ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Ἐκπτώσεις φόρου λόγω Πολάκη

Γιά ἐφάπαξ πληρωμές – Ἐπίσπευσις παροχῶν

YΠΟ ΤΟ βάρος τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων καί τῶν σφοδρῶν ἀντιδράσεων πού προκαλεῖ στήν κοινωνία ἀλλά καί στό ἐσωτερικό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ ὑπόθεσις Πολάκη, ἐπισπεύδονται οἱ ἀποφάσεις γιά τίς παροχές πού ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησις. Σέ αὐτό τό πλαίσιο ἐπραγματοποιήθη συνάντησις στό Μέγαρο Μαξίμου ἀνάμεσα στόν Πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Εὐκλείδη Τσακαλῶτο, ὥστε τό τελικό πακέτο μέτρων νά ἀνακοινωθεῖ μετά τό Πάσχα, καί σίγουρα πρίν ἀπό τήν διεξαγωγή τῶν εὐρωεκλογῶν. Ἡ συνάντησις τῶν δύο ἀνδρῶν εἶχε προγραμματισθεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀπό τό ταξίδι του στήν Κίνα, ἀλλά μετά τόν σάλο πού ἔχει δημιουργηθεῖ μέ τίς ἀήθεις δηλώσεις Πολάκη ἡ Κυβέρνησις ἐπιδιώκει νά ἀλλάξει τάχιστα τήν πολιτική ἀτζέντα. Συμφώνως πρός κύκλους τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, ἡ Κυβέρνησις θά κινηθεῖ σέ δύο παράλληλα μέτωπα παροχῶν μέ ἄμεσο ὁρίζοντα ἐφαρμογῆς: ἕνα μέ μονίμου χαρακτῆρος μέτρα καί ἕνα μέ ἐφάπαξ. Στίς παροχές μονίμου χαρακτῆρος ἐξετάζεται ἡ ἐπαναφορά τῆς ἐκπτώσεως φόρου σέ περίπτωση ἐφάπαξ ἐξοφλήσεως, ὅπως ἴσχυε ἕως τό 2015. Κατά τήν ἐμπρόθεσμη ἐφάπαξ ἐξόφληση φόρου ἐχορηγεῖτο μέχρι τότε ἔκπτωσις 1,5%, ἡ ὁποία γιά περιορισμένο χρονικό διάστημα εἶχε αὐξηθεῖ σέ 2% προτοῦ καταργηθεῖ. Ἡ ἐπαναφορά τοῦ μέτρου εὑρίσκεται στό τραπέζι μαζί μέ τό νέο σχέδιο ρυθμίσεων ὀφειλῶν σέ ἕως 120 δόσεις καί θά ἀποτελεῖ μέτρο ἐπιβραβεύσεως τῶν συνεπῶν φορολογουμένων. Στά μέτρα μονίμου χαρακτῆρος ἐπίσης ἐξετάζονται:

– Μειώσεις ΦΠΑ εἴτε μέ μείωση τοῦ βασικοῦ συντελεστοῦ 24%.

– Μετατάξεις προϊόντων ἀπό τόν βασικό συντελεστή στόν μεσαῖο συντελεστή 13%. Οἱ μετατάξεις θά ὁδηγήσουν σέ σημαντική πτώση τῶν τιμῶν γιά τά προϊόντα πού θά βρεθοῦν στόν χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, ὅπως ζάχαρη, καφές, ἀναψυκτικά, χυμοί, ἁλάτι, ξύδι, ποτά, ἀλλαντικά, μαρμελάδες, σοκολάτες, γκοφρέττες, μπισκότα, παγωτά, κρουασάν, μπαχαρικά, ζαχαρωτά.

– Μείωσις τοῦ εἰσαγωγικοῦ συντελεστοῦ φορολογίας εἰσοδήματος ἀπό τό 22% στό 20%.

– Νέες διορθωτικές κινήσεις στόν ΕΝΦΙΑ.

Στό μέτωπο τῶν προσωρινῶν μέτρων, παρ’ ὅτι πηγές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀποφεύγουν νά ὑπεισέλθουν σέ λεπτομέρειες γιά τίς ἐναλλακτικές προτάσεις πού εὑρίσκονται στό τραπέζι, ἡ συζήτησις ἔχει ἐπικεντρωθεῖ στήν χορήγηση 13ης συντάξεως μέ τήν μορφή ἐπιδόματος πού θά δοθεῖ σέ περίπου 3 ἑκατομμύρια συνταξιούχους καί δημοσίους ὑπαλλήλους. Τό ἐπίδομα μπορεῖ νά ἀντιστοιχεῖ στήν καταβολή τοῦ «κομμένου» δώρου Πάσχα ἤ τοῦ ἐπιδόματος ἀδείας, σέ 250 γιά τούς δημοσίους ὑπαλλήλους καί 200 εὐρώ γιά τούς συνταξιούχους τοῦ ἰδιωτικοῦ καί δημοσίου τομέως. Ἡ Κυβέρνησις ἀναθάρρησε ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς καί τῆς Eurostat γιά τό πρωτογενές ὑπερ-πλεόνασμα τοῦ 2018. (4,4% τοῦ ΑΕΠ βάσει τοῦ τρόπου ὑπολογισμοῦ τῆς Eurostat καί 4,29% τοῦ ΑΕΠ βάσει τοῦ ὁρισμοῦ τῆς μεταμνημονιακῆς ἐποπτείας, δηλαδή 0,79% τοῦ ΑΕΠ ἤ 1,46 δισ. εὐρώ ἄνω τοῦ στόχου.) Ἡ τρίτη κατά σειρά χρονιά μέ πρωτογενές πλεόνασμα σημαντικά μεγαλύτερο ἀπό τόν στόχο, ἀλλά ἀκόμη καί ἀπό τίς προβλέψεις τοῦ ἰδίου τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, κάνει πηγές τοῦ Ὑπουργείου νά λένε ὅτι ὁ στόχος γιά τό ἐφετινό πρωτογενές πλεόνασμα (3,5% τοῦ ΑΕΠ, πού ἡ Κυβέρνησις προβλέπει στόν Προϋπολογισμό ὅτι θά ἀγγίξει τό 3,6% τοῦ ΑΕΠ) τελεῖ ὑπό ἀνοδική ἀναθεώρηση, δίδοντας τό περιθώριο γιά παροχές. Ἐπίσης διερευνᾶται ποιό σκέλος τοῦ πλεονάσματος ἔχει μόνιμο καί ἐπαναλαμβανόμενο χαρακτῆρα. Συμφώνως πρός κύκλους τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, ἀπό τήν στιγμή πού κάθε χρόνο οἱ ἐκτιμήσεις γιά τά πρωτογενῆ πλεονάσματα διαψεύδονται, δέν ὑπάρχει λόγος νά περιμένουμε ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους γιά τήν ἀναθεώρηση τῶν στοιχείων. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ρύθμιση ὀφειλῶν σέ ἕως 120 δόσεις γιά ληξιπρόθεσμα χρέη πρός τήν ἐφορία, πηγές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἐπιμένουν ὅτι δέν ὑπάρχει λόγος συζητήσεως μέ τούς δανειστές, καθώς δέν ἐμπίπτει στίς ἁρμοδιότητές τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ