Ἔκρηξις τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τόν Ὀκτώβριο

Εἰσαγόμενες πρῶτες ὗλες καί ἄνοδος τῆς τιμῆς τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων οἱ αἰτίες

ΑΥΞΗΣΗ 52,8% σημείωσε τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου τῆς χώρας τόν Ὀκτώβριο ἐφέτος, καθώς ἡ αὔξησις στήν ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν ἦταν μεγαλύτερη ἐκείνης τῶν ἐξαγωγῶν. Ἡ ἄνοδος τῆς τιμῆς τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων καί ἄλλων εἰσαγoμένων πρώτων ὑλῶν διεύρυνε τό ἔλλειμμα, πού ἀποτελεῖ ἕναν μεγάλο πονοκέφαλο καθώς ὑπονομεύει τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ μεγάλη αὔξησις τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος δέν ἔχει δομικά χαρακτηριστικά ἀλλά τροφοδοτεῖται ἀπό τίς τρέχουσες συγκυρίες πού ἔχουν νά κάνουν μέ τόν πληθωρισμό καί τό ἐνεργειακό κόστος. Ἡ διεύρυνσις τοῦ ἐλλείμματος σημαίνει ὅτι ἡ χώρα ξοδεύει γιά εἰσαγωγές ἀγαθῶν περισσότερα ἀπό ὅσα εἰσπράττει ἀπό τίς ἐξαγωγές. Γιά αὐτό ἡ ἑλληνική οἰκονομία καλεῖται νά προσαρμόσει τήν δομή καί τήν λειτουργία της στίς ἀνάγκες τοῦ συνεχῶς μεταβαλλόμενου καί ἀνταγωνιστικοῦ διεθνοῦς περιβάλλοντος.

Εἰδικώτερα, ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιά τίς ἐμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τά ἑξῆς:

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 5.869,0 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 4.129,3 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020 παρουσιάζοντας αὔξηση 42,1%.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν-ἀποστολῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 3.708,5 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 2.715,0 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020 παρουσιάζοντας αὔξηση 36,6%.

Τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου ἀνῆλθε σέ 2.160,5 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 1.414,3 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020, παρουσιάζοντας αὔξηση 52,8%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ