ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ἐξαντλοῦνται τά ἀποθέματα νεροῦ-τροφίμων στήν Μαριούπολη

Ἀνθρωπιστικούς διαδρόμους ζητεῖ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν

ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ του γιά τούς ὁμογενεῖς τῆς Οὐκρανίας ἐκφράζει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο ἀπευθύνει ἔκκληση γιά τήν δημιουργία ἀνθρωπιστικῶν διαδρόμων κυρίως στήν Μαριούπολη. Τά τελευταῖα ἀποθέματα νεροῦ καί τροφίμων στήν ἐν λόγῳ πόλη πού βρίσκεται ὑπό πολιορκία, ἐξαντλοῦνται, προειδοποίησε χθές τό δημοτικό συμβούλιο, προσθέτοντας πώς οἱ ρωσσικές δυνάμεις, πού ἔχουν ἀποκλείσει τήν πόλη, συνεχίζουν νά σφυροκοποῦν πολιτικούς στόχους.

«Ἡ Ἑλλάδα, ὅπως ἔχει ὑπογραμμιστεῖ ἐπανειλημμένα, καλεῖ γιά τή δημιουργία ἀνθρωπιστικῶν διαδρόμων ἀπό τίς πόλεις τῆς Οὐκρανίας, σέ συνεργασία μέ τή Διεθνῆ Ἐπιτροπή τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, προκειμένου νά διασφαλιστεῖ ἡ τροφοδοσία τοῦ ἄμαχου πληθυσμοῦ, καθώς καί ἡ δυνατότητα διαφυγῆς τους πρός ἀσφαλέστερες περιοχές» ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ Ὑπουργείου καί συνεχίζει: «Ἀπό πλευρᾶς μας, συνεχίζουμε νά παρακολουθοῦμε μέ μεγάλη ἀνησυχία τίς δραματικές ἐξελίξεις, ἰδίως στήν περιοχή τῆς Μαριούπολης, ὅπου διαβιοῖ ἐδῶ καί αἰῶνες τό ἑλληνικό στοιχεῖο καί βρίσκεται ἀκόμα ὁ Γενικός Πρόξενος, Μανώλης Ἀνδρουλάκης.

Καλοῦμε ὅλους νά σεβαστοῦν τό ἀνθρωπιστικό δίκαιο καί νά ἀποφευχθεῖ ἡ στοχοποίηση τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ. Ἡ Ἑλλάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια πρός αὐτή τήν κατεύθυνση».

Ἐν τῷ μεταξύ τόν μεθοριακό σταθμό τοῦ Προμαχῶνος, ἀπό ὅπου εἰσέρχονται στήν Ἑλλάδα οἱ πρόσφυγες ἀπό τήν Οὐκρανία, ἐπεσκέφθη ὁ ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς Νότης Μηταράκης. Ὅπως ἐδήλωσε, ὑπάρχουν 34 δομές φιλοξενίας σέ ὅλη τήν χώρα καί 4.500 διαμερίσματα, μέ συνολικά 60.000 διαθέσιμες θέσεις. Ἀπό αὐτές, οἱ 30.000 ἤδη χρησιμοποιοῦνται ἀπό ἀνθρώπους πού ἔχουν φθάσει μέ τήν μεταναστευτική κρίση τά προηγούμενα χρόνια καί ὑπάρχουν ἄλλες 30.000 διαθέσιμες θέσεις. Ὁ ἴδιος ἀνέφερε ὅτι ἀπό τίς ἑπόμενες βδομάδες θά ἀρχίσει καί ἡ ἔκδοσις ἀδειῶν παραμονῆς στούς 7.500 Οὐκρανούς πού ἔχουν ἔρθει ἤδη στήν Ἑλλάδα δίδοντάς τους τήν δυνατότητα νά μείνουν γιά τοὐλάχιστον 12 μῆνες μέ δικαίωμα ἐργασίας καί ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως. Ὑπεγράμμισε ἐπίσης ὅτι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔχει ἤδη ξεκινήσει ὅλες τίς προετοιμασίες καί ἤδη κάποια παιδιά πού γνωρίζουν τήν ἑλληνική γλῶσσα παρακολουθοῦν μαθήματα στά σχολεῖα, ἀλλά καί γιά τά παιδιά πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν ἑλληνική κοινότητα τῆς Οὐκρανίας καί δέν μιλοῦν ἑλληνικά, θά ὑπάρξουν εἰδικές τάξεις ὥστε νά μπορέσουν νά ἐνταχθοῦν στό ἐκπαιδευτικό σύστημα.

Ὁ κ. Μηταράκης ἀνεφέρθη καί στήν συνάντησή του μέ τόν πρόξενο τῆς Οὐκρανίας στόν Προμαχῶνα μέ τόν ὁποῖο συνομίλησε γιά κάποια θέματα πού παρουσιάσθηκαν τίς προηγούμενες ἡμέρες, ἀλλά ἐξέφρασε τήν πεποίθησή του, ὅτι μέ τήν συνεργασία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Ὑπουργείου Μεταναστεύσεως καί τῆς Οὐκρανικῆς Πρεσβείας, ἀντιμετωπίζονται ὅλα τά γραφειοκρατικά προβλήματα.

Ὁ ὑπουργός κατέληξε ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά ἐκτιμήσει κανείς πῶς θά ἐξελιχθεῖ ἡ κατάστασις στήν Οὐκρανία καί ὁποιαδήποτε πρόβλεψις εἶναι ριψοκίνδυνη. «Δέν κάνουμε καμμία πρόβλεψη, κάνουμε τό ἀντίθετο, ἑτοιμαζόμαστε γιά κάθε ἐνδεχόμενο» ἐτόνισε. Σημειώνεται ὅτι, ἰδιαίτερα ηὐξημένος παρουσιάζεται τά τελευταῖα 24ωρα ὁ ἀριθμός τῶν Οὐκρανῶν προσφύγων πού φθάνουν στήν Ἑλλάδα, μέσῳ τοῦ σταθμοῦ τοῦ Προμαχῶνος. Ἐνῶ ὅμως τό κέντρο βάρους εἶναι πλέον στά βόρεια σύνορα, μετανάστες ἐξακολουθοῦν νά προσεγγίζουν τά νησιά τοῦ Αἰγαίου. Στήν θαλάσσια περιοχή τῆς Πάρου ἔμεινε ἀκυβέρνητο, ἱστιοφόρο μέ 101 Ἀσιᾶτες, Ἀφγανούς κατά κύριον λόγον, πού προσπαθοῦσαν νά φθάσουν στήν Εὐρώπη. Οἱ παράνομοι μετανάστες διεσώθησαν ἀπό τό Λιμενικό Σῶμα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ