ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Εἰσβολή μεταναστῶν καί ἀπό τόν Ἕβρο

n Μετανάστες ἀποβιβάζονται στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης

Καταδιώξεις στήν Κομοτηνή – Ἀνησυχία στήν Νέα Καβάλα

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στήν κατάσταση τοῦ 2012 μέ χιλιάδες μετανάστες νά ἔρχονται στήν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ παράβαση ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας τῆς Συμφωνίας μέ τήν ΕΕ τοῦ 2016. Αὐτό δήλωσε εὐθέως ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας, τήν ὥρα πού παρατηρεῖται αὔξησις τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, ὄχι μόνο στά νησιά τοῦ Βορείου Αἰγαίου ἀλλά καί στόν Ἕβρο. Ἡ κατάστασις ἔχει ἐκτραχυνθεῖ, καθώς ἀστυνομικές δυνάμεις καταδιώκουν παρανόμους μετανάστες ἀκόμη καί στό κέντρο τῆς Κομοτηνῆς. Τά πολύνεκρα τροχαῖα δυστυχήματα στό ἐθνικό καί ἐπαρχιακό δίκτυο τῆς Θράκης μέ πρωταγωνιστές Τούρκους διακινητές πού ἐπιχειροῦν νά μεταφέρουν δεκάδες μετανάστες στίς καρότσες φορτηγῶν, εἶναι δυστυχῶς πολύ συχνά. Τούς τελευταίους μῆνες καταγράφεται ἔντονη κινητικότης καί στήν θαλασσία περιοχή μεταξύ Ἀλεξανδρουπόλεως καί Σαμοθράκης. Πλέον τό Πολεμικό Ναυτικό ἀναλαμβάνει καί αὐτό ρόλο, μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ ΚΥΣΕΑ, μέ τόν κ. Δένδια νά ἐξηγεῖ ὅτι ἡ παρουσία του «ἔχει τήν ἔννοια τῆς συμπαράταξης ὅλων τῶν δυνάμεων τῆς χώρας στήν ἀντιμετώπιση τοῦ μεταναστευτικοῦ φαινομένου καί στήν προσπάθεια ἀνθρωπιστικά νά μπορέσουμε νά ἐλέγξουμε τήν κατάσταση». Ἐπεσήμανε δέ ὅτι «καί τό Πολεμικό μας Ναυτικό εἶναι κομμάτι τοῦ συνολικοῦ μηχανισμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί κατά συνέπεια δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά μή συμμετέχει σέ αὐτή τήν συνολική καί συλλογική προσπάθεια».

Ἡ ἀποσυμφόρησις τῆς Μόριας συνεχίζεται –μετ’ ἐμποδίων– ἀλλά σέ λίγες ἑβδομάδες ἐάν συνεχισθοῦν οἱ ἴδιες εἰσροές μεταναστῶν πρέπει νά σχεδιασθοῦν καί ἄλλες ἐπιχειρήσεις ἀπομακρύνσεως προσφύγων καί μεταναστῶν. Στήν Λέρο, ὅπου ἡ χωρητικότης τῶν δύο δομῶν εἶναι 950 ἄτομα, φιλοξενοῦνται περισσότεροι ἀπό 1.800 ἄνθρωποι. Ὁ δήμαρχος Λέρου Μιχάλης Κόλιας δήλωσε ὅτι ὁ ἀριθμός ἔχει τριπλασιασθεῖ καί δέν μποροῦν νά καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες τῶν μεταναστῶν στά δύο κέντρα φιλοξενίας. Ἐπίσης ἀνέφερε ὅτι οἱ μετανάστες εἶναι πολύ περισσότεροι ἀπό τούς μονίμους κατοίκους. Ὁ κ. Κόλιας ἔκρουσε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, γιατί σήμερα δέν παρατηροῦνται φαινόμενα βίας ὅπως στήν Μόρια, ἀλλά ἐάν συνεχίσουν νά ἔρχονται κατά ἑκατοντάδες, τότε εἶναι ἀναπόφευκτο νά ὑπάρξουν σοβαρά προβλήματα.

Χθές τό ἀπόγευμα κατέπλευσε στήν Θεσσαλονίκη τό «Καλντέρα Βίστα» τό πρῶτο ἀπό τά δύο πλοῖα πού μεταφέρει τούς μετανάστες ἀπό τήν Λέσβο σέ διάφορες δομές τῆς Βορείου Ἑλλάδος. Οἱ πρῶτοι 640 μετανάστες ἐπιβιβάσθηκαν σέ λεωφορεῖα καί ὁδηγήθησαν στήν Νέα Καβάλα Κιλκίς. Σήμερα ἀναμένεται νά ἀφιχθεῖ δεύτερο πλοῖο μέ ἄλλους 722 ἀνθρώπους. Ἡ πλειονότης ἐξ αὐτῶν θά ἐγκατασταθεῖ στήν Νέα Καβάλα καί οἱ ὑπόλοιποι σέ κέντρα φιλοξενίας καί ξενοδοχεῖα τῆς Μακεδονίας. Ὁ δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης ἐξέφρασε τήν ἀγωνία του γιά τήν ἔντονη παρουσία τῶν μεταναστῶν, χωρίς προηγουμένως νά ὑπάρξει ἕνας προγραμματισμός. Μεταξύ ἄλλων ἐπεσήμανε ὅτι θά ὑπάρξουν μεγάλα προβλήματα στήν ὑδροδότηση τῆς Νέας Καβάλας ὅπως καί στήν ἀποκομιδή τῶν ἀπορριμμάτων. Ὁ ἀγωγός πού τροφοδοτεῖ μέ νερό τόν οἰκισμό τῆς Νέας Καβάλας εἶναι σχετικά μικρός, καί ὅπως εἶπε ὁ κ. Σιωνίδης μπορεῖ νά καλύψει τίς ἀνάγκες περίπου 300 κατοίκων. Προσέθεσε ὅτι δημοτική Ἀρχή καί κάτοικοι αἰφνιδιάσθηκαν ἀπό τήν ἀπόφαση νά μεταφερθοῦν στήν Νέα Καβάλα 1.000 μετανάστες καί ζήτησε νά γίνουν τό γρηγορότερο δυνατόν ἔργα ὑποδομῆς, ὅπως ἡ κατασκευή ἀγωγοῦ ὑδροδοτήσεως ἀπό τήν πόλη τοῦ Κιλκίς ἕως τήν Νέα Καβάλα καί νά βελτιωθοῦν οἱ ὑποδομές τοῦ κέντρου φιλοξενίας. Πρόκειται δέ νά ζητήσει καί ἐνίσχυση τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων, προκειμένου νά ἐμπεδωθεῖ τό αἴσθημα ἀσφαλείας στήν πόλη.

Τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου ἀναφέρει ὅτι ἡ ἐγκατάστασις τῶν μεταναστῶν στήν δομή τῆς Νέας Καβάλας εἶναι προσωρινή καί πρίν ἀπό τά τέλη Σεπτεμβρίου θά ἔχουν μεταφερθεῖ σέ ἄλλη δομή, ἡ κατασκευή τῆς ὁποίας ὁλοκληρώνεται. Οἱ ὅποιες ἐπιβαρύνσεις στήν τοπική κοινωνία, ὅπως ἡ καθαριότης, ἡ παροχή ὑγείας καί ἡ ὑδροδότησις, συνεχίζει τό Ὑπουργεῖο, θά ἀντιμετωπισθοῦν ἄμεσα.

Ἐνδεικτικό πάντως τῆς ἐπιφυλακτικότητος ἐκ μέρους τῶν μεταναστῶν εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ ἀστυνομία στήν Μυτιλήνη ψάχνει νά βρεῖ τούς μετανάστες πού ἔχουν χαρακτηρισθεῖ «εὐάλωτοι» γιά νά φύγουν ἀπό τό νησί. Καί αὐτό, διότι κυκλοφοροῦν φῆμες ὅτι οἱ συνθῆκες στίς δομές, στίς ὁποῖες θά μεταφερθοῦν, εἶναι ἀκόμη χειρότερες ἀπό ἐκεῖνες στήν Μόρια.

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.