«Εἰσπήδησις» τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας στήν Ἀφρική

Ὀργισμένη ἀντίδρασις τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας νά ἱδρύσει Ἐξαρχίες στήν Ἀφρική, πού εἶναι δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἔχει προκαλέσει ὀξύτατες ἀντιδράσεις τόσο ἀπό τό Φανάρι ὅσο κυρίως ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια. Σπανίως τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας χρησιμοποιεῖ τόσο σκληρή γλῶσσα σέ ἀνακοίνωσή του, καθώς κάνει λόγο γιά «ἀντικανονική καί ἀντιεκκλησιαστική εἰσπήδηση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας στήν Ἀφρική». Κατηγορεῖ εὐθέως τήν Μόσχα ὅτι μέ τίς κινήσεις της προχωρεῖ στήν δημιουργία «καινοφανῶν ἐκκλησιαστικῶν μορφωμάτων ἐν Ἀφρικῇ». Τό Δευτερόθρονο Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξάνδρειας κατηγορεῖ τό Πατριαρχεῖο Ρωσσίας γιά «ἀήθη εἰσβολή» πού ἐφήρμοσε «αἰφνιδιαστικά», μέσα ἀπό τήν ὁποία ἡ Μόσχα ἐπιχειρεῖ «ἐξαγορά ἰθαγενῶν κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας». Μάλιστα, τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ὑποστηρίζει ὅτι στό ἐπίσημο ἀνακοινωθέν του ὑπέρ τῆς ρωσσικῆς πρωτοβουλίας τάσσονται κληρικοί πού εἴτε ἔχουν αὐτοαπομακρυνθεῖ, εἴτε τούς ἔχει ἐπιβληθεῖ ἐπιτίμιο, εἴτε εἶναι ἀγνώστου προελεύσεως προερχόμενοι, πού αὐτοχαρακτηρίζονται μέν ὡς Ὀρθόδοξοι ἀλλά οὐδέποτε ἀνῆκαν στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.
Ἡ «εἰσπήδησις» ἔγινε αἰφνιδιαστικά στίς 29 Δεκεμβρίου, μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας νά κάνει δεκτούς 102 «κληρικούς» τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀπό ὀκτώ ἀφρικανικές χῶρες καί νά δημιουργήσει Πατριαρχική Ἐξαρχία στήν Ἀφρική ὑπό τήν ὀνομασία «Κλίνσκι». Στήν ἴδια ἀνακοίνωση, τό Πατριαρχεῖο τονίζει σέ ἔντονο ὕφος ὅτι οἱ κινήσεις εἰσπηδήσεως τῆς Μόσχας στήν ἀφρικανική ἤπειρο καί αὐτή «ἡ προσπάθεια ἀλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησιολογίας» ἐκπορεύονται ἀπό «λόγους ἐμπαθεῖς καί μεμολυσμένους ἐκ τοῦ καταδικασθέντος “ἰοῦ τοῦ ἑθνοφυλετισμοῦ” πού καταδίκασε ἡ Σύνοδος τοῦ 1872».

Ἡ κριτική συνεχίζεται μέ τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας νά ξεκαθαρίζει ὅτι οἱ ἐν λόγῳ ἀποφάσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας παραπέμπουν ἀκόμη καί σέ «παραμέτρους νεο-αποικιοκρατίας» καί «διεκδίκησης παγκοσμίου πρωτοκαθεδρίας» πού δέ συμφωνοῦν μέ τήν Ὀρθόδοξη παράδοση! Ἡ Ἀλεξανδρινή Ἐκκλησία ἐπισημαίνει ὅτι «τά ὅρια τῆς κάθε ἀδελφῆς τοπικῆς ἐκκλησίας εἶναι σαφῆ, γεωγραφικά καί χαρτογραφημένα ὑπό Οἰκουμενικῶν Συνόδων».

Ὑπογραμμίζει ὅτι «οὐδέποτε ἐνεπλάκη εἰς τά ὅρια οἱασδήποτε τοπικῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας, πολλῷ δέ μᾶλλον εἰς τά τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας». Ἐπίσης ἐκφράζει τήν ἔντονη πικρία του γιά τό γεγονός πού ὅπως λέει δέχεται «ἀνάδελφο κτύπημα ὑπό τῶν ὁμοδόξων Ρώσων». Φαίνεται ὅμως ὅτι δέν θά μείνει μόνο ἐκεῖ ἡ Ρωσσία καθώς ὁ πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ἱλαρίωνας, μέ συνέντευξή του στό Ria Novosti, δήλωσε ὅτι «ἡ Ρωσσική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τό νά θρέψει τούς Ὀρθόδοξους πιστούς στήν Τουρκία.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ