Ἐξαρχία στήν Τουρκία ἱδρύει τό Ρωσσικό Πατριαρχεῖο

Ἐπίθεση ἀπό τήν Μόσχα ἀντιμετωπίζει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης

Ολομέτωπη ρωσσική ἐπίθεση ἀντιμετωπίζει ἡ ἑλληνορθόδοξος ἐκκλησία καί πρωτίστως τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἀμφισβητῶντας τήν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐντός τῆς Τουρκίας ἀξιοποιεῖ τίς σχέσεις μεταξύ τῶν Προέδρων Πούτιν καί Ἐρντογάν καί προαναγγέλλει τήν ἐγκαθίδρυση δικῆς του Ἐξαρχίας στήν Ἄγκυρα. Ἔτσι ἑρμηνεύεται δήλωσις τοῦ Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ καί προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτου Ἱλαρίωνος, ὅτι «ἡ Ρωσσική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τό νά θρέψει τούς Ὀρθόδοξους πιστούς στήν Τουρκία». Ἐκτιμᾶται ὅτι πρόκειται γιά τήν ἀντίδραση τῆς Ρωσσίας στήν ἀναγνώριση τῆς Οὐκρανικῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ κίνησις αὐτή γίνεται λίγες μόνον ἡμέρες μετά τήν ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας νά ἱδρύσει «Ρωσσική Ἐξαρχία στήν Ἀφρική», μία πρᾶξις ἡ ὁποία προεκάλεσε τήν θλίψη τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρου, καθώς πρόκειται γιά εἰσπήδηση στήν περιοχή τῆς δικαιοδοσίας του. Ἐδῶ ἡ αἰτιολόγησις πού ἐδόθη ἀπό τήν Μόσχα ἦταν ἀπερίφραστη. Ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων ἐδήλωσε: «Τό 2019, ὁ Θεόδωρος Β΄, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, ἀνεγνώρισε τήν σχισματική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Μιλῶντας γιά τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως, ἡ Ρωσσική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶχε σημειώσει πώς μπορεῖ νά ἐπηρεάσουν τήν φροντίδα τῶν πιστῶν συμπατριωτῶν μας στήν Ἀφρική, οἱ ὁποῖοι ζοῦν στήν κανονική ἐπικράτεια τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας».

Μάλιστα, γιά πολλοστή φορά ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων ἐπετέθη προσωπικῶς κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, λέγοντας πώς: «Δέν μπορούσαμε νά ἀρνηθοῦμε τούς κληρικούς τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας οἱ ὁποῖοι ἀντελήφθησαν τήν λανθασμένη θέση τοῦ Πατριάρχη τους καί νά ἀποδεχθοῦμε τήν παραμονή τους στόν περιορισμό τῆς ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καθώς καί στήν ποιμαντική σέ συνθῆκες κατά τίς ὁποῖες ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πῆρε τό μέρος τοῦ σχίσματος». Εἶχε μάλιστα ὑποστηρίξει ὅτι «ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀποτελεῖ μέρος ἑνός μεγάλου γεωπολιτικοῦ σχεδίου πού ἔχει σκοπό τήν περαιτέρω ἀποδυνάμωση τῆς Ρωσσίας, προκαλῶντας ρῆγμα μεταξύ τοῦ ρωσσικοῦ καί τοῦ οὐκρανικοῦ λαοῦ. Ἡ Ρωσσική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὅμως, πού ἑνώνει αὐτούς τούς λαούς, σήμερα ἀποτελεῖ ἴσως τό σημαντικότερο ἐμπόδιο στήν ὑλοποίηση τῶν ἀμερικανικῶν σχεδίων». Ἡ δήλωσις τοῦ Μητροπολίτη Ἱλαρίωνος γιά τίς βλέψεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας στήν Τουρκία θεωρεῖται ἀντίδρασις στήν ἐπίσκεψη Οὐκρανῶν δημοσιογράφων στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί στίς δηλώσεις του. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχε ὑπογραμμίσει τήν ἀπελευθέρωση τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐπιρροή τῆς Μόσχας.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Ρωσσία ἔχει ἐπανειλημμένως ὑποστηρίξει ὅτι τό Πατριαρχεῖο Μόσχας θά ἔπρεπε νά εἶναι ἡ μητέρα ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐπιδιώκοντας νά ἐκτοπίσει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
Δέν θεωρεῖται ἄσχετο τό γεγονός ὅτι ταυτοχρόνως ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν ἔχει ἐπεκτείνει τήν ἐπιρροή του στό Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας, τήν πνευματική ἕδρα τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τοῦ Λεβάντε, μιᾶς πλούσιας καί ἰσχυρῆς μειονότητος πρός τήν ὁποία ἡ Μόσχα ἔχει δεσμευθεῖ νά ἀνοικοδομήσει τούς χριστιανικούς ναούς τῆς Συρίας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.