ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Ἔκρηξις τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τόν Ὀκτώβριο

Εἰσαγόμενες πρῶτες ὗλες καί ἄνοδος τῆς τιμῆς τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων οἱ αἰτίες

ΑΥΞΗΣΗ 52,8% σημείωσε τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου τῆς χώρας τόν Ὀκτώβριο ἐφέτος, καθώς ἡ αὔξησις στήν ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν ἦταν μεγαλύτερη ἐκείνης τῶν ἐξαγωγῶν. Ἡ ἄνοδος τῆς τιμῆς τῶν ἐνεργειακῶν προϊόντων καί ἄλλων εἰσαγoμένων πρώτων ὑλῶν διεύρυνε τό ἔλλειμμα, πού ἀποτελεῖ ἕναν μεγάλο πονοκέφαλο καθώς ὑπονομεύει τήν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐκτιμοῦν ὅτι ἡ μεγάλη αὔξησις τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος δέν ἔχει δομικά χαρακτηριστικά ἀλλά τροφοδοτεῖται ἀπό τίς τρέχουσες συγκυρίες πού ἔχουν νά κάνουν μέ τόν πληθωρισμό καί τό ἐνεργειακό κόστος. Ἡ διεύρυνσις τοῦ ἐλλείμματος σημαίνει ὅτι ἡ χώρα ξοδεύει γιά εἰσαγωγές ἀγαθῶν περισσότερα ἀπό ὅσα εἰσπράττει ἀπό τίς ἐξαγωγές. Γιά αὐτό ἡ ἑλληνική οἰκονομία καλεῖται νά προσαρμόσει τήν δομή καί τήν λειτουργία της στίς ἀνάγκες τοῦ συνεχῶς μεταβαλλόμενου καί ἀνταγωνιστικοῦ διεθνοῦς περιβάλλοντος.

Εἰδικώτερα, ἀπό τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιά τίς ἐμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τά ἑξῆς:

Ἡ συνολική ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν-ἀφίξεων ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 5.869,0 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 4.129,3 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020 παρουσιάζοντας αὔξηση 42,1%.

Ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν-ἀποστολῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 3.708,5 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 2.715,0 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020 παρουσιάζοντας αὔξηση 36,6%.

Τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου ἀνῆλθε σέ 2.160,5 ἑκατ. εὐρώ τόν Ὀκτώβριο 2021 ἔναντι 1.414,3 ἑκατ. εὐρώ τόν ἴδιο μῆνα τοῦ 2020, παρουσιάζοντας αὔξηση 52,8%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ