικό βίο τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου πού διασώθηκαν καί συνέβαλαν τά μέγιστα στήν ἀνόρθωση καί τήν πρόοδο τῆς μητέρας πατρίδας, στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη καί τόν πλοῦτο τῆς πολιτισμικῆς μας ταυτότητας. Ἡ ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας ὑπῆρξε αὐτονόητο καί ἐλάχιστο χρέος τῆς χώρας μας. Ἡ διαφύλαξη τῆς ἱστορικῆς μνήμης δέν ἐξαντλεῖ τή δυναμική της στό παρελθόν. Λειτουργεῖ συμβολικά καί ἀποτρεπτικά γιά τό μέλλον. Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι μία ζωντανή καί διαρκής ὑπόμνηση σέ ὅλη τή διεθνῆ κοινότητα τῆς σπουδαίας σημασίας πού ἔχει γιά τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν ἡ ἠθική τῆς εὐθύνης καί τῆς συγγνώμης. Ἡ ἀπερίφραστη καταδίκη τῶν ἐγκλημάτων κατά τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι μία πράξη μέ βαθιά πολιτική καί ἀνθρώπινη ἀξία».

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἐξ ἄλλου, σέ ἀνάρτησή του στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀναφέρει: «102 χρόνια μετά θυμόμαστε, ἀγωνιζόμαστε, συσπειρωνόμαστε. Ὁ Ποντιακός Ἑλληνισμός δέν ξεχνᾶ, προχωρᾶ. Ἡ λύρα τους θά θρηνεῖ τόν ξεριζωμό καί τό δοξάρι τους θά τραγουδᾶ τήν ἐλπίδα. Καί ἡ ἡμέρα μνήμης τῆς Γενοκτονίας θά μένει ζωντανή μέχρι νά μετατραπεῖ σέ Ἡμέρα Δικαίωσης».

Καί ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης Νῖκος Παναγιωτόπουλος, στήν δική του ἀνάρτηση ὑπογραμμίζει: «Ἀποτίουμε φόρο τιμῆς στόν Ποντιακό Ἑλληνισμό πού βίωσε Γενοκτονία καί ξεριζωμό ἀπό προαιώνιες πατρίδες, τό 1919. Τοὐλάχιστον 353.000 ἀθῶοι ἔχασαν τή ζωή τους ἐπειδή ἦταν Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι. Ὅσοι γλύτωσαν πῆραν τήν ψυχή, τίς πληγές καί τόν πόνο τους ἀναζητώντας δυναμικά καί ἀδιαπραγμάτευτα δικαίωση. Ἀπό τόν πόνο τοῦ “λύομαι κι ἀροθυμῶ”, ὑπάρχει πάντα ἡ ἐλπίδα τῆς λύτρωσης, τοῦ “ἀνθεῖ καί φέρει κι ἄλλο”. Δέν ξεχνοῦμε καί τιμοῦμε τούς Ποντίους».

Τό τουρκικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν στήν ἀνακοίνωσή του προβαίνει σέ μιάν ἀνιστόρητη ἀναφορά σέ ἕναν δῆθεν «πόλεμο τῆς ἀνεξαρτησίας» τῆς Τουρκίας (Ἐναντίον τίνων ἄραγε; Τῶν… Ὀθωμανῶν;) καί τόν χαρακτηρίζει «πηγή ἐμπνεύσεως»! Κατηγορώντας τήν Ἑλλάδα ὡς εἰσβολέα καί «ἐργαλεῖο ἄλλων ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων τῆς ἐποχῆς» ἀπορρίπτει «ὡς ἐντελῶς ἀβάσιμες καί ὡς παραληρητικές τίς δηλώσεις τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί τῶν ἀρχῶν μέ τό πρόσχημα τῆς ἐπετείου τῆς 19ης Μαΐου 1919, πού διαστρεβλώνουν ἐντελῶς τήν ἱστορία». Ὁμοίως, κατεδίκασε «τίς προσπάθειες τῶν λόμπι ἐκείνων, ἐκτός τῆς Ἑλλάδας, πού στρέφονται ἐνάντια στήν Τουρκία, προκειμένου νά ἐξαπατήσουν τρίτες χῶρες προβάλλοντας στρεβλές κατηγορίες, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν ἱστορική βάση». Ἡ κατακλείς εἶναι πάντως νέες ἀπειλές καί «παραινέσεις» πρός τήν Ἑλλάδα τήν ὁποία καλεῖ «νά σταματήσει τήν ἀνεύθυνη πολιτική ἀντίληψη πού τήν ὁδηγεῖ νά διαβάζει τήν ἱστορία ἀνάποδα καί νά συνεργασθεῖ γιά τήν εἰρήνη». Ὅλοι γνωρίζουμε βεβαίως πώς ὅταν ἡ Ἄγκυρα ὁμιλεῖ γιά εἰρήνη ἐννοεῖ πλήρη ὑποταγή στίς παράνομες ἀξιώσεις της.

Μήνυμα Σαββίδη

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων Ρωσσίας, Ἰβάν Σαββίδης, μίλησε στήν ἀφιερωματική ἐκπομπή τοῦ OPEN γιά τήν Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί στόν Ἱεροκλῆ Μιχαηλίδη, θέλοντας νά ἀπευθύνει μήνυμα ἑνότητος καί ὁμοψυχίας. Ἀνήμερα τῆς μαύρης ἐπετείου τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ὁ κ. Ἰβάν Σαββίδης μιλώντας στά Ποντιακά, τόνισε πώς «κάθε ἡμέρα θά πρέπει νά εἶναι ἡμέρα μνήμης» καί πώς «δέ θά πρέπει ποτέ νά ξεχνᾶμε τίς δυσκολίες καί τίς ταλαιπωρίες πού πέρασαν οἱ δικοί μας». «Στά ποντιακά σκέφτομαι, μέ τά ποντιακά ζῶ καί μέ τά ποντιακά θά φύγω» ἀνέφερε ὁ κ. Σαββίδης, ἀπευθύνοντας ἕνα μήνυμα ἐλπίδας. «Φτάνει πιά μέ τό κλάμα» ἐπεσήμανε καί ἐξέφρασε τήν πεποίθηση πώς «ἐφ’ ὅσον ζήσαμε ταλαιπωρημένοι, ξυπόλητοι μέ τά πικρά δάκρυα τῆς ξενιτειᾶς, πρέπει τώρα νά εἴμαστε μαζί, πρέπει ἐπιτέλους νά ἑνωθοῦμε».
Ἀρχιερατική ἐπιμνημόσυνη δέησις ἐτελέσθη στόν ἱστορικό ναό τῶν Ἁγίων Πάντων στό κέντρο τῆς Μόσχας στήν μνήμη τῶν θυμάτων τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνος, πού εἶναι ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

«Ἡ νηφάλια ἀναγνώριση τῶν γεγονότων, ἀπό κάθε χώρα, στήν προκειμένη περίπτωση ἀπό τήν Τουρκία, συνιστᾶ ἀναγκαῖο βῆμα καί ἐχέγγυο τῆς δέσμευσης ὅτι ζοφερές στιγμές ὅπως ἡ γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ δέν θά ἐπαναληφθοῦν» ἦταν ἡ ἀπάντησις τοῦ ἑλληνικοῦ ΥΠΕΞ στήν Τουρκία. «Ἡ αὐτοκριτική, ἡ συγγνώμη στούς συγγενεῖς τῶν θυμάτων καί ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ ἀποτελοῦν ἔνδειξη δύναμης καί ὄχι ἀδυναμίας. Ἀποτελοῦν προϋπόθεση γιά τόν καλόπιστο διάλογο στήν βάση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τήν καταπολέμηση τῶν ἀκροτήτων τοῦ ἐθνικισμοῦ» προστίθεται στήν ἀνακοίνωση τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»