Ἔκρηξις τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τόν Ὀκτώβριο

Εἰσαγόμενες πρῶτες ὗλες καί ἄνοδος τῆς τιμῆς τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων οἱ αἰτίες

ΑΥΞΗΣΗ 52,8% σημείωσε τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου τῆς χώρας τόν Ὀκτώβριο ἐφέτος, καθώς ἡ αὔξησις στήν ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν ἦταν μεγαλύτερη ἐκείνης τῶν ἐξαγωγῶν. Ἡ ἄνοδος τῆς τιμῆς τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων καί ἄλλων εἰσαγoμένων πρώτων ὑλῶν διεύρυνε τό ἔλλειμμα, πού ἀποτελεῖ ἕναν μεγάλο πονοκέφαλο καθώς ὑπονομεύει τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ μεγάλη αὔξησις τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος δέν ἔχει δομικά χαρακτηριστικά ἀλλά τροφοδοτεῖται ἀπό τίς τρέχουσες συγκυρίες πού ἔχουν νά κάνουν μέ τόν πληθωρισμό καί τό ἐνεργειακό κόστος. Ἡ διεύρυνσις τοῦ ἐλλείμματος σημαίνει ὅτι ἡ χώρα ξοδεύει γιά εἰσαγωγές ἀγαθῶν περισσότερα ἀπό ὅσα εἰσπράττει ἀπό τίς ἐξαγωγές. Γιά αὐτό ἡ ἑλληνική οἰκονομία καλεῖται νά προσαρμόσει τήν δομή καί τήν λειτουργία της στίς ἀνάγκες τοῦ συνεχῶς μεταβαλλόμενου καί ἀνταγωνιστικοῦ διεθνοῦς περιβάλλοντος.

Εἰδικώτερα, ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιά τίς ἐμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τά ἑξῆς:

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 5.869,0 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 4.129,3 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020 παρουσιάζοντας αὔξηση 42,1%.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν-ἀποστολῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 3.708,5 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 2.715,0 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020 παρουσιάζοντας αὔξηση 36,6%.

Τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου ἀνῆλθε σέ 2.160,5 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 1.414,3 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020, παρουσιάζοντας αὔξηση 52,8%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.