Ἔκκλησις φοιτητῶν τοῦ ΔΠΘ γιά τά συγγράμματα

Παρακαλοῦν τήν Κεραμέως γιατί κινδυνεύει ἡ ἐξεταστική τους

ΕΝΑ ΜΗΝΑ πρίν ἀπό τήν ἐξεταστική περίοδο οἱ φοιτητές τῆς Νομικῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ἀκόμη δέν ἔχουν παραλάβει τά ἀκαδημαϊκά συγγράμματα. Ἔτσι ἑκατοντάδες φοιτητές σέ μιά ἀπέλπιδα προσπάθεια νά κινητοποιήσουν τούς ὑπευθύνους καλοῦν τήν ὑπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως νά μεριμνήσει ὥστε νά δοθεῖ κάποια στιγμή τέλος στό «αἰώνιο» πρόβλημα πού μαστίζει τήν πανεπιστημιακή κοινότητα. Οἱ ἀπεγνωσμένοι φοιτητές μιλοῦν γιά ἀδιαφορία ἐκ μέρους ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων φορέων εἰς ὅ,τι ἔχει νά κάνει τά ζητήματα τῶν συγγραμμάτων. Καταγγέλλουν ὅτι πρόκειται γιά μιά γενικευμένη κατάσταση πού ἀφ’ ἑνός παρακωλύει τήν ὀρθή προετοιμασία τους γιά τήν ἐξεταστική τοῦ χειμερινοῦ ἑξαμήνου καί ἀφ’ ἑτέρου ὑποβαθμίζει τήν ποιότητα τῶν γνώσεων καί ἐν γένει τῶν σπουδῶν μας. «Καθ’ ὅτι διανύουμε μία δεύτερη φάση ἐγκλεισμοῦ, εἶναι ἀδιανόητη ἡ μή ἔγκαιρη διευθέτησις τοῦ ζητήματος λόγω τῆς ἐπαναληψιμότητας τῆς ὅλης διαδικασίας πού ἀκολουθήθηκε καί κατά τό ἐαρινό ἑξάμηνο. Δεδομένης τῆς ἐπ’ ἀόριστον μή ἐπαρκῶς αἰτιολογημένης καί μέ μοναδικό προβαλλόμενο ἐπιχείρημα τήν προάσπιση τῆς δημόσιας ὑγείας, ἀναστολῆς λειτουργίας τῶν ΑΕΙ, καθίσταται σαφές ὅτι ἡ πλήρης ἀντικατάσταση σέ πολλές σχολές τῆς διά ζώσης ἀπό τήν ἐξ ἀποστάσεως ἐκπαίδευση ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν παρακώλυση τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας. Ἡ ἐν λόγω παρεμπόδιση συνίσταται στήν ἀνυπαρξία ἀμεσότητας μεταξύ καθηγητῶν καί φοιτητῶν, γεγονός πού ἔχει ἄμεση ἐπίδραση στήν ἐπίδοση τῶν φοιτητῶν στήν ἐξεταστική περίοδο. Συνεπῶς, εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο νά διευθετηθεῖ τό ζήτημα τῆς παραλαβῆς τῶν ἀκαδημαϊκῶν συγγραμμάτων καί νά τεθεῖ πρός συζήτηση διότι ἀποτελεῖ τήν τελευταία δυνατότητα τοῦ μέσου σπουδαστῆ γιά νά ἐπιτύχει στίς ἐξετάσεις του» ἀναφέρουν οἱ φοιτητές τῆς Νομικῆς.

Ἐκτιμοῦν ὅτι πρόκειται γιά τήν τελευταία εὐκαιρία τῶν ἁρμοδίων νά διορθώσουν τό πρόβλημα ὥστε νά μήν ἐπαναληφθεῖ στό μέλλον. Προειδοποιοῦν ὅτι ἡ σαφής ἐνημέρωσις καί ἡ ἔγκαιρη ἐνημέρωσις συμβάλλουν στήν ὑποβάθμιση τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαιδεύσεως. «Ὁ ἐν λόγω κίνδυνος ἐλλοχεύει, διότι ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα πλέον κριτήρια χρηματοδότησης τῶν Πανεπιστημίων εἶναι ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν ἀκαδημαϊκῶν ἐπιδόσεων τῶν φοιτητῶν στίς ἐξετάσεις, ἡ ὁποία τίθεται ἐν αμφιβόλῳ δεδομένης τῆς ἐλλιποῦς μέριμνας καί τῆς ἀνεπαρκοῦς προετοιμασίας» τονίζουν μέ ἔμφαση οἱ φοιτητές.

Τήν ἐπιστολή ὑπογράφουν οἱ κάτωθι φοιτητές: Δημήτρης Κατενίζογλου, Κατερίνα Δανδαρῆ, Φωτεινή Μιχαλοπούλου, Φώτης Ἔξαρχος, Εὐανθία Στεργιούλα, Μαγδαληνή Τσαλίκη, Καλυψώ Τζόγκανου, Κατερίνα Γκουρτζῆ, Ἀγγελική Γαλανοῦ, Νικολέτα Κατσάνου, Ἑλεάννα Κόλλια, Εὔα Ἀφένδρα, Κωνσταντίνα Βήχου, Ἔρρικα Μπάτσιου, Ὄλγα Μάτικο-Ἐφίμοβα, Τάσος Δάρρας, Κωνσταντίνα Ἀρσένη, Κωνσταντίνα Καλομοίρη, Μαρία Παύλου, Λιάνα Κουτσογιαννάκη, Θώμη Μπούρχα, Λυκοῦργος Λεβεντζώνης, Ἀφροδίτη Κατσίκα, Μιχαέλα Βαρθαλίτου, Λίνα Γιαννελάκη, Γιάννης Πράσσας, Σωτήρης Μαυρῆς, Ἀγγελική Σιμάτου, Ἰζαμπέλα Στεντούμη, Ἀθηνᾶ Πεφάνη, Μαριάντζελα Δημητροπούλου, Δήμητρα Χιόνη, Ἠλέκτρα Γεωργαντᾶ, Λυκοῦργος Σμπῶκος, Ἀλεξάνδρα Σούκα, Ἐλευθερία Κρίτσιου, Ζωή Μαντζάνου, Ρεγγίνα Σούκα, Μαρία Κόκκινο, Μιχαήλ Γούδας, Ἀναστασία Ζάλιαρη, Κατερίνα Βελισσαράτου, Νικολέττα Τζήμα, Διονυσία Παπαδοπούλου, Στέλλα Ζαργιανάκη, Ἀποστόλης Μπάτζιος, Βασιλική Χαρίση, Μυρσίνη Καραγιάννη, Κωνσταντίνα Ψαρίδου, Ἰωάννα Κολέα, Ἀθηνᾶ Θεοδωρίδου, Ἄννα Γκρίγκα, Ἔφη Πετρίτση, Κώστας Οἰκονόμου, Δημήτρης Βασιλάκης, Λάμπρος Λαμπράκης, Φωτεινή Βολίδη, Χριστῖνα Γάσπαρη, Ἀλέξανδρος Σταύρου, Βασιλική Σιαμέλη, Στέλλα Φανουράκη, Βάσια Πετίδου, Ἐλευθερία Κυρτοπούλου, Ἐβελίνα Γκράβα, Ἀναστασία Δραγουμάνου, Ἕλενα Τούτουζα, Θοδωρῆς Φαλελάκης, Κατερίνα Φωτεινιᾶ, Παῦλος Κάκος, Σωτηρία Μητριάδου, Μαρία Χωλίδη, Ἀγγελική Τζιράνη, Ἰωάννα Ἀνδρίτσου, Ἰλεάνα Ἀνδρεωσάτου, Βαγγέλης Τσακιρίδης, Λαμπρινή Δανιήλ, Θεοδώρα Μαρτσοπούλου, Ἀναστασία Θεοδωροπούλου, Ἑλένη Πουλοπούλου, Ἐλπίδα Ταρασουλέα, Νικολίνα Κακάβα, Βαγγέλης Σοφιανός, Κωνσταντίνα Σταματιάδου, Δήμητρα Κυργιαλάνη, Νεκταρία Σαρρίδου, Ροδή Λιόκα, Ἰωάννα Κουτσουτάσιου, Βασίλης Μαρῆς, Ἄρτεμις Σκλήρη, Μαρία Βισέρη, Μαρίλια Παυλῆ, Χρυσούλα Μιχοπούλου, Κατερίνα Πούπουζα, Μαρία Κολοβοῦ, Δῆμος Μάκος, Δήμητρα Νάντσου, Λυδία Ρωτούς, Ἀλεξάνδρα Ἰσπόγλου, Χριστῖνα Μπαλτῆ, Ἀναστασία Παυλίδου, Γιάννης Ἀλμπάνης, Ἀνδρονίκη Πίτατζη, Γκιζέμ Τζεμαλεντίν, Καάν Ἀχμέτ, Γιάννης Περγαντᾶς, Μιχάλης Μόσχος, Θωμᾶς Μπίζιος, Ἀνδρέας Σταφυλίδης, Θανάσης Γάτσινος, Δήμητρα Σταματάκη, Δήμητρα Μεϊδάνη, Σταυρίνα Τσιφάκη, Ἄρτεμις Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνα Μαστροκώστα, Χρύσα Μπατσῆ, Ἀλεξάνδρα Παγώνη, Νικολέτα Χαχλιουτάκη, Ἕλενα Πατούλια, Κώστας Σταθόπουλος, Ἀγγελική Τσαουσίδου, Τζωρτζίνα Κατσινέλη, Εἰρήνη Παπαδοπούλου, Ἀναστάσιος Σύνδος, Καδόγλου Σώτη, Ἀθηνᾶ Οἰκονομίδου, Δέσποινα Δοῦκα, Ἄννα Παπουτσάκη.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924