Ἔκρηξις τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τόν Ὀκτώβριο

Εἰσαγόμενες πρῶτες ὗλες καί ἄνοδος τῆς τιμῆς τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων οἱ αἰτίες

ΑΥΞΗΣΗ 52,8% σημείωσε τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου τῆς χώρας τόν Ὀκτώβριο ἐφέτος, καθώς ἡ αὔξησις στήν ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν ἦταν μεγαλύτερη ἐκείνης τῶν ἐξαγωγῶν. Ἡ ἄνοδος τῆς τιμῆς τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων καί ἄλλων εἰσαγoμένων πρώτων ὑλῶν διεύρυνε τό ἔλλειμμα, πού ἀποτελεῖ ἕναν μεγάλο πονοκέφαλο καθώς ὑπονομεύει τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ μεγάλη αὔξησις τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος δέν ἔχει δομικά χαρακτηριστικά ἀλλά τροφοδοτεῖται ἀπό τίς τρέχουσες συγκυρίες πού ἔχουν νά κάνουν μέ τόν πληθωρισμό καί τό ἐνεργειακό κόστος. Ἡ διεύρυνσις τοῦ ἐλλείμματος σημαίνει ὅτι ἡ χώρα ξοδεύει γιά εἰσαγωγές ἀγαθῶν περισσότερα ἀπό ὅσα εἰσπράττει ἀπό τίς ἐξαγωγές. Γιά αὐτό ἡ ἑλληνική οἰκονομία καλεῖται νά προσαρμόσει τήν δομή καί τήν λειτουργία της στίς ἀνάγκες τοῦ συνεχῶς μεταβαλλόμενου καί ἀνταγωνιστικοῦ διεθνοῦς περιβάλλοντος.

Εἰδικώτερα, ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιά τίς ἐμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τά ἑξῆς:

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 5.869,0 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 4.129,3 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020 παρουσιάζοντας αὔξηση 42,1%.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν-ἀποστολῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 3.708,5 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 2.715,0 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020 παρουσιάζοντας αὔξηση 36,6%.

Τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου ἀνῆλθε σέ 2.160,5 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 1.414,3 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020, παρουσιάζοντας αὔξηση 52,8%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ