ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Εξέγερσις εισαγγελέων κατά Πικραμμένου

Δεν θέλουν δικαστές με θητεία και καθηγητές ΑΕΙ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ του αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου για την επανάσταση στην Δικαιοσύνη, το οποίο απεκάλυψε την περασμένη Τρίτη η «Εστία», φαίνεται ότι θα συναντήσει μεγάλες αντιδράσεις από τον δικαστικό χώρο, και ήδη γίνονται αναφορές περί αντισυνταγματικότητος. Η Ένωσις Εισαγγελέων Ελλάδος εξέφρασε χθες τη απόλυτη αντίθεσή της στις εξαγγελίες του κ. Πικραμμένου τονίζοντας πως είναι εκτός των συνταγματικών ορίων. Η ΕΕΕ δεν συμφωνεί με τον διαχωρισμό των δικαστικών λειτουργών σε τακτικούς και επί θητεία, την μονιμοποίηση των τακτικών δικαστικών λειτουργών σε οργανικές θέσεις μετά από δοκιμαστική υπηρεσία και αξιολόγηση και την προαγωγή των δικαστικών λειτουργών κατόπιν γραπτού διαγωνισμού. Εξηγεί δε ότι οι αλλαγές αυτές δεν συνάδουν με τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 90 του Συντάγματος, στις οποίες ρητώς προβλέπεται ισοβιότης και όχι μονιμότης των τακτικών δικαστικών λειτουργών και απαγορεύεται ο διορισμός ως δικαστικών λειτουργών άλλων προσώπων (εν προκειμένω καθηγητών ΑΕΙ ή δικηγόρων) και μάλιστα επί θητεία.

Παραλλήλως, σημειώνει η Ένωσις, «σχετικά με την αξιολόγηση των υπό διορισμό δικαστικών λειτουργών φρονούμε πως υφίσταται επαρκές νομοθετικό πλαίσιο δοκιμαστικής υπηρεσίας και αξιολόγησης αυτών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών, το οποίο ενδεχομένως να χρειάζεται τροποποιήσεις και βελτιώσεις, στις οποίες η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος είναι πρόθυμη να συμβάλλει με προτάσεις της». Επί πλέον η ΕΕΕ υπογραμμίζει ότι «οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, ήτοι με αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστικών Συμβουλίων, τα οποία πέραν της επετηρίδας λαμβάνουν υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως την υπηρεσιακή απόδοση, την επιστημονική επάρκεια και το ήθος του δικαστικού λειτουργού».

Ζητήματα αντισυνταγματικότητος αλλά και ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης εγείρονται, συμφώνως και προς την Ένωση Διοικητικών Δικαστών, από τις προτάσεις του αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως.

Ο κ. Πικραμμένος μιλώντας στο «Φόρουμ των Δελφών» ανεκοίνωσε ότι οι δικαστές θα διαχωρίζονται σε τακτικούς και επί θητεία, οι τακτικές δικαστές θά μονιμοποιοῦνται σέ ὀργανικές θέσεις μετά ἀπό δοκιμαστική ὑπηρεσία καί ἀξιολόγησή τους. «Η εἰσαγωγή στό Δικαστικό Σῶμα δέν θά ἐπάγεται τήν μονιμοποίηση ἐάν κάποιος κρίνεται ἀκατάλληλος. Οἱ προαγωγές τῶν δικαστῶν δέν θά γίνονται μόνο μέ τήν ἐπετηρίδα ἀναλόγως πρός τήν ἀρχαιότητα καί τά χρόνια ὑπηρεσίας. Θά ἀπαιτεῖται ἡ ἐπιτυχία τους σέ γραπτές δοκιμασίες στήν Σχολή Δικαστῶν κατά τά πρότυπα τῆς Σχολῆς Πολέμου στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις», είχε γράψει η «Εστία» την περασμένη Τρίτη. Ο δε αριθμός των δικαστών θα μειωθεί, καθώς θα εισαχθεί ο θεσμός των βοηθών δικαστών σε θέσεις στις οποίες θα προσλαμβάνονται εξειδικευμένοι δικηγόροι κατά τα δυτικά πρότυπα. Και το μήλον της έριδος, ο θεσμός των δικαστών με θητεία, στις θέσεις στις οποίες θα διορίζονται πολύπειροι καθηγητές ΑΕΙ ή και δικηγόροι προκειμένου να υπάρξει κατά τον κ. Πικραμμένο ανταγωνισμός στο εσωτερικό της Δικαιοσύνης.

Η Ένωσις Διοικητικών Δικαστών ανέφερε ότι εκτός από θέματα αντισυνταγματικότητος, «ενέχει κινδύνους ως προς την ανεξαρτησία των τελευταίων, οι οποίοι μετά τη λήξη της θητείας τους θα επιστρέψουν στις δικηγορικές τους εργασίες. Αντίστοιχα ζητήματα προκύπτουν και με την εισαγωγή του θεσμού του βοηθού δικαστή, δικηγόρου». «Θεωρούμε αυτονόητη την απόρριψη από την Κυβέρνηση των εν λόγω προτάσεων και επιφυλασσόμαστε, με συλλογικές διαδικασίες, να εκφράσουμε ακόμα εντονότερα την αντίθεση των διοικητικών δικαστών σε αυτές», καταλήγει η ανακοίνωσις της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;