ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ἐκπτώσεις φόρου λόγω Πολάκη

Γιά ἐφάπαξ πληρωμές – Ἐπίσπευσις παροχῶν

YΠΟ ΤΟ βάρος τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων καί τῶν σφοδρῶν ἀντιδράσεων πού προκαλεῖ στήν κοινωνία ἀλλά καί στό ἐσωτερικό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἡ ὑπόθεσις Πολάκη, ἐπισπεύδονται οἱ ἀποφάσεις γιά τίς παροχές πού ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησις. Σέ αὐτό τό πλαίσιο ἐπραγματοποιήθη συνάντησις στό Μέγαρο Μαξίμου ἀνάμεσα στόν Πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Εὐκλείδη Τσακαλῶτο, ὥστε τό τελικό πακέτο μέτρων νά ἀνακοινωθεῖ μετά τό Πάσχα, καί σίγουρα πρίν ἀπό τήν διεξαγωγή τῶν εὐρωεκλογῶν. Ἡ συνάντησις τῶν δύο ἀνδρῶν εἶχε προγραμματισθεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀπό τό ταξίδι του στήν Κίνα, ἀλλά μετά τόν σάλο πού ἔχει δημιουργηθεῖ μέ τίς ἀήθεις δηλώσεις Πολάκη ἡ Κυβέρνησις ἐπιδιώκει νά ἀλλάξει τάχιστα τήν πολιτική ἀτζέντα. Συμφώνως πρός κύκλους τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, ἡ Κυβέρνησις θά κινηθεῖ σέ δύο παράλληλα μέτωπα παροχῶν μέ ἄμεσο ὁρίζοντα ἐφαρμογῆς: ἕνα μέ μονίμου χαρακτῆρος μέτρα καί ἕνα μέ ἐφάπαξ. Στίς παροχές μονίμου χαρακτῆρος ἐξετάζεται ἡ ἐπαναφορά τῆς ἐκπτώσεως φόρου σέ περίπτωση ἐφάπαξ ἐξοφλήσεως, ὅπως ἴσχυε ἕως τό 2015. Κατά τήν ἐμπρόθεσμη ἐφάπαξ ἐξόφληση φόρου ἐχορηγεῖτο μέχρι τότε ἔκπτωσις 1,5%, ἡ ὁποία γιά περιορισμένο χρονικό διάστημα εἶχε αὐξηθεῖ σέ 2% προτοῦ καταργηθεῖ. Ἡ ἐπαναφορά τοῦ μέτρου εὑρίσκεται στό τραπέζι μαζί μέ τό νέο σχέδιο ρυθμίσεων ὀφειλῶν σέ ἕως 120 δόσεις καί θά ἀποτελεῖ μέτρο ἐπιβραβεύσεως τῶν συνεπῶν φορολογουμένων. Στά μέτρα μονίμου χαρακτῆρος ἐπίσης ἐξετάζονται:

– Μειώσεις ΦΠΑ εἴτε μέ μείωση τοῦ βασικοῦ συντελεστοῦ 24%.

– Μετατάξεις προϊόντων ἀπό τόν βασικό συντελεστή στόν μεσαῖο συντελεστή 13%. Οἱ μετατάξεις θά ὁδηγήσουν σέ σημαντική πτώση τῶν τιμῶν γιά τά προϊόντα πού θά βρεθοῦν στόν χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, ὅπως ζάχαρη, καφές, ἀναψυκτικά, χυμοί, ἁλάτι, ξύδι, ποτά, ἀλλαντικά, μαρμελάδες, σοκολάτες, γκοφρέττες, μπισκότα, παγωτά, κρουασάν, μπαχαρικά, ζαχαρωτά.

– Μείωσις τοῦ εἰσαγωγικοῦ συντελεστοῦ φορολογίας εἰσοδήματος ἀπό τό 22% στό 20%.

– Νέες διορθωτικές κινήσεις στόν ΕΝΦΙΑ.

Στό μέτωπο τῶν προσωρινῶν μέτρων, παρ’ ὅτι πηγές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἀποφεύγουν νά ὑπεισέλθουν σέ λεπτομέρειες γιά τίς ἐναλλακτικές προτάσεις πού εὑρίσκονται στό τραπέζι, ἡ συζήτησις ἔχει ἐπικεντρωθεῖ στήν χορήγηση 13ης συντάξεως μέ τήν μορφή ἐπιδόματος πού θά δοθεῖ σέ περίπου 3 ἑκατομμύρια συνταξιούχους καί δημοσίους ὑπαλλήλους. Τό ἐπίδομα μπορεῖ νά ἀντιστοιχεῖ στήν καταβολή τοῦ «κομμένου» δώρου Πάσχα ἤ τοῦ ἐπιδόματος ἀδείας, σέ 250 γιά τούς δημοσίους ὑπαλλήλους καί 200 εὐρώ γιά τούς συνταξιούχους τοῦ ἰδιωτικοῦ καί δημοσίου τομέως. Ἡ Κυβέρνησις ἀναθάρρησε ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς καί τῆς Eurostat γιά τό πρωτογενές ὑπερ-πλεόνασμα τοῦ 2018. (4,4% τοῦ ΑΕΠ βάσει τοῦ τρόπου ὑπολογισμοῦ τῆς Eurostat καί 4,29% τοῦ ΑΕΠ βάσει τοῦ ὁρισμοῦ τῆς μεταμνημονιακῆς ἐποπτείας, δηλαδή 0,79% τοῦ ΑΕΠ ἤ 1,46 δισ. εὐρώ ἄνω τοῦ στόχου.) Ἡ τρίτη κατά σειρά χρονιά μέ πρωτογενές πλεόνασμα σημαντικά μεγαλύτερο ἀπό τόν στόχο, ἀλλά ἀκόμη καί ἀπό τίς προβλέψεις τοῦ ἰδίου τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, κάνει πηγές τοῦ Ὑπουργείου νά λένε ὅτι ὁ στόχος γιά τό ἐφετινό πρωτογενές πλεόνασμα (3,5% τοῦ ΑΕΠ, πού ἡ Κυβέρνησις προβλέπει στόν Προϋπολογισμό ὅτι θά ἀγγίξει τό 3,6% τοῦ ΑΕΠ) τελεῖ ὑπό ἀνοδική ἀναθεώρηση, δίδοντας τό περιθώριο γιά παροχές. Ἐπίσης διερευνᾶται ποιό σκέλος τοῦ πλεονάσματος ἔχει μόνιμο καί ἐπαναλαμβανόμενο χαρακτῆρα. Συμφώνως πρός κύκλους τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, ἀπό τήν στιγμή πού κάθε χρόνο οἱ ἐκτιμήσεις γιά τά πρωτογενῆ πλεονάσματα διαψεύδονται, δέν ὑπάρχει λόγος νά περιμένουμε ἕως τό τέλος τοῦ ἔτους γιά τήν ἀναθεώρηση τῶν στοιχείων. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ρύθμιση ὀφειλῶν σέ ἕως 120 δόσεις γιά ληξιπρόθεσμα χρέη πρός τήν ἐφορία, πηγές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ἐπιμένουν ὅτι δέν ὑπάρχει λόγος συζητήσεως μέ τούς δανειστές, καθώς δέν ἐμπίπτει στίς ἁρμοδιότητές τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ